قیمت صوتی و تصویری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آدابتور 5 ولت 2 آمپر مدل HX-102
آداپتور برق
آدابتور 5 ولت 2 آمپر مدل HX-102 متفرقه 360,000 04:05:17 430,000 430,000
آدابتور 5 ولت 2 آمپر مدل HX-102 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور  5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518 متفرقه 770,000 04:05:20 670,000 690,000
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 0.5 آمپر مدل MAX-110
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 0.5 آمپر مدل MAX-110 متفرقه 900,000 13 آذر 900,000 900,000
آداپتور 12 ولت 0.5 آمپر مدل MAX-110 ولتاژ خروجی: 3، 9، 12، 4.5، 6، 7.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A ایکس پی-پروداکت 400,000 04:05:17 340,000 350,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK متفرقه 680,000 13 آذر 650,000 650,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی متفرقه 990,000 13 آذر 990,000 990,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 متفرقه 429,800 04:05:17 302,300 348,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202 متفرقه 290,000 20 تیر 290,000 290,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 متفرقه 364,500 04:05:19 399,500 419,900
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A متفرقه 1,310,000 04:05:19 1,080,000 1,080,000
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A متفرقه 1,428,000 04:05:18 1,200,000 1,240,000
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 2 آمپر  مدل HU10725-14002A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل HU10725-14002A متفرقه 488,000 13 آذر 680,000 680,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل HU10725-14002A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2 متفرقه 390,000 04:05:19 340,000 355,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420 متفرقه 690,000 04:05:18 475,000 485,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2 متفرقه 380,000 04:05:20 250,000 250,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010 متفرقه 390,000 04:05:20 380,000 380,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222 متفرقه 450,000 04:05:20 400,000 415,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d متفرقه 390,000 04:05:17 411,800 412,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی متفرقه 800,000 04:05:20 645,000 650,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی متفرقه 1,600,000 04:05:20 1,290,000 1,340,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل JAH-S122000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل JAH-S122000 متفرقه 310,000 12 مهر 325,000 325,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل JAH-S122000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1، 2، 0.5، 0.3، 0.2، 0.7
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل NP-122
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل NP-122 متفرقه 333,000 12 مهر 333,000 333,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل NP-122 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته متفرقه 320,000 04:05:17 280,000 353,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000 متفرقه 209,900 24 خرداد 209,900 209,900
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر نویدباطری مدل NB1202
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر نویدباطری مدل NB1202 متفرقه 450,000 04:05:20 450,000 450,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر نویدباطری مدل NB1202 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی هماکسی 2,100,000 04:05:20 1,500,000 1,500,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010 متفرقه 330,000 04:05:18 290,000 315,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220 متفرقه 528,000 04:05:20 300,000 300,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کیو پاور مدل 5
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کیو پاور مدل 5 متفرقه 820,000 04:05:19 690,000 690,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کیو پاور مدل 5 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A متفرقه 1,760,000 04:05:19 1,420,000 1,440,000
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838 متفرقه 720,000 04:05:19 530,000 530,000
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025 متفرقه 480,000 04:05:20 400,000 400,000
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 4.16 آمپر او ای ام مدل ADS0202-U120416
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 4.16 آمپر او ای ام مدل ADS0202-U120416 متفرقه 1,000,000 04:05:20 1,000,000 1,000,000
آداپتور 12 ولت 4.16 آمپر او ای ام مدل ADS0202-U120416 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1، 2، 3
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آریس مدل NBS60C120500M2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آریس مدل NBS60C120500M2 متفرقه 1,100,000 04:05:17 1,100,000 1,100,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آریس مدل NBS60C120500M2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5 متفرقه 800,000 04:05:17 630,000 650,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر لایتون مدل PCD-60
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر لایتون مدل PCD-60 متفرقه 610,000 2 مهر 610,000 610,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر لایتون مدل PCD-60 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2.5، 5، 1، 2، 3، 0.5، 0.3، 0.2، 2.25، 0.7
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A متفرقه 825,000 04:05:18 585,000 600,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A متفرقه 1,000,000 04:05:19 440,000 440,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A متفرقه 830,000 04:05:19 624,400 630,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA متفرقه 605,000 7 مهر 450,000 450,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2.5، 1، 2، 3، 0.5، 0.3، 0.2، 2.25
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000 متفرقه 850,000 04:05:17 640,000 640,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12 متفرقه 660,000 8 مهر 550,000 550,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021 متفرقه 600,000 04:05:20 500,000 500,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5، 0.3، 0.2
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل S06-AM3
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل S06-AM3 متفرقه 1,490,000 13 آذر 1,490,000 1,490,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل S06-AM3 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 12ولت 5 آمپر کی تک مدل 05
آداپتور برق
آداپتور 12ولت 5 آمپر کی تک مدل 05 متفرقه 840,000 17 مهر 840,000 840,000
آداپتور 12ولت 5 آمپر کی تک مدل 05 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404
آداپتور برق
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404 متفرقه 700,000 20 تیر 700,000 700,000
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 15
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ متفرقه 590,000 04:05:18 500,000 500,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی متفرقه 4,300,000 17 شهریور 4,300,000 4,300,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی متفرقه 2,400,000 3 مهر 2,150,000 2,250,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 2.5 آمپر کجی اشنگ مدل YL-1509
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 2.5 آمپر کجی اشنگ مدل YL-1509 متفرقه 2,800,000 04:05:19 2,800,000 2,800,000
آداپتور 24 ولت 2.5 آمپر کجی اشنگ مدل YL-1509 ولتاژ خروجی: 3.3، 1.5، 3، 24، 9، 12، 6.5، 4.5، 5، 5.5، 6، 7.5، 15، 18 شدت جریان خروجی: 2.5، 1، 2، 3، 0.5، 0.3، 0.2، 2.25، 0.7
مجموع موارد: 10238 عدد در 205 صفحه
قیمت صوتی و تصویری
بازی NBA Playgrounds مخصوص PC
قیمت: 97,000 ریال
قیمت: 97,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
گیرنده دیجیتال گاندو مدل GN-2 2054
قیمت: 3,450,000 ریال
قیمت: 3,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
سه راهی برق هامان مدل تپل بسته 15 عددی
قیمت: 550,000 ریال
قیمت: 550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
هدفون بی سیم وریتی مدل V-H22BT
قیمت: 1,700,000 ریال
قیمت: 1,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
رادیو مایسان مدل H-Llife
قیمت: 1,090,000 ریال
قیمت: 1,090,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
مجموعه بازی های استراتژی 2 نشر عصر بازی مخصوص PC
قیمت: 200,000 ریال
قیمت: 200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
کابل برق کی نت پلاس مدل KP-C5003 به طول 10متر
قیمت: 1,020,000 ریال
قیمت: 1,020,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
برچسب تاچ پد دسته بازی PS4 مدل Messi
قیمت: 179,000 ریال
قیمت: 179,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
هدفون بلوتوث ایکس پی-پروداکت مدل HS1603
قیمت: 1,500,000 ریال
قیمت: 1,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صوتی و تصویری
هدفون رسی مدل REB-G01 Monster
قیمت: 2,100,000 ریال
قیمت: 2,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات