قیمت بارکد خوان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باركدخوان اسكار مدل 70DBR
بارکد خوان
باركدخوان اسكار مدل 70DBR اسکار 26,300,000 5 آبان 26,300,000 26,300,000
باركدخوان اسكار مدل 70DBR تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکد خوان  CB-H100
بارکد خوان
بارکد خوان CB-H100 سی بن 7,250,000 5 آبان 5,900,000 6,000,000
بارکد خوان CB-H100 تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکد خوان  هروج مدل H180U ایمیجر به همراه  کابل 2 متری USB
بارکد خوان
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه کابل 2 متری USB هروج 8,970,000 5 آبان 6,390,000 6,790,000
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه کابل 2 متری USB تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکد خوان آکسیوم مدل 2200W
بارکد خوان
بارکد خوان آکسیوم مدل 2200W متفرقه 24,400,000 5 آبان 22,000,000 22,000,000
بارکد خوان آکسیوم مدل 2200W تکنولوژی: خطی نوع اتصال: بلوتوثی، USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکد خوان اسکار مدل 60LBW
بارکد خوان
بارکد خوان اسکار مدل 60LBW اسکار 7,200,000 1 آبان 7,000,000 7,000,000
بارکد خوان اسکار مدل 60LBW تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکد خوان ای پوز مدل EC301
بارکد خوان
بارکد خوان ای پوز مدل EC301 ایپوز 4,090,000 25 خرداد 4,090,000 4,090,000
بارکد خوان ای پوز مدل EC301 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکد خوان بی سیم زبکس مدل Z9000 B
بارکد خوان
بارکد خوان بی سیم زبکس مدل Z9000 B زبکس 223,900,000 5 مهر 165,000,000 165,000,000
بارکد خوان بی سیم زبکس مدل Z9000 B تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: بلوتوثی، USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکد خوان بی سیم سی بن مدل CB-N210W
بارکد خوان
بارکد خوان بی سیم سی بن مدل CB-N210W سی بن 23,900,000 5 آبان 21,800,000 21,800,000
بارکد خوان بی سیم سی بن مدل CB-N210W تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-400
بارکد خوان بی می مدل B8
بارکد خوان
بارکد خوان بی می مدل B8 بی می 7,090,000 5 آبان 4,490,000 4,490,000
بارکد خوان بی می مدل B8 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکد خوان تایسو مدل omni-352
بارکد خوان
بارکد خوان تایسو مدل omni-352 تایسو 50,000,000 22 مرداد 43,000,000 43,000,000
بارکد خوان تایسو مدل omni-352 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکد خوان تایسو مدل td-6000
بارکد خوان
بارکد خوان تایسو مدل td-6000 تایسو 19,000,000 15 مهر 16,500,000 16,500,000
بارکد خوان تایسو مدل td-6000 تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکد خوان دو بعدی اسکار مدل 80DBWI
بارکد خوان
بارکد خوان دو بعدی اسکار مدل 80DBWI اسکار 12,850,000 21 خرداد 12,850,000 12,850,000
بارکد خوان دو بعدی اسکار مدل 80DBWI تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکد خوان دوبعدی بی سیم یوروو مدل Ring Scanner, R70
بارکد خوان
بارکد خوان دوبعدی بی سیم یوروو مدل Ring Scanner, R70 یوروو 79,400,000 5 آبان 76,900,000 76,900,000
بارکد خوان دوبعدی بی سیم یوروو مدل Ring Scanner, R70 تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: بلوتوثی خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420
بارکد خوان
بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420 دیتالاجیک 30,550,000 5 آبان 19,900,000 20,900,000
بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420 تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکد خوان زد ای سی مدل 2100-DB
بارکد خوان
بارکد خوان زد ای سی مدل 2100-DB زد ای سی 16,500,000 5 آبان 14,500,000 14,500,000
بارکد خوان زد ای سی مدل 2100-DB تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: بلوتوثی خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-360
بارکد خوان زد ای سی مدل 7190
بارکد خوان
بارکد خوان زد ای سی مدل 7190 زد ای سی 28,000,000 1 آبان 19,500,000 21,000,000
بارکد خوان زد ای سی مدل 7190 تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-100
بارکد خوان سان لاکس مدل XL-626A به همراه پایه
بارکد خوان
بارکد خوان سان لاکس مدل XL-626A به همراه پایه سان لاکس 7,000,000 3 تیر 6,000,000 6,000,000
بارکد خوان سان لاکس مدل XL-626A به همراه پایه تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: >1000
بارکد خوان سهند مدل SND120 به همراه پایه
بارکد خوان
بارکد خوان سهند مدل SND120 به همراه پایه متفرقه 5,250,100 16 شهریور 4,084,600 4,084,600
بارکد خوان سهند مدل SND120 به همراه پایه تکنولوژی: لیزر خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکد خوان سی بن مدل CB-H100D
بارکد خوان
بارکد خوان سی بن مدل CB-H100D سی بن 14,300,000 5 آبان 14,000,000 14,000,000
بارکد خوان سی بن مدل CB-H100D تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکد خوان سی بن مدل CB-H2000H
بارکد خوان
بارکد خوان سی بن مدل CB-H2000H سی بن 25,200,000 1 آبان 12,700,000 12,700,000
بارکد خوان سی بن مدل CB-H2000H تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکد خوان سی بن مدل CB-N200
بارکد خوان
بارکد خوان سی بن مدل CB-N200 سی بن 7,500,000 5 آبان 5,700,000 6,200,000
بارکد خوان سی بن مدل CB-N200 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-400
بارکد خوان سی بن مدل CB-N210
بارکد خوان
بارکد خوان سی بن مدل CB-N210 سی بن 11,200,000 5 آبان 7,900,000 8,500,000
بارکد خوان سی بن مدل CB-N210 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-400
بارکد خوان سیمبل مدل LS-6004
بارکد خوان
بارکد خوان سیمبل مدل LS-6004 سیمبل 21,201,200 2 مرداد 21,201,200 21,201,200
بارکد خوان سیمبل مدل LS-6004 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکد خوان مدل Axiom 8223
بارکد خوان
بارکد خوان مدل Axiom 8223 متفرقه 43,000,000 5 آبان 35,000,000 36,000,000
بارکد خوان مدل Axiom 8223 تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکد خوان میندئو مدل 6100
بارکد خوان
بارکد خوان میندئو مدل 6100 میندئو 17,500,000 21 فروردین 17,500,000 17,500,000
بارکد خوان میندئو مدل 6100 تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: بله محدوده خواندن کد: 0-500
بارکد خوان میوا مدل 1750
بارکد خوان
بارکد خوان میوا مدل 1750 میوا 6,350,000 5 آبان 5,440,000 5,480,000
بارکد خوان میوا مدل 1750 تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-100
بارکد خوان میوا مدل MBS-3615
بارکد خوان
بارکد خوان میوا مدل MBS-3615 میوا 9,350,000 5 آبان 8,180,000 8,600,000
بارکد خوان میوا مدل MBS-3615 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکد خوان میوا کد 1750
بارکد خوان
بارکد خوان میوا کد 1750 میوا 6,590,000 5 آبان 5,780,000 5,950,000
بارکد خوان میوا کد 1750 تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-100
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g
بارکد خوان
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g هانیول 30,000,000 26 شهریور 31,870,000 35,000,000
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D
بارکد خوان
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D هانیول 39,680,000 5 آبان 25,000,000 25,000,000
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-100
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه پایه
بارکد خوان
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه پایه هروج 9,800,000 5 آبان 7,400,000 7,790,000
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه پایه تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: >1000
بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانی ول مدل 7820
بارکد خوان
بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانی ول مدل 7820 هانیول 36,980,000 24 خرداد 36,980,000 36,980,000
بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانی ول مدل 7820 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکدخوان  مدل GM79
بارکد خوان
بارکدخوان مدل GM79 متفرقه 12,750,000 26 شهریور 12,750,000 12,750,000
بارکدخوان مدل GM79 تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان 2 بعدی رومیزی هانی ول مدل Solaris 7980g 2D
بارکد خوان
بارکدخوان 2 بعدی رومیزی هانی ول مدل Solaris 7980g 2D هانیول 78,434,200 5 آبان 67,620,000 68,700,000
بارکدخوان 2 بعدی رومیزی هانی ول مدل Solaris 7980g 2D تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Voyager 1400g 2D
بارکد خوان
بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Voyager 1400g 2D هانیول 39,500,000 17 مرداد 31,500,000 33,500,000
بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Voyager 1400g 2D تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Youjie YJ4600
بارکد خوان
بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Youjie YJ4600 هانیول 24,760,000 5 آبان 20,690,000 20,690,000
بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Youjie YJ4600 تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان اسکار مدل 60CBS
بارکد خوان
بارکدخوان اسکار مدل 60CBS اسکار 11,700,000 10 اردیبهشت 11,200,000 11,700,000
بارکدخوان اسکار مدل 60CBS تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان اچ پی مدل K3l28aa دوبعدی بی سیم
بارکد خوان
بارکدخوان اچ پی مدل K3l28aa دوبعدی بی سیم اچ‌پی 102,500,000 26 شهریور 62,800,000 62,800,000
بارکدخوان اچ پی مدل K3l28aa دوبعدی بی سیم تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان بی سیم رومنس LS-1245W
بارکد خوان
بارکدخوان بی سیم رومنس LS-1245W رومنس 18,200,000 5 مهر 23,500,000 23,500,000
بارکدخوان بی سیم رومنس LS-1245W تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-360
بارکدخوان بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g
بارکد خوان
بارکدخوان بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g هانیول 129,890,000 5 آبان 54,000,000 54,000,000
بارکدخوان بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: بلوتوثی خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان بیسیم هروج مدل T5 برد بالا تا 400متر
بارکد خوان
بارکدخوان بیسیم هروج مدل T5 برد بالا تا 400متر هروج 42,900,000 1 شهریور 31,500,000 32,200,000
بارکدخوان بیسیم هروج مدل T5 برد بالا تا 400متر تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131
بارکد خوان
بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131 دیتالاجیک 53,200,000 16 شهریور 51,950,000 53,200,000
بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131 تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکدخوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5010g-USB
بارکد خوان
بارکدخوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5010g-USB متفرقه 27,400,000 25 مهر 19,500,000 19,500,000
بارکدخوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5010g-USB تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-360
بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D
بارکد خوان
بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D هانیول 110,800,000 5 آبان 86,950,000 88,800,000
بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: بلوتوثی خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان دو بعدی میوا مدل MBS 6700-2D
بارکد خوان
بارکدخوان دو بعدی میوا مدل MBS 6700-2D میوا 16,900,000 1 شهریور 13,880,000 14,150,000
بارکدخوان دو بعدی میوا مدل MBS 6700-2D تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان دو بعدی میوا مدلMBS 6700-2D COMBO همراه با دفترچه یادداشت توسکام
بارکد خوان
بارکدخوان دو بعدی میوا مدلMBS 6700-2D COMBO همراه با دفترچه یادداشت توسکام میوا 17,900,000 11 شهریور 14,500,000 14,500,000
بارکدخوان دو بعدی میوا مدلMBS 6700-2D COMBO همراه با دفترچه یادداشت توسکام تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400
بارکد خوان
بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400 دیتالاجیک 104,500,000 5 آبان 79,500,000 82,100,000
بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400 تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان دیتالاجیک مدل 3450 ماجلان
بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل 3450 ماجلان دیتالاجیک 44,600,000 22 تیر 43,900,000 49,400,000
بارکدخوان دیتالاجیک مدل 3450 ماجلان تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470
بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470 دیتالاجیک 53,000,000 5 آبان 33,100,000 33,100,000
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470 تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-400
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130
بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130 دیتالاجیک 28,500,000 5 مهر 16,900,000 18,700,000
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130 تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
مجموع موارد: 83 عدد در 2 صفحه
قیمت بارکد خوان
بارکد خوان دوبعدی بی سیم یوروو مدل Ring Scanner, R70
قیمت: 79,400,000 ریال
قیمت: 79,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بارکد خوان
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه پایه
قیمت: 9,800,000 ریال
قیمت: 9,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بارکد خوان
بارکدخوان دو بعدی میوا مدل MBS 6700-2D
قیمت: 16,900,000 ریال
قیمت: 16,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل 3450 ماجلان
قیمت: 44,600,000 ریال
قیمت: 44,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بارکد خوان
بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131
قیمت: 53,200,000 ریال
قیمت: 53,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بارکد خوان
بارکدخوان مدل -1695 alpha Aw
قیمت: 7,190,000 ریال
قیمت: 7,190,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بارکد خوان
بارکد خوان میندئو مدل 6100
قیمت: 17,500,000 ریال
قیمت: 17,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بارکد خوان
بارکدخوان وایرلس دو بعدی اسکوپ مدل SP-5013
قیمت: 55,000,000 ریال
قیمت: 55,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بارکد خوان
بارکد خوان تایسو مدل omni-352
قیمت: 50,000,000 ریال
قیمت: 50,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات