قیمت مبدل فیبر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تی پی لینک ماژول  Single-mode فیبر گیگابیت TL-SM311LS
مبدل فیبر
تی پی لینک ماژول Single-mode فیبر گیگابیت TL-SM311LS تی پی-لینک 4,180,000 6 آبان 4,180,000 4,180,000
تی پی لینک ماژول Single-mode فیبر گیگابیت TL-SM311LS
ماژول فیبر تندا مدل MG100M Multi Mode
مبدل فیبر
ماژول فیبر تندا مدل MG100M Multi Mode تندا 2,900,000 9 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
ماژول فیبر تندا مدل MG100M Multi Mode رابط‌ها: رابط فیبر
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-SX-MM
مبدل فیبر
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-SX-MM سیسکو 3,500,000 6 آبان 3,050,000 3,250,000
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-SX-MM رابط‌ها: رابط فیبر
ماژول فیبر مدل SFP-1.25G-20KM
مبدل فیبر
ماژول فیبر مدل SFP-1.25G-20KM متفرقه 2,500,000 6 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
ماژول فیبر مدل SFP-1.25G-20KM رابط‌ها: رابط فیبر
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR
مبدل فیبر
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR سیسکو 2,000,000 13 اردیبهشت 2,000,000 2,000,000
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR رابط‌ها: رابط فیبر
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR
مبدل فیبر
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR سیسکو 4,770,000 6 آبان 4,900,000 5,800,000
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR رابط‌ها: رابط فیبر
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-300SC
مبدل فیبر
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-300SC دی-لینک 7,580,000 9 اردیبهشت 7,580,000 7,580,000
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-300SC رابط‌ها: RJ-45، رابط فیبر
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-700SC
مبدل فیبر
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-700SC دی-لینک 12,000,000 16 مهر 9,600,000 12,000,000
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-700SC رابط‌ها: RJ-45، رابط فیبر
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-810SC
مبدل فیبر
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-810SC دی-لینک 19,500,000 20 خرداد 19,500,000 19,500,000
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-810SC رابط‌ها: RJ-45، رابط فیبر
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC110CS
مبدل فیبر
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC110CS تی پی-لینک 4,540,000 27 خرداد 4,500,000 4,540,000
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC110CS رابط‌ها: RJ-45، رابط فیبر
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC210CS
مبدل فیبر
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC210CS تی پی-لینک 14,950,000 6 آبان 12,000,000 12,000,000
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC210CS
مبدل فیبرنوری به اترنت کامنت مدل CWFE2SCS2
مبدل فیبر
مبدل فیبرنوری به اترنت کامنت مدل CWFE2SCS2 کامنت 14,500,000 6 آبان 14,500,000 14,500,000
مبدل فیبرنوری به اترنت کامنت مدل CWFE2SCS2 رابط‌ها: رابط فیبر
مدیا کانورتر سپیتام مدل MC11G-SSF
مبدل فیبر
مدیا کانورتر سپیتام مدل MC11G-SSF سپیتام 34,000,000 6 آبان 18,000,000 18,000,000
مدیا کانورتر سپیتام مدل MC11G-SSF رابط‌ها: RJ-45، رابط فیبر
مدیا کانورتر سپیتام مدل MC12E-SSC20-A&B بسته دوعددی
مبدل فیبر
مدیا کانورتر سپیتام مدل MC12E-SSC20-A&B بسته دوعددی سپیتام 55,000,000 6 آبان 27,300,000 27,300,000
مدیا کانورتر سپیتام مدل MC12E-SSC20-A&B بسته دوعددی رابط‌ها: RJ-45، رابط فیبر
مدیا کانورتور سی نت مدل CFC-10CM
مبدل فیبر
مدیا کانورتور سی نت مدل CFC-10CM سی نت 9,000,000 9 اردیبهشت 9,000,000 9,000,000
مدیا کانورتور سی نت مدل CFC-10CM رابط‌ها: RJ-45، رابط فیبر
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100SC/TX
مبدل فیبر
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100SC/TX فی نت 14,200,000 21 مهر 10,750,000 12,000,000
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100SC/TX رابط‌ها: RJ-45، رابط فیبر
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100ST/TX
مبدل فیبر
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100ST/TX فی نت 13,200,000 20 مرداد 10,250,000 11,000,000
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100ST/TX رابط‌ها: RJ-45، رابط فیبر
مجموع موارد: 17 عدد در 1 صفحه
قیمت مبدل فیبر
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR
قیمت: 4,770,000 ریال
قیمت: 4,770,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل فیبر
مدیا کانورتور فی نت مدل MC-100SC/TX
قیمت: 14,200,000 ریال
قیمت: 14,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل فیبر
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-810SC
قیمت: 19,500,000 ریال
قیمت: 19,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل فیبر
ماژول فیبر تندا مدل MG100M Multi Mode
قیمت: 2,900,000 ریال
قیمت: 2,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل فیبر
مدیا کانورتر سپیتام مدل MC12E-SSC20-A&B بسته دوعددی
قیمت: 55,000,000 ریال
قیمت: 55,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل فیبر
تی پی لینک ماژول Single-mode فیبر گیگابیت TL-SM311LS
قیمت: 4,180,000 ریال
قیمت: 4,180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل فیبر
مدیا کانورتور سی نت مدل CFC-10CM
قیمت: 9,000,000 ریال
قیمت: 9,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل فیبر
مبدل فیبر گیگابیتی و تک حاته تی پی-لینک MC110CS
قیمت: 4,540,000 ریال
قیمت: 4,540,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل فیبر
ماژول فیبر سیسکو مدل GLC-SX-MM
قیمت: 3,500,000 ریال
قیمت: 3,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل فیبر
مبدل فیبر نوری به اترنت دی-لینک مدل DMC-300SC
قیمت: 7,580,000 ریال
قیمت: 7,580,000 ریال
مشاهده اطلاعات