قیمت دوربین فیلم برداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دوربین ایی مدل 4K همراه با قاب ضدآب
دوربین فیلم برداری
دوربین ایی مدل 4K همراه با قاب ضدآب متفرقه 50,500,000 19 مرداد 39,500,000 39,500,000
دوربین ایی مدل 4K همراه با قاب ضدآب رزولوشن فیلم: 4K سایز صفحه نمایش: 2.19 محدوده دقت حسگر: 12 مگاپیکسل و بیشتر محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین تایم لپس برینو مدل  BCC2000
دوربین فیلم برداری
دوربین تایم لپس برینو مدل BCC2000 برینو 258,000,000 28 شهریور 187,000,000 187,000,000
دوربین تایم لپس برینو مدل BCC2000 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: 20 تا 40 برابر بزرگنمایی
دوربین تایم لپس برینو مدل BCC200
دوربین فیلم برداری
دوربین تایم لپس برینو مدل BCC200 برینو 131,000,000 12 مهر 120,000,000 120,000,000
دوربین تایم لپس برینو مدل BCC200 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: 20 تا 40 برابر بزرگنمایی
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC200 Pro
دوربین فیلم برداری
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC200 Pro برینو 109,000,000 22 مهر 72,600,000 72,600,000
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC200 Pro رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: 20 تا 40 برابر بزرگنمایی
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC2000
دوربین فیلم برداری
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC2000 برینو 129,000,000 3 مرداد 113,000,000 113,000,000
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC2000 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: 20 تا 40 برابر بزرگنمایی
دوربین تایم لپس برینومدل MAC200DN
دوربین فیلم برداری
دوربین تایم لپس برینومدل MAC200DN برینو 57,000,000 25 تیر 57,000,000 57,000,000
دوربین تایم لپس برینومدل MAC200DN رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده دقت حسگر: 1 تا 2 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین خودرو ایی مدل Dashcam 30fps
دوربین فیلم برداری
دوربین خودرو ایی مدل Dashcam 30fps ایی 21,200,000 27 مهر 18,650,000 21,350,000
دوربین خودرو ایی مدل Dashcam 30fps سایز صفحه نمایش: 2.7
دوربین فیلم برداری اچ پی مدل Lc200w
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری اچ پی مدل Lc200w اچ‌پی 18,624,000 18 اردیبهشت 18,430,000 19,400,000
دوربین فیلم برداری اچ پی مدل Lc200w رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده دقت حسگر: 4 تا 6 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری ایی مدل 360 VR
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ایی مدل 360 VR ایی 71,250,000 14 شهریور 67,716,000 71,250,000
دوربین فیلم برداری ایی مدل 360 VR رزولوشن فیلم: 5K سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده دقت حسگر: 12 مگاپیکسل و بیشتر محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری ایی مدل Car
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ایی مدل Car متفرقه 18,500,000 13 شهریور 14,500,000 14,680,000
دوربین فیلم برداری ایی مدل Car رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2.7
دوربین فیلم برداری بایر مدل واریو
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری بایر مدل واریو متفرقه 12,000,000 29 مرداد 15,500,000 15,500,000
دوربین فیلم برداری بایر مدل واریو رزولوشن فیلم: Standard (DV/VGA) محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو آکی مدل Mini Dash Cam
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو آکی مدل Mini Dash Cam آکی 39,825,000 22 مهر 41,500,000 41,500,000
دوربین فیلم برداری خودرو آکی مدل Mini Dash Cam رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو آی روود مدل  X5
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو آی روود مدل X5 آی روود 81,160,000 1 تیر 78,000,000 81,160,000
دوربین فیلم برداری خودرو آی روود مدل X5 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده دقت حسگر: 1 تا 2 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو آی روود مدل X9
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو آی روود مدل X9 آی روود 86,900,000 24 مرداد 75,000,000 97,800,000
دوربین فیلم برداری خودرو آی روود مدل X9 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده دقت حسگر: 1 تا 2 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو انی تک مدل G100 N
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو انی تک مدل G100 N انی تک 25,500,000 17 مهر 19,600,000 21,700,000
دوربین فیلم برداری خودرو انی تک مدل G100 N رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2.5 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو انی تک مدل G100 new
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو انی تک مدل G100 new انی تک 15,200,000 26 خرداد 15,200,000 15,200,000
دوربین فیلم برداری خودرو انی تک مدل G100 new رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2.5
دوربین فیلم برداری خودرو اپمن مدل C450A
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو اپمن مدل C450A اپمن 7,500,000 25 تیر 7,400,000 7,400,000
دوربین فیلم برداری خودرو اپمن مدل C450A رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو بلک ویو مدل 590W
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو بلک ویو مدل 590W بلک ویو 90,000,000 14 شهریور 78,900,000 90,000,000
دوربین فیلم برداری خودرو بلک ویو مدل 590W رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده دقت حسگر: 1 تا 2 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو بلک ویو مدل DR900S-2CH IR
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو بلک ویو مدل DR900S-2CH IR بلک ویو 139,900,000 14 شهریور 139,900,000 139,900,000
دوربین فیلم برداری خودرو بلک ویو مدل DR900S-2CH IR رزولوشن فیلم: 4K سایز صفحه نمایش: - محدوده دقت حسگر: 6 تا 12 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC100
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC100 جیمی 45,800,000 6 تیر 45,800,000 45,800,000
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC100 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: -
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC200
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC200 جیمی 56,800,000 23 خرداد 56,800,000 56,800,000
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC200 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده دقت حسگر: 1 تا 2 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو زینس مدل Full HD Z20A
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو زینس مدل Full HD Z20A متفرقه 4,780,000 10 تیر 4,180,000 4,180,000
دوربین فیلم برداری خودرو زینس مدل Full HD Z20A رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 4.0
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D05
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D05 سوِنتی مِی 15,900,000 7 مهر 12,600,000 12,850,000
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D05 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D08
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D08 سوِنتی مِی 15,900,000 7 مهر 9,800,000 10,777,000
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D08 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل A-1400
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل A-1400 متفرقه 6,550,000 21 خرداد 6,550,000 6,550,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل A-1400 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل CAMCORDER
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل CAMCORDER متفرقه 8,800,000 22 مهر 13,800,000 13,800,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل CAMCORDER رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0 محدوده دقت حسگر: 4 تا 6 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل G101
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل G101 متفرقه 9,975,000 2 مهر 8,000,000 8,000,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل G101 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2.4 محدوده دقت حسگر: 2 تا 4 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل H62
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل H62 متفرقه 4,390,000 3 فروردین 4,390,000 4,390,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل H62 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0 محدوده دقت حسگر: 6 تا 12 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل HCHS7 با لنز عقب
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل HCHS7 با لنز عقب متفرقه 3,951,000 2 اردیبهشت 3,951,000 3,951,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل HCHS7 با لنز عقب رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0 محدوده دقت حسگر: 6 تا 12 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل HP320
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل HP320 متفرقه 3,700,000 22 مهر 3,700,000 3,700,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل HP320 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2.4 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل LJ-01
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل LJ-01 متفرقه 5,400,000 17 مهر 6,000,000 6,000,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل LJ-01 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده دقت حسگر: 1 تا 2 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل MJ-7
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل MJ-7 متفرقه 7,900,000 17 مهر 6,793,200 7,650,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل MJ-7 رزولوشن فیلم: Full HD محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S16
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S16 متفرقه 8,990,000 17 مهر 8,300,000 8,490,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S16 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S17
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S17 متفرقه 7,290,000 7 مهر 6,690,000 6,990,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S17 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S90
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S90 متفرقه 6,811,000 29 مرداد 6,811,000 6,811,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S90 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S90
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S90 متفرقه 6,811,000 3 شهریور 6,811,000 6,811,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S90 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل SUNVIDEO CAR
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل SUNVIDEO CAR متفرقه 22,500,000 7 مهر 24,990,000 24,990,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل SUNVIDEO CAR رزولوشن فیلم: Standard (DV/VGA) سایز صفحه نمایش: 2.4 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل T672
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل T672 متفرقه 11,500,000 17 مهر 6,900,000 6,900,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل T672 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل TACHOGRAPH
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل TACHOGRAPH متفرقه 13,720,000 27 مهر 13,900,000 13,900,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل TACHOGRAPH رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0 محدوده دقت حسگر: 4 تا 6 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل TX818
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل TX818 متفرقه 2,850,000 3 فروردین 2,850,000 2,850,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل TX818 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0
دوربین فیلم برداری خودرو مدل X8
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل X8 متفرقه 24,000,000 27 مهر 24,000,000 24,000,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل X8 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: 2.5 محدوده دقت حسگر: 2 تا 4 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو میجیا مدل 1S
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو میجیا مدل 1S میجیا 7,990,000 28 شهریور 7,990,000 7,990,000
دوربین فیلم برداری خودرو میجیا مدل 1S رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD متفرقه 6,118,000 22 مهر 5,038,000 5,138,000
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: 3.5
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD متفرقه 3,517,500 6 فروردین 3,517,500 3,517,500
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: 3.5
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2 وای فو 16,000,000 17 مهر 9,900,000 12,500,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2-G
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2-G وای فو 24,300,000 17 مهر 8,900,000 12,900,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2-G رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2-G
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2-G وای فو 14,900,000 25 تیر 13,900,000 13,900,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2-G رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 وای فو 25,000,000 27 مهر 17,780,000 20,000,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 وای فو 12,780,000 12 فروردین 12,780,000 12,780,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 وای فو 8,900,000 29 فروردین 8,900,000 8,900,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
مجموع موارد: 210 عدد در 5 صفحه
قیمت دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119S
قیمت: 23,000,000 ریال
قیمت: 23,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو انی تک مدل G100 new
قیمت: 15,200,000 ریال
قیمت: 15,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دوربین فیلم برداری
دوربین فیلمبرداری ورزشی شیائومی مدل Sphere
قیمت: 73,900,000 ریال
قیمت: 73,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ورزشی مدل 10P
قیمت: 11,800,000 ریال
قیمت: 11,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل HERO 7 Black همراه با کیف پلوز
قیمت: 47,700,000 ریال
قیمت: 47,700,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دوربین فیلم برداری
دوربین خودرو ایی مدل Dashcam 30fps
قیمت: 21,200,000 ریال
قیمت: 21,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ایی مدل Car
قیمت: 18,500,000 ریال
قیمت: 18,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دوربین فیلم برداری
دوربین فیلمبرداری ورزشی اکن مدل H9R
قیمت: 9,900,000 ریال
قیمت: 9,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات