قیمت آداپتور برق

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آدابتور 5 ولت 2 آمپر مدل HX-102
آداپتور برق
آدابتور 5 ولت 2 آمپر مدل HX-102 متفرقه 430,000 06:12:26 430,000 430,000
آدابتور 5 ولت 2 آمپر مدل HX-102 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور  5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518 متفرقه 670,000 14 شهریور 670,000 690,000
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 0.5 آمپر مدل MAX-110
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 0.5 آمپر مدل MAX-110 متفرقه 900,000 06:12:27 900,000 900,000
آداپتور 12 ولت 0.5 آمپر مدل MAX-110 ولتاژ خروجی: 3، 9، 12، 4.5، 6، 7.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A ایکس پی-پروداکت 330,000 06:12:26 340,000 350,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK متفرقه 680,000 06:12:27 650,000 650,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی متفرقه 990,000 06:12:28 990,000 990,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 متفرقه 377,800 06:12:26 302,300 348,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202 متفرقه 290,000 20 تیر 290,000 290,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 متفرقه 376,000 06:12:27 399,500 419,900
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A متفرقه 1,120,000 17 مهر 1,080,000 1,080,000
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A متفرقه 1,399,000 06:12:27 1,200,000 1,240,000
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 2 آمپر  مدل HU10725-14002A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل HU10725-14002A متفرقه 488,000 06:12:28 680,000 680,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل HU10725-14002A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2 متفرقه 400,000 06:12:28 340,000 355,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420 متفرقه 620,000 06:12:27 475,000 485,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2 متفرقه 380,000 06:12:12 250,000 250,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010 متفرقه 480,000 06:12:28 380,000 380,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222 متفرقه 460,000 06:12:28 400,000 415,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d متفرقه 401,000 06:12:26 411,800 412,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی متفرقه 780,000 13 مهر 645,000 650,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی متفرقه 1,610,000 06:12:28 1,290,000 1,340,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل JAH-S122000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل JAH-S122000 متفرقه 310,000 12 مهر 325,000 325,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل JAH-S122000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1، 2، 0.5، 0.3، 0.2، 0.7
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل NP-122
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل NP-122 متفرقه 333,000 12 مهر 333,000 333,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل NP-122 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته متفرقه 348,000 06:12:26 280,000 353,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000 متفرقه 209,900 24 خرداد 209,900 209,900
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی هماکسی 1,900,000 13 مهر 1,500,000 1,500,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010 متفرقه 337,500 06:12:26 290,000 315,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220 متفرقه 496,800 25 مهر 300,000 300,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کیو پاور مدل 5
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کیو پاور مدل 5 متفرقه 800,000 17 مهر 690,000 690,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کیو پاور مدل 5 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A متفرقه 1,750,000 06:12:27 1,420,000 1,440,000
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838 متفرقه 690,000 23 مهر 530,000 530,000
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025 متفرقه 480,000 24 مرداد 400,000 400,000
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 4.16 آمپر او ای ام مدل ADS0202-U120416
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 4.16 آمپر او ای ام مدل ADS0202-U120416 متفرقه 1,000,000 06:12:28 1,000,000 1,000,000
آداپتور 12 ولت 4.16 آمپر او ای ام مدل ADS0202-U120416 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1، 2، 3
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آریس مدل NBS60C120500M2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آریس مدل NBS60C120500M2 متفرقه 1,100,000 06:12:26 1,100,000 1,100,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آریس مدل NBS60C120500M2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5 متفرقه 780,000 28 مهر 630,000 650,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر لایتون مدل PCD-60
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر لایتون مدل PCD-60 متفرقه 610,000 2 مهر 610,000 610,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر لایتون مدل PCD-60 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2.5، 5، 1، 2، 3، 0.5، 0.3، 0.2، 2.25، 0.7
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A متفرقه 730,000 23 مهر 585,000 600,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A متفرقه 1,000,000 06:12:28 440,000 440,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A متفرقه 730,000 25 مهر 624,400 630,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA متفرقه 605,000 7 مهر 450,000 450,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2.5، 1، 2، 3، 0.5، 0.3، 0.2، 2.25
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000 متفرقه 840,000 06:11:59 640,000 640,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12 متفرقه 660,000 8 مهر 550,000 550,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021 متفرقه 600,000 17 مهر 500,000 500,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5، 0.3، 0.2
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل S06-AM3
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل S06-AM3 متفرقه 1,490,000 06:12:28 1,490,000 1,490,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل S06-AM3 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 12ولت 5 آمپر کی تک مدل 05
آداپتور برق
آداپتور 12ولت 5 آمپر کی تک مدل 05 متفرقه 840,000 17 مهر 840,000 840,000
آداپتور 12ولت 5 آمپر کی تک مدل 05 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404
آداپتور برق
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404 متفرقه 700,000 20 تیر 700,000 700,000
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 15
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ متفرقه 590,000 06:12:27 500,000 500,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی متفرقه 4,300,000 17 شهریور 4,300,000 4,300,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی متفرقه 2,400,000 3 مهر 2,150,000 2,250,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 30 وات مدل EI6632A
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 30 وات مدل EI6632A متفرقه 1,419,000 06:12:28 999,000 999,000
آداپتور 24 ولت 30 وات مدل EI6632A ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 33.3
آداپتور 24 ولت 5 آمپر جی وی سی مدل DE-NT
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 5 آمپر جی وی سی مدل DE-NT جی وی سی 8,500,000 15 مرداد 5,800,000 5,800,000
آداپتور 24 ولت 5 آمپر جی وی سی مدل DE-NT ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 5
مجموع موارد: 87 عدد در 2 صفحه
قیمت آداپتور برق
آداپتور 6 ولت 2 آمپر دی وی ای کد 006
قیمت: 657,000 ریال
قیمت: 657,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518
قیمت: 670,000 ریال
قیمت: 670,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آداپتور برق
منبع تغذیه 30 ولت 6 آمپر ونپتک مدل NPS-306W
قیمت: 15,500,000 ریال
قیمت: 15,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آداپتور برق
قاب آداپتور کد 004
قیمت: 130,000 ریال
قیمت: 130,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی
قیمت: 990,000 ریال
قیمت: 990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آداپتور برق
منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر نورسام مدل N1230
قیمت: 2,399,000 ریال
قیمت: 2,399,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12
قیمت: 660,000 ریال
قیمت: 660,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5
قیمت: 780,000 ریال
قیمت: 780,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آداپتور برق
منبع تغذیه 12 ولت 2 آمپر مدل AG1200
قیمت: 550,000 ریال
قیمت: 550,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی
قیمت: 2,400,000 ریال
قیمت: 2,400,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات