قیمت تلفن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تفن سی.اف.ال مدل 7708
تلفن
تفن سی.اف.ال مدل 7708 سی.اف.ال 3,150,000 25 مهر 3,150,000 3,150,000
تفن سی.اف.ال مدل 7708 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن  آلکاتل مدل TMAX 10
تلفن
تلفن آلکاتل مدل TMAX 10 آلکاتل 4,300,000 22:12:36 2,820,000 2,820,000
تلفن آلکاتل مدل TMAX 10 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن  تیپ تل مدل TIP-6262
تلفن
تلفن تیپ تل مدل TIP-6262 متفرقه 2,380,000 14 شهریور 2,380,000 2,380,000
تلفن تیپ تل مدل TIP-6262 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر:دارد
تلفن  تیپ تل مدل TIP-6271
تلفن
تلفن تیپ تل مدل TIP-6271 متفرقه 3,780,000 22:12:37 4,000,000 4,700,000
تلفن تیپ تل مدل TIP-6271 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر:دارد
تلفن  دوتل مدل GSM
تلفن
تلفن دوتل مدل GSM متفرقه 13,200,000 22:12:37 13,200,000 13,200,000
تلفن دوتل مدل GSM دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن  لیبوس مدل L-11 HCD3588TSD
تلفن
تلفن لیبوس مدل L-11 HCD3588TSD متفرقه 1,790,000 22 تیر 1,560,000 1,690,000
تلفن لیبوس مدل L-11 HCD3588TSD نمایشگر: دارد قابلیت کنفرانس: دارد
تلفن  مدل 035
تلفن
تلفن مدل 035 متفرقه 5,900,000 10 اردیبهشت 5,900,000 5,900,000
تلفن مدل 035 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن آ ا گ مدل SMART64
تلفن
تلفن آ ا گ مدل SMART64 آ ا گ 17,200,000 22:12:39 17,200,000 17,200,000
تلفن آ ا گ مدل SMART64 تعداد خطوط: 1 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد قابلیت کنفرانس:دارد اسپیکر: دارد
تلفن آ ا گ مدل Voxtel C110
تلفن
تلفن آ ا گ مدل Voxtel C110 آ ا گ 4,550,000 12 مرداد 3,190,000 3,190,000
تلفن آ ا گ مدل Voxtel C110 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن آ ا گ مدل Voxtel D151
تلفن
تلفن آ ا گ مدل Voxtel D151 آ ا گ 8,500,000 22:12:36 8,500,000 8,500,000
تلفن آ ا گ مدل Voxtel D151 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 2.4 نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن آرنوس مدل T-0211-E
تلفن
تلفن آرنوس مدل T-0211-E متفرقه 5,980,000 10 اردیبهشت 5,980,000 5,980,000
تلفن آرنوس مدل T-0211-E دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر:ندارد
تلفن آرین مدل 4040
تلفن
تلفن آرین مدل 4040 متفرقه 5,000,000 22:12:38 5,120,000 5,450,000
تلفن آرین مدل 4040 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:دارد اسپیکر: دارد
تلفن آلکاتل مدل Combo XPS 2120 Duo
تلفن
تلفن آلکاتل مدل Combo XPS 2120 Duo آلکاتل 19,690,000 5 اردیبهشت 17,900,000 17,900,000
تلفن آلکاتل مدل Combo XPS 2120 Duo تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن آلکاتل مدل T06
تلفن
تلفن آلکاتل مدل T06 آلکاتل 2,700,000 22:12:36 1,650,000 1,650,000
تلفن آلکاتل مدل T06 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن آلکاتل مدل T16
تلفن
تلفن آلکاتل مدل T16 آلکاتل 3,180,000 22:12:36 3,200,000 3,200,000
تلفن آلکاتل مدل T16 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن آلکاتل مدل کمبو 2120
تلفن
تلفن آلکاتل مدل کمبو 2120 آلکاتل 27,980,000 22:12:37 18,000,000 18,000,000
تلفن آلکاتل مدل کمبو 2120 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن آکیتا مدل HCD38856
تلفن
تلفن آکیتا مدل HCD38856 متفرقه 1,750,000 10 اردیبهشت 1,527,200 1,750,000
تلفن آکیتا مدل HCD38856 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن ان آی ان سی مدل 992
تلفن
تلفن ان آی ان سی مدل 992 متفرقه 3,380,000 22:12:39 3,200,000 3,200,000
تلفن ان آی ان سی مدل 992 نمایشگر: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8206CID
تلفن
تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8206CID متفرقه 2,350,000 31 شهریور 1,980,000 2,350,000
تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8206CID تعداد خطوط: 1 نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر:دارد
تلفن اهو مدل 306
تلفن
تلفن اهو مدل 306 متفرقه 2,400,000 22:12:40 2,420,000 2,420,000
تلفن اهو مدل 306 نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن اهو مدل 5004
تلفن
تلفن اهو مدل 5004 متفرقه 3,480,000 22:12:39 3,480,000 3,480,000
تلفن اهو مدل 5004 نمایشگر: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن اُهو مدل 806
تلفن
تلفن اُهو مدل 806 متفرقه 2,490,000 22:12:37 2,300,000 2,350,000
تلفن اُهو مدل 806 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TSC11MX
تلفن
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TSC11MX پاناسونیک 6,580,000 22:12:36 4,300,000 4,300,000
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TSC11MX تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X
تلفن
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X پاناسونیک 4,720,000 22:12:36 3,630,000 4,045,000
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن با سیم گیگاست مدل 5005
تلفن
تلفن با سیم گیگاست مدل 5005 گیگاست 3,330,000 22:12:36 2,920,000 2,920,000
تلفن با سیم گیگاست مدل 5005 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن باسیم تکنوتل مدل TF-1109
تلفن
تلفن باسیم تکنوتل مدل TF-1109 تکنوتل 2,970,000 22:12:36 2,100,000 2,100,000
تلفن باسیم تکنوتل مدل TF-1109 نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS500MX
تلفن
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS500MX پاناسونیک 3,290,300 22:12:36 2,690,000 2,840,000
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS500MX دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر:ندارد
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS880
تلفن
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS880 متفرقه 9,200,000 25 مهر 7,600,000 7,650,000
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS880 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X
تلفن
تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X پاناسونیک 5,810,000 22:12:36 4,770,000 5,350,000
تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن باسیم گیگاست 5010
تلفن
تلفن باسیم گیگاست 5010 گیگاست 2,090,000 29 خرداد 1,990,000 1,990,000
تلفن باسیم گیگاست 5010 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن بن تل مدل شاهد
تلفن
تلفن بن تل مدل شاهد متفرقه 850,000 25 اردیبهشت 850,000 850,000
تلفن بن تل مدل شاهد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل  F580 VOICE
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 VOICE آلکاتل 9,190,000 14 شهریور 9,190,000 9,190,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 VOICE تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل D185 VOICE
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل D185 VOICE آلکاتل 6,640,000 22:12:36 6,660,000 6,660,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل D185 VOICE تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Delta 180 Voice
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Delta 180 Voice آلکاتل 3,930,000 10 اردیبهشت 3,750,000 3,930,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Delta 180 Voice تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 Duo
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 Duo آلکاتل 11,900,000 22:12:36 10,900,000 10,900,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 Duo تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice آلکاتل 5,900,000 2 خرداد 4,570,000 5,900,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل S250 Combo
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل S250 Combo آلکاتل 10,880,000 22:12:36 10,900,000 10,900,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل S250 Combo تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Smile
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Smile آلکاتل 6,880,000 22:12:36 6,500,000 6,600,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Smile تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP1050
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP1050 آلکاتل 11,000,000 7 مرداد 8,000,000 8,000,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP1050 تعداد خطوط: 1 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد فرکانس: 1.9 نمایشگر: دارد منشی تلفنی:دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP2050
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP2050 آلکاتل 14,980,000 22:12:36 14,000,000 14,000,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP2050 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice
تلفن
تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice آلکاتل 10,500,000 21 شهریور 6,300,000 6,500,000
تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تامسون مدل Opale TH070
تلفن
تلفن بی سیم تامسون مدل Opale TH070 تامسون 5,500,000 17 مرداد 3,870,000 3,870,000
تلفن بی سیم تامسون مدل Opale TH070 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن بی سیم تامسون مدل TH-103
تلفن
تلفن بی سیم تامسون مدل TH-103 تامسون 4,890,000 22:12:36 4,990,000 4,990,000
تلفن بی سیم تامسون مدل TH-103 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-BUN-UK
تلفن
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-BUN-UK سیسکو 63,600,000 25 فروردین 63,600,000 63,600,000
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-BUN-UK تعداد گوشی های بی سیم: پنج عدد و بیشتر تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 2.4 5.8 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-K9
تلفن
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-K9 سیسکو 41,450,000 24 خرداد 41,450,000 41,450,000
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-K9 تعداد گوشی های بی سیم: پنج عدد و بیشتر تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 2.4 5.8 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تحت شبکه گرند استریم مدل WP 810
تلفن
تلفن بی سیم تحت شبکه گرند استریم مدل WP 810 گرنداستریم 59,300,000 04:11:45 59,300,000 59,300,000
تلفن بی سیم تحت شبکه گرند استریم مدل WP 810 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تحت شبکه گرنداستریم مدل DP 750
تلفن
تلفن بی سیم تحت شبکه گرنداستریم مدل DP 750 گرنداستریم 17,450,000 22:12:37 18,480,000 19,480,000
تلفن بی سیم تحت شبکه گرنداستریم مدل DP 750 تعداد خطوط: 5 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:دارد اسپیکر: ندارد
تلفن بی سیم تحت شبکه گیگاست مدل A540 IP
تلفن
تلفن بی سیم تحت شبکه گیگاست مدل A540 IP گیگاست 13,000,000 10 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
تلفن بی سیم تحت شبکه گیگاست مدل A540 IP تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-604
تلفن
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-604 تکنوتل 12,990,000 04:11:44 7,490,000 8,990,000
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-604 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-608
تلفن
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-608 تکنوتل 6,890,000 26 اردیبهشت 6,590,000 6,890,000
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-608 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
مجموع موارد: 532 عدد در 11 صفحه
قیمت تلفن
تلفن تکنیکال مدل TEC-1080
قیمت: 3,550,000 ریال
قیمت: 3,550,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تلفن
تلفن لیبوس مدل B368TS
قیمت: 1,800,000 ریال
قیمت: 1,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تلفن
تلفن کلاسیک مدل 1919
قیمت: 4,950,000 ریال
قیمت: 4,950,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تلفن
تلفن پوسانتل مدل KXT-108
قیمت: 2,270,000 ریال
قیمت: 2,270,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تلفن
تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice
قیمت: 10,500,000 ریال
قیمت: 10,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تلفن
تلفن رومیزی آلکاتل مدل T56
قیمت: 4,000,000 ریال
قیمت: 4,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تلفن
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF372
قیمت: 33,150,000 ریال
قیمت: 33,150,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تلفن
تلفن مدل T611LightB
قیمت: 6,170,000 ریال
قیمت: 6,170,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تلفن
تلفن کلاسیک مدل 1912
قیمت: 8,972,500 ریال
قیمت: 8,972,500 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تلفن
تلفن تکنوتل مدل 5022
قیمت: 4,990,000 ریال
قیمت: 4,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات