قیمت ذره بین

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تسمه لاستیکی لوپ کامار مدل 8920H
ذره بین
تسمه لاستیکی لوپ کامار مدل 8920H کامار 360,000 19 مرداد 360,000 360,000
تسمه لاستیکی لوپ کامار مدل 8920H
ذربین مدل A51 سایز 60 میلیمتر
ذره بین
ذربین مدل A51 سایز 60 میلیمتر متفرقه 270,000 24 مرداد 250,000 262,000
ذربین مدل A51 سایز 60 میلیمتر گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل80 MAG
ذره بین
ذره بین مدل80 MAG متفرقه 395,000 2 آبان 340,000 365,000
ذره بین مدل80 MAG گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین کامار مدل 7501GL
ذره بین
ذره بین کامار مدل 7501GL کامار 840,000 19 مرداد 840,000 840,000
ذره بین کامار مدل 7501GL گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین کامار مدل 7501L GL
ذره بین
ذره بین کامار مدل 7501L GL کامار 1,260,000 29 مرداد 1,260,000 1,260,000
ذره بین کامار مدل 7501L GL گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین کامار مدل 7501M GL
ذره بین
ذره بین کامار مدل 7501M GL کامار 1,180,000 19 مرداد 1,180,000 1,180,000
ذره بین کامار مدل 7501M GL جنس عدسی: کریستالی
ذره بین کامار مدل 2125A
ذره بین
ذره بین کامار مدل 2125A کامار 460,000 2 آبان 470,000 470,000
ذره بین کامار مدل 2125A جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین کامار مدل 7588
ذره بین
ذره بین کامار مدل 7588 کامار 1,340,000 19 مرداد 1,340,000 1,340,000
ذره بین کامار مدل 7588 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین کامار مدل 8290G
ذره بین
ذره بین کامار مدل 8290G کامار 870,000 19 مرداد 870,000 870,000
ذره بین کامار مدل 8290G جنس عدسی: کریستالی
ذره بین کامار مدل LO153 AL
ذره بین
ذره بین کامار مدل LO153 AL کامار 650,000 2 آبان 700,000 700,000
ذره بین کامار مدل LO153 AL گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین کد987
ذره بین
ذره بین کد987 متفرقه 350,000 19 مرداد 350,000 350,000
ذره بین کد987 گستره قطر عدسی: 90 تا 120 میلی متر گستره بزرگنمایی: 20 تا 40 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین 5 برابر طرح جاسوییچی مدل 1010
ذره بین
ذره بین 5 برابر طرح جاسوییچی مدل 1010 متفرقه 444,200 2 آبان 400,000 400,000
ذره بین 5 برابر طرح جاسوییچی مدل 1010 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین 70 میلیمتری مدل TLK974
ذره بین
ذره بین 70 میلیمتری مدل TLK974 متفرقه 365,000 2 آبان 325,000 351,000
ذره بین 70 میلیمتری مدل TLK974 گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین magnifier مدل01
ذره بین
ذره بین magnifier مدل01 متفرقه 300,000 2 آبان 267,000 282,000
ذره بین magnifier مدل01 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین اینسایز مدل 7523-3D5
ذره بین
ذره بین اینسایز مدل 7523-3D5 متفرقه 8,980,000 2 آبان 8,900,000 8,900,000
ذره بین اینسایز مدل 7523-3D5 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 20 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین تامکس مدل 558
ذره بین
ذره بین تامکس مدل 558 متفرقه 850,000 7 آبان 850,000 850,000
ذره بین تامکس مدل 558 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 20 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین جواهر شناسی مدل MG55367
ذره بین
ذره بین جواهر شناسی مدل MG55367 متفرقه 560,000 14 شهریور 560,000 560,000
ذره بین جواهر شناسی مدل MG55367 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین جواهرشناسی کد 76
ذره بین
ذره بین جواهرشناسی کد 76 متفرقه 700,000 2 آبان 570,000 580,000
ذره بین جواهرشناسی کد 76 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 20 تا 40 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین جیبی مدل XX-1051
ذره بین
ذره بین جیبی مدل XX-1051 متفرقه 357,000 2 آبان 299,000 299,000
ذره بین جیبی مدل XX-1051 گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر گستره بزرگنمایی: 40 تا 60 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9090
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9090 دلی 455,000 2 آبان 409,400 450,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9090 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9091
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9091 دلی 400,000 2 آبان 410,000 410,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9091 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 دلی 535,000 14 مرداد 535,000 535,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 دلی 490,000 8 اردیبهشت 490,000 490,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 دلی 630,000 14 مرداد 630,000 630,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 دلی 538,000 14 مرداد 538,000 538,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 دلی 294,000 4 فروردین 294,000 294,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 دلی 399,000 8 اردیبهشت 399,000 399,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 دلی 399,000 8 اردیبهشت 399,000 399,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 دلی 450,000 25 فروردین 450,000 450,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دنیای سرگرمی های کمیاب مدل DSK1958
ذره بین
ذره بین دنیای سرگرمی های کمیاب مدل DSK1958 دنیای سرگرمی های کمیاب 200,000 2 آبان 200,000 200,000
ذره بین دنیای سرگرمی های کمیاب مدل DSK1958 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین رومیزی مدل MG15122-C
ذره بین
ذره بین رومیزی مدل MG15122-C متفرقه 2,459,000 2 آبان 2,380,000 2,380,000
ذره بین رومیزی مدل MG15122-C گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین ساعت سازی مدل 9157
ذره بین
ذره بین ساعت سازی مدل 9157 متفرقه 262,500 14 شهریور 254,900 262,500
ذره بین ساعت سازی مدل 9157 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین ساعت سازی مدل 9892G
ذره بین
ذره بین ساعت سازی مدل 9892G متفرقه 2,250,000 7 آبان 2,090,000 2,350,000
ذره بین ساعت سازی مدل 9892G گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 20 تا 40 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین ساعت سازی مدل MG1111
ذره بین
ذره بین ساعت سازی مدل MG1111 متفرقه 209,000 2 آبان 200,000 200,000
ذره بین ساعت سازی مدل MG1111 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین سانشاین مدل MG6B-1B
ذره بین
ذره بین سانشاین مدل MG6B-1B سانشاین 1,200,000 28 شهریور 1,200,000 1,200,000
ذره بین سانشاین مدل MG6B-1B گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 20 تا 40 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین سومو مدل SM173
ذره بین
ذره بین سومو مدل SM173 سومو 9,590,000 2 آبان 8,840,000 8,840,000
ذره بین سومو مدل SM173 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 2 تا 10 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین صفحه ای هلیکس مدل A4 Sheet
ذره بین
ذره بین صفحه ای هلیکس مدل A4 Sheet هلیکس آکسفورد 828,000 2 آبان 599,000 599,000
ذره بین صفحه ای هلیکس مدل A4 Sheet
ذره بین فلزی دلی مدل 9095
ذره بین
ذره بین فلزی دلی مدل 9095 دلی 1,590,000 27 فروردین 1,250,000 1,590,000
ذره بین فلزی دلی مدل 9095 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین فلزی دلی مدل 9097
ذره بین
ذره بین فلزی دلی مدل 9097 دلی 1,590,000 2 اردیبهشت 1,590,000 1,590,000
ذره بین فلزی دلی مدل 9097 گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین لکسون مدل LD_66
ذره بین
ذره بین لکسون مدل LD_66 لکسون 1,050,000 2 آبان 890,000 960,000
ذره بین لکسون مدل LD_66 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل Magic-Ta70
ذره بین
ذره بین مدل Magic-Ta70 متفرقه 410,000 2 آبان 350,000 350,000
ذره بین مدل Magic-Ta70 گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل 001
ذره بین
ذره بین مدل 001 متفرقه 379,000 8 اردیبهشت 379,000 379,000
ذره بین مدل 001 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل 001
ذره بین
ذره بین مدل 001 متفرقه 338,000 2 آبان 313,000 313,000
ذره بین مدل 001 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل 002
ذره بین
ذره بین مدل 002 متفرقه 160,000 2 آبان 125,100 139,000
ذره بین مدل 002 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل 002
ذره بین
ذره بین مدل 002 متفرقه 160,000 2 آبان 117,000 130,000
ذره بین مدل 002 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل 100mm
ذره بین
ذره بین مدل 100mm متفرقه 280,000 14 مرداد 299,000 300,000
ذره بین مدل 100mm گستره قطر عدسی: 90 تا 120 میلی متر گستره بزرگنمایی: 20 تا 40 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل 2-TH-600558
ذره بین
ذره بین مدل 2-TH-600558 متفرقه 1,180,000 2 آبان 1,100,000 1,100,000
ذره بین مدل 2-TH-600558 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل 3x
ذره بین
ذره بین مدل 3x متفرقه 780,000 2 آبان 990,000 990,000
ذره بین مدل 3x جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل 60m
ذره بین
ذره بین مدل 60m متفرقه 270,000 29 مرداد 220,000 231,000
ذره بین مدل 60m گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل 89075 سایز 65 میلی متر
ذره بین
ذره بین مدل 89075 سایز 65 میلی متر متفرقه 360,000 2 آبان 290,000 290,000
ذره بین مدل 89075 سایز 65 میلی متر گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
مجموع موارد: 252 عدد در 6 صفحه
قیمت ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093
قیمت: 490,000 ریال
قیمت: 490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذره بین
ذره بین جواهر شناسی مدل MG55367
قیمت: 560,000 ریال
قیمت: 560,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذره بین
ذره بین مدل MG2B-3
قیمت: 900,000 ریال
قیمت: 900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذره بین
ذره بین جیبی مدل XX-1051
قیمت: 357,000 ریال
قیمت: 357,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذره بین
ذره بین مدل 9892F
قیمت: 1,620,000 ریال
قیمت: 1,620,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذره بین
ذره بین کامار مدل 8275G
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذره بین
ذره بین چشمی کامار مدل SLَA30 A
قیمت: 810,000 ریال
قیمت: 810,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذره بین
ذره بین مدل Pocket Spiegel کد Dayakaz-02
قیمت: 349,900 ریال
قیمت: 349,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذره بین
ذره بین مدل FANSIA طرح Zoom 100
قیمت: 790,000 ریال
قیمت: 790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذره بین
ذره بین کد cm90545
قیمت: 440,000 ریال
قیمت: 440,000 ریال
مشاهده اطلاعات