قیمت ترازوی فروشگاهی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باسکول دیجیتال  مدل w300
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال مدل w300 متفرقه 7,200,000 31 شهریور 6,990,000 6,990,000
باسکول دیجیتال مدل w300 نوع لودسل: Zemic دقت: 200 نوع نمایشگر: LCD پورت: COM نوع بارکدخوان قابل اتصال:USB قابلیت‌های ویژه: باتری
باسکول دیجیتال اسپرنت مدل RU-150
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال اسپرنت مدل RU-150 متفرقه 8,600,000 11 شهریور 7,250,000 7,250,000
باسکول دیجیتال اسپرنت مدل RU-150 دقت: 20 نوع نمایشگر: LCD
باسکول دیجیتال اسپرنت مدل SP-300R
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال اسپرنت مدل SP-300R متفرقه 8,750,000 22 تیر 8,750,000 8,750,000
باسکول دیجیتال اسپرنت مدل SP-300R دقت: 20 نوع نمایشگر: LCD
باسکول دیجیتال اطلس پایه گردان مدل 300kg
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال اطلس پایه گردان مدل 300kg متفرقه 19,800,000 1 شهریور 10,900,000 12,400,000
باسکول دیجیتال اطلس پایه گردان مدل 300kg دقت: 20 نوع نمایشگر: 7-Segment LED
باسکول دیجیتال بی نظیر مدل MB63
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال بی نظیر مدل MB63 بی نظیر 26,000,000 17 مرداد 24,000,000 24,000,000
باسکول دیجیتال بی نظیر مدل MB63 نوع لودسل: Zemic دقت: 5 نوع نمایشگر: 7-Segment LCD پورت: COM قابلیت‌های ویژه:باتری
باسکول دیجیتال محک مدل 303R
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال محک مدل 303R متفرقه 10,500,000 17 مرداد 7,600,000 7,990,000
باسکول دیجیتال محک مدل 303R دقت: 10 نوع نمایشگر: VFD
باسکول دیجیتال میزان الکترونیک دها 500Kg مدل ME1068
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال میزان الکترونیک دها 500Kg مدل ME1068 میزان الکترونیک دها 22,500,000 26 فروردین 22,500,000 22,500,000
باسکول دیجیتال میزان الکترونیک دها 500Kg مدل ME1068 نوع لودسل: Zemic دقت: 200 نوع نمایشگر: 7-Segment LED پورت: COM
باسکول دیجیتال پایا مدل 200
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال پایا مدل 200 پایا 36,000,000 5 آبان 36,000,000 36,000,000
باسکول دیجیتال پایا مدل 200 نوع لودسل: Zemic دقت: 50 نوع نمایشگر: 7-Segment LED قابلیت‌های ویژه: باتری
باسکول دیجیتال پایا مدل 300
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال پایا مدل 300 پایا 33,000,000 1 شهریور 29,000,000 29,000,000
باسکول دیجیتال پایا مدل 300 نوع لودسل: Zemic دقت: 50 نوع نمایشگر: 7-Segment LED قابلیت‌های ویژه: باتری
باسکول دیجیتال پایا مدل 300
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال پایا مدل 300 پایا 35,600,000 31 شهریور 32,340,000 33,000,000
باسکول دیجیتال پایا مدل 300 نوع لودسل: Zemic دقت: 50 نوع نمایشگر: 7-Segment LED، 7-Segment LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
باسکول دیجیتال پایا مدل 500
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال پایا مدل 500 پایا 48,000,000 31 شهریور 45,080,000 46,000,000
باسکول دیجیتال پایا مدل 500 نوع لودسل: Zemic دقت: 100 نوع نمایشگر: 7-Segment LED، 7-Segment LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
باسکول دیجیتال پیام توزین مدل TS200
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال پیام توزین مدل TS200 پیام توزین 20,600,000 20 مهر 18,000,000 18,850,000
باسکول دیجیتال پیام توزین مدل TS200 دقت: 50 نوع نمایشگر: LCD
باسکول دیجیتال کمری 150kg مدل علمک دار
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال کمری 150kg مدل علمک دار متفرقه 9,100,000 31 شهریور 8,700,000 8,800,000
باسکول دیجیتال کمری 150kg مدل علمک دار دقت: 20
باسکول دیجیتال کمری 300kg مدل علمک دار
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال کمری 300kg مدل علمک دار متفرقه 11,300,000 21 شهریور 7,850,000 8,800,000
باسکول دیجیتال کمری 300kg مدل علمک دار دقت: 20
باسکول دیجیتال کمری مدل  70K
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال کمری مدل 70K متفرقه 9,000,000 14 شهریور 9,000,000 9,200,000
باسکول دیجیتال کمری مدل 70K دقت: 5 نوع نمایشگر: LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
باسکول دیجیتال کمری مدل 200t
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال کمری مدل 200t متفرقه 9,800,000 5 مهر 8,900,000 8,900,000
باسکول دیجیتال کمری مدل 200t دقت: 20 نوع نمایشگر: LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
باسکول دیجیتال کمری مدل t300
ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال کمری مدل t300 متفرقه 13,500,000 26 شهریور 12,500,000 12,500,000
باسکول دیجیتال کمری مدل t300 دقت: 20 نوع نمایشگر: LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو آویز مدل MC-200
ترازوی فروشگاهی
ترازو آویز مدل MC-200 متفرقه 3,250,000 20 مهر 2,950,000 2,950,000
ترازو آویز مدل MC-200 نوع لودسل: Zemic دقت: 50 نوع نمایشگر: LCD
ترازو دو کفه ای ارج یاب دقیق مدل 2 کیلوگرم
ترازوی فروشگاهی
ترازو دو کفه ای ارج یاب دقیق مدل 2 کیلوگرم متفرقه 3,100,000 25 مهر 2,800,000 2,900,000
ترازو دو کفه ای ارج یاب دقیق مدل 2 کیلوگرم دقت: 10 نوع نمایشگر: 7-Segment LED
ترازو دیجیتال گمری مدل 888
ترازوی فروشگاهی
ترازو دیجیتال گمری مدل 888 متفرقه 16,200,000 25 مهر 11,000,000 11,000,000
ترازو دیجیتال گمری مدل 888 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی اسپرینت مدل 40k-sp
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی اسپرینت مدل 40k-sp متفرقه 8,600,000 26 شهریور 8,225,500 8,385,000
ترازو فروشگاهی اسپرینت مدل 40k-sp دقت: 5 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40B2
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40B2 متفرقه 7,530,000 5 آبان 6,800,000 6,850,000
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40B2 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40D2
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40D2 متفرقه 8,100,000 5 آبان 6,800,000 7,000,000
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40D2 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40K2
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40K2 متفرقه 7,430,000 5 آبان 6,800,000 6,850,000
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40K2 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل AS-A907
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل AS-A907 متفرقه 6,550,000 17 شهریور 5,480,000 6,550,000
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل AS-A907 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل AS-A907
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل AS-A907 متفرقه 4,000,000 13 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل AS-A907 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی بست مدل  A-M-828
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی بست مدل A-M-828 متفرقه 8,800,000 26 شهریور 8,500,000 9,950,000
ترازو فروشگاهی بست مدل A-M-828 دقت: 5 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی بست مدل A-M-809-T
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی بست مدل A-M-809-T متفرقه 7,600,000 5 آبان 6,250,000 6,300,000
ترازو فروشگاهی بست مدل A-M-809-T دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو فروشگاهی تهران دقیق شرق مدل S200
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی تهران دقیق شرق مدل S200 متفرقه 12,000,000 5 مهر 11,500,000 11,500,000
ترازو فروشگاهی تهران دقیق شرق مدل S200 دقت: 20 نوع نمایشگر: LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Azma B
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Azma B توزین صدر 24,500,000 12 خرداد 24,500,000 24,500,000
ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Azma B نوع لودسل: Zemic دقت: 5 نوع نمایشگر: 7-Segment LED
ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Azma P
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Azma P توزین صدر 39,500,000 11 شهریور 39,500,000 39,500,000
ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Azma P نوع لودسل: Zemic دقت: 5 نوع نمایشگر: 7-Segment LED قابلیت‌های ویژه: گزارش‌گیری قابلیت چاپ:رسید بارکد سطر
ترازو فروشگاهی محک مدل 14000
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی محک مدل 14000 متفرقه 66,500,000 30 مهر 66,500,000 66,500,000
ترازو فروشگاهی محک مدل 14000 نوع لودسل: Zemic نوع نمایشگر: 7-Segment LCD پورت: LAN، PS2، سوکت اتصال به صندوق نوع بارکدخوان قابل اتصال: Ps2 قابلیت‌های ویژه:اتصال به کارتخوان اتصال به کشوی پول باتری گزارش‌گیری قابلیت چاپ: بارکد تجمیعی رسید
ترازو فروشگاهی محک مدل 1621
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی محک مدل 1621 متفرقه 7,330,000 5 آبان 6,350,000 6,850,000
ترازو فروشگاهی محک مدل 1621 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی محک مدل 40B2
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی محک مدل 40B2 متفرقه 6,850,000 26 شهریور 5,490,000 5,490,000
ترازو فروشگاهی محک مدل 40B2 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی محک مدل 40kB2
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی محک مدل 40kB2 متفرقه 7,500,000 10 مهر 5,570,000 5,570,000
ترازو فروشگاهی محک مدل 40kB2 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی محک مدل1640
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی محک مدل1640 متفرقه 7,250,000 5 آبان 6,200,000 6,350,000
ترازو فروشگاهی محک مدل1640 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD
ترازو فروشگاهی محک کد 2021
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی محک کد 2021 متفرقه 8,000,000 5 آبان 6,220,000 7,000,000
ترازو فروشگاهی محک کد 2021 دقت: 1 نوع نمایشگر: 7-Segment LED
ترازو فروشگاهی مدل 1857
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی مدل 1857 متفرقه 7,285,000 11 شهریور 3,800,000 4,100,000
ترازو فروشگاهی مدل 1857 دقت: 2 نوع نمایشگر: 7-Segment LED قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو فروشگاهی مدل 1857
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی مدل 1857 متفرقه 3,800,000 26 فروردین 3,800,000 3,800,000
ترازو فروشگاهی مدل 1857 دقت: 2 نوع نمایشگر: 7-Segment LED قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو فروشگاهی مدل 1857
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی مدل 1857 متفرقه 4,100,000 10 اردیبهشت 3,800,000 4,100,000
ترازو فروشگاهی مدل 1857 دقت: 2 نوع نمایشگر: 7-Segment LED قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو فروشگاهی مدل 202M غیر اصل
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی مدل 202M غیر اصل متفرقه 9,100,000 26 شهریور 8,500,000 8,950,000
ترازو فروشگاهی مدل 202M غیر اصل دقت: 5 نوع نمایشگر: VFD
ترازو فروشگاهی مدل DY-678
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی مدل DY-678 متفرقه 7,395,000 20 مهر 6,850,000 6,950,000
ترازو فروشگاهی مدل DY-678 دقت: 1 نوع نمایشگر: LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو فروشگاهی مدل NO1
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی مدل NO1 متفرقه 8,900,000 5 آبان 8,900,000 8,900,000
ترازو فروشگاهی مدل NO1 دقت: 200 نوع نمایشگر: VFD
ترازو فروشگاهی و قطعه شمار اطلس مدل 40kg
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی و قطعه شمار اطلس مدل 40kg متفرقه 8,950,000 24 خرداد 8,950,000 8,950,000
ترازو فروشگاهی و قطعه شمار اطلس مدل 40kg نوع لودسل: Zemic دقت: 2 نوع نمایشگر: 7-Segment LED پورت: COM نوع بارکدخوان قابل اتصال:USB قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو فروشگاهی پیام توزین مدل مارال TM100
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی پیام توزین مدل مارال TM100 پیام توزین 11,770,000 20 مهر 10,450,000 10,450,000
ترازو فروشگاهی پیام توزین مدل مارال TM100 دقت: 20 نوع نمایشگر: LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو فروشگاهی کارین مدل PC100-Wifi
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی کارین مدل PC100-Wifi متفرقه 44,000,000 22 تیر 44,000,000 44,000,000
ترازو فروشگاهی کارین مدل PC100-Wifi دقت: 5 نوع نمایشگر: 7-Segment LCD پورت: LAN، سوکت اتصال به صندوق، COM نوع بارکدخوان قابل اتصال: Serial قابلیت‌های ویژه:اتصال به کارتخوان اتصال به کشوی پول باتری شبکه بی سیم گزارش‌گیری قابلیت چاپ: بارکد تجمیعی بارکد تجمیعی روی لیبل رسید
ترازو فروشگاهی کاس مدل AP-30kg
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی کاس مدل AP-30kg کاس 24,500,000 5 مهر 19,000,000 19,000,000
ترازو فروشگاهی کاس مدل AP-30kg نوع لودسل: CAS دقت: 5 نوع نمایشگر: VFD قابلیت‌های ویژه: گزارش‌گیری
ترازو فروشگاهی کاس مدل TP-1R
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی کاس مدل TP-1R کاس 24,500,000 5 مهر 20,000,000 20,000,000
ترازو فروشگاهی کاس مدل TP-1R نوع لودسل: CAS دقت: 5 نوع نمایشگر: 7-Segment LCD قابلیت‌های ویژه: گزارش‌گیری
ترازو فروشگاهی کمری مدل 402
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی کمری مدل 402 متفرقه 7,500,000 10 مهر 5,400,000 5,500,000
ترازو فروشگاهی کمری مدل 402 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD قابلیت‌های ویژه: باتری
ترازو فروشگاهی کمری مدل 40B2
ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی کمری مدل 40B2 متفرقه 7,400,000 20 مهر 5,500,000 5,500,000
ترازو فروشگاهی کمری مدل 40B2 دقت: 2 نوع نمایشگر: LCD
مجموع موارد: 61 عدد در 2 صفحه
قیمت ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال میزان الکترونیک دها 500Kg مدل ME1068
قیمت: 22,500,000 ریال
قیمت: 22,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی کمری مدل 40N2
قیمت: 7,400,000 ریال
قیمت: 7,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40K2
قیمت: 7,430,000 ریال
قیمت: 7,430,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال اطلس پایه گردان مدل 300kg
قیمت: 19,800,000 ریال
قیمت: 19,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی مدل 202M غیر اصل
قیمت: 9,100,000 ریال
قیمت: 9,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی کمری مدل 40K
قیمت: 8,771,000 ریال
قیمت: 8,771,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی مدل DY-678
قیمت: 7,395,000 ریال
قیمت: 7,395,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی کارین مدل PC100-Wifi
قیمت: 44,000,000 ریال
قیمت: 44,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ترازوی فروشگاهی
ترازو فروشگاهی اطمینان مدل 40B2
قیمت: 7,530,000 ریال
قیمت: 7,530,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ترازوی فروشگاهی
باسکول دیجیتال پایا مدل 500
قیمت: 48,000,000 ریال
قیمت: 48,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات