قیمت آمپلی فایر خودرو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-9002
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-9002 بوستر 9,800,000 14 شهریور 9,800,000 9,800,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-9002 تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو تورنادو مدل RL-363.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو تورنادو مدل RL-363.4 متفرقه 13,720,000 14:04:29 12,350,000 12,350,000
آمپلی فایر خودرو تورنادو مدل RL-363.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو لنزر مدل MINL-1000D
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو لنزر مدل MINL-1000D متفرقه 23,500,000 14:04:29 23,050,000 23,050,000
آمپلی فایر خودرو لنزر مدل MINL-1000D تعداد کانال: 1
آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A4704
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A4704 پایونیر 21,000,000 31 شهریور 18,625,000 19,900,000
آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A4704 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو پایونیر مدل 8704
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو پایونیر مدل 8704 پایونیر 44,800,000 17 مهر 44,800,000 44,800,000
آمپلی فایر خودرو پایونیر مدل 8704 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 100 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل KW-4475
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل KW-4475 متفرقه 11,700,000 14:09:13 11,320,000 11,320,000
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل KW-4475 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل XW-604
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل XW-604 متفرقه 10,700,000 10 مهر 9,950,000 9,950,000
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل XW-604 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 65
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل XW-8844
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل XW-8844 متفرقه 14,850,000 7 مهر 14,850,000 14,850,000
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل XW-8844 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 80
آمپلی فایر خودرو گلف میلانو مدل GM-4060
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو گلف میلانو مدل GM-4060 متفرقه 16,100,000 14:04:29 16,100,000 16,100,000
آمپلی فایر خودرو گلف میلانو مدل GM-4060 تعداد کانال: 4
مجموع موارد: 9 عدد در 1 صفحه
قیمت آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو گلف میلانو مدل GM-4060
قیمت: 16,100,000 ریال
قیمت: 16,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A4704
قیمت: 21,000,000 ریال
قیمت: 21,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو تورنادو مدل RL-363.4
قیمت: 13,720,000 ریال
قیمت: 13,720,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو لنزر مدل MINL-1000D
قیمت: 23,500,000 ریال
قیمت: 23,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-9002
قیمت: 9,800,000 ریال
قیمت: 9,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل KW-4475
قیمت: 11,700,000 ریال
قیمت: 11,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو پایونیر مدل 8704
قیمت: 44,800,000 ریال
قیمت: 44,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات