قیمت سه پایه و تک پایه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
3 پایه دوربین باسئوس مدلStabilizer Tripod SUY-A0G
سه پایه و تک پایه
3 پایه دوربین باسئوس مدلStabilizer Tripod SUY-A0G باسئوس 2,990,000 20:11:35 2,700,000 2,700,000
3 پایه دوربین باسئوس مدلStabilizer Tripod SUY-A0G نوع هد: فاقد هد جنس: دیگر مواد تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین  ویفنگ مدل WT 1015
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT 1015 ویفنگ 6,900,000 20:11:36 4,950,000 5,200,000
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT 1015 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین  کینگ جوی مدل MP-408FL
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین کینگ جوی مدل MP-408FL کینگ‌جوی 5,180,000 6 تیر 5,180,000 5,200,000
تک پایه دوربین کینگ جوی مدل MP-408FL نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر تعداد قطعات پایه: 4
تک پایه دوربین  گیتزو مدل GM3340L
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین گیتزو مدل GM3340L گیتزو 17,500,000 25 تیر 17,500,000 17,500,000
تک پایه دوربین گیتزو مدل GM3340L نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر تعداد قطعات پایه: 3
تک پایه دوربین جیزوموس مدل G-2506MB
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین جیزوموس مدل G-2506MB متفرقه 2,970,000 23 شهریور 3,400,000 3,400,000
تک پایه دوربین جیزوموس مدل G-2506MB نوع هد: ثابت جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
تک پایه دوربین دایت مدل DT7531
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین دایت مدل DT7531 متفرقه 6,500,000 17 مهر 5,270,000 5,350,000
تک پایه دوربین دایت مدل DT7531 نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
تک پایه دوربین دلکین  مدل TRCUP03
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین دلکین مدل TRCUP03 متفرقه 45,000,000 28 شهریور 38,000,000 38,000,000
تک پایه دوربین دلکین مدل TRCUP03 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین دلکین مدل DCUP02
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین دلکین مدل DCUP02 متفرقه 33,000,000 28 شهریور 29,900,000 29,900,000
تک پایه دوربین دلکین مدل DCUP02 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین دلکین مدل SCUP01
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین دلکین مدل SCUP01 متفرقه 24,500,000 3 شهریور 24,500,000 24,500,000
تک پایه دوربین دلکین مدل SCUP01 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 1 تا 2 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین دی جی آی مدل Ronin-S
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین دی جی آی مدل Ronin-S دی جی آی 220,000,000 28 شهریور 189,120,000 195,000,000
تک پایه دوربین دی جی آی مدل Ronin-S نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
تک پایه دوربین مدل VC-325+S20 کد 20
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین مدل VC-325+S20 کد 20 متفرقه 24,900,000 20:11:35 24,300,000 25,000,000
تک پایه دوربین مدل VC-325+S20 کد 20 نوع هد: بال هد جنس: فیبر کربن تعداد قطعات پایه: 3
تک پایه دوربین نست مدل 226A
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین نست مدل 226A نست 7,500,000 20:11:35 5,990,000 6,190,000
تک پایه دوربین نست مدل 226A نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 هوهم 16,580,500 1 تیر 16,102,500 16,580,500
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 PRO
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 PRO هوهم 16,102,500 27 خرداد 16,950,000 16,950,000
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 PRO نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین هوهم مدل iSteady Multi
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین هوهم مدل iSteady Multi هوهم 26,000,000 8 اردیبهشت 26,000,000 26,000,000
تک پایه دوربین هوهم مدل iSteady Multi نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1003
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1003 ویفنگ 2,950,000 20:11:34 2,190,000 2,590,000
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1003 نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1005
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1005 ویفنگ 3,700,000 20:11:34 2,590,000 2,590,000
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1005 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1006
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1006 ویفنگ 4,950,000 20:11:36 4,500,000 4,500,000
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1006 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1010
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1010 ویفنگ 4,200,000 20:11:35 3,190,000 3,190,000
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1010 نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین کینگ جوی مدل MP1008F-VT1510
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین کینگ جوی مدل MP1008F-VT1510 کینگ‌جوی 8,990,000 14 شهریور 8,990,000 11,000,000
تک پایه دوربین کینگ جوی مدل MP1008F-VT1510 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
تک پایه کومان مدل KX3232 کد 3232
سه پایه و تک پایه
تک پایه کومان مدل KX3232 کد 3232 متفرقه 31,470,000 20:11:35 31,460,000 31,460,000
تک پایه کومان مدل KX3232 کد 3232 نوع هد: بال هد تعداد قطعات پایه: 4
دسته تک پایه مدل CHT29 مناسب برای دوربین دی جی آی Ronin
سه پایه و تک پایه
دسته تک پایه مدل CHT29 مناسب برای دوربین دی جی آی Ronin متفرقه 3,200,000 25 تیر 3,200,000 3,200,000
دسته تک پایه مدل CHT29 مناسب برای دوربین دی جی آی Ronin نوع هد: ثابت جنس: دیگر مواد گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
سه پایه بنرو مدل  BV8
سه پایه و تک پایه
سه پایه بنرو مدل BV8 بنرو 46,898,000 3 اردیبهشت 46,898,000 46,898,000
سه پایه بنرو مدل BV8 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 6
سه پایه بنرو مدل T660EX
سه پایه و تک پایه
سه پایه بنرو مدل T660EX بنرو 5,050,000 14 مرداد 3,950,000 4,400,000
سه پایه بنرو مدل T660EX نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه بیکی مدل Bk304
سه پایه و تک پایه
سه پایه بیکی مدل Bk304 بیکی 14,500,000 20:11:35 8,490,000 8,950,000
سه پایه بیکی مدل Bk304 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 2
سه پایه بیکی مدل Bk470
سه پایه و تک پایه
سه پایه بیکی مدل Bk470 بیکی 14,990,000 20:11:37 9,597,000 9,690,000
سه پایه بیکی مدل Bk470 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه بیکی مدل Bk620
سه پایه و تک پایه
سه پایه بیکی مدل Bk620 بیکی 15,990,000 28 شهریور 10,400,000 10,400,000
سه پایه بیکی مدل Bk620 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه جی یانگ مدل جی وای 0508
سه پایه و تک پایه
سه پایه جی یانگ مدل جی وای 0508 جی یانگ 37,000,000 20:11:35 38,490,000 40,500,000
سه پایه جی یانگ مدل جی وای 0508 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه جیماری مدل KP-2234
سه پایه و تک پایه
سه پایه جیماری مدل KP-2234 متفرقه 6,500,000 20:11:34 4,890,000 4,940,000
سه پایه جیماری مدل KP-2234 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه حرفه ای جی یانگ مدل JY0508
سه پایه و تک پایه
سه پایه حرفه ای جی یانگ مدل JY0508 جی یانگ 38,000,000 20:11:35 29,500,000 29,500,000
سه پایه حرفه ای جی یانگ مدل JY0508 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 2
سه پایه دوربین  زومی مدل  1200
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل  1200 زومی 6,800,000 12 مهر 6,200,000 6,200,000
سه پایه دوربین زومی مدل  1200 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین  مدل SM-829
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین مدل SM-829 متفرقه 9,000,000 8 شهریور 9,000,000 9,000,000
سه پایه دوربین مدل SM-829 نوع هد: فاقد هد تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین  ویفینگ مدل WF-6307A کد 6307
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین ویفینگ مدل WF-6307A کد 6307 ویفنگ 13,250,000 28 شهریور 12,850,000 12,850,000
سه پایه دوربین ویفینگ مدل WF-6307A کد 6307 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین بنرو مدل IF-18 کد 18
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین بنرو مدل IF-18 کد 18 بنرو 39,590,000 20:11:35 38,790,000 38,790,000
سه پایه دوربین بنرو مدل IF-18 کد 18 نوع هد: بال هد تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین بنرو مدل KH _ 25N کد 25
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین بنرو مدل KH _ 25N کد 25 بنرو 44,550,000 20:11:34 43,650,000 43,650,000
سه پایه دوربین بنرو مدل KH _ 25N کد 25 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین بیکی مدل Q404
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین بیکی مدل Q404 بیکی 11,950,000 20:11:34 7,500,000 8,490,000
سه پایه دوربین بیکی مدل Q404 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین بیکی مدل Q600
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین بیکی مدل Q600 بیکی 21,000,000 12 مهر 9,990,000 9,990,000
سه پایه دوربین بیکی مدل Q600 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین بیکی مدل Q720
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین بیکی مدل Q720 بیکی 25,300,000 12 مهر 20,500,000 20,500,000
سه پایه دوربین بیکی مدل Q720 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین بیکی مدل Q999H
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین بیکی مدل Q999H بیکی 14,900,000 11 تیر 14,900,000 14,900,000
سه پایه دوربین بیکی مدل Q999H نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین تی فوتو مدل T70
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین تی فوتو مدل T70 متفرقه 7,800,000 7 مهر 5,900,000 6,350,000
سه پایه دوربین تی فوتو مدل T70 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین تی فوتو مدل T70
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین تی فوتو مدل T70 متفرقه 5,890,000 18 شهریور 5,800,000 6,300,000
سه پایه دوربین تی فوتو مدل T70 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین جی ماری مدل KP-2264
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین جی ماری مدل KP-2264 جی ماری 9,810,000 20:11:34 6,940,000 7,370,000
سه پایه دوربین جی ماری مدل KP-2264 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین جی ماری مدل KP-2264
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین جی ماری مدل KP-2264 جی ماری 7,890,000 2 مهر 6,670,000 7,140,000
سه پایه دوربین جی ماری مدل KP-2264 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین جی ماری مدل MT-35
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین جی ماری مدل MT-35 جی ماری 3,780,000 20:11:34 2,850,000 3,140,000
سه پایه دوربین جی ماری مدل MT-35 نوع هد: بال هد گستره بیشینه تحمل وزن: از 1 تا 2 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
سه پایه دوربین جیماری مدل LF-85
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین جیماری مدل LF-85 متفرقه 29,500,000 27 خرداد 29,500,000 29,500,000
سه پایه دوربین جیماری مدل LF-85 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین جیماری مدل PH-20+LF85
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین جیماری مدل PH-20+LF85 متفرقه 36,500,000 25 تیر 32,000,000 35,500,000
سه پایه دوربین جیماری مدل PH-20+LF85 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین دیجی پاور مدل CINE-01
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین دیجی پاور مدل CINE-01 متفرقه 5,990,000 20 اردیبهشت 5,990,000 5,990,000
سه پایه دوربین دیجی پاور مدل CINE-01 نوع هد: بال هد جنس: دیگر مواد گستره بیشینه تحمل وزن: از 1 تا 2 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 5
سه پایه دوربین زومی مدل CK-45
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل CK-45 زومی 8,990,000 27 خرداد 8,990,000 8,990,000
سه پایه دوربین زومی مدل CK-45 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین زومی مدل M6
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل M6 زومی 11,000,000 1 تیر 10,680,000 11,000,000
سه پایه دوربین زومی مدل M6 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین زومی مدل M8
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل M8 زومی 47,900,000 20:11:34 19,800,000 19,800,000
سه پایه دوربین زومی مدل M8 نوع هد: بال هد گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر تعداد قطعات پایه: 4
مجموع موارد: 182 عدد در 4 صفحه
قیمت سه پایه و تک پایه
سه پایه نگهدارنده نور ویفنگ مدل WT-8052
قیمت: 5,950,000 ریال
قیمت: 5,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین مدل Z-02
قیمت: 700,000 ریال
قیمت: 700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-3717
قیمت: 6,600,000 ریال
قیمت: 6,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سه پایه و تک پایه
سه پایه عکاسی مید مدل Classic
قیمت: 13,900,000 ریال
قیمت: 13,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین مدل3110
قیمت: 1,750,000 ریال
قیمت: 1,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین جیزوموس مدل G-2506MB
قیمت: 2,970,000 ریال
قیمت: 2,970,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 PRO
قیمت: 16,102,500 ریال
قیمت: 16,102,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین مدل LS-260AT کد 260
قیمت: 4,000,000 ریال
قیمت: 4,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین مدل 803 کد 10
قیمت: 3,100,000 ریال
قیمت: 3,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین کینگ جوی مدل VT-T2008R-QB1
قیمت: 25,500,000 ریال
قیمت: 25,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات