قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
چادر عکاسی  مدل DF-01 ابعاد 50x50 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل DF-01 ابعاد 50x50 سانتی متر 3,890,000 18 شهریور 3,590,000 3,590,000
چادر عکاسی مدل DF-01 ابعاد 50x50 سانتی متر
چادر عکاسی 40X40 سانتی متر گوداکس
چادر عکاسی
چادر عکاسی 40X40 سانتی متر گوداکس 6,950,000 7 مهر 2,980,000 2,980,000
چادر عکاسی 40X40 سانتی متر گوداکس
چادر عکاسی 53X53 سانتی متر نقش نور مدل S53-L
چادر عکاسی
چادر عکاسی 53X53 سانتی متر نقش نور مدل S53-L 10,750,000 12 مهر 7,500,000 7,500,000
چادر عکاسی 53X53 سانتی متر نقش نور مدل S53-L
چادر عکاسی آی ناین مدل Arcade ابعاد 60x60 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی آی ناین مدل Arcade ابعاد 60x60 سانتی متر 7,000,000 12 مهر 6,600,000 6,600,000
چادر عکاسی آی ناین مدل Arcade ابعاد 60x60 سانتی متر
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر 2,745,500 22:07:59 2,322,000 2,322,000
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر 1,610,000 12 فروردین 1,610,000 1,610,000
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر 1,950,000 8 خرداد 1,852,500 1,950,000
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 40*40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 40*40 سانتی متر 17,900,000 3 شهریور 12,900,000 12,900,000
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 40*40 سانتی متر
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 50*50 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 50*50 سانتی متر 16,400,000 25 تیر 16,400,000 16,400,000
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 50*50 سانتی متر
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 60*60 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 60*60 سانتی متر 18,500,000 27 خرداد 18,500,000 18,500,000
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 60*60 سانتی متر
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 70*70 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 70*70 سانتی متر 19,800,000 8 اردیبهشت 19,800,000 19,800,000
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 70*70 سانتی متر
چادر عکاسی تی فتو مدل S120 ابعاد 120x120 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تی فتو مدل S120 ابعاد 120x120 سانتی متر 10,890,000 28 شهریور 9,490,000 9,490,000
چادر عکاسی تی فتو مدل S120 ابعاد 120x120 سانتی متر
چادر عکاسی لایف مدل L 70 ابعاد 70 *70 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی لایف مدل L 70 ابعاد 70 *70 سانتی متر 23,000,000 28 شهریور 19,990,000 20,850,000
چادر عکاسی لایف مدل L 70 ابعاد 70 *70 سانتی متر
چادر عکاسی لایف مدل L440 II سایز 40x40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی لایف مدل L440 II سایز 40x40 سانتی متر 24,000,000 19 مرداد 24,000,000 24,000,000
چادر عکاسی لایف مدل L440 II سایز 40x40 سانتی متر
چادر عکاسی مدل 12-NS ابعاد 200x100 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل 12-NS ابعاد 200x100 سانتی متر 59,500,000 3 شهریور 49,000,000 49,000,000
چادر عکاسی مدل 12-NS ابعاد 200x100 سانتی متر
چادر عکاسی مدل LT01 ابعاد 40x40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل LT01 ابعاد 40x40 سانتی متر 4,500,000 22:07:59 4,590,000 4,990,000
چادر عکاسی مدل LT01 ابعاد 40x40 سانتی متر
چادر عکاسی مدل M40 ابعاد 40x40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل M40 ابعاد 40x40 سانتی متر 6,500,000 25 فروردین 6,500,000 6,500,000
چادر عکاسی مدل M40 ابعاد 40x40 سانتی متر
چادر عکاسی مدل S80 ابعاد 80×80 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل S80 ابعاد 80×80 سانتی متر 23,800,000 22:07:59 22,190,000 22,650,000
چادر عکاسی مدل S80 ابعاد 80×80 سانتی متر
چادر عکاسی مدل ZP1202 ابعاد 22x23 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل ZP1202 ابعاد 22x23 سانتی متر 2,100,000 14 مرداد 1,150,000 1,890,000
چادر عکاسی مدل ZP1202 ابعاد 22x23 سانتی متر
چادر عکاسی میهن میکرو مدل M112 ابعاد 40×35 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی میهن میکرو مدل M112 ابعاد 40×35 سانتی متر 11,990,000 22 مهر 11,990,000 11,990,000
چادر عکاسی میهن میکرو مدل M112 ابعاد 40×35 سانتی متر
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-4 ابعاد 40*40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-4 ابعاد 40*40 سانتی متر 3,650,000 14 شهریور 3,650,000 3,650,000
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-4 ابعاد 40*40 سانتی متر
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-9 ابعاد 90*90 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-9 ابعاد 90*90 سانتی متر 10,100,000 22:08:00 5,660,000 6,160,000
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-9 ابعاد 90*90 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل S120 ابعاد 120×120 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل S120 ابعاد 120×120 سانتی متر 5,010,000 4 مرداد 4,340,000 4,450,000
چادر عکاسی وسکات مدل S120 ابعاد 120×120 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل S50 ابعاد 50×50 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل S50 ابعاد 50×50 سانتی متر 3,450,000 14 شهریور 3,120,000 3,450,000
چادر عکاسی وسکات مدل S50 ابعاد 50×50 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل S60 ابعاد 60×60 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل S60 ابعاد 60×60 سانتی متر 3,350,000 7 تیر 3,100,000 3,350,000
چادر عکاسی وسکات مدل S60 ابعاد 60×60 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل S80 ابعاد 80×80 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل S80 ابعاد 80×80 سانتی متر 4,250,000 3 شهریور 3,250,000 3,500,000
چادر عکاسی وسکات مدل S80 ابعاد 80×80 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل S90 ابعاد 90×90 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل S90 ابعاد 90×90 سانتی متر 6,100,000 3 شهریور 4,800,000 4,800,000
چادر عکاسی وسکات مدل S90 ابعاد 90×90 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل W40 ابعاد 40×40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل W40 ابعاد 40×40 سانتی متر 13,850,000 25 تیر 10,840,000 13,050,000
چادر عکاسی وسکات مدل W40 ابعاد 40×40 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل W50 ابعاد 50×50 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل W50 ابعاد 50×50 سانتی متر 21,500,000 22:08:07 16,900,000 16,900,000
چادر عکاسی وسکات مدل W50 ابعاد 50×50 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل W60 ابعاد 60×60 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل W60 ابعاد 60×60 سانتی متر 12,500,000 21 خرداد 12,500,000 12,500,000
چادر عکاسی وسکات مدل W60 ابعاد 60×60 سانتی متر
چادر عکاسی پلوز 60x60 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی پلوز 60x60 سانتی متر 14,300,000 23 شهریور 12,000,000 13,000,000
چادر عکاسی پلوز 60x60 سانتی متر
چادر عکاسی پلوز مدل 1xLEDs سایز 20x20 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی پلوز مدل 1xLEDs سایز 20x20 سانتی متر 3,900,000 22:07:59 2,990,000 2,990,000
چادر عکاسی پلوز مدل 1xLEDs سایز 20x20 سانتی متر
چادر عکاسی پلوز مدل 2xLEDs سایز 20x20 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی پلوز مدل 2xLEDs سایز 20x20 سانتی متر 3,350,000 22:07:59 3,350,000 3,490,000
چادر عکاسی پلوز مدل 2xLEDs سایز 20x20 سانتی متر
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 120x120 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 120x120 سانتی متر 7,560,000 27 خرداد 6,950,000 7,560,000
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 120x120 سانتی متر
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 30x30 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 30x30 سانتی متر 2,990,000 8 شهریور 2,690,000 2,890,000
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 30x30 سانتی متر
چادر عکاسی گودکس مدل LSD-60 ابعاد 60×60 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی گودکس مدل LSD-60 ابعاد 60×60 سانتی متر 27,500,000 17 مهر 27,500,000 27,500,000
چادر عکاسی گودکس مدل LSD-60 ابعاد 60×60 سانتی متر
چتر  دو لایه کد 40
چتر فلاش آتلیه
چتر دو لایه کد 40 5,764,000 22:08:01 5,706,000 5,706,000
چتر دو لایه کد 40
چتر تک لایه کد 02
چتر فلاش آتلیه
چتر تک لایه کد 02 2,600,000 22:08:01 2,200,000 2,200,000
چتر تک لایه کد 02
چتر تک لایه کد 08
چتر فلاش آتلیه
چتر تک لایه کد 08 5,975,000 22:08:02 5,975,000 5,975,000
چتر تک لایه کد 08
چتر تک لایه ی S32 اس اند اس
چتر فلاش آتلیه
چتر تک لایه ی S32 اس اند اس 1,600,000 22:07:59 800,000 800,000
چتر تک لایه ی S32 اس اند اس
چتر دو لایه کد 33
چتر فلاش آتلیه
چتر دو لایه کد 33 4,653,000 22:08:01 4,653,000 4,653,000
چتر دو لایه کد 33
چتر فلاش گودکس مدل UB-004
چتر فلاش آتلیه
چتر فلاش گودکس مدل UB-004 2,490,000 8 اردیبهشت 2,490,000 2,490,000
چتر فلاش گودکس مدل UB-004
چتر نقره ای دو لایه ی S38 اس اند اس
چتر فلاش آتلیه
چتر نقره ای دو لایه ی S38 اس اند اس 1,850,000 22:07:59 2,370,000 2,400,000
چتر نقره ای دو لایه ی S38 اس اند اس
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26A مجموعه 3 عددی
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26A مجموعه 3 عددی 1,670,000 22:08:07 1,550,000 1,550,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26A مجموعه 3 عددی
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26B3
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26B3 1,800,000 1 آبان 1,150,000 1,150,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26B3
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26C
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26C 900,000 22:08:01 600,000 600,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26C
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26F مجموعه 3 عددی
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26F مجموعه 3 عددی 1,800,000 22:08:07 1,150,000 1,150,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26F مجموعه 3 عددی
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26H مجموعه 3 عددی
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26H مجموعه 3 عددی 1,800,000 22:08:01 1,170,000 1,170,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26H مجموعه 3 عددی
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26I مجموعه 3 عددی
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26I مجموعه 3 عددی 1,800,000 22:08:05 1,170,000 1,170,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26I مجموعه 3 عددی
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-430EXIII مناسب برای فلاش کانن 430EX III-RT
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-430EXIII مناسب برای فلاش کانن 430EX III-RT 900,000 22:08:06 670,000 700,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-430EXIII مناسب برای فلاش کانن 430EX III-RT
مجموع موارد: 575 عدد در 12 صفحه
قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی
سافت باکس اس اند اس مدل S80 سایز 80x80 سانتی متر
قیمت: 10,750,000 ریال
قیمت: 10,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی
رینگ لایت مدل RL-12
قیمت: 22,720,000 ریال
قیمت: 22,720,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی
رادیو تریگر گودکس مدل X1N مناسب برای دوربین های نیکون
قیمت: 23,000,000 ریال
قیمت: 23,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی
رفلکتور 5 کاره پروفشنال کد 110 سایز 110x110 سانتی متر
قیمت: 4,600,000 ریال
قیمت: 4,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی
رینگ لایت مدل NS-16A
قیمت: 5,400,000 ریال
قیمت: 5,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی
نور ثابت هالوژن 1000 مدل LP1000-A
قیمت: 7,000,000 ریال
قیمت: 7,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی
چادر عکاسی مدل S80 ابعاد 80×80 سانتی متر
قیمت: 23,800,000 ریال
قیمت: 23,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی
رینگ لایت مدل HR-20
قیمت: 2,850,000 ریال
قیمت: 2,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی
چادر عکاسی وسکات مدل S120 ابعاد 120×120 سانتی متر
قیمت: 5,010,000 ریال
قیمت: 5,010,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی
فون عکاسی مدل 5030
قیمت: 5,200,000 ریال
قیمت: 5,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات