قیمت فلش مموری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
توکن امضای دیجیتال مدل ePass 3003 Auto
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال مدل ePass 3003 Auto فیتیان 2,050,000 14:09:22 2,000,000 2,450,000
توکن امضای دیجیتال مدل ePass 3003 Auto رابط: USB 2.0 مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش: خیر ضد خش:خیر
توکن امضای دیجیتال مدل K3
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال مدل K3 متفرقه 2,100,000 14:09:22 1,300,000 1,400,000
توکن امضای دیجیتال مدل K3 رابط: USB 2.0 مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله ضد خش:خیر
توکن امضای دیجیتال مدل K3
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال مدل K3 متفرقه 750,000 20 اردیبهشت 750,000 750,000
توکن امضای دیجیتال مدل K3 رابط: USB 2.0 ظرفیت: ظرفیتی برای ذخیره سازی ندارد. مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
توکن امضای دیجیتال پارس‌کی مدل PK9000
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال پارس‌کی مدل PK9000 متفرقه 1,900,000 14:09:22 800,000 800,000
توکن امضای دیجیتال پارس‌کی مدل PK9000 رابط: USB 2.0 ظرفیت: ظرفیتی برای ذخیره سازی ندارد. مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش طرح لاک مدل DR45001 ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش طرح لاک مدل DR45001 ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 950,000 14:09:22 760,000 870,000
فلش طرح لاک مدل DR45001 ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری سن دیسک مدل CZ430 ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری سن دیسک مدل CZ430 ظرفیت 16 گیگابایت سن دیسک 990,000 14:09:22 800,000 880,000
فلش مموری سن دیسک مدل CZ430 ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 3.1، USB 3.0، USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
فلش مموری سن دیسک مدل ULTRA FIT USB 3.1 CZ430 ظرفیت 128 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری سن دیسک مدل ULTRA FIT USB 3.1 CZ430 ظرفیت 128 گیگابایت سن دیسک 4,560,000 3 آبان 3,210,000 3,310,000
فلش مموری سن دیسک مدل ULTRA FIT USB 3.1 CZ430 ظرفیت 128 گیگابایت رابط: USB 3.0، USB 2.0، USB 3.1 ظرفیت: 128 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
فلش مموری سن دیسک مدل ULTRA FIT USB 3.1 CZ430 ظرفیت 64 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری سن دیسک مدل ULTRA FIT USB 3.1 CZ430 ظرفیت 64 گیگابایت سن دیسک 2,500,000 14:09:22 1,490,000 1,600,000
فلش مموری سن دیسک مدل ULTRA FIT USB 3.1 CZ430 ظرفیت 64 گیگابایت رابط: USB 3.0، USB 2.0، USB 3.1 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,320,000 14:09:24 950,000 1,000,000
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,080,000 14:09:24 800,000 800,000
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح بوگاتی کد UM-033 ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح بوگاتی کد UM-033 ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 1,550,000 14:09:23 1,100,000 1,100,000
فلش مموری طرح بوگاتی کد UM-033 ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: بله
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 1,260,000 14:09:24 836,000 836,000
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,920,000 14:09:25 1,282,500 1,350,000
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,110,000 1 آبان 790,000 790,000
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح خانه مدل UM-020 ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح خانه مدل UM-020 ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 1,310,000 14:09:24 1,140,000 1,240,000
فلش مموری طرح خانه مدل UM-020 ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله ضد خش:بله
فلش مموری طرح فیل مدل Ul-Pv-Phi01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح فیل مدل Ul-Pv-Phi01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,450,000 14:09:24 950,000 1,000,000
فلش مموری طرح فیل مدل Ul-Pv-Phi01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح فیل مدل Ul-Pv-Phi01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح فیل مدل Ul-Pv-Phi01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 2,300,000 14:09:24 1,350,000 1,350,000
فلش مموری طرح فیل مدل Ul-Pv-Phi01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح فیل مدل Ul-Pv-Phi01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح فیل مدل Ul-Pv-Phi01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,290,000 14:09:24 850,000 850,000
فلش مموری طرح فیل مدل Ul-Pv-Phi01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 2,040,000 14:09:25 1,560,000 1,560,000
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 32 گیگابایت متفرقه 1,700,000 14:09:22 1,400,000 1,400,000
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: خیر ضد خش:خیر
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 64 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 64 گیگابایت متفرقه 2,200,000 14:09:23 1,700,000 1,700,000
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 64 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: بله
فلش مموری طرح ماه مدل UJ-017 ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح ماه مدل UJ-017 ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 1,320,000 14:09:24 1,140,000 1,190,000
فلش مموری طرح ماه مدل UJ-017 ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح محرم مدل Ul-Mh04 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح محرم مدل Ul-Mh04 ظرفیت 32 گیگابایت متفرقه 1,080,000 18 مرداد 900,000 900,000
فلش مموری طرح محرم مدل Ul-Mh04 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح محرم مدل Ul-Mh05 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح محرم مدل Ul-Mh05 ظرفیت 32 گیگابایت متفرقه 1,320,000 14:09:24 1,100,000 1,100,000
فلش مموری طرح محرم مدل Ul-Mh05 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,220,000 14:09:23 1,060,000 1,070,000
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 1,230,000 14:09:25 817,000 817,000
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,450,000 14:09:24 891,000 990,000
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,140,000 14:09:24 950,000 950,000
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح ویولن ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح ویولن ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 1,240,000 14:09:24 1,090,000 1,200,000
فلش مموری طرح ویولن ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 1,200,000 14:09:24 1,016,500 1,070,000
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,980,000 14:09:23 1,368,000 1,440,000
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح کلاه مدل Ul-Pv-Helmet01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح کلاه مدل Ul-Pv-Helmet01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,600,000 14:09:24 1,273,000 1,273,000
فلش مموری طرح کلاه مدل Ul-Pv-Helmet01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری مدل DataTraveler DTDUO3 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل DataTraveler DTDUO3 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل متفرقه 890,000 24 تیر 890,000 890,000
فلش مموری مدل DataTraveler DTDUO3 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 3.0، microUSB ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
فلش مموری مدل DTMC3 ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل DTMC3 ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل متفرقه 590,000 6 اردیبهشت 590,000 590,000
فلش مموری مدل DTMC3 ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 3.0، USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری مدل DTMC3 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل DTMC3 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل متفرقه 780,000 6 اردیبهشت 780,000 780,000
فلش مموری مدل DTMC3 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 3.0، USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری مدل DTSE9H ظرفیت 64 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل DTSE9H ظرفیت 64 گیگابایت غیر اصل متفرقه 1,225,000 14:09:22 1,050,000 1,050,000
فلش مموری مدل DTSE9H ظرفیت 64 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر ضربه: بله
فلش مموری مدل DU12 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری مدل DU12 ظرفیت 32 گیگابایت متفرقه 750,000 2 اردیبهشت 750,000 800,000
فلش مموری مدل DU12 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله ضد خش:خیر
فلش مموری مدل MUF-32BA ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل MUF-32BA ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل متفرقه 550,000 4 فروردین 550,000 550,000
فلش مموری مدل MUF-32BA ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله ضد خش:خیر
فلش مموری مدل SE9 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل SE9 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل متفرقه 575,000 9 اردیبهشت 575,000 575,000
فلش مموری مدل SE9 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری مدل UJ-007 ظرفیت 64 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری مدل UJ-007 ظرفیت 64 گیگابایت متفرقه 2,090,000 14:09:24 1,690,000 1,690,000
فلش مموری مدل UJ-007 ظرفیت 64 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت
فلش مموری مدل UW-001 ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری مدل UW-001 ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 1,200,000 14:09:24 980,000 1,050,000
فلش مموری مدل UW-001 ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت
فلش مموری مدل V21 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل V21 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل متفرقه 700,000 17 فروردین 700,000 700,000
فلش مموری مدل V21 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری هوکو مدل UD2 با ظرفیت 128 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری هوکو مدل UD2 با ظرفیت 128 گیگابایت هوکو 5,580,000 18 مهر 5,480,000 5,480,000
فلش مموری هوکو مدل UD2 با ظرفیت 128 گیگابایت رابط: USB 3.0، Lightning ظرفیت: 128 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: بله
فلش مموری پی وی سی فلشیها طرح موتورسیکلت ظرفیت 8 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری پی وی سی فلشیها طرح موتورسیکلت ظرفیت 8 گیگابایت متفرقه 800,000 27 خرداد 800,000 800,000
فلش مموری پی وی سی فلشیها طرح موتورسیکلت ظرفیت 8 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری OTG رم مکس کد 201 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG رم مکس کد 201 ظرفیت 32 گیگابایت رم‌مکس 1,000,000 25 فروردین 1,000,000 1,000,000
فلش مموری OTG رم مکس کد 201 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری OTG سیلیکون پاور مدل Mobile C31 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG سیلیکون پاور مدل Mobile C31 ظرفیت 32 گیگابایت سیلیکون پاور 2,420,000 14:09:11 1,940,000 1,940,000
فلش مموری OTG سیلیکون پاور مدل Mobile C31 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 3.0، USB 2.0، USB 3.1، USB Type-C ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری OTG کد 204ظرفیت 128گیگا بایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری OTG کد 204ظرفیت 128گیگا بایت غیر اصل متفرقه 3,300,000 20 مرداد 2,660,000 2,800,000
فلش مموری OTG کد 204ظرفیت 128گیگا بایت غیر اصل رابط: USB 2.0، Lightning ظرفیت: 128 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری OTG اپیسر مدل AH175 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG اپیسر مدل AH175 ظرفیت 32 گیگابایت اپیسر 1,150,000 4 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
فلش مموری OTG اپیسر مدل AH175 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0، USB 1.1، microUSB ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 16 گیگابایت ای دیتا 840,000 4 فروردین 840,000 840,000
فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0، USB 1.1، microUSB ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 32 گیگابایت ای دیتا 1,850,000 14:09:22 1,770,000 1,800,000
فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0، microUSB ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
مجموع موارد: 1490 عدد در 30 صفحه
قیمت فلش مموری
فلش مموری طرح دیو مدل Ul-Pv-Da01 ظرفیت32گیگابایت
قیمت: 1,075,000 ریال
قیمت: 1,075,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
فلش مموری OTG ای دیتا مدل UC370 ظرفیت 32 گیگابایت
قیمت: 2,280,000 ریال
قیمت: 2,280,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
فلش مموری مدل UW-005 ظرفیت 32 گیگابایت
قیمت: 1,250,000 ریال
قیمت: 1,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 3,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
فلش مموری طرح گل آفتابگردان ظرفیت 16 گیگابایت
قیمت: 1,290,000 ریال
قیمت: 1,290,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
فلش مموری مدل Ul-AB-Simp01 ظرفیت 16گیگابایت
قیمت: 1,400,000 ریال
قیمت: 1,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
توکن امضای دیجیتال مدل ePass 3003 Auto
قیمت: 2,050,000 ریال
قیمت: 2,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
فلش مموری اچ پی مدل V236W ظرفیت 16 گیگابایت
قیمت: 920,000 ریال
قیمت: 920,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 2,720,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
فلش مموری طرح پپسی مدل Ul-Ps01 ظرفیت16گیگابایت
قیمت: 1,330,000 ریال
قیمت: 1,330,000 ریال
مشاهده اطلاعات