قیمت ضبط کننده صدا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ضبط کننده صدا تسکام مدل DR-07MKII
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا تسکام مدل DR-07MKII تسکام 19,990,000 2 اردیبهشت 19,990,000 19,990,000
ضبط کننده صدا تسکام مدل DR-07MKII رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: ندارد
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 تسکو 7,999,000 2 آبان 7,000,000 7,000,000
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: ندارد
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 به همراه یک عدد رم ریدر هدیه
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 به همراه یک عدد رم ریدر هدیه تسکو 8,400,000 2 آبان 6,200,000 6,250,000
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 به همراه یک عدد رم ریدر هدیه رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: ندارد
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 908
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 908 تسکو 3,712,000 2 آبان 3,055,000 3,295,000
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 908 بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا ریمکس مدل RP1
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا ریمکس مدل RP1 ریمکس 7,800,000 2 آبان 5,920,000 6,050,000
ضبط کننده صدا ریمکس مدل RP1 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: ندارد
ضبط کننده صدا زوم مدل H6
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا زوم مدل H6 زوم 115,000,000 2 آبان 68,700,000 69,800,000
ضبط کننده صدا زوم مدل H6 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX240
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX240 سونی 11,300,000 14 شهریور 11,300,000 11,300,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX240 بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل icd-px470
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل icd-px470 سونی 8,970,000 4 خرداد 8,970,000 9,000,000
ضبط کننده صدا سونی مدل icd-px470 بلوتوث: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX470
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX470 سونی 18,750,000 2 آبان 17,100,000 17,100,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX470 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد پورت USB: دارد نوع باتری: ندارد MP3 پلیر:ندارد حافظه داخلی: دارد قابلیت ارتقا حافظه: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX650
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX650 سونی 28,900,000 2 آبان 22,900,000 22,900,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX650 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX800
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX800 سونی 25,500,000 2 اردیبهشت 25,500,000 25,500,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX800 پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX560F به همراه میکروفون مدل Tele mic
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX560F به همراه میکروفون مدل Tele mic سونی 35,000,000 2 آبان 22,800,000 22,800,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX560F به همراه میکروفون مدل Tele mic رادیو: دارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX570
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX570 سونی 25,200,000 2 آبان 18,640,000 18,640,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX570 رادیو: دارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل PCM-A10
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل PCM-A10 سونی 46,400,000 2 مهر 41,700,000 41,700,000
ضبط کننده صدا سونی مدل PCM-A10 رادیو: ندارد بلوتوث: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT2700
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT2700 فیلیپس 8,470,000 28 خرداد 8,470,000 8,470,000
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT2700 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT4010
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT4010 فیلیپس 36,590,400 2 آبان 27,378,600 30,116,400
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT4010 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا لندر مدل LD74
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا لندر مدل LD74 لندر 9,300,000 27 مهر 4,525,000 4,525,000
ضبط کننده صدا لندر مدل LD74 پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا لندر مدل LD77
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا لندر مدل LD77 لندر 7,600,000 5 مرداد 6,100,000 6,800,000
ضبط کننده صدا لندر مدل LD77 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا لندر مدل PV4
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا لندر مدل PV4 لندر 20,500,000 1 آبان 18,130,000 18,130,000
ضبط کننده صدا لندر مدل PV4 پورت USB: دارد
مجموع موارد: 19 عدد در 1 صفحه
قیمت ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX470
قیمت: 18,750,000 ریال
قیمت: 18,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا لندر مدل LD74
قیمت: 9,300,000 ریال
قیمت: 9,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX800
قیمت: 25,500,000 ریال
قیمت: 25,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا ریمکس مدل RP1
قیمت: 7,800,000 ریال
قیمت: 7,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل PCM-A10
قیمت: 46,400,000 ریال
قیمت: 46,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX650
قیمت: 28,900,000 ریال
قیمت: 28,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906
قیمت: 7,999,000 ریال
قیمت: 7,999,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا تسکام مدل DR-07MKII
قیمت: 19,990,000 ریال
قیمت: 19,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل icd-px470
قیمت: 8,970,000 ریال
قیمت: 8,970,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا لندر مدل PV4
قیمت: 20,500,000 ریال
قیمت: 20,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات