قیمت آمپلی فایر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آمپلی فایر  بی ان کا مدل BK-204
آمپلی فایر
آمپلی فایر بی ان کا مدل BK-204 متفرقه 3,220,000 20 خرداد 3,200,000 3,220,000
آمپلی فایر بی ان کا مدل BK-204 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، Micro USB، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
آمپلی فایر ام اس ای مدل M2100
آمپلی فایر
آمپلی فایر ام اس ای مدل M2100 متفرقه 17,955,000 2 آبان 17,700,000 17,700,000
آمپلی فایر ام اس ای مدل M2100 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، بلوتوث نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: AC
آمپلی فایر اپ پرو مدل PA3G60A به همراه میکروفن بی سیم
آمپلی فایر
آمپلی فایر اپ پرو مدل PA3G60A به همراه میکروفن بی سیم متفرقه 7,490,000 2 آبان 6,850,200 6,850,200
آمپلی فایر اپ پرو مدل PA3G60A به همراه میکروفن بی سیم نوع ورودی صدا: USB، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: باتری
آمپلی فایر اکو روژان مدل 600 VL
آمپلی فایر
آمپلی فایر اکو روژان مدل 600 VL متفرقه 23,813,900 30 فروردین 23,813,900 23,813,900
آمپلی فایر اکو روژان مدل 600 VL نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: AC
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL1000
آمپلی فایر
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL1000 متفرقه 8,990,000 2 آبان 7,990,000 7,990,000
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL1000 نوع ورودی صدا: USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL2500
آمپلی فایر
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL2500 متفرقه 18,920,000 2 آبان 15,500,000 15,500,000
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL2500 نوع ورودی صدا: USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر اکو قهرمان مدل STAR 100
آمپلی فایر
آمپلی فایر اکو قهرمان مدل STAR 100 متفرقه 11,656,000 2 آبان 12,400,000 12,400,000
آمپلی فایر اکو قهرمان مدل STAR 100 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر روژان مدل RJ50
آمپلی فایر
آمپلی فایر روژان مدل RJ50 متفرقه 6,290,000 2 آبان 4,990,000 4,990,000
آمپلی فایر روژان مدل RJ50 نوع ورودی صدا: USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر قابل حمل اکو روژان مدل RJ 55U
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل اکو روژان مدل RJ 55U متفرقه 15,000,000 1 آبان 10,000,000 10,000,000
آمپلی فایر قابل حمل اکو روژان مدل RJ 55U نوع ورودی صدا: USB، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: DC
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wi-Les
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wi-Les متفرقه 8,861,200 24 مرداد 8,877,500 8,877,500
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wi-Les نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wired
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wired متفرقه 7,830,000 2 آبان 7,858,800 7,858,800
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wired نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328 متفرقه 9,999,200 24 مرداد 10,090,300 10,090,300
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328-Wired
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328-Wired متفرقه 8,890,000 2 آبان 8,926,000 8,926,000
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328-Wired نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل 604BM به همراه میکروفن
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل 604BM به همراه میکروفن متفرقه 8,950,000 14 شهریور 8,950,000 8,950,000
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل 604BM به همراه میکروفن نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: باتری
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل PA-M6114UB
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل PA-M6114UB متفرقه 10,500,000 2 آبان 9,850,000 9,850,000
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل PA-M6114UB نوع ورودی صدا: USB، RCA، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: DC
آمپلی فایر میکرولب مدل KM-800
آمپلی فایر
آمپلی فایر میکرولب مدل KM-800 میکرولب 25,000,000 28 خرداد 25,000,000 25,000,000
آمپلی فایر میکرولب مدل KM-800 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر دیجیتال نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر نوید الکترونیک مدل PA-M604UBR
آمپلی فایر
آمپلی فایر نوید الکترونیک مدل PA-M604UBR متفرقه 7,500,000 2 آبان 6,750,000 6,750,000
آمپلی فایر نوید الکترونیک مدل PA-M604UBR نوع ورودی صدا: USB، RCA، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: باتری
آمپلی فایر هوراند مدل HS-MA1120به همراه بلندگوی سقفی برند هوراند مدل SH-PACS1510
آمپلی فایر
آمپلی فایر هوراند مدل HS-MA1120به همراه بلندگوی سقفی برند هوراند مدل SH-PACS1510 هوراند 41,500,000 15 فروردین 41,500,000 41,500,000
آمپلی فایر هوراند مدل HS-MA1120به همراه بلندگوی سقفی برند هوراند مدل SH-PACS1510 نوع ورودی صدا: USB کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر ویس مدل VSX1000
آمپلی فایر
آمپلی فایر ویس مدل VSX1000 متفرقه 30,800,000 2 آبان 29,260,000 29,260,000
آمپلی فایر ویس مدل VSX1000 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، بلوتوث کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر پنتک مدل ABS-802U
آمپلی فایر
آمپلی فایر پنتک مدل ABS-802U متفرقه 27,500,000 2 آبان 27,500,000 27,500,000
آمپلی فایر پنتک مدل ABS-802U نوع ورودی صدا: USB، RCA، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر چرمن مدل PG-2020
آمپلی فایر
آمپلی فایر چرمن مدل PG-2020 متفرقه 17,860,000 2 آبان 17,860,000 17,860,000
آمپلی فایر چرمن مدل PG-2020 نوع ورودی صدا: USB نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری منبع انرژی: AC
آمپلی فایر کاپیتال مدل 10000
آمپلی فایر
آمپلی فایر کاپیتال مدل 10000 کپیتال 56,990,000 2 آبان 42,140,000 42,140,000
آمپلی فایر کاپیتال مدل 10000 نوع ورودی صدا: USB، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر کاپیتال مدل 20000
آمپلی فایر
آمپلی فایر کاپیتال مدل 20000 کپیتال 97,500,000 2 آبان 75,990,000 83,589,000
آمپلی فایر کاپیتال مدل 20000 نوع ورودی صدا: USB، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر کاپیتال مدل PA200
آمپلی فایر
آمپلی فایر کاپیتال مدل PA200 کپیتال 19,990,000 2 آبان 19,990,000 19,990,000
آمپلی فایر کاپیتال مدل PA200 نوع ورودی صدا: USB، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی: AC
آمپلی فایر کاپیتال مدل PA200
آمپلی فایر
آمپلی فایر کاپیتال مدل PA200 کپیتال 17,500,000 17 مهر 17,500,000 17,500,000
آمپلی فایر کاپیتال مدل PA200 نوع ورودی صدا: USB، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری منبع انرژی: AC
آمپلی فایر کایجیا مدل AV-808
آمپلی فایر
آمپلی فایر کایجیا مدل AV-808 متفرقه 6,000,000 2 آبان 6,000,000 6,000,000
آمپلی فایر کایجیا مدل AV-808 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، Micro USB کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: AC
اکو آمپلی فایر  بی ان کا مدل BK-209
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر بی ان کا مدل BK-209 متفرقه 12,000,000 1 آبان 12,642,000 13,000,000
اکو آمپلی فایر بی ان کا مدل BK-209 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، Micro USB کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 2420
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 2420 اکو تک 25,990,000 2 آبان 25,900,000 25,900,000
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 2420 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 3420
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 3420 اکو تک 33,900,000 2 آبان 27,900,000 27,900,000
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 3420 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6420 به همراه دو عدد میکروفن بی سیم
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6420 به همراه دو عدد میکروفن بی سیم اکو تک 49,990,000 2 آبان 43,000,000 43,000,000
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6420 به همراه دو عدد میکروفن بی سیم نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6520
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6520 اکو تک 39,900,000 2 آبان 38,122,000 38,122,000
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6520 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر اکوتک مدل ET-8520
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر اکوتک مدل ET-8520 اکو تک 56,900,000 2 آبان 43,120,000 48,900,000
اکو آمپلی فایر اکوتک مدل ET-8520 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر جی تی آر مدل PC120
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر جی تی آر مدل PC120 جی.تی.آر 34,000,000 17 مهر 33,600,000 33,600,000
اکو آمپلی فایر جی تی آر مدل PC120 نوع ورودی صدا: USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر نواساز مدل F4UF به همراه میکروفن بی سیم
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر نواساز مدل F4UF به همراه میکروفن بی سیم متفرقه 17,150,000 2 مهر 17,150,000 17,150,000
اکو آمپلی فایر نواساز مدل F4UF به همراه میکروفن بی سیم نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو آمپلی فایر همراه اکو روژان مدل RJ30U
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر همراه اکو روژان مدل RJ30U متفرقه 8,990,000 2 آبان 7,490,000 7,990,000
اکو آمپلی فایر همراه اکو روژان مدل RJ30U نوع ورودی صدا: USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو آمپلی فایر پرتابل شارژی نواساز مدل F4U
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر پرتابل شارژی نواساز مدل F4U متفرقه 15,800,000 2 آبان 14,500,000 14,500,000
اکو آمپلی فایر پرتابل شارژی نواساز مدل F4U نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE202
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE202 متفرقه 8,400,000 2 آبان 6,400,000 6,850,000
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE202 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE302
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE302 متفرقه 10,800,000 2 آبان 9,350,000 10,400,000
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE302 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر ۹۰ وات پرومکس
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر ۹۰ وات پرومکس متفرقه 9,500,000 2 مرداد 8,750,000 8,750,000
اکو آمپلی فایر ۹۰ وات پرومکس نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو همراه اکو چنگ مدل جونیور
آمپلی فایر
اکو همراه اکو چنگ مدل جونیور اکو چنگ 7,990,000 14 شهریور 7,990,000 7,990,000
اکو همراه اکو چنگ مدل جونیور نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، RCA، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: باتری
اکو همراه برین صوت مدل 1215
آمپلی فایر
اکو همراه برین صوت مدل 1215 متفرقه 16,480,300 2 مهر 16,480,300 16,480,300
اکو همراه برین صوت مدل 1215 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری منبع انرژی: باتری
اکو همراه برین صوت مدل 1215 به همراه میکروفن بی سیم
آمپلی فایر
اکو همراه برین صوت مدل 1215 به همراه میکروفن بی سیم متفرقه 18,990,500 2 مهر 19,990,000 19,990,000
اکو همراه برین صوت مدل 1215 به همراه میکروفن بی سیم نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی: باتری
اکو همراه برین صوت مدل 1640
آمپلی فایر
اکو همراه برین صوت مدل 1640 متفرقه 11,370,000 2 آبان 10,369,300 10,369,300
اکو همراه برین صوت مدل 1640 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی: باتری
اکو همراه تکنوسوند مدل TS60W به همراه میکروفن
آمپلی فایر
اکو همراه تکنوسوند مدل TS60W به همراه میکروفن متفرقه 15,690,000 2 آبان 11,466,000 11,700,000
اکو همراه تکنوسوند مدل TS60W به همراه میکروفن نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو همراه شارژی 6 اینچ تکنوسوند مدل PTR4
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی 6 اینچ تکنوسوند مدل PTR4 متفرقه 14,990,000 2 مهر 10,900,000 10,900,000
اکو همراه شارژی 6 اینچ تکنوسوند مدل PTR4 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G15
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G15 متفرقه 12,500,000 28 خرداد 12,500,000 12,500,000
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G15 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: باتری
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G150
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G150 متفرقه 8,500,000 28 شهریور 7,350,000 7,350,000
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G150 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: باتری
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G250
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G250 متفرقه 18,800,000 24 مرداد 16,800,000 16,800,000
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G250 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: AC
اکو همراه شارژی تسکو مدل TS 2399
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی تسکو مدل TS 2399 تسکو 5,500,000 7 مهر 4,465,000 4,465,000
اکو همراه شارژی تسکو مدل TS 2399 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: DC
اکو همراه شارژی زیکو مدل Z-16
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی زیکو مدل Z-16 زیکو 13,500,000 2 آبان 13,500,000 13,500,000
اکو همراه شارژی زیکو مدل Z-16 نوع ورودی صدا: جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی: باتری
مجموع موارد: 68 عدد در 2 صفحه
قیمت آمپلی فایر
اکو همراه نوید الکترونیک مدل PA-M614BM
قیمت: 13,950,000 ریال
قیمت: 13,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر
بلندگوی دستی جار مدل ER-66
قیمت: 3,800,000 ریال
قیمت: 3,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر
آمپلی فایر پنتک مدل ABS-802U
قیمت: 27,500,000 ریال
قیمت: 27,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر جی تی آر مدل PC120
قیمت: 34,000,000 ریال
قیمت: 34,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر
آمپلی فایر اکو قهرمان مدل STAR 100
قیمت: 11,656,000 ریال
قیمت: 11,656,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر
پاور آمپلی فایر پروئل مدل HPD2004
قیمت: 443,076,300 ریال
قیمت: 443,076,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328
قیمت: 9,999,200 ریال
قیمت: 9,999,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر
پاور آمپلی فایر پروِئل مدل PA AUP4125S
قیمت: 323,140,000 ریال
قیمت: 323,140,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر
آمپلی فایر کاپیتال مدل PA200
قیمت: 19,990,000 ریال
قیمت: 19,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آمپلی فایر
آمپلی فایر کایجیا مدل AV-808
قیمت: 6,000,000 ریال
قیمت: 6,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات