قیمت پایه دیواری و سقفی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 09 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای و گیرنده دیجیتال
پایه دیواری و سقفی
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 09 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای و گیرنده دیجیتال تی ان اس 1,900,000 06:10:43 901,600 1,350,000
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 09 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای و گیرنده دیجیتال جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 10  مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای
پایه دیواری و سقفی
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 10 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای تی ان اس 2,800,000 06:10:44 1,156,400 1,250,000
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 10 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه ایستاده تلویزیون مدل x80 مناسب برای تلویزیون 40 تا 80 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه ایستاده تلویزیون مدل x80 مناسب برای تلویزیون 40 تا 80 اینچ متفرقه 16,600,000 06:10:41 18,300,000 18,700,000
پایه ایستاده تلویزیون مدل x80 مناسب برای تلویزیون 40 تا 80 اینچ جنس: ورق آهن، فلز مناسب برای: تلویزیون
پایه تلویزیون سلکسون مدل CBF185 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 80 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه تلویزیون سلکسون مدل CBF185 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 80 اینچ متفرقه 15,600,000 06:10:42 19,500,000 19,500,000
پایه تلویزیون سلکسون مدل CBF185 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 80 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری  آلفا مدل R1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آلفا مدل R1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای متفرقه 1,100,000 06:10:43 912,000 960,000
پایه دیواری آلفا مدل R1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای جنس: ورق آهن مناسب برای: پخش کننده DVD
پایه دیواری TNS مدل BM WR 01
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BM WR 01 تی ان اس 700,000 06:10:43 550,000 550,000
پایه دیواری TNS مدل BM WR 01 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WF 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا  50 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WF 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ تی ان اس 2,000,000 06:10:43 1,650,000 1,650,000
پایه دیواری TNS مدل BT WF 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WF 04 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WF 04 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ تی ان اس 1,400,000 06:10:44 695,800 780,000
پایه دیواری TNS مدل BT WF 04 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WF 06 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WF 06 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ تی ان اس 990,000 06:10:44 850,000 850,000
پایه دیواری TNS مدل BT WF 06 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 02
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 02 تی ان اس 3,950,000 06:10:43 1,666,000 1,666,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 02 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 03 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 03 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ تی ان اس 3,400,000 06:10:43 3,400,000 3,500,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 03 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 07 بازودار و  مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 07 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ تی ان اس 2,100,000 06:10:43 1,920,000 1,920,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 07 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 12 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 12 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 55 اینچ تی ان اس 4,000,000 06:10:43 3,850,000 3,850,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 12 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 55 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 13 بازودار و  مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 13 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ تی ان اس 3,400,000 06:10:43 2,500,000 2,500,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 13 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 01  مناسب برای تلویزیون های 32 تا  50 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ تی ان اس 2,649,700 06:10:43 2,300,000 2,300,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 08
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 08 تی ان اس 2,000,000 06:10:44 1,400,000 1,400,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 08 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 10 مناسب برای تلویزیون های 19 تا  32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 10 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ تی ان اس 1,500,000 06:10:43 1,100,000 1,100,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 10 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 17 مناسب برای تلوزیون های 40 تا 65 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 17 مناسب برای تلوزیون های 40 تا 65 اینچ تی ان اس 2,250,000 06:10:42 2,040,000 2,040,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 17 مناسب برای تلوزیون های 40 تا 65 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری آراز مدل S46 مناسب برای تلویزیون های 37 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آراز مدل S46 مناسب برای تلویزیون های 37 تا 55 اینچ متفرقه 1,160,000 06:10:43 1,100,000 1,120,000
پایه دیواری آراز مدل S46 مناسب برای تلویزیون های 37 تا 55 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری آلفا مدل R2 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آلفا مدل R2 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای متفرقه 1,590,000 06:10:42 1,320,500 1,320,500
پایه دیواری آلفا مدل R2 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای جنس: ورق آهن مناسب برای: پخش کننده DVD
پایه دیواری آیکون مدل PD-2645 مناسب برای تلویزیون 43 تا 65 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آیکون مدل PD-2645 مناسب برای تلویزیون 43 تا 65 اینچی متفرقه 1,100,000 2 اردیبهشت 1,100,000 1,100,000
پایه دیواری آیکون مدل PD-2645 مناسب برای تلویزیون 43 تا 65 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری اسکیل تک مدل SH20F مناسب برای تلویزیون های 12تا 43 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری اسکیل تک مدل SH20F مناسب برای تلویزیون های 12تا 43 اینچ متفرقه 750,000 1 آبان 700,000 700,000
پایه دیواری اسکیل تک مدل SH20F مناسب برای تلویزیون های 12تا 43 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-330 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 49 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-330 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 49 اینچ متفرقه 1,000,000 25 فروردین 1,000,000 1,000,000
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-330 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 49 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-500 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-500 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 55 اینچ متفرقه 3,690,000 06:10:42 2,100,000 2,100,000
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-500 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 55 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری ال سی دی ارم  مدل 305 مناسب برای تلویزیون 17 تا 40 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل 305 مناسب برای تلویزیون 17 تا 40 اینچ متفرقه 1,190,000 2 مهر 860,000 860,000
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل 305 مناسب برای تلویزیون 17 تا 40 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-220 مناسب برای تلویزیون های 14 تا 42 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-220 مناسب برای تلویزیون های 14 تا 42 اینچ متفرقه 1,100,000 9 فروردین 1,100,000 1,100,000
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-220 مناسب برای تلویزیون های 14 تا 42 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-600 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 75 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-600 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 75 اینچ متفرقه 3,000,000 06:10:42 2,390,000 2,390,000
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-600 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 75 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برایت مدل F3010 مناسب تلویزیون های سایز 17 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برایت مدل F3010 مناسب تلویزیون های سایز 17 تا 55 اینچ متفرقه 1,800,000 2 آبان 1,880,000 1,880,000
پایه دیواری برایت مدل F3010 مناسب تلویزیون های سایز 17 تا 55 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برتاریو مدل D1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل D1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای برتاریو 1,200,000 2 آبان 1,090,000 1,090,000
پایه دیواری برتاریو مدل D1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای جنس: ورق آهن مناسب برای: پخش کننده DVD
پایه دیواری برتاریو مدل J42 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 42 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل J42 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 42 اینچی برتاریو 1,700,000 06:10:42 1,600,000 1,600,000
پایه دیواری برتاریو مدل J42 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 42 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برتاریو مدل J60 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل J60 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی برتاریو 3,950,000 1 آبان 2,514,500 2,635,000
پایه دیواری برتاریو مدل J60 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برند مدل B2 s مناسب برای تلویزیون های 17 تا 26 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برند مدل B2 s مناسب برای تلویزیون های 17 تا 26 اینچ متفرقه 750,000 06:10:42 500,000 500,000
پایه دیواری برند مدل B2 s مناسب برای تلویزیون های 17 تا 26 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M02 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M02 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 55 اینچ تی ان اس 3,950,000 2 آبان 3,650,000 3,650,000
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M02 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 55 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M06 مناسب تلوزیون های 19 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M06 مناسب تلوزیون های 19 تا 32 اینچ تی ان اس 2,650,000 06:10:43 2,650,000 2,650,000
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M06 مناسب تلوزیون های 19 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M07 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 40 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M07 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 40 اینچ تی ان اس 2,200,000 06:10:43 2,040,000 2,040,000
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M07 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 40 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M08 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 46 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M08 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 46 اینچ تی ان اس 2,450,000 06:10:43 2,450,000 2,450,000
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M08 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 46 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M11 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M11 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ تی ان اس 2,650,000 06:10:43 2,650,000 2,650,000
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل M11 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل R17 مناسب برای تلوزیون های 40 تا 65 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل R17 مناسب برای تلوزیون های 40 تا 65 اینچ تی ان اس 2,250,000 06:10:43 2,200,000 2,200,000
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل R17 مناسب برای تلوزیون های 40 تا 65 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل R18 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 50 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل R18 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 50 اینچ تی ان اس 1,750,000 06:10:44 1,700,000 1,700,000
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل R18 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 50 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل R19 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل R19 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ تی ان اس 1,450,000 06:10:44 1,450,000 1,450,000
پایه دیواری تلوزیون تی ان اس مدل R19 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلوزیون  تی ان اس مدل M05 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلوزیون  تی ان اس مدل M05 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 55 اینچ تی ان اس 4,650,000 06:10:42 3,990,000 3,990,000
پایه دیواری تلوزیون  تی ان اس مدل M05 مناسب برای تلوزیون های 32 تا 55 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون ارس مدل F55+ مناسب برای تلویزیون های 30 تا52اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون ارس مدل F55+ مناسب برای تلویزیون های 30 تا52اینچ متفرقه 2,900,000 06:10:43 2,900,000 2,900,000
پایه دیواری تلویزیون ارس مدل F55+ مناسب برای تلویزیون های 30 تا52اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون استار جک مدل F8008 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون استار جک مدل F8008 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی متفرقه 3,500,000 06:10:42 3,480,000 3,480,000
پایه دیواری تلویزیون استار جک مدل F8008 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون ایفل براکت مدل E2 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 52 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون ایفل براکت مدل E2 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 52 اینچ متفرقه 1,220,000 06:10:41 1,100,000 1,150,000
پایه دیواری تلویزیون ایفل براکت مدل E2 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 52 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون ایفل مدل AR3322 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 52 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون ایفل مدل AR3322 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 52 اینچ متفرقه 1,150,000 06:10:43 1,104,000 1,104,000
پایه دیواری تلویزیون ایفل مدل AR3322 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 52 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون برایت مدل LED1010
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون برایت مدل LED1010 متفرقه 2,100,000 06:10:41 1,690,000 1,950,000
پایه دیواری تلویزیون برایت مدل LED1010 جنس: ورق آهن، فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل BTWM02 مناسب برای سایز 32 تا 65 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل BTWM02 مناسب برای سایز 32 تا 65 اینچ متفرقه 5,350,000 06:10:43 4,922,000 4,922,000
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل BTWM02 مناسب برای سایز 32 تا 65 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل BTWR09 مناسب برای 40 تا 75 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل BTWR09 مناسب برای 40 تا 75 اینچ متفرقه 2,350,000 06:10:43 2,444,000 2,444,000
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل BTWR09 مناسب برای 40 تا 75 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل M01 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل M01 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ تی ان اس 2,850,000 06:10:42 2,700,000 2,700,000
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل M01 مناسب برای تلوزیون های 19 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل M03 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل M03 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ تی ان اس 3,250,000 06:10:43 3,050,000 3,050,000
پایه دیواری تلویزیون تی ان اس مدل M03 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
مجموع موارد: 141 عدد در 3 صفحه
قیمت: 1,355,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل W4 سایز 32 تا 52 اینچ مناسب برای کنج
قیمت: 3,320,000 ریال
قیمت: 3,320,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 1,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پایه دیواری و سقفی
پایه رومیزی مدل Aren01 مناسب تلویزیون های 42 تا 55 اینچ
قیمت: 2,736,000 ریال
قیمت: 2,736,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پایه دیواری و سقفی
پایه رومیزی مدل TVDESK-3265 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 65 اینچ
قیمت: 3,200,000 ریال
قیمت: 3,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات