قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باکس 2 سینی هارد اوریکو مدل DY352U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس 2 سینی هارد اوریکو مدل DY352U3 اوریکو 36,000,000 20 مرداد 27,090,000 27,090,000
باکس 2 سینی هارد اوریکو مدل DY352U3
باکس 5 سینی هارد اوریکو مدل WS500RU3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس 5 سینی هارد اوریکو مدل WS500RU3 اوریکو 55,700,000 17 اردیبهشت 55,700,000 55,700,000
باکس 5 سینی هارد اوریکو مدل WS500RU3
باکس SSD و هارد 2.5 اینچ اوریکو مدل 2259U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس SSD و هارد 2.5 اینچ اوریکو مدل 2259U3 اوریکو 10,220,000 14:12:27 5,373,000 5,970,000
باکس SSD و هارد 2.5 اینچ اوریکو مدل 2259U3
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2739U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2739U3 اوریکو 5,190,000 14:12:15 4,200,000 4,200,000
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2739U3
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2769U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2769U3 اوریکو 5,200,000 14:12:27 3,980,000 4,190,000
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2769U3
باکس تبدیل  SSD و هارد Type-C اوریکو مدل 2169C3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SSD و هارد Type-C اوریکو مدل 2169C3 اوریکو 5,020,000 14:12:28 3,939,000 4,200,000
باکس تبدیل SSD و هارد Type-C اوریکو مدل 2169C3
باکس تبدیل  SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2169U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2169U3 اوریکو 3,890,000 14:12:15 2,260,000 2,266,000
باکس تبدیل SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2169U3
باکس تبدیل mSATA به USB 3.0 اوریکو مدل MSA-U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل mSATA به USB 3.0 اوریکو مدل MSA-U3 اوریکو 4,670,000 14:12:28 2,970,000 2,970,000
باکس تبدیل mSATA به USB 3.0 اوریکو مدل MSA-U3
باکس تبدیل mSATA به USB Type-C اوریکو مدل MSA-UC3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل mSATA به USB Type-C اوریکو مدل MSA-UC3 اوریکو 2,100,000 1 تیر 2,100,000 2,100,000
باکس تبدیل mSATA به USB Type-C اوریکو مدل MSA-UC3
باکس تبدیل NVME به USB-Cمدل PC280Y
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل NVME به USB-Cمدل PC280Y متفرقه 8,800,000 14:12:28 8,800,000 8,800,000
باکس تبدیل NVME به USB-Cمدل PC280Y
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 زد زد یو سی مدل 2002u
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 زد زد یو سی مدل 2002u متفرقه 1,800,000 11 مهر 1,650,000 1,650,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 زد زد یو سی مدل 2002u
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی مدل g120
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی مدل g120 متفرقه 1,490,000 14:12:27 1,140,000 1,200,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی مدل g120
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی مدل WIPRO-2TB
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی مدل WIPRO-2TB متفرقه 686,000 4 خرداد 685,000 686,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی مدل WIPRO-2TB
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی مدلwipro
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی مدلwipro متفرقه 945,000 3 مهر 945,000 945,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی مدلwipro
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 3.5 اینچ ایکس پی پروداکت مدل XP-HC196A
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 3.5 اینچ ایکس پی پروداکت مدل XP-HC196A ایکس پی-پروداکت 2,480,000 14:12:28 2,390,000 2,590,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 3.5 اینچ ایکس پی پروداکت مدل XP-HC196A
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک ای لایف مدل EX-225
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک ای لایف مدل EX-225 ای لایف 890,000 27 خرداد 850,000 900,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک ای لایف مدل EX-225
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل 2577U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل 2577U3 اوریکو 2,030,000 15 تیر 1,850,000 1,860,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل 2577U3
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل DY351U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل DY351U3 اوریکو 13,900,000 15 مرداد 13,900,000 13,900,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل DY351U3
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 زد زد یو سی مدل 3003u
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 زد زد یو سی مدل 3003u متفرقه 2,189,000 15 مرداد 2,189,000 2,189,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 زد زد یو سی مدل 3003u
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 مدل Elements
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 مدل Elements متفرقه 2,348,000 14:12:27 1,629,000 1,747,400
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 مدل Elements
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک 2.5 اینچی مدل K25
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک 2.5 اینچی مدل K25 متفرقه 2,490,000 14:12:28 2,490,000 2,490,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک 2.5 اینچی مدل K25
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل U3 فیدکو 2,690,000 14:12:27 1,990,000 1,990,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل U3
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک2.5 اینچی فیدکو مدل k2
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک2.5 اینچی فیدکو مدل k2 متفرقه 2,354,400 14:12:28 2,490,000 2,490,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک2.5 اینچی فیدکو مدل k2
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک 2.5 اینچ ایکس پی-پروداکت مدل HC195
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک 2.5 اینچ ایکس پی-پروداکت مدل HC195 ایکس پی-پروداکت 1,600,000 14:12:27 1,599,000 1,895,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک 2.5 اینچ ایکس پی-پروداکت مدل HC195
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک 3.5 اینچ مدل Mobile Disk
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک 3.5 اینچ مدل Mobile Disk متفرقه 3,480,000 14:12:15 3,110,000 3,475,100
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک 3.5 اینچ مدل Mobile Disk
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک دی-نت مدل D55
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک دی-نت مدل D55 دی-نت 1,990,000 17 شهریور 1,990,000 1,990,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک دی-نت مدل D55
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U فیدکو 2,200,000 8 اردیبهشت 1,980,000 2,200,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل PL02M
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل PL02M فیدکو 1,650,000 8 اردیبهشت 1,400,000 1,650,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل PL02M
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل U3 فیدکو 1,900,000 8 اردیبهشت 1,590,000 1,900,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل U3
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل 2189
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل 2189 متفرقه 1,699,000 29 اردیبهشت 1,699,000 1,699,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل 2189
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل 2577
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل 2577 متفرقه 2,350,000 14:12:29 1,720,000 1,720,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل 2577
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل bama-2512U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل bama-2512U3 متفرقه 2,000,000 14:12:28 1,050,000 1,180,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل bama-2512U3
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل MF-S3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل MF-S3 متفرقه 3,400,000 14:12:28 3,599,000 4,301,400
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل MF-S3
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک پی نت مدل S2517U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک پی نت مدل S2517U3 پی نت 1,350,000 26 تیر 1,300,000 1,300,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک پی نت مدل S2517U3
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 یوگرین مدل US221
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 یوگرین مدل US221 یوگرین 3,850,000 24 شهریور 3,550,000 3,650,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 یوگرین مدل US221
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک 2.5 اینچی بلو اند لس مدل U23G-C
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک 2.5 اینچی بلو اند لس مدل U23G-C متفرقه 3,800,000 24 شهریور 3,550,000 3,650,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک 2.5 اینچی بلو اند لس مدل U23G-C
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارددیسک فیدکو مدل PL02C
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارددیسک فیدکو مدل PL02C فیدکو 2,300,000 8 اردیبهشت 1,990,000 2,300,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارددیسک فیدکو مدل PL02C
باکس تبدیل SATA به USB هارد دیسک 2.5 اینچی بلواندلس مدل BS-MR23T
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB هارد دیسک 2.5 اینچی بلواندلس مدل BS-MR23T متفرقه 1,960,000 14:12:28 1,960,000 1,960,000
باکس تبدیل SATA به USB هارد دیسک 2.5 اینچی بلواندلس مدل BS-MR23T
باکس تبدیل SATA به USB هارد دیسک 2.5 اینچی بلواندلس مدل BS-U23YA
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB هارد دیسک 2.5 اینچی بلواندلس مدل BS-U23YA متفرقه 2,220,000 14:12:28 2,220,000 2,220,000
باکس تبدیل SATA به USB هارد دیسک 2.5 اینچی بلواندلس مدل BS-U23YA
باکس تبدیل SATA به USB2.0 هارد دیسک مدل SM-03 غیر اصل
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB2.0 هارد دیسک مدل SM-03 غیر اصل متفرقه 650,000 8 اردیبهشت 650,000 650,000
باکس تبدیل SATA به USB2.0 هارد دیسک مدل SM-03 غیر اصل
باکس تبدیل SATA به USB3.0 هارددیسک سامسونگ مدل M3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB3.0 هارددیسک سامسونگ مدل M3 سامسونگ 1,980,000 1 مهر 1,895,500 2,020,000
باکس تبدیل SATA به USB3.0 هارددیسک سامسونگ مدل M3
باکس تبدیل SSD به USB-C مدل Kimax 2802N
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SSD به USB-C مدل Kimax 2802N متفرقه 9,850,000 14:12:28 9,850,000 9,850,000
باکس تبدیل SSD به USB-C مدل Kimax 2802N
باکس تبدیل SSD و هارد USB 2.0 دی-نت مدل f
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SSD و هارد USB 2.0 دی-نت مدل f دی-نت 960,000 18 مهر 804,000 808,000
باکس تبدیل SSD و هارد USB 2.0 دی-نت مدل f
باکس تبدیل SSD و هارد USB 3.0 مدل f2
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SSD و هارد USB 3.0 مدل f2 متفرقه 900,000 9 اردیبهشت 900,000 900,000
باکس تبدیل SSD و هارد USB 3.0 مدل f2
باکس تبدیل هارد 3.5 اینچ به  USB3.0  مدل 396
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل هارد 3.5 اینچ به USB3.0 مدل 396 متفرقه 5,900,000 14:12:28 4,950,000 5,100,000
باکس تبدیل هارد 3.5 اینچ به USB3.0 مدل 396
باکس تبدیل هارد 3.5 اینچ به USB3.0 مدل  S352 U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل هارد 3.5 اینچ به USB3.0 مدل S352 U3 متفرقه 4,000,000 14:12:27 3,250,000 4,000,000
باکس تبدیل هارد 3.5 اینچ به USB3.0 مدل S352 U3
باکس تبدیل هارد HDD 3.5″ به USB3.0 مدل DX7502
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل هارد HDD 3.5″ به USB3.0 مدل DX7502 متفرقه 3,921,200 14:12:28 3,492,800 3,665,100
باکس تبدیل هارد HDD 3.5″ به USB3.0 مدل DX7502
باکس حافظه سرور مدل DL580
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس حافظه سرور مدل DL580 متفرقه 6,990,000 27 خرداد 6,990,000 6,990,000
باکس حافظه سرور مدل DL580
باکس سی دی/دی وی دی 60 عددی آکو
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس سی دی/دی وی دی 60 عددی آکو متفرقه 591,000 14:12:27 450,000 459,000
باکس سی دی/دی وی دی 60 عددی آکو
باکس هارد اکسترنال 2.5 اینچ بلو اند لس  مدل U23G
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس هارد اکسترنال 2.5 اینچ بلو اند لس مدل U23G متفرقه 2,750,000 24 شهریور 2,450,000 2,550,000
باکس هارد اکسترنال 2.5 اینچ بلو اند لس مدل U23G
مجموع موارد: 256 عدد در 6 صفحه
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
کیف هارد اکسترنال ایکس پی-پروداکت مدل XP-HD9000
قیمت: 380,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
تکثیر کننده هارددیسک اوریکو مدل 8628
قیمت: 23,500,000 ریال
قیمت: 23,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب اکسترنال هارد دیسک 2.5 اینچی ویولینک مدل WL-ST235
قیمت: 2,200,000 ریال
قیمت: 2,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
کیف هارد اکسترنال مدل Optima
قیمت: 280,000 ریال
قیمت: 280,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
کیف سی دی 120 عددی کابیان کد 12012
قیمت: 560,000 ریال
قیمت: 560,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل هارد HDD 3.5″ به USB3.0 مدل DX7502
قیمت: 3,921,200 ریال
قیمت: 3,921,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل U3
قیمت: 1,900,000 ریال
قیمت: 1,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب اكسترنال هارد 2.5 اینچی فیدكو مدل Y2U
قیمت: 2,250,000 ریال
قیمت: 2,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب هارد اکسترنال 2.5 اینچی پی نت مدل S257U3
قیمت: 970,000 ریال
قیمت: 970,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2169U3
قیمت: 3,890,000 ریال
قیمت: 3,890,000 ریال
مشاهده اطلاعات