قیمت صوتی و تصویری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آدابتور 5 ولت 2 آمپر مدل HX-102
آداپتور برق
آدابتور 5 ولت 2 آمپر مدل HX-102 متفرقه 418,700 20:07:32 418,700 418,700
آدابتور 5 ولت 2 آمپر مدل HX-102 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور  5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518 متفرقه 770,000 5 بهمن 670,000 690,000
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 0.5 آمپر مدل MAX-110
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 0.5 آمپر مدل MAX-110 متفرقه 1,000,000 12 آذر 900,000 900,000
آداپتور 12 ولت 0.5 آمپر مدل MAX-110 ولتاژ خروجی: 3، 9، 12، 4.5، 6، 7.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A ایکس پی-پروداکت 387,000 20:07:33 387,000 387,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK متفرقه 680,000 13 آذر 650,000 650,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی متفرقه 990,000 13 آذر 990,000 990,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 متفرقه 335,600 20:07:32 335,600 335,600
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202 متفرقه 290,000 20 تیر 290,000 290,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 متفرقه 344,800 15 دی 320,000 344,800
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A متفرقه 1,310,000 5 بهمن 1,080,000 1,080,000
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A متفرقه 1,931,900 20:07:32 1,931,900 1,931,900
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 2 آمپر  مدل HU10725-14002A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل HU10725-14002A متفرقه 488,000 13 آذر 680,000 680,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل HU10725-14002A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2 متفرقه 428,000 6 بهمن 428,000 428,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420 متفرقه 620,800 12 آذر 475,000 485,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2 متفرقه 380,000 5 بهمن 250,000 250,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010 متفرقه 314,000 20 آذر 314,000 314,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222 متفرقه 620,000 20 آذر 620,000 620,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d متفرقه 489,000 20:07:32 489,000 489,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی متفرقه 800,000 5 بهمن 645,000 650,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی متفرقه 1,600,000 5 بهمن 1,290,000 1,340,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل JAH-S122000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل JAH-S122000 متفرقه 469,000 15 دی 469,000 469,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل JAH-S122000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1، 2، 0.5، 0.3، 0.2، 0.7
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل NP-122
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل NP-122 متفرقه 333,000 12 مهر 333,000 333,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل NP-122 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته متفرقه 550,000 20:07:32 550,000 550,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000 متفرقه 209,900 24 خرداد 209,900 209,900
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر نویدباطری مدل NB1202
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر نویدباطری مدل NB1202 متفرقه 450,000 5 بهمن 450,000 450,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر نویدباطری مدل NB1202 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی هماکسی 2,449,900 20:07:34 2,449,900 2,449,900
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010 متفرقه 337,000 20 آذر 337,000 337,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220 متفرقه 575,000 12 آذر 300,000 300,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کیو پاور مدل 5
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کیو پاور مدل 5 متفرقه 820,000 20:07:33 670,000 820,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کیو پاور مدل 5 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A متفرقه 2,430,000 12 دی 2,430,000 2,430,000
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838 متفرقه 750,000 5 دی 750,000 750,000
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025 متفرقه 480,000 5 بهمن 400,000 400,000
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 4.16 آمپر او ای ام مدل ADS0202-U120416
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 4.16 آمپر او ای ام مدل ADS0202-U120416 متفرقه 1,100,000 20 آذر 1,100,000 1,100,000
آداپتور 12 ولت 4.16 آمپر او ای ام مدل ADS0202-U120416 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1، 2، 3
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آریس مدل NBS60C120500M2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آریس مدل NBS60C120500M2 متفرقه 1,290,000 20 آذر 1,290,000 1,290,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آریس مدل NBS60C120500M2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5 متفرقه 1,180,000 20:07:32 1,180,000 1,180,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر لایتون مدل PCD-60
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر لایتون مدل PCD-60 متفرقه 610,000 2 مهر 610,000 610,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر لایتون مدل PCD-60 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2.5، 5، 1، 2، 3، 0.5، 0.3، 0.2، 2.25، 0.7
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A متفرقه 970,000 15 دی 970,000 970,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A متفرقه 1,000,000 5 بهمن 440,000 440,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A متفرقه 870,000 7 دی 870,000 870,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA متفرقه 900,000 5 دی 900,000 910,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2.5، 1، 2، 3، 0.5، 0.3، 0.2، 2.25
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000 متفرقه 880,000 30 اسفند 880,000 880,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12 متفرقه 660,000 8 مهر 550,000 550,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021 متفرقه 600,000 12 آذر 500,000 500,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5، 0.3، 0.2
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل S06-AM3
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل S06-AM3 متفرقه 810,000 5 دی 810,000 810,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل S06-AM3 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 12ولت 5 آمپر کی تک مدل 05
آداپتور برق
آداپتور 12ولت 5 آمپر کی تک مدل 05 متفرقه 840,000 17 مهر 840,000 840,000
آداپتور 12ولت 5 آمپر کی تک مدل 05 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404
آداپتور برق
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404 متفرقه 820,000 9 دی 820,000 820,000
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 15
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ متفرقه 810,000 20:07:33 810,000 810,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی متفرقه 8,300,000 15 دی 8,300,000 8,300,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی متفرقه 2,400,000 3 مهر 2,150,000 2,250,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 2.5 آمپر کجی اشنگ مدل YL-1509
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 2.5 آمپر کجی اشنگ مدل YL-1509 متفرقه 2,800,000 5 بهمن 2,800,000 2,800,000
آداپتور 24 ولت 2.5 آمپر کجی اشنگ مدل YL-1509 ولتاژ خروجی: 3.3، 1.5، 3، 24، 9، 12، 6.5، 4.5، 5، 5.5، 6، 7.5، 15، 18 شدت جریان خروجی: 2.5، 1، 2، 3، 0.5، 0.3، 0.2، 2.25، 0.7
مجموع موارد: 18203 عدد در 365 صفحه
قیمت صوتی و تصویری
گرامافون والتر مدل 2501/Plus5
قیمت: 79,000,000 ریال
قیمت: 79,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر کد 05
قیمت: 2,250,000 ریال
قیمت: 2,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
پخش کننده خودرو اینفینیتی مدل a110
قیمت: 35,200,000 ریال
قیمت: 35,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
اسپیکر خودرو فابریک پرایدی زیکو مدل SN11
قیمت: 800,000 ریال
قیمت: 800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
هدفون بی سیم نیا مدل NIA-NX100
قیمت: 6,985,000 ریال
قیمت: 6,985,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
کارت صدا رویال مدل RS-501
قیمت: 430,000 ریال
قیمت: 430,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 228,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
برچسب تاچ پد دسته بازی PS4 مدل AOXO4
قیمت: 100,000 ریال
قیمت: 100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
برچسب افقی پلی استیشن 4 اسلیم طرح VENOM
قیمت: 495,000 ریال
قیمت: 495,000 ریال
مشاهده اطلاعات