قیمت دستگاه پخش خودرو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مانیتو ایمپالا کد 9801
دستگاه پخش خودرو
مانیتو ایمپالا کد 9801 ایمپالا 67,200,000 25 مهر 47,700,000 47,700,000
مانیتو ایمپالا کد 9801 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: قابل اضافه شدن سیستم عامل سازگار: اندروید
مانیتور ایمپالا  کد 0302
دستگاه پخش خودرو
مانیتور ایمپالا کد 0302 ایمپالا 69,000,000 10 مهر 50,800,000 50,800,000
مانیتور ایمپالا کد 0302 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
مانیتور ایمپالا کد 8
دستگاه پخش خودرو
مانیتور ایمپالا کد 8 ایمپالا 67,000,000 25 مهر 47,700,000 47,700,000
مانیتور ایمپالا کد 8 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: قابل اضافه شدن سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو  وینگر مدل 7066AND
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینگر مدل 7066AND وینگر 66,000,000 5 مهر 47,000,000 47,000,000
پخش خودرو وینگر مدل 7066AND پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو کنوود مدل KDC-120U
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو کنوود مدل KDC-120U کنوود 15,900,000 2 مهر 15,900,000 15,900,000
پخش خودرو کنوود مدل KDC-120U پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید iOS
پخش كننده خودرو مدل xm91
دستگاه پخش خودرو
پخش كننده خودرو مدل xm91 متفرقه 27,500,000 2 مهر 27,500,000 27,500,000
پخش كننده خودرو مدل xm91 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده  خودرو اینفینیتی مدل c35
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل c35 اینفینیتی 42,000,000 15 مهر 39,000,000 39,000,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل c35 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده تصویری خودرو مدل 9211B
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده تصویری خودرو مدل 9211B متفرقه 15,590,000 15 خرداد 15,590,000 15,590,000
پخش کننده تصویری خودرو مدل 9211B پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو آیمکس مدل JCS-508BT 7Colour/BIG
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو آیمکس مدل JCS-508BT 7Colour/BIG متفرقه 3,900,000 25 مهر 3,650,000 3,650,000
پخش کننده خودرو آیمکس مدل JCS-508BT 7Colour/BIG پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX:دارد
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل a110
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل a110 اینفینیتی 42,000,000 17 مهر 39,000,000 39,000,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل a110 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل a110
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل a110 اینفینیتی 42,000,000 17 مهر 39,000,000 39,000,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل a110 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل a300
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل a300 اینفینیتی 30,000,000 15 مهر 28,500,000 28,500,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل a300 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر:ندارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل CFS-77
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل CFS-77 اینفینیتی 24,800,000 20 مهر 23,000,000 23,000,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل CFS-77 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله بلوتوث: دارد خروجی مستقیم ساب ووفر:دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل g100
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل g100 اینفینیتی 30,000,000 17 مهر 28,500,000 28,500,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل g100 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر:ندارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل j510
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل j510 اینفینیتی 42,000,000 17 مهر 39,000,000 39,000,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل j510 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل k2000
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل k2000 اینفینیتی 32,500,000 15 مهر 28,500,000 28,500,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل k2000 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر:ندارد پورت AUX: ندارد
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل m120
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل m120 اینفینیتی 42,000,000 17 مهر 39,000,000 39,000,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل m120 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل p111
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل p111 اینفینیتی 27,500,000 10 مهر 25,500,000 25,500,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل p111 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر:ندارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل s200
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل s200 اینفینیتی 30,500,000 17 مهر 30,500,000 30,500,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل s200 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل s2007
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل s2007 اینفینیتی 30,500,000 15 مهر 28,500,000 28,500,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل s2007 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر:ندارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل z220
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل z220 اینفینیتی 39,000,000 28 شهریور 39,000,000 39,000,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل z220 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید بلک بری
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدلs100
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدلs100 اینفینیتی 33,000,000 15 مهر 29,000,000 29,000,000
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدلs100 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر:ندارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اینفینیی مدل h220
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیی مدل h220 اینفینیتی 42,000,000 17 مهر 39,000,000 39,000,000
پخش کننده خودرو اینفینیی مدل h220 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو بلوتوثی ویلیون مدل 9950
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو بلوتوثی ویلیون مدل 9950 ویلیون 3,200,000 6 شهریور 2,667,500 2,750,000
پخش کننده خودرو بلوتوثی ویلیون مدل 9950 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر بلوتوث: دارد خروجی مستقیم ساب ووفر:دارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو ساند ووکس مدل SX-6250
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ساند ووکس مدل SX-6250 متفرقه 2,680,000 30 فروردین 2,680,000 2,680,000
پخش کننده خودرو ساند ووکس مدل SX-6250 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A110UW
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A110UW سونی 12,400,000 20 مهر 11,550,000 11,550,000
پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A110UW پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو سونی مدل MEX-GS820BT
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو سونی مدل MEX-GS820BT سونی 35,026,800 28 خرداد 35,026,800 35,640,000
پخش کننده خودرو سونی مدل MEX-GS820BT پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید iOS
پخش کننده خودرو سی ام پی مدل JSD-520BT
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو سی ام پی مدل JSD-520BT متفرقه 2,950,000 9 اردیبهشت 2,950,000 2,950,000
پخش کننده خودرو سی ام پی مدل JSD-520BT پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید iOS ویندوز فون
پخش کننده خودرو شروود مدل SH-700DVGP
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو شروود مدل SH-700DVGP شروود 36,000,000 10 مهر 34,500,000 34,500,000
پخش کننده خودرو شروود مدل SH-700DVGP پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: بله بلوتوث: دارد خروجی مستقیم ساب ووفر:دارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو مدل  xm55
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل xm55 متفرقه 28,500,000 2 مهر 28,500,000 28,500,000
پخش کننده خودرو مدل xm55 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو مدل 7018B
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل 7018B متفرقه 9,950,000 25 مهر 9,200,000 9,260,000
پخش کننده خودرو مدل 7018B پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد
پخش کننده خودرو مدل a2018
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل a2018 متفرقه 29,000,000 31 شهریور 29,300,000 29,400,000
پخش کننده خودرو مدل a2018 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو مدل HS2008
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل HS2008 متفرقه 31,000,000 20 مهر 28,975,000 28,975,000
پخش کننده خودرو مدل HS2008 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو مدل JSD-520 BT
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل JSD-520 BT متفرقه 3,070,000 9 خرداد 3,070,000 3,160,000
پخش کننده خودرو مدل JSD-520 BT پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش کننده خودرو مدل JSD-520 BT
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل JSD-520 BT متفرقه 3,170,000 24 اردیبهشت 3,170,000 3,170,000
پخش کننده خودرو مدل JSD-520 BT پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش کننده خودرو مدل S5-MT مناسب جک S5 دستی
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل S5-MT مناسب جک S5 دستی متفرقه 33,000,000 28 شهریور 33,000,000 33,000,000
پخش کننده خودرو مدل S5-MT مناسب جک S5 دستی پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو مدل UNIVERSAL2+16GIPS
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل UNIVERSAL2+16GIPS متفرقه 17,600,000 2 مهر 17,600,000 17,600,000
پخش کننده خودرو مدل UNIVERSAL2+16GIPS پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله بلوتوث: دارد خروجی مستقیم ساب ووفر:دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید iOS
پخش کننده خودرو مدل اینفینیتی مدل g5
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل اینفینیتی مدل g5 اینفینیتی 30,000,000 15 مهر 28,000,000 28,000,000
پخش کننده خودرو مدل اینفینیتی مدل g5 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل CV2822BT
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل CV2822BT مکسیدر 3,540,000 10 مهر 3,370,000 3,443,500
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل CV2822BT پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر بلوتوث: دارد خروجی مستقیم ساب ووفر:ندارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل CV2823BT
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل CV2823BT مکسیدر 3,200,000 23 تیر 2,460,000 2,460,000
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل CV2823BT پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر بلوتوث: دارد خروجی مستقیم ساب ووفر:ندارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل MX-DL2888
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل MX-DL2888 مکسیدر 5,300,000 17 مهر 4,495,000 5,060,000
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل MX-DL2888 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش کننده خودرو ووکس مدل 206C100Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل 206C100Pro ووکس 64,020,000 25 مهر 60,140,000 60,140,000
پخش کننده خودرو ووکس مدل 206C100Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو ووکس مدل 207C100Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل 207C100Pro ووکس 64,020,000 25 مهر 60,140,000 60,140,000
پخش کننده خودرو ووکس مدل 207C100Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو ووکس مدل 405C100Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل 405C100Pro ووکس 64,020,000 25 مهر 60,140,000 60,140,000
پخش کننده خودرو ووکس مدل 405C100Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو ووکس مدل 8 C100 مناسب برای پژو پارس
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل 8 C100 مناسب برای پژو پارس ووکس 28,500,000 25 فروردین 28,500,000 28,500,000
پخش کننده خودرو ووکس مدل 8 C100 مناسب برای پژو پارس پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو ووکس مدل ASXC100Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل ASXC100Pro ووکس 68,870,000 25 مهر 64,680,000 64,680,000
پخش کننده خودرو ووکس مدل ASXC100Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو ووکس مدل ASXC400
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل ASXC400 ووکس 68,500,000 2 مهر 68,500,000 68,500,000
پخش کننده خودرو ووکس مدل ASXC400 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو ووکس مدل ASXC500Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل ASXC500Pro ووکس 85,900,000 17 مهر 79,900,000 79,900,000
پخش کننده خودرو ووکس مدل ASXC500Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو ووکس مدل CMRYC100Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل CMRYC100Pro ووکس 66,930,000 25 مهر 62,720,000 62,720,000
پخش کننده خودرو ووکس مدل CMRYC100Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو ووکس مدل FORTEMTC100PRO
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل FORTEMTC100PRO ووکس 64,020,000 25 مهر 60,140,000 60,140,000
پخش کننده خودرو ووکس مدل FORTEMTC100PRO پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
مجموع موارد: 83 عدد در 2 صفحه
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل 8 C100 مناسب برای پژو پارس
قیمت: 28,500,000 ریال
قیمت: 28,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو وینکا مدل L5359
قیمت: 45,000,000 ریال
قیمت: 45,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو سی ام پی مدل JSD-520BT
قیمت: 2,950,000 ریال
قیمت: 2,950,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل ASXC100Pro
قیمت: 68,870,000 ریال
قیمت: 68,870,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-A5150BT
قیمت: 77,855,000 ریال
قیمت: 77,855,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل S5ATC500Pro
قیمت: 82,620,000 ریال
قیمت: 82,620,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل CFS-77
قیمت: 24,800,000 ریال
قیمت: 24,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل MX-DL2888
قیمت: 5,300,000 ریال
قیمت: 5,300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل CMRYC100Pro
قیمت: 66,930,000 ریال
قیمت: 66,930,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل j510
قیمت: 42,000,000 ریال
قیمت: 42,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات