قیمت برش دهنده‌ی کاغذ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
برش دهنده کاغذ A3 مدل N.G.A
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ A3 مدل N.G.A متفرقه 4,990,000 5 آبان 3,990,000 4,700,000
برش دهنده کاغذ A3 مدل N.G.A محدوده ظرفیت برش: 5-10 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ A3 کد 868
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ A3 کد 868 متفرقه 49,870,000 5 آبان 41,990,000 44,500,000
برش دهنده کاغذ A3 کد 868 محدوده ظرفیت برش: 5-10 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ A3 کد 868
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ A3 کد 868 متفرقه 42,180,000 5 آبان 32,800,000 32,900,000
برش دهنده کاغذ A3 کد 868 محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ مدل ax-858
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ مدل ax-858 متفرقه 27,000,000 26 شهریور 16,926,700 16,926,700
برش دهنده کاغذ مدل ax-858 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ مدل ax-858
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ مدل ax-858 اکس 35,000,000 5 مهر 32,490,000 37,490,000
برش دهنده کاغذ مدل ax-858 محدوده ظرفیت برش: 10-20 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ مدل ax-888
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ مدل ax-888 متفرقه 49,997,300 22 مرداد 39,900,000 39,997,300
برش دهنده کاغذ مدل ax-888 محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ کد 210
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ کد 210 متفرقه 42,500,000 26 شهریور 38,500,000 40,000,000
برش دهنده کاغذ کد 210 محدوده ظرفیت برش: 5-10 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3
برش دهنده کاغذ کیوپا مدل TM28
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ کیوپا مدل TM28 متفرقه 4,000,000 5 آبان 3,800,000 3,800,000
برش دهنده کاغذ کیوپا مدل TM28 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4، A5 خط کش متحرک: ندارد
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل  Plasma A3
برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Plasma A3 فلوز 27,500,000 5 آبان 17,880,000 19,330,000
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Plasma A3 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل  Plasma A4
برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Plasma A4 فلوز 21,500,000 5 آبان 13,690,000 13,690,000
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Plasma A4 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: دارد
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Stellar A3
برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Stellar A3 فلوز 19,500,000 5 آبان 14,590,000 14,640,000
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Stellar A3 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
دستگاه صحافی مدل K2088 کد 643
برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه صحافی مدل K2088 کد 643 متفرقه 25,000,000 5 آبان 25,000,000 25,000,000
دستگاه صحافی مدل K2088 کد 643 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4، A5
دستگاه صحافی ییرو مدل ST800 کد 948
برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه صحافی ییرو مدل ST800 کد 948 متفرقه 35,000,000 5 آبان 35,000,000 35,000,000
دستگاه صحافی ییرو مدل ST800 کد 948 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3، A4، A5
دستگاه صفاحی مدل 2188H کد 947
برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه صفاحی مدل 2188H کد 947 متفرقه 19,000,000 26 شهریور 19,000,000 19,000,000
دستگاه صفاحی مدل 2188H کد 947 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4، A5
صحافی مدل 110ax
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 110ax متفرقه 10,500,000 5 آبان 9,300,000 9,700,000
صحافی مدل 110ax محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: ندارد
صحافی مدل 110ax
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 110ax اکس 9,000,000 12 مرداد 9,000,000 9,000,000
صحافی مدل 110ax محدوده ظرفیت برش: 10-20 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4، A5 خط کش متحرک: دارد
صحافی مدل 110ax 4014
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 110ax 4014 متفرقه 65,000,000 5 آبان 48,100,000 48,200,000
صحافی مدل 110ax 4014 محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: ندارد
صحافی مدل 110ax-8808
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 110ax-8808 اکس 65,000,000 5 آبان 35,000,000 37,000,000
صحافی مدل 110ax-8808 محدوده ظرفیت برش: 20-40 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3، A4، A5 خط کش متحرک: دارد
صحافی مدل 110ax-8809
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 110ax-8809 متفرقه 73,000,000 30 خرداد 68,000,000 73,000,000
صحافی مدل 110ax-8809 محدوده ظرفیت برش: 20-40 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3، A4، A5 خط کش متحرک: دارد
صحافی مدل 2188H کد 947
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 2188H کد 947 متفرقه 19,000,000 5 آبان 19,000,000 19,000,000
صحافی مدل 2188H کد 947 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4، A5
صحافی مدل 8046 110ax
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 8046 110ax متفرقه 25,000,000 31 فروردین 25,000,000 25,000,000
صحافی مدل 8046 110ax محدوده ظرفیت برش: 10-20 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: ندارد
صحافی مدل 9080A کد 110
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 9080A کد 110 متفرقه 20,500,000 2 مرداد 18,900,000 18,900,000
صحافی مدل 9080A کد 110 محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4
صحافی مدل ax-8080
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل ax-8080 اکس 27,500,000 5 آبان 16,400,000 16,400,000
صحافی مدل ax-8080 محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: ندارد
صحافی مدل ax-9080a
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل ax-9080a متفرقه 25,000,000 17 مرداد 18,400,000 18,400,000
صحافی مدل ax-9080a محدوده ظرفیت برش: 10-20 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: ندارد
صحافی مدل ax-9080d
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل ax-9080d اکس 37,000,000 17 مرداد 21,800,000 21,800,000
صحافی مدل ax-9080d محدوده ظرفیت برش: 5-10 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: دارد
مجموع موارد: 25 عدد در 1 صفحه
قیمت برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ مدل ax-858
قیمت: 27,000,000 ریال
قیمت: 27,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 110ax 4014
قیمت: 65,000,000 ریال
قیمت: 65,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ A3 کد 868
قیمت: 49,870,000 ریال
قیمت: 49,870,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه صحافی ییرو مدل ST800 کد 948
قیمت: 35,000,000 ریال
قیمت: 35,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ کیوپا مدل TM28
قیمت: 4,000,000 ریال
قیمت: 4,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 9080A کد 110
قیمت: 20,500,000 ریال
قیمت: 20,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ مدل ax-888
قیمت: 49,997,300 ریال
قیمت: 49,997,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 2188H کد 947
قیمت: 19,000,000 ریال
قیمت: 19,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Plasma A4
قیمت: 21,500,000 ریال
قیمت: 21,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل ax-9080d
قیمت: 37,000,000 ریال
قیمت: 37,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات