قیمت کابل شبکه (LAN)

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دی لینک پچ کورد CAT5E بدون شیلد Flat رنگ نارنجی NCB-5EUORGF1-5
کابل شبکه (LAN)
دی لینک پچ کورد CAT5E بدون شیلد Flat رنگ نارنجی NCB-5EUORGF1-5 دی-لینک 390,000 4 فروردین 390,000 390,000
دی لینک پچ کورد CAT5E بدون شیلد Flat رنگ نارنجی NCB-5EUORGF1-5 طبقه‌بندی: Cat 5e
دی لینک کابل شبکه با روکش پی وی سی CAT6 بدون شیلد NCB-C6UGRYR-305
کابل شبکه (LAN)
دی لینک کابل شبکه با روکش پی وی سی CAT6 بدون شیلد NCB-C6UGRYR-305 دی-لینک 260,000 15 مرداد 86,000 86,000
دی لینک کابل شبکه با روکش پی وی سی CAT6 بدون شیلد NCB-C6UGRYR-305 طبقه‌بندی: Cat 6
رول کابل شبکه Cat 6 سایز 23AWG هایک ویژن مدل DS-1LN6-UU طول 305 متر
کابل شبکه (LAN)
رول کابل شبکه Cat 6 سایز 23AWG هایک ویژن مدل DS-1LN6-UU طول 305 متر هایک ویژن 28,650,000 15 مرداد 28,650,000 28,650,000
رول کابل شبکه Cat 6 سایز 23AWG هایک ویژن مدل DS-1LN6-UU طول 305 متر طبقه‌بندی: Cat 6
رول کابل شبکه CAT6 بدون شیلد سایز 23AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR-305-LS طول 305 متر
کابل شبکه (LAN)
رول کابل شبکه CAT6 بدون شیلد سایز 23AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR-305-LS طول 305 متر دی-لینک 26,500,000 20 مرداد 26,500,000 26,500,000
رول کابل شبکه CAT6 بدون شیلد سایز 23AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR-305-LS طول 305 متر طبقه‌بندی: Cat 6
رول کابل شبکه Cat7 پندوئیت مدل PSL7004WH-CED طول500  متری دارای تست فلوک
کابل شبکه (LAN)
رول کابل شبکه Cat7 پندوئیت مدل PSL7004WH-CED طول500 متری دارای تست فلوک پندوئیت 86,000,000 6 آبان 59,500,000 59,500,000
رول کابل شبکه Cat7 پندوئیت مدل PSL7004WH-CED طول500 متری دارای تست فلوک طبقه‌بندی: Cat 7
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-5EFOBLR-305 طول 305 متر
کابل شبکه (LAN)
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-5EFOBLR-305 طول 305 متر دی-لینک 25,000,000 6 آبان 18,000,000 18,000,000
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-5EFOBLR-305 طول 305 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-C6FOBLR-305 طول 305 متر
کابل شبکه (LAN)
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-C6FOBLR-305 طول 305 متر دی-لینک 77,400,000 6 آبان 44,000,000 44,000,000
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-C6FOBLR-305 طول 305 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 5 اسکار  به طول 15 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 5 اسکار به طول 15 متر متفرقه 798,000 14:10:31 643,000 685,000
پچ کورد Cat 5 اسکار به طول 15 متر طبقه‌بندی: Cat 5
پچ کورد Cat 5E ال ایکس اف به طول 1 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 5E ال ایکس اف به طول 1 متر متفرقه 164,000 6 آبان 164,000 165,800
پچ کورد Cat 5E ال ایکس اف به طول 1 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.2 متر متفرقه 250,000 6 آبان 250,000 250,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.2 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.6 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.6 متر متفرقه 270,000 6 آبان 270,000 270,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.6 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 10 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 10 متر متفرقه 200,000 6 آبان 200,000 475,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 10 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 13 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 13 متر متفرقه 490,000 6 آبان 490,000 490,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 13 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 15 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 15 متر متفرقه 1,180,000 6 آبان 532,000 534,600
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 15 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 16 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 16 متر متفرقه 590,000 6 آبان 590,000 590,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 16 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 2.4 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 2.4 متر متفرقه 320,000 6 آبان 320,000 320,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 2.4 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 24 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 24 متر متفرقه 790,000 6 آبان 790,000 790,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 24 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 3 متر متفرقه 389,000 6 آبان 219,000 220,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 33 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 33 متر متفرقه 890,000 6 آبان 890,000 890,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 33 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 40 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 40 متر متفرقه 990,000 6 آبان 990,000 990,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 40 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 8.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 8.5 متر متفرقه 390,000 6 آبان 390,000 390,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 8.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول4.2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول4.2 متر متفرقه 370,000 6 آبان 370,000 370,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول4.2 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 160,000 1 مهر 129,000 129,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-2 طول 2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-2 طول 2 متر کرونه 119,000 25 اردیبهشت 105,000 119,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-2 طول 2 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-3 طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-3 طول 3 متر کرونه 190,000 14 شهریور 142,500 190,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-3 طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-5 طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-5 طول 5 متر کرونه 250,000 9 اردیبهشت 200,000 250,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-5 طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1031 طول 0.3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1031 طول 0.3 متر کی نت پلاس 310,000 6 آبان 287,100 290,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1031 طول 0.3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1032 طول 0.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1032 طول 0.5 متر کی نت پلاس 350,000 6 آبان 259,700 265,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1032 طول 0.5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1034 طول 2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1034 طول 2 متر کی نت پلاس 550,000 6 آبان 343,000 350,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1034 طول 2 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1035 طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1035 طول 3 متر کی نت پلاس 650,000 6 مهر 441,000 450,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1035 طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1037 طول 10 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1037 طول 10 متر کی نت پلاس 1,090,000 6 آبان 1,080,000 1,080,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1037 طول 10 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 بدون شیلد سایز 24AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR1-5 طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 بدون شیلد سایز 24AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR1-5 طول 5 متر دی-لینک 639,000 14:10:31 539,000 3,466,000
پچ کورد Cat 6 بدون شیلد سایز 24AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR1-5 طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 برند-رکس مدل C6CPCU030-888BB طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 برند-رکس مدل C6CPCU030-888BB طول 3 متر برندرکس 1,350,000 6 آبان 950,000 950,000
پچ کورد Cat 6 برند-رکس مدل C6CPCU030-888BB طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 2 متر برندرکس 295,000 18 مرداد 295,000 295,000
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 2 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 3 متر برندرکس 365,000 9 اردیبهشت 365,000 365,000
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 دیجیتوس کد 4243 طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 دیجیتوس کد 4243 طول 5 متر متفرقه 1,420,000 6 آبان 1,380,000 1,380,000
پچ کورد Cat 6 دیجیتوس کد 4243 طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 مدل km187 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 مدل km187 طول 1.5 متر متفرقه 230,000 6 آبان 228,000 228,000
پچ کورد Cat 6 مدل km187 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 مولکس طول سه متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 مولکس طول سه متر متفرقه 570,000 6 آبان 250,000 250,000
پچ کورد Cat 6 مولکس طول سه متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC3MY طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC3MY طول 3 متر پندوئیت 325,000 18 مرداد 325,000 325,000
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC3MY طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد CAT5 مدل K3
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5 مدل K3 متفرقه 200,000 6 آبان 137,000 180,000
پچ کورد CAT5 مدل K3 طبقه‌بندی: Cat 5
پچ کورد CAT5 مدل NV-15
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5 مدل NV-15 متفرقه 1,000,000 6 آبان 180,000 180,000
پچ کورد CAT5 مدل NV-15 طبقه‌بندی: Cat 5
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP100 طول 1 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP100 طول 1 متر فومو کامیونیکیشنز 140,000 24 اردیبهشت 105,000 105,000
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP100 طول 1 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر فومو کامیونیکیشنز 132,000 6 اردیبهشت 132,000 132,000
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر فومو کامیونیکیشنز 132,000 6 اردیبهشت 132,000 132,000
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر فومو کامیونیکیشنز 132,000 6 اردیبهشت 132,000 132,000
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5e مدل N101.213CO
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5e مدل N101.213CO متفرقه 110,000 25 فروردین 110,000 110,000
پچ کورد CAT5e مدل N101.213CO طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد cat5e مدل st-5
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat5e مدل st-5 متفرقه 160,000 6 آبان 170,000 170,000
پچ کورد cat5e مدل st-5 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 1 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 1 متر متفرقه 154,000 6 آبان 134,000 134,000
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 1 متر طبقه‌بندی: Cat 5
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 15 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 15 متر متفرقه 180,000 6 آبان 180,000 180,000
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 15 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 20 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 20 متر متفرقه 1,070,000 6 آبان 635,000 803,700
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 20 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
مجموع موارد: 369 عدد در 8 صفحه
قیمت کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-5 طول 5 متر
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT5 مدل NV10-5 رنگ آبی
قیمت: 90,000 ریال
قیمت: 90,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT 6 دایو مدل CP2528 طول 5 متر
قیمت: 1,780,000 ریال
قیمت: 1,780,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5e مدل N101.213CO
قیمت: 110,000 ریال
قیمت: 110,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT6 پی نت کد 66
قیمت: 297,000 ریال
قیمت: 297,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT6 مدل NV15-6 رنگ سبز
قیمت: 232,400 ریال
قیمت: 232,400 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه 305 متری کت 6 دی-لینک مدل NCB-6AUGRYR-305
قیمت: 39,850,000 ریال
قیمت: 39,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
قیمت: 160,000 ریال
قیمت: 160,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT5 دی نت مدل PT-5 طول 5 متر
قیمت: 600,000 ریال
قیمت: 600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT5 مدل AG-30 طول 30 متر
قیمت: 170,000 ریال
قیمت: 170,000 ریال
مشاهده اطلاعات