قیمت کابل آنتن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کابل RG142 مدل DS50
کابل آنتن
کابل RG142 مدل DS50 متفرقه 1,920,000 20 مرداد 1,920,000 1,920,000
کابل RG142 مدل DS50
کابل RG316 مدل LL50
کابل آنتن
کابل RG316 مدل LL50 متفرقه 1,880,000 6 آبان 1,487,500 1,500,000
کابل RG316 مدل LL50
کابل RG402 مدل BL18G
کابل آنتن
کابل RG402 مدل BL18G متفرقه 2,320,000 21 فروردین 2,320,000 2,320,000
کابل RG402 مدل BL18G
کابل آنتن اسکای  مدل  SCMM7MB با دوسر نری به طول 7 متر
کابل آنتن
کابل آنتن اسکای مدل SCMM7MB با دوسر نری به طول 7 متر اسکای 350,000 8 آبان 346,000 347,000
کابل آنتن اسکای مدل SCMM7MB با دوسر نری به طول 7 متر
کابل آنتن اسکای  مدل SCFF7M با دوسر مادگی به طول 7 متر
کابل آنتن
کابل آنتن اسکای مدل SCFF7M با دوسر مادگی به طول 7 متر اسکای 270,000 6 آبان 249,900 250,500
کابل آنتن اسکای مدل SCFF7M با دوسر مادگی به طول 7 متر
کابل آنتن اسکای مدل  SCFF5MB با دوسر مادگی به طول 5 متر
کابل آنتن
کابل آنتن اسکای مدل SCFF5MB با دوسر مادگی به طول 5 متر اسکای 270,000 6 آبان 280,000 280,000
کابل آنتن اسکای مدل SCFF5MB با دوسر مادگی به طول 5 متر
کابل آنتن اسکای مدل  SCFM5MB یک سر مادگی یک سر نری به طول 5 متر
کابل آنتن
کابل آنتن اسکای مدل SCFM5MB یک سر مادگی یک سر نری به طول 5 متر اسکای 270,000 6 آبان 280,000 280,000
کابل آنتن اسکای مدل SCFM5MB یک سر مادگی یک سر نری به طول 5 متر
کابل آنتن اسکای مدل  SCFM7MB یک سر مادگی یک سر نری به طول 7 متر
کابل آنتن
کابل آنتن اسکای مدل SCFM7MB یک سر مادگی یک سر نری به طول 7 متر اسکای 300,000 6 آبان 219,900 299,900
کابل آنتن اسکای مدل SCFM7MB یک سر مادگی یک سر نری به طول 7 متر
کابل آنتن اسکای مدل  SCMM5MB با دوسر نری به طول 5 متر
کابل آنتن
کابل آنتن اسکای مدل SCMM5MB با دوسر نری به طول 5 متر اسکای 210,000 8 آبان 179,000 180,000
کابل آنتن اسکای مدل SCMM5MB با دوسر نری به طول 5 متر
کابل آنتن اسکای مدل SCFM5M یک سر مادگی یک سر نری به طول 5 متر
کابل آنتن
کابل آنتن اسکای مدل SCFM5M یک سر مادگی یک سر نری به طول 5 متر اسکای 190,000 8 آبان 178,800 190,000
کابل آنتن اسکای مدل SCFM5M یک سر مادگی یک سر نری به طول 5 متر
کابل آنتن اسکای مدل SCFM7M یک سر مادگی یک سر نری به طول 7 متر
کابل آنتن
کابل آنتن اسکای مدل SCFM7M یک سر مادگی یک سر نری به طول 7 متر اسکای 250,000 8 آبان 246,000 251,000
کابل آنتن اسکای مدل SCFM7M یک سر مادگی یک سر نری به طول 7 متر
کابل آنتن اسکای مدلSCFF3M با دوسر مادگی به طول 3 متر
کابل آنتن
کابل آنتن اسکای مدلSCFF3M با دوسر مادگی به طول 3 متر اسکای 159,000 8 آبان 146,900 148,000
کابل آنتن اسکای مدلSCFF3M با دوسر مادگی به طول 3 متر
کابل آنتن مدل 17 طول 3 متر
کابل آنتن
کابل آنتن مدل 17 طول 3 متر متفرقه 67,000 6 آبان 56,000 57,000
کابل آنتن مدل 17 طول 3 متر
کابل آنتن 3 متری تی پی-لینک مدل TL-ANT24EC3S
کابل آنتن
کابل آنتن 3 متری تی پی-لینک مدل TL-ANT24EC3S تی پی-لینک 1,950,000 6 خرداد 1,990,000 1,990,000
کابل آنتن 3 متری تی پی-لینک مدل TL-ANT24EC3S
کابل آنتن سومو مدل SA7022 طول 2 متر
کابل آنتن
کابل آنتن سومو مدل SA7022 طول 2 متر سومو 577,000 6 آبان 512,000 515,000
کابل آنتن سومو مدل SA7022 طول 2 متر
کابل آنتن سومو مدل SA7023 طول 3 متر
کابل آنتن
کابل آنتن سومو مدل SA7023 طول 3 متر سومو 815,000 6 آبان 593,000 593,000
کابل آنتن سومو مدل SA7023 طول 3 متر
کابل آنتن مدل 17 طول 5 متر
کابل آنتن
کابل آنتن مدل 17 طول 5 متر متفرقه 95,000 6 آبان 103,800 104,900
کابل آنتن مدل 17 طول 5 متر
کابل آنتن مدل 4.5C-2V
کابل آنتن
کابل آنتن مدل 4.5C-2V متفرقه 170,000 6 آبان 100,000 100,000
کابل آنتن مدل 4.5C-2V
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 10 متر
کابل آنتن
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 10 متر متفرقه 239,000 6 آبان 157,000 170,000
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 10 متر
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 20 متر
کابل آنتن
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 20 متر متفرقه 480,000 8 آبان 300,000 350,000
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 20 متر
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 5 متر
کابل آنتن
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 5 متر متفرقه 120,000 6 آبان 96,300 97,300
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 5 متر
کابل آنتن میرا مدل KA20 به طول 20 متر
کابل آنتن
کابل آنتن میرا مدل KA20 به طول 20 متر متفرقه 589,000 8 آبان 590,000 630,000
کابل آنتن میرا مدل KA20 به طول 20 متر
کابل آنتن میرا مدل KA3 با دو سر نری به طول 3 متر
کابل آنتن
کابل آنتن میرا مدل KA3 با دو سر نری به طول 3 متر میرا 163,000 8 آبان 145,000 145,000
کابل آنتن میرا مدل KA3 با دو سر نری به طول 3 متر
کابل آنتن میرا مدل KA30 به طول 30 متر
کابل آنتن
کابل آنتن میرا مدل KA30 به طول 30 متر متفرقه 945,000 8 آبان 850,000 900,000
کابل آنتن میرا مدل KA30 به طول 30 متر
کابل آنتن میرا مدل KA5 با دو سر نری به طول 5 متر
کابل آنتن
کابل آنتن میرا مدل KA5 با دو سر نری به طول 5 متر میرا 200,000 6 آبان 187,000 188,000
کابل آنتن میرا مدل KA5 با دو سر نری به طول 5 متر
کابل آنتن نوین کابل کرمان مدل KA100 طول 100 متر
کابل آنتن
کابل آنتن نوین کابل کرمان مدل KA100 طول 100 متر متفرقه 1,968,600 14 شهریور 1,968,600 2,220,000
کابل آنتن نوین کابل کرمان مدل KA100 طول 100 متر
کابل آنتن کابل کمان مدل 4.5C2V به طول 15 متر
کابل آنتن
کابل آنتن کابل کمان مدل 4.5C2V به طول 15 متر متفرقه 500,000 21 خرداد 500,000 500,000
کابل آنتن کابل کمان مدل 4.5C2V به طول 15 متر
کابل آنتن کرمان آریا کد 10025
کابل آنتن
کابل آنتن کرمان آریا کد 10025 متفرقه 744,000 8 آبان 646,000 646,000
کابل آنتن کرمان آریا کد 10025
کابل آنتن کرمان ایران کد 10024
کابل آنتن
کابل آنتن کرمان ایران کد 10024 متفرقه 719,000 8 آبان 660,000 680,900
کابل آنتن کرمان ایران کد 10024
کابل آنتن کوثرالکتریک مدل AE-110
کابل آنتن
کابل آنتن کوثرالکتریک مدل AE-110 متفرقه 290,000 20 مرداد 285,000 285,000
کابل آنتن کوثرالکتریک مدل AE-110
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه
قیمت کابل آنتن
کابل آنتن سومو مدل SA7022 طول 2 متر
قیمت: 577,000 ریال
قیمت: 577,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل آنتن
کابل آنتن نوین کابل کرمان مدل KA100 طول 100 متر
قیمت: 1,968,600 ریال
قیمت: 1,968,600 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل آنتن
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 20 متر
قیمت: 480,000 ریال
قیمت: 480,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل آنتن
کابل RG316 مدل LL50
قیمت: 1,880,000 ریال
قیمت: 1,880,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل آنتن
کابل آنتن میرا مدل KA30 به طول 30 متر
قیمت: 945,000 ریال
قیمت: 945,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل آنتن
کابل آنتن مدل 17 طول 3 متر
قیمت: 67,000 ریال
قیمت: 67,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل آنتن
کابل RG402 مدل BL18G
قیمت: 2,320,000 ریال
قیمت: 2,320,000 ریال
مشاهده اطلاعات