قیمت لوازم بارکد خوان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پایه بارکدخوان دیتالاجیک مدل ITPQW2100 مناسب برای مدل Lite QW2100
لوازم بارکد خوان
پایه بارکدخوان دیتالاجیک مدل ITPQW2100 مناسب برای مدل Lite QW2100 دیتالاجیک 1,050,000 1 شهریور 965,000 1,797,300
پایه بارکدخوان دیتالاجیک مدل ITPQW2100 مناسب برای مدل Lite QW2100
پایه بارکدخوان مدل ITP60 مناسب برای اسکار 60LBW / 60CBW
لوازم بارکد خوان
پایه بارکدخوان مدل ITP60 مناسب برای اسکار 60LBW / 60CBW متفرقه 1,800,000 26 شهریور 1,700,000 1,700,000
پایه بارکدخوان مدل ITP60 مناسب برای اسکار 60LBW / 60CBW
پایه بارکدخوان میوا مدل MS1750 مناسب برای میوا 1750
لوازم بارکد خوان
پایه بارکدخوان میوا مدل MS1750 مناسب برای میوا 1750 میوا 700,000 5 آبان 640,000 720,000
پایه بارکدخوان میوا مدل MS1750 مناسب برای میوا 1750
کابل بارکد خوان PS2 دیتالاجیک مدل CAB-321
لوازم بارکد خوان
کابل بارکد خوان PS2 دیتالاجیک مدل CAB-321 دیتالاجیک 3,080,000 30 خرداد 3,080,000 3,350,000
کابل بارکد خوان PS2 دیتالاجیک مدل CAB-321
کابل بارکد خوان زبکس مدل ITP-USB
لوازم بارکد خوان
کابل بارکد خوان زبکس مدل ITP-USB متفرقه 1,500,000 26 شهریور 1,400,000 1,400,000
کابل بارکد خوان زبکس مدل ITP-USB
کابل بارکد خوان میوا مدل ITP-USB
لوازم بارکد خوان
کابل بارکد خوان میوا مدل ITP-USB متفرقه 1,598,800 25 شهریور 1,178,100 1,178,100
کابل بارکد خوان میوا مدل ITP-USB
کابل بارکد خوان هانیول مدل ITP-USB
لوازم بارکد خوان
کابل بارکد خوان هانیول مدل ITP-USB متفرقه 1,300,000 15 شهریور 1,178,100 1,202,600
کابل بارکد خوان هانیول مدل ITP-USB
کابل بارکد خوان کد 03 طول 2 متر
لوازم بارکد خوان
کابل بارکد خوان کد 03 طول 2 متر متفرقه 2,728,000 17 شهریور 2,480,000 2,728,000
کابل بارکد خوان کد 03 طول 2 متر
کابل رابط بارکد خوان دیتالاجیک مدل آی تی پی USB
لوازم بارکد خوان
کابل رابط بارکد خوان دیتالاجیک مدل آی تی پی USB متفرقه 2,565,000 22:09:29 2,120,000 2,650,000
کابل رابط بارکد خوان دیتالاجیک مدل آی تی پی USB
مجموع موارد: 9 عدد در 1 صفحه
قیمت لوازم بارکد خوان
پایه بارکدخوان مدل ITP60 مناسب برای اسکار 60LBW / 60CBW
قیمت: 1,800,000 ریال
قیمت: 1,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم بارکد خوان
کابل بارکد خوان هانیول مدل ITP-USB
قیمت: 1,300,000 ریال
قیمت: 1,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم بارکد خوان
کابل بارکد خوان PS2 دیتالاجیک مدل CAB-321
قیمت: 3,080,000 ریال
قیمت: 3,080,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم بارکد خوان
کابل بارکد خوان زبکس مدل ITP-USB
قیمت: 1,500,000 ریال
قیمت: 1,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم بارکد خوان
کابل بارکد خوان میوا مدل ITP-USB
قیمت: 1,598,800 ریال
قیمت: 1,598,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم بارکد خوان
کابل بارکد خوان کد 03 طول 2 متر
قیمت: 2,728,000 ریال
قیمت: 2,728,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 1,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم بارکد خوان
پایه بارکدخوان میوا مدل MS1750 مناسب برای میوا 1750
قیمت: 700,000 ریال
قیمت: 700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم بارکد خوان
کابل رابط بارکد خوان دیتالاجیک مدل آی تی پی USB
قیمت: 2,565,000 ریال
قیمت: 2,565,000 ریال
مشاهده اطلاعات