قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استابلایزر امگا ظرفیت 2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا ظرفیت 2000VA امگا 45,600,000 18:12:24 24,000,000 24,000,000
استابلایزر امگا ظرفیت 2000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر بی یو تی مدل T-SAV2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر بی یو تی مدل T-SAV2000VA بی یو تی 18,340,000 22 اردیبهشت 18,340,000 18,340,000
استابلایزر بی یو تی مدل T-SAV2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 20KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 20KVA امگا 283,000,000 18:12:23 150,000,000 150,000,000
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 20KVA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر سرووموتوری سرووموتوری امگا ظرفیت 10KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری سرووموتوری امگا ظرفیت 10KVA امگا 137,000,000 18:12:24 72,500,000 72,500,000
استابلایزر سرووموتوری سرووموتوری امگا ظرفیت 10KVA دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر فاران مدل STB-2000 ظرفیت 2000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاران مدل STB-2000 ظرفیت 2000 ولت آمپر فاران 8,000,000 18:12:20 8,000,000 8,000,000
استابلایزر فاران مدل STB-2000 ظرفیت 2000 ولت آمپر تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:دارد تعداد پورت USB: یک عدد تعداد فاز: تکفاز
استابلایزر وسعت الکترونیک مدل VEK-7.5 ظرفیت 7500VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر وسعت الکترونیک مدل VEK-7.5 ظرفیت 7500VA متفرقه 25,500,000 15 خرداد 25,500,000 25,500,000
استابلایزر وسعت الکترونیک مدل VEK-7.5 ظرفیت 7500VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
استابلایزر پرنیک مدل XI-7 ظرفیت 7000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پرنیک مدل XI-7 ظرفیت 7000 ولت آمپر پرنیک 71,150,000 18:08:02 72,000,000 72,000,000
استابلایزر پرنیک مدل XI-7 ظرفیت 7000 ولت آمپر تعداد پریزها: فاقد پریز دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد تعداد فاز:تکفاز
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5D ظرفیت 5000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5D ظرفیت 5000VA پویا توسعه افزار 16,000,000 20 تیر 16,000,000 16,000,000
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5D ظرفیت 5000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5W ظرفیت 5000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5W ظرفیت 5000VA پویا توسعه افزار 16,000,000 24 خرداد 16,000,000 16,000,000
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC5W ظرفیت 5000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر پِِِرنیک مدل ECO-8000-Full ظرفیت 8000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پِِِرنیک مدل ECO-8000-Full ظرفیت 8000 ولت آمپر پرنیک 36,750,000 31 تیر 35,000,000 35,000,000
استابلایزر پِِِرنیک مدل ECO-8000-Full ظرفیت 8000 ولت آمپر تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد تعداد فاز:تکفاز
تایمر 24 ساعته جاتا مدل CT-9180
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تایمر 24 ساعته جاتا مدل CT-9180 جاتا 1,390,000 13 شهریور 1,150,000 1,150,000
تایمر 24 ساعته جاتا مدل CT-9180 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
جعبه فیوز طرح 6 عددی ویکو مدل توکار 03
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
جعبه فیوز طرح 6 عددی ویکو مدل توکار 03 متفرقه 450,000 20 تیر 450,000 450,000
جعبه فیوز طرح 6 عددی ویکو مدل توکار 03
جعبه فیوز طرح 8 عددی تک مدل توکار
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
جعبه فیوز طرح 8 عددی تک مدل توکار تک 393,000 19 شهریور 345,000 345,000
جعبه فیوز طرح 8 عددی تک مدل توکار
دو شاخه برق کاوه مدل KEP/2116 به همراه مادگی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
دو شاخه برق کاوه مدل KEP/2116 به همراه مادگی متفرقه 134,000 14 شهریور 134,000 145,000
دو شاخه برق کاوه مدل KEP/2116 به همراه مادگی تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
دو شاخه مادگی فراز الکتریک مدل White بسته 2 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
دو شاخه مادگی فراز الکتریک مدل White بسته 2 عددی متفرقه 39,400 18:12:21 33,100 33,100
دو شاخه مادگی فراز الکتریک مدل White بسته 2 عددی تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
دوشاخه برق الکترو فراز مدل Black بسته 10 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
دوشاخه برق الکترو فراز مدل Black بسته 10 عددی متفرقه 230,000 28 مهر 195,900 229,000
دوشاخه برق الکترو فراز مدل Black بسته 10 عددی تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
دوشاخه برق امیر کد 02 بسته 2 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
دوشاخه برق امیر کد 02 بسته 2 عددی متفرقه 80,000 18:12:23 72,000 72,000
دوشاخه برق امیر کد 02 بسته 2 عددی تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
دوشاخه برق فراز مدل DB01
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
دوشاخه برق فراز مدل DB01 متفرقه 35,000 18:12:21 35,000 35,000
دوشاخه برق فراز مدل DB01 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
دوشاخه برق مدل AGDS
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
دوشاخه برق مدل AGDS متفرقه 50,000 18:12:21 35,900 40,000
دوشاخه برق مدل AGDS تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
دوشاخه برق پارت الکتریک مدل 972 بسته 3 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
دوشاخه برق پارت الکتریک مدل 972 بسته 3 عددی پارت الکتریک 250,000 8 مهر 229,000 235,000
دوشاخه برق پارت الکتریک مدل 972 بسته 3 عددی تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
سه راهی برق  مدل TP001 بسته 2 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
سه راهی برق مدل TP001 بسته 2 عددی متفرقه 55,900 28 شهریور 47,000 53,000
سه راهی برق مدل TP001 بسته 2 عددی تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز
سه راهی برق صنعتی اودانا مدل X8000
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
سه راهی برق صنعتی اودانا مدل X8000 اودانا 532,000 18:12:23 532,000 532,000
سه راهی برق صنعتی اودانا مدل X8000 تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
سه راهی برق هامان مدل تپل بسته 15 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
سه راهی برق هامان مدل تپل بسته 15 عددی هامان 550,000 18:12:24 480,000 480,000
سه راهی برق هامان مدل تپل بسته 15 عددی
سه راهی برق چیران مدل 005 بسته 5 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
سه راهی برق چیران مدل 005 بسته 5 عددی چیران 250,000 7 مهر 250,000 250,000
سه راهی برق چیران مدل 005 بسته 5 عددی تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
سه راهی بهداد الکتریک مدل BSIM15
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
سه راهی بهداد الکتریک مدل BSIM15 بهداد الکتریک 399,900 18:12:22 390,000 390,000
سه راهی بهداد الکتریک مدل BSIM15 تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
سه راهی بهداد الکتریک کد 10002
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
سه راهی بهداد الکتریک کد 10002 بهداد الکتریک 480,000 12 مهر 450,000 450,000
سه راهی بهداد الکتریک کد 10002 تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
سه راهی پارت الکتریک کد 0526
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
سه راهی پارت الکتریک کد 0526 پارت الکتریک 370,000 23 مهر 340,000 352,000
سه راهی پارت الکتریک کد 0526 تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
سه شاخه برق مدل موتوربرق بسته 2عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
سه شاخه برق مدل موتوربرق بسته 2عددی متفرقه 1,300,000 18:12:23 1,200,000 1,200,000
سه شاخه برق مدل موتوربرق بسته 2عددی تعداد پریزها: فاقد پریز دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز
سه شاخه تلفن پانافون  مدل سوکت خور
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
سه شاخه تلفن پانافون مدل سوکت خور متفرقه 30,400 18:12:21 26,000 28,600
سه شاخه تلفن پانافون مدل سوکت خور تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
قرقره کابل جمع کن برننشتول مدل 1208010
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
قرقره کابل جمع کن برننشتول مدل 1208010 برننشتول 4,299,000 31 تیر 4,299,000 4,299,000
قرقره کابل جمع کن برننشتول مدل 1208010 تعداد پریزها: چهار عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
قرقره کابل جمع کن مدل TCP200
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
قرقره کابل جمع کن مدل TCP200 متفرقه 3,000,000 18:12:21 2,750,000 2,750,000
قرقره کابل جمع کن مدل TCP200 تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز مناسب برای: صوتی و تصویری یخچال صنعتی کولر گازی کولر پکیج
مادگی دوشاخه مدل M-110 بسته 3 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مادگی دوشاخه مدل M-110 بسته 3 عددی متفرقه 53,100 18:12:21 44,300 49,300
مادگی دوشاخه مدل M-110 بسته 3 عددی تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
مادگی صنعتی تیراژه مدل S32
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مادگی صنعتی تیراژه مدل S32 تیراژه 80,000 18:12:22 75,000 75,000
مادگی صنعتی تیراژه مدل S32 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
مادگی صنعتی مدل سه فاز
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مادگی صنعتی مدل سه فاز متفرقه 288,000 18:12:23 310,000 310,000
مادگی صنعتی مدل سه فاز تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
مادگی صنعتی پارت الکتریک کد 396AB
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مادگی صنعتی پارت الکتریک کد 396AB پارت الکتریک 77,800 18:12:21 67,000 73,000
مادگی صنعتی پارت الکتریک کد 396AB تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
مادگی ماکل مدل 10003 بسته 5 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مادگی ماکل مدل 10003 بسته 5 عددی ماکل 600,000 18:12:23 600,000 600,000
مادگی ماکل مدل 10003 بسته 5 عددی تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
مبدل برق 12 ولت 33/3 آمپر فن آوری های خط طلایی مدل AR400
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق 12 ولت 33/3 آمپر فن آوری های خط طلایی مدل AR400 متفرقه 2,549,000 24 خرداد 2,549,000 2,549,000
مبدل برق 12 ولت 33/3 آمپر فن آوری های خط طلایی مدل AR400 تعداد پریزها: شش عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
مبدل برق اطلس
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق اطلس اطلس 146,500 15 مرداد 118,300 118,300
مبدل برق اطلس تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
مبدل برق ایکس پی پروداکت مدل XP-32
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق ایکس پی پروداکت مدل XP-32 متفرقه 80,000 18:12:21 61,500 61,500
مبدل برق ایکس پی پروداکت مدل XP-32 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
مبدل برق تراول بسته 3 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق تراول بسته 3 عددی متفرقه 190,000 18:12:22 195,000 195,000
مبدل برق تراول بسته 3 عددی تعداد پریزها: یک عدد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
مبدل برق تسکو مدل TPS 503
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق تسکو مدل TPS 503 تسکو 266,000 14 شهریور 266,000 266,000
مبدل برق تسکو مدل TPS 503 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
مبدل برق تسکو مدل TPS 505
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق تسکو مدل TPS 505 تسکو 509,000 28 مرداد 372,000 390,000
مبدل برق تسکو مدل TPS 505 تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد
مبدل برق تکنوتل مدل  DT0605 بسته 5 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق تکنوتل مدل DT0605 بسته 5 عددی تکنوتل 1,050,000 1 آبان 699,000 763,000
مبدل برق تکنوتل مدل DT0605 بسته 5 عددی تعداد پریزها: یک عدد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
مبدل برق سه به دو مدل CB3 بسته 10 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق سه به دو مدل CB3 بسته 10 عددی متفرقه 1,500,000 18:12:20 900,000 900,000
مبدل برق سه به دو مدل CB3 بسته 10 عددی تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
مبدل برق شمس مدل SH/1
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق شمس مدل SH/1 متفرقه 42,000 21 خرداد 34,000 42,000
مبدل برق شمس مدل SH/1 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
مبدل برق فارکن مدل FK 605k6
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق فارکن مدل FK 605k6 متفرقه 154,500 1 آبان 126,800 130,000
مبدل برق فارکن مدل FK 605k6 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
مبدل برق مدل MB01
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق مدل MB01 متفرقه 67,000 13 اردیبهشت 66,900 67,000
مبدل برق مدل MB01 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
مبدل برق هادرون مدل Family مجموعه 3 عددی
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق هادرون مدل Family مجموعه 3 عددی هادرون 1,900,000 29 مهر 1,780,000 1,969,000
مبدل برق هادرون مدل Family مجموعه 3 عددی تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
مبدل برق پی نت مدل SH-202
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق پی نت مدل SH-202 پی نت 360,000 20 تیر 350,000 360,000
مبدل برق پی نت مدل SH-202 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
مبدل برق کد 484
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق کد 484 متفرقه 25,000 2 اردیبهشت 25,000 25,000
مبدل برق کد 484 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
مجموع موارد: 179 عدد در 4 صفحه
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق تسکو مدل TPS 505
قیمت: 509,000 ریال
قیمت: 509,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
چندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-5
قیمت: 2,040,000 ریال
قیمت: 2,040,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
دوشاخه برق الکترو فراز مدل Black بسته 10 عددی
قیمت: 230,000 ریال
قیمت: 230,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
چند راهی برق باخ الکترونیک مدل E-H3-2
قیمت: 840,000 ریال
قیمت: 840,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
چندراهی برق تیراژه مدل T104
قیمت: 658,000 ریال
قیمت: 658,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
محافظ ولتاژ فردان الکتریک مدل KIB
قیمت: 820,000 ریال
قیمت: 820,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق سه به دو مدل CB3 بسته 10 عددی
قیمت: 1,500,000 ریال
قیمت: 1,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
محافظ ولتاژ آنالوگ صانت الکترونیک مدل SPA30A مناسب برای کولرگازی
قیمت: 1,440,000 ریال
قیمت: 1,440,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
مبدل برق کد 484
قیمت: 25,000 ریال
قیمت: 25,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ
چندراهی برق برننشتول مدل 1153300124
قیمت: 3,200,000 ریال
قیمت: 3,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات