قیمت پایه دیواری و سقفی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پایه ایستاده تلویزیون مدل پانوراویژن
پایه دیواری و سقفی
پایه ایستاده تلویزیون مدل پانوراویژن متفرقه 14,500,000 00:13:14 11,900,000 12,500,000
پایه ایستاده تلویزیون مدل پانوراویژن جنس: ورق آهن، استیل رنگی مناسب برای: تلویزیون
پایه تلویزیون مدل TSH-1007CT مناسب برای تلویزیون های 32 تا 100 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه تلویزیون مدل TSH-1007CT مناسب برای تلویزیون های 32 تا 100 اینچ متفرقه 26,000,000 15 فروردین 26,000,000 26,000,000
پایه تلویزیون مدل TSH-1007CT مناسب برای تلویزیون های 32 تا 100 اینچ جنس: استیل مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری  سلکسون  مدلCB3255 مناسب برای تلویزیون 32 تا 55
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری سلکسون مدلCB3255 مناسب برای تلویزیون 32 تا 55 سلکسون 2,200,000 00:13:15 1,170,000 1,170,000
پایه دیواری سلکسون مدلCB3255 مناسب برای تلویزیون 32 تا 55 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BM WR 02
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BM WR 02 تی ان اس 750,000 00:13:14 550,000 565,000
پایه دیواری TNS مدل BM WR 02 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WF 02 مناسب برای تلویزیون های 19 تا  32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WF 02 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ تی ان اس 1,050,000 00:13:16 820,000 820,000
پایه دیواری TNS مدل BT WF 02 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 01 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 01 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ تی ان اس 3,001,700 00:13:16 2,600,000 2,600,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 01 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 04 بازودار و مناسب برای تلویزیون های  32 تا 49اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 04 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 49اینچ تی ان اس 4,500,000 00:13:16 3,050,000 3,050,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 04 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 49اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 06 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 42اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 06 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 42اینچ تی ان اس 2,650,000 00:13:16 2,500,000 2,550,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 06 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 42اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 08 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 08 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ تی ان اس 2,450,000 00:13:15 1,950,000 1,950,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 08 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 11 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 11 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ تی ان اس 2,650,000 00:13:15 2,400,000 2,400,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 11 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 15 مناسب برای تلویزیون های 32 تا  50 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 15 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ تی ان اس 2,000,000 00:13:15 1,380,000 1,380,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 15 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 18 مناسب برای تلوزیون های 32 تا  50 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 18 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 50 اینچ تی ان اس 1,550,000 25 مرداد 1,450,000 1,450,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 18 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 50 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 19 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 19 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ تی ان اس 1,350,000 00:13:15 1,020,000 1,020,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 19 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری VM-M21 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 70 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری VM-M21 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 70 اینچ متفرقه 6,500,000 3 مرداد 6,100,000 6,100,000
پایه دیواری VM-M21 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 70 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون، پخش کننده DVD نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری آراز مدل S22 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 43اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آراز مدل S22 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 43اینچ متفرقه 970,000 00:13:15 722,000 722,000
پایه دیواری آراز مدل S22 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 43اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری آلفا مدل F1 مناسب برای تلوزیون 32 تا 43 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آلفا مدل F1 مناسب برای تلوزیون 32 تا 43 اینچی متفرقه 950,000 00:13:13 845,500 845,500
پایه دیواری آلفا مدل F1 مناسب برای تلوزیون 32 تا 43 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری آلفا مدل F2 مناسب برای تلوزیون 36 تا 55 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آلفا مدل F2 مناسب برای تلوزیون 36 تا 55 اینچی متفرقه 1,190,000 00:13:13 1,046,400 1,120,000
پایه دیواری آلفا مدل F2 مناسب برای تلوزیون 36 تا 55 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری آلفا مدل F7 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آلفا مدل F7 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 55 اینچ متفرقه 2,750,000 18 مهر 2,156,000 2,156,000
پایه دیواری آلفا مدل F7 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 55 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری آیکون مدل PD-2640 مناسب برای تلویزیون 22 تا 42 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آیکون مدل PD-2640 مناسب برای تلویزیون 22 تا 42 اینچی متفرقه 900,000 9 اردیبهشت 900,000 900,000
پایه دیواری آیکون مدل PD-2640 مناسب برای تلویزیون 22 تا 42 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری ارپاکس مدل T3 مناسب برای تلویزیون 27 تا 43 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ارپاکس مدل T3 مناسب برای تلویزیون 27 تا 43 اینچ متفرقه 1,330,000 00:13:15 1,230,000 1,330,000
پایه دیواری ارپاکس مدل T3 مناسب برای تلویزیون 27 تا 43 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری اس اچ  مدل T2 مناسب برای تلویزیون20 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری اس اچ مدل T2 مناسب برای تلویزیون20 تا 32 اینچ متفرقه 980,000 00:13:16 693,000 693,000
پایه دیواری اس اچ مدل T2 مناسب برای تلویزیون20 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری اسمارطور مدل WMB333مناسب برای تلویزیون 36 تا 60 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری اسمارطور مدل WMB333مناسب برای تلویزیون 36 تا 60 اینچ متفرقه 499,000 24 مرداد 449,000 499,000
پایه دیواری اسمارطور مدل WMB333مناسب برای تلویزیون 36 تا 60 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری اسمارطور مدل WMB333مناسب برای تلویزیون 36 تا 60 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری اسمارطور مدل WMB333مناسب برای تلویزیون 36 تا 60 اینچ متفرقه 429,000 29 فروردین 429,000 429,000
پایه دیواری اسمارطور مدل WMB333مناسب برای تلویزیون 36 تا 60 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری اسمارطور مدل WMB333مناسب برای تلویزیون 36 تا 60 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری اسمارطور مدل WMB333مناسب برای تلویزیون 36 تا 60 اینچ متفرقه 499,000 23 اردیبهشت 449,000 499,000
پایه دیواری اسمارطور مدل WMB333مناسب برای تلویزیون 36 تا 60 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری اسپیکر بندیران کد 607
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری اسپیکر بندیران کد 607 متفرقه 1,950,000 00:13:15 1,950,000 1,950,000
پایه دیواری اسپیکر بندیران کد 607 جنس: فلز مناسب برای: بلندگو
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل  TWM-338 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 49 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-338 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 49 اینچ متفرقه 1,050,000 17 فروردین 1,050,000 1,050,000
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-338 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 49 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل X1
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل X1 متفرقه 1,000,000 25 فروردین 1,000,000 1,000,000
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل X1 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل 460 مناسب برای سایز 32 تا 65 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل 460 مناسب برای سایز 32 تا 65 اینچ متفرقه 1,910,000 2 آبان 1,500,000 1,500,000
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل 460 مناسب برای سایز 32 تا 65 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل tw-220 مناسب برای تلویزیون 17 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل tw-220 مناسب برای تلویزیون 17 تا 32 اینچ متفرقه 1,190,000 00:13:14 1,000,000 1,090,000
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل tw-220 مناسب برای تلویزیون 17 تا 32 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-409 مناسب برای تلویزیون های 17 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-409 مناسب برای تلویزیون های 17 تا 32 اینچ متفرقه 900,000 9 فروردین 900,000 900,000
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-409 مناسب برای تلویزیون های 17 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری برتاریو مدل J32 مناسب برای تلویزیون‌های 18 تا 32 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل J32 مناسب برای تلویزیون‌های 18 تا 32 اینچی برتاریو 1,650,000 00:13:15 1,274,000 1,274,000
پایه دیواری برتاریو مدل J32 مناسب برای تلویزیون‌های 18 تا 32 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برتاریو مدل J58 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 58 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل J58 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 58 اینچی برتاریو 2,750,000 4 شهریور 2,450,000 2,450,000
پایه دیواری برتاریو مدل J58 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 58 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برتاریو مدل M32 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 32 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل M32 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 32 اینچی برتاریو 840,000 00:13:13 730,000 730,000
پایه دیواری برتاریو مدل M32 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 32 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برتاریو مدل M40 مناسب برای تلویزیون های 40 تا 50 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل M40 مناسب برای تلویزیون های 40 تا 50 اینچی برتاریو 1,400,000 00:13:16 1,150,000 1,150,000
پایه دیواری برتاریو مدل M40 مناسب برای تلویزیون های 40 تا 50 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برتاریو مدل S50 مناسب برای تلویزیون های 40 تا 50 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل S50 مناسب برای تلویزیون های 40 تا 50 اینچی برتاریو 950,000 2 آبان 745,000 745,000
پایه دیواری برتاریو مدل S50 مناسب برای تلویزیون های 40 تا 50 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری برند مدل B4JIE مناسب برای تلوزیون های 14 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برند مدل B4JIE مناسب برای تلوزیون های 14 تا 32 اینچ برند 1,190,000 00:13:15 730,000 730,000
پایه دیواری برند مدل B4JIE مناسب برای تلوزیون های 14 تا 32 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون ال سی دی آرم مدل LW-50 مناسب برای سایز 17 تا 26 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون ال سی دی آرم مدل LW-50 مناسب برای سایز 17 تا 26 اینچ متفرقه 840,000 00:13:13 670,000 690,000
پایه دیواری تلویزیون ال سی دی آرم مدل LW-50 مناسب برای سایز 17 تا 26 اینچ جنس: ورق آهن، فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل A2 مناسب برای تلوزیون 55 تا 85 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل A2 مناسب برای تلوزیون 55 تا 85 اینچ متفرقه 2,990,000 00:13:14 2,042,500 2,220,000
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل A2 مناسب برای تلوزیون 55 تا 85 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل G2 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل G2 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای متفرقه 1,790,000 00:13:13 1,470,000 1,530,000
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل G2 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای جنس: ورق آهن مناسب برای: پخش کننده DVD
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W2 مناسب برای تلوزیون 17 تا 42 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W2 مناسب برای تلوزیون 17 تا 42 اینچ متفرقه 2,050,000 00:13:13 1,630,000 1,729,000
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W2 مناسب برای تلوزیون 17 تا 42 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W5 مناسب برای تلوزیون 32 تا 58 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W5 مناسب برای تلوزیون 32 تا 58 اینچ متفرقه 2,430,000 00:13:13 2,565,000 2,565,000
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W5 مناسب برای تلوزیون 32 تا 58 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W6 مناسب برای تلوزیون 55 تا 85 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W6 مناسب برای تلوزیون 55 تا 85 اینچ متفرقه 4,450,000 00:13:13 2,802,500 2,990,000
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W6 مناسب برای تلوزیون 55 تا 85 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل JS10 سایز 32 تا 52 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل JS10 سایز 32 تا 52 اینچ متفرقه 2,650,000 23 خرداد 2,650,000 2,650,000
پایه دیواری تلویزیون مدل JS10 سایز 32 تا 52 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل T11 مناسب 32 تا 70 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل T11 مناسب 32 تا 70 اینچ متفرقه 4,900,000 23 مهر 4,018,000 4,100,000
پایه دیواری تلویزیون مدل T11 مناسب 32 تا 70 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون پروپ مدل 3D سایز 22 تا 52 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون پروپ مدل 3D سایز 22 تا 52 اینچ متفرقه 2,600,000 3 مهر 2,400,000 2,400,000
پایه دیواری تلویزیون پروپ مدل 3D سایز 22 تا 52 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون پروپ مدل ۴D  مناسب برای تلویزیون های 32 تا 58 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون پروپ مدل ۴D مناسب برای تلویزیون های 32 تا 58 اینچ متفرقه 2,650,000 00:13:13 2,205,000 2,250,000
پایه دیواری تلویزیون پروپ مدل ۴D مناسب برای تلویزیون های 32 تا 58 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تکنیکس مدل AZ-250
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تکنیکس مدل AZ-250 تکنیکس 880,000 00:13:14 760,000 760,000
پایه دیواری تکنیکس مدل AZ-250 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تکنیکس مدل BB-4063
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تکنیکس مدل BB-4063 تکنیکس 2,800,000 2 آبان 2,600,000 2,600,000
پایه دیواری تکنیکس مدل BB-4063 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تکنیکس مدل BM-3250 مناسب برای نلویزیون های 32 تا 50 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تکنیکس مدل BM-3250 مناسب برای نلویزیون های 32 تا 50 اینچی تکنیکس 2,380,000 00:13:16 2,190,000 2,190,000
پایه دیواری تکنیکس مدل BM-3250 مناسب برای نلویزیون های 32 تا 50 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تکنیکس مدل MS-340
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تکنیکس مدل MS-340 تکنیکس 790,000 00:13:15 650,000 650,000
پایه دیواری تکنیکس مدل MS-340 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
مجموع موارد: 83 عدد در 2 صفحه
قیمت پایه دیواری و سقفی
پایه رومیزی مدل VM-GM212D مناسب برای تلویزیون های 15 تا 27 اینچ
قیمت: 17,000,000 ریال
قیمت: 17,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری مانیتور نک داکتر مدل DIY KIT
قیمت: 14,500,000 ریال
قیمت: 14,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تی وی جک مدل Z5 مناسب برای تلوزیون 17 تا 32 اینچی
قیمت: 1,630,000 ریال
قیمت: 1,630,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 970,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ثابت دنیز مناسب برای تلویزیون های 37 تا 50 اینچ
قیمت: 1,150,000 ریال
قیمت: 1,150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون پروپ مدل 3D سایز 22 تا 52 اینچ
قیمت: 2,600,000 ریال
قیمت: 2,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 1,650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 1,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات