قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آداپتور  12 ولت 1 آمپر مدل کمیکس بسته 5 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل کمیکس بسته 5 عددی متفرقه 1,685,000 22:08:54 1,405,000 1,405,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل کمیکس بسته 5 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور  24 ولت 1.5 آمپر برند DANTECH
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 1.5 آمپر برند DANTECH متفرقه 800,000 20 تیر 800,000 800,000
آداپتور 24 ولت 1.5 آمپر برند DANTECH ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.2
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL01 کد 8155
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL01 کد 8155 دیتا کانکت 440,000 22:08:54 430,000 430,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL01 کد 8155 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل SW-12 کد 8157
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل SW-12 کد 8157 دیتا کانکت 450,000 22:08:53 430,000 430,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل SW-12 کد 8157 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone متفرقه 398,000 22:08:53 390,000 415,400
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone متفرقه 485,000 22:08:54 410,000 460,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل E83
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل E83 متفرقه 450,000 24 مرداد 270,000 270,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل E83 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 2 عددی متفرقه 749,700 22:08:54 810,000 820,100
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 4 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 4 عددی متفرقه 1,874,400 22:08:54 1,550,000 1,550,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 4 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل JCH-1201
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل JCH-1201 متفرقه 479,800 22:08:54 408,000 408,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل JCH-1201 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T1
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T1 متفرقه 424,000 22:08:54 425,000 425,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T1 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T2 متفرقه 270,000 29 شهریور 230,000 230,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 متفرقه 359,000 22:08:52 360,000 360,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 2 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL02 کد 8156
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL02 کد 8156 دیتا کانکت 450,000 22:08:53 440,000 440,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL02 کد 8156 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 1220
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 1220 متفرقه 380,000 22:08:53 299,000 347,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 1220 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 12V2A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 12V2A متفرقه 350,000 22:08:52 290,000 320,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 12V2A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل CHST-122000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل CHST-122000 متفرقه 380,000 22:08:52 279,000 339,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل CHST-122000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل DC-1220
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل DC-1220 متفرقه 350,000 22:08:53 294,400 310,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل DC-1220 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل KSA502
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل KSA502 متفرقه 500,000 4 شهریور 360,000 360,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل KSA502 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر میکرو پاور مدل MP-2B
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر میکرو پاور مدل MP-2B متفرقه 470,000 30 مرداد 440,000 440,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر میکرو پاور مدل MP-2B ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی کد HMX-1202DN02 بسته 4 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی کد HMX-1202DN02 بسته 4 عددی هماکسی 1,370,000 9 اردیبهشت 1,370,000 1,370,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی کد HMX-1202DN02 بسته 4 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 03
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 03 متفرقه 395,000 22:08:53 290,000 357,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 03 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2.25 آمپر دی وی ای مدل DSA-27PFA-12
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2.25 آمپر دی وی ای مدل DSA-27PFA-12 متفرقه 630,000 22:08:54 440,000 440,000
آداپتور 12 ولت 2.25 آمپر دی وی ای مدل DSA-27PFA-12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2.25
آداپتور 12 ولت 2آمپر دیتا کانکت مدل SW-24 کد 8158
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2آمپر دیتا کانکت مدل SW-24 کد 8158 دیتا کانکت 550,000 22:08:52 530,000 530,000
آداپتور 12 ولت 2آمپر دیتا کانکت مدل SW-24 کد 8158 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 3 آمپر مدل AD-110
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3 آمپر مدل AD-110 متفرقه 800,000 22:08:54 340,000 340,000
آداپتور 12 ولت 3 آمپر مدل AD-110 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 12 ولت 5 آمپر فکو مدل ADP-90FB
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر فکو مدل ADP-90FB متفرقه 590,000 3 خرداد 575,000 590,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر فکو مدل ADP-90FB ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل BL-12050
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل BL-12050 متفرقه 660,000 17 مهر 640,000 640,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل BL-12050 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر کد 01
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر کد 01 متفرقه 630,000 2 مهر 450,000 460,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر کد 01 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 24 ولت 2 آمپر سیفتی مارک مدل N1158
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 2 آمپر سیفتی مارک مدل N1158 متفرقه 1,355,000 8 مهر 1,138,000 1,200,000
آداپتور 24 ولت 2 آمپر سیفتی مارک مدل N1158 ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 24 ولت 3 آمپر مدل DYQ48171018
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 3 آمپر مدل DYQ48171018 متفرقه 1,796,000 22:08:53 1,490,000 1,497,000
آداپتور 24 ولت 3 آمپر مدل DYQ48171018 ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 24 ولت 5 آمپر مدل YGY-240
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 5 آمپر مدل YGY-240 متفرقه 2,500,000 13 مهر 1,350,000 1,350,000
آداپتور 24 ولت 5 آمپر مدل YGY-240 ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 5 ولت 3 آمپر رزبری پای مدل C
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 3 آمپر رزبری پای مدل C متفرقه 2,420,000 9 اردیبهشت 2,420,000 2,420,000
آداپتور 5 ولت 3 آمپر رزبری پای مدل C ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 5 ولت 40 آمپر مدل AG-PW-01
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 40 آمپر مدل AG-PW-01 متفرقه 2,920,000 12 مهر 2,150,000 2,150,000
آداپتور 5 ولت 40 آمپر مدل AG-PW-01 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 40
آداپتور 5 ولت 500 میلی آمپر مدل TCH-987
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 500 میلی آمپر مدل TCH-987 متفرقه 280,000 22:08:52 210,700 240,000
آداپتور 5 ولت 500 میلی آمپر مدل TCH-987 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-5550 مناسب تلفن پاناسونیک
آداپتور برق
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-5550 مناسب تلفن پاناسونیک متفرقه 485,000 20 تیر 485,000 485,000
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-5550 مناسب تلفن پاناسونیک ولتاژ خروجی: 5.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 6 ولت 3.3 آمپر مدل NL20-060333
آداپتور برق
آداپتور 6 ولت 3.3 آمپر مدل NL20-060333 متفرقه 600,000 18 خرداد 600,000 600,000
آداپتور 6 ولت 3.3 آمپر مدل NL20-060333 ولتاژ خروجی: 6 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6550 مناسب تلفن پاناسونیک
آداپتور برق
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6550 مناسب تلفن پاناسونیک متفرقه 568,000 25 مهر 435,000 435,000
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6550 مناسب تلفن پاناسونیک ولتاژ خروجی: 6.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PQLV219
آداپتور برق
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PQLV219 پاناسونیک 940,000 22:08:53 950,000 990,000
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PQLV219 ولتاژ خروجی: 6.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر تی پی لینک مدل T090060-2C1
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر تی پی لینک مدل T090060-2C1 تی پی-لینک 1,440,000 2 آبان 1,600,000 1,600,000
آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر تی پی لینک مدل T090060-2C1 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل 0910
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل 0910 متفرقه 550,000 22:08:52 480,000 510,000
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل 0910 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل EU083
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل EU083 متفرقه 540,000 18 مهر 390,000 400,000
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل EU083 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 1 آمپر کد 0910
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 آمپر کد 0910 متفرقه 495,400 22:08:53 480,900 540,000
آداپتور 9 ولت 1 آمپر کد 0910 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 1 امپر مدل HS9
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 امپر مدل HS9 متفرقه 550,000 18 مهر 490,000 495,000
آداپتور 9 ولت 1 امپر مدل HS9 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 2 آمپر فیلیپس مدل ASSA18E
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 2 آمپر فیلیپس مدل ASSA18E فیلیپس 789,000 22:08:53 550,000 580,000
آداپتور 9 ولت 2 آمپر فیلیپس مدل ASSA18E ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500 مناسب تلفن پاناسونیک
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500 مناسب تلفن پاناسونیک متفرقه 530,000 25 تیر 420,000 420,000
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500 مناسب تلفن پاناسونیک ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور برق پروکسون کد 28704
آداپتور برق
آداپتور برق پروکسون کد 28704 پروکسون 13,600,000 4 فروردین 13,600,000 13,600,000
آداپتور برق پروکسون کد 28704 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر متین مدل S-120-12
آداپتور برق
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر متین مدل S-120-12 متفرقه 1,360,000 28 مهر 830,000 837,700
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر متین مدل S-120-12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 10
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر کد 02
آداپتور برق
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر کد 02 متفرقه 1,280,000 22:08:53 990,000 1,100,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر کد 02 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 10
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل ND-180
آداپتور برق
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل ND-180 متفرقه 1,400,000 22:08:53 1,200,000 1,259,500
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل ND-180 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 15
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل T-180-12
آداپتور برق
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل T-180-12 متفرقه 1,430,000 22:08:54 1,230,000 1,230,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل T-180-12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 15
مجموع موارد: 2039 عدد در 41 صفحه
قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری
چند راهی برق اخوان الکتریک مدل گلوریا کد E1.8
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری
چندراهی برق مدل DSI24
قیمت: 129,900 ریال
قیمت: 129,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری
کابل رابط Micro به AUX مخصوص ضبط صدا
قیمت: 240,000 ریال
قیمت: 240,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری
میز تلویزیون فوفل مدل V101 L 140 P-Z01
قیمت: 6,500,000 ریال
قیمت: 6,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری
ریموت کنترل اسنوا کد 62
قیمت: 550,000 ریال
قیمت: 550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری
ریموت کنترل مدل TA59_00142A غیر اصل
قیمت: 500,000 ریال
قیمت: 500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری
میز تلویزیون کارینو مدل EM139
قیمت: 9,140,000 ریال
قیمت: 9,140,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری
فیش آنتن نری آیسن کد 002
قیمت: 24,000 ریال
قیمت: 24,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری
ریموت کنترل ال جی مدل 6711A
قیمت: 7,000,000 ریال
قیمت: 7,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات