قیمت تشخیص اصالت اسکناس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تست اسکناس دلار و ارز  رول-اکس مدل V10
تشخیص اصالت اسکناس
تست اسکناس دلار و ارز رول-اکس مدل V10 متفرقه 11,500,000 16:09:18 12,000,000 12,000,000
تست اسکناس دلار و ارز رول-اکس مدل V10
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860 پروتک 2,600,000 1 آبان 1,980,000 2,020,000
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-880
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-880 پروتک 4,350,000 16:09:19 4,160,000 4,200,000
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-880
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس استار مدل TK-2028
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس استار مدل TK-2028 متفرقه 950,000 5 مرداد 950,000 950,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس استار مدل TK-2028
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس اکسیوم مدل AD-320
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس اکسیوم مدل AD-320 اکسیوم 39,400,000 16:09:19 41,800,000 46,980,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس اکسیوم مدل AD-320
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200 مستر ورک 255,000,000 25 فروردین 255,000,000 255,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دورس مدل 230
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دورس مدل 230 دورس 110,000,000 16:09:19 129,000,000 129,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دورس مدل 230
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 106plus
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 106plus دیتک 69,600,000 16:09:20 59,130,000 59,130,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 106plus
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 108
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 108 دیتک 69,300,000 16:09:20 64,190,000 65,500,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 108
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 109
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 109 دیتک 71,000,000 16:09:19 67,000,000 67,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 109
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 220
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 220 دیتک 125,000,000 16:09:19 125,000,000 125,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 220
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک کد 106
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک کد 106 دیتک 58,000,000 22 مرداد 58,000,000 58,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک کد 106
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 18M
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 18M متفرقه 1,040,000 14 شهریور 1,040,000 1,060,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 18M
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 428M
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 428M متفرقه 4,500,000 16:09:19 4,500,000 4,500,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 428M
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 528M
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 528M متفرقه 3,220,000 16:09:18 2,270,000 2,300,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 528M
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-118AB
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-118AB متفرقه 729,000 16:09:18 616,000 658,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-118AB
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-2138
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-2138 متفرقه 1,620,000 31 شهریور 1,469,000 1,530,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-2138
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-2094
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-2094 متفرقه 61,400,000 22 مرداد 61,400,000 61,400,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-2094
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-220
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-220 متفرقه 49,000,000 16:09:19 49,000,000 49,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-220
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مگنر
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مگنر متفرقه 2,650,000 1 آبان 2,200,000 2,250,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مگنر
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس نگاه مدل DL-1000
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس نگاه مدل DL-1000 متفرقه 1,400,000 22 تیر 1,419,900 1,599,800
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس نگاه مدل DL-1000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس پروتک مدل PD-100
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس پروتک مدل PD-100 پروتک 75,000,000 16:09:19 62,450,000 66,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس پروتک مدل PD-100
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 109
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 109 متفرقه 68,500,000 5 مهر 61,900,000 66,700,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 109
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 5028
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 5028 متفرقه 790,000 16:09:19 950,000 950,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 5028
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کیسان مدل NewII
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کیسان مدل NewII متفرقه 478,000,000 3 تیر 453,000,000 453,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کیسان مدل NewII
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P16
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P16 پلاس 410,000,000 16:09:19 370,000,000 390,000,000
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P16
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P30
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P30 پلاس 480,000,000 16:09:19 420,000,000 450,000,000
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P30
لامپ تشخیص اصالت اسکناس مدل BLB-TB9 بسته 50 عددی
تشخیص اصالت اسکناس
لامپ تشخیص اصالت اسکناس مدل BLB-TB9 بسته 50 عددی متفرقه 33,000,000 16:09:21 33,000,000 33,000,000
لامپ تشخیص اصالت اسکناس مدل BLB-TB9 بسته 50 عددی
لامپ تشخیص اصالت اسکناس  مدل BLB-F4T5 بسته 50 عددی
تشخیص اصالت اسکناس
لامپ تشخیص اصالت اسکناس  مدل BLB-F4T5 بسته 50 عددی متفرقه 21,250,000 16:09:21 21,250,000 21,250,000
لامپ تشخیص اصالت اسکناس  مدل BLB-F4T5 بسته 50 عددی
مجموع موارد: 29 عدد در 1 صفحه
قیمت تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مگنر
قیمت: 2,650,000 ریال
قیمت: 2,650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 108
قیمت: 69,300,000 ریال
قیمت: 69,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P16
قیمت: 410,000,000 ریال
قیمت: 410,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تشخیص اصالت اسکناس
تست اسکناس دلار و ارز رول-اکس مدل V10
قیمت: 11,500,000 ریال
قیمت: 11,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس پروتک مدل PD-100
قیمت: 75,000,000 ریال
قیمت: 75,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P30
قیمت: 480,000,000 ریال
قیمت: 480,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دورس مدل 230
قیمت: 110,000,000 ریال
قیمت: 110,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200
قیمت: 255,000,000 ریال
قیمت: 255,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 5028
قیمت: 790,000 ریال
قیمت: 790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860
قیمت: 2,600,000 ریال
قیمت: 2,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات