قیمت دوربین

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تلسکوپ  سلسترون مدل SCTW-80
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 سلسترون 56,400,000 14 مرداد 56,400,000 56,400,000
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی موتور: خیر جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ  سلسترون مدل SCTW-80
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 سلسترون 54,144,000 24 مرداد 54,144,000 54,144,000
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ  سلسترون مدل SCTW-80
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 سلسترون 49,666,000 29 مرداد 49,666,000 49,666,000
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ  مدل F30070M
تلسکوپ
تلسکوپ مدل F30070M متفرقه 21,800,000 14 شهریور 18,900,000 22,500,000
تلسکوپ مدل F30070M نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ  مدل Polar Bee
تلسکوپ
تلسکوپ مدل Polar Bee متفرقه 76,242,000 19 مرداد 76,242,000 76,242,000
تلسکوپ مدل Polar Bee نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ  کد 1010
تلسکوپ
تلسکوپ کد 1010 متفرقه 20,990,000 5 دی 20,990,000 20,990,000
تلسکوپ کد 1010 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ اسکای واچر مدل Dobsonian کد 8
تلسکوپ
تلسکوپ اسکای واچر مدل Dobsonian کد 8 اسکای واچر 213,000,000 15 تیر 213,000,000 213,000,000
تلسکوپ اسکای واچر مدل Dobsonian کد 8 نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: دابسونی محدوده قطر دهانه: بین 200 تا 250 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ اپتیکال مدل f36050
تلسکوپ
تلسکوپ اپتیکال مدل f36050 متفرقه 12,100,000 2 مهر 7,300,000 7,300,000
تلسکوپ اپتیکال مدل f36050 نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: 250 میلی متر و بالاتر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 60
تلسکوپ
تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 60 متفرقه 44,650,000 20:07:29 44,650,000 44,650,000
تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 60 نوع اپتیک: ماکستوف-کاسگرین نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700 برسر 29,000,000 8 اردیبهشت 29,000,000 29,000,000
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل New Messier 150/750
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل New Messier 150/750 برسر 123,900,000 23 شهریور 113,900,000 113,900,000
تلسکوپ برسر مدل New Messier 150/750 نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: دابسونی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:بله
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm برسر 89,000,000 8 اردیبهشت 89,000,000 89,000,000
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900 برسر 46,160,000 25 تیر 56,900,000 58,900,000
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ دریسکو مدل F60700
تلسکوپ
تلسکوپ دریسکو مدل F60700 دریسکو 28,000,000 20:07:29 28,000,000 28,000,000
تلسکوپ دریسکو مدل F60700 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ سلسترون 33,000,000 8 اردیبهشت 33,000,000 33,000,000
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ سلسترون 69,000,000 8 اردیبهشت 69,000,000 69,000,000
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ سلسترون 80,000,000 8 اردیبهشت 80,000,000 80,000,000
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل  Astromaster 70AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ سلسترون 35,000,000 8 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل  PowerSeeker کد 50
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 50 متفرقه 39,600,000 20:07:29 39,600,000 39,600,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 50 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT سلسترون 570,000,000 15 خرداد 570,000,000 570,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1500 تا 2000 میلی متر موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ سلسترون 58,000,000 8 اردیبهشت 58,000,000 58,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD سلسترون 81,000,000 8 اردیبهشت 81,000,000 81,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:بله
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ سلسترون 42,000,000 8 اردیبهشت 42,000,000 42,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster کد 70
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster کد 70 سلسترون 89,000,000 5 دی 89,000,000 89,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster کد 70 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800 سلسترون 840,000,000 15 خرداد 840,000,000 840,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800 نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: بازویی - چنگالی (Fork Arm) محدوده قطر دهانه: بین 200 تا 250 میلی متر محدوده فاصله کانونی: از 2000 میلی متر به بالا موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ سلسترون 65,000,000 8 اردیبهشت 65,000,000 65,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127 سلسترون 250,000,000 17 فروردین 250,000,000 250,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127 نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ سلسترون 122,000,000 5 دی 122,000,000 122,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ کد 20333
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ کد 20333 سلسترون 117,600,000 5 دی 117,600,000 117,600,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ کد 20333 نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ سلسترون 37,710,000 20:07:29 37,710,000 37,710,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 76AZ کد 6518500
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 76AZ کد 6518500 سلسترون 58,000,000 12 مهر 58,000,000 58,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 76AZ کد 6518500 نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ سلسترون 44,000,000 8 اردیبهشت 44,000,000 44,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 60
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 60 سلسترون 53,738,000 12 آذر 53,738,000 53,738,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 60 نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 80
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 80 سلسترون 89,000,000 12 آذر 89,000,000 89,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 80 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل پاورسیکر کد EQ60
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل پاورسیکر کد EQ60 سلسترون 79,900,000 12 آذر 79,900,000 79,900,000
تلسکوپ سلسترون مدل پاورسیکر کد EQ60 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90 سلسترون 117,000,000 8 اردیبهشت 117,000,000 117,000,000
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation متفرقه 5,440,000 20:07:29 5,440,000 5,440,000
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence متفرقه 5,001,300 20:07:29 5,001,300 5,001,300
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
تلسکوپ لبز کد 10140
تلسکوپ
تلسکوپ لبز کد 10140 متفرقه 25,900,000 27 مهر 20,720,000 22,000,000
تلسکوپ لبز کد 10140 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل  ZM 76700
تلسکوپ
تلسکوپ مدل ZM 76700 متفرقه 36,000,000 28 شهریور 33,200,000 34,500,000
تلسکوپ مدل ZM 76700 نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل 50F600
تلسکوپ
تلسکوپ مدل 50F600 متفرقه 24,287,000 20:07:29 24,287,000 24,287,000
تلسکوپ مدل 50F600 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل 700F60
تلسکوپ
تلسکوپ مدل 700F60 متفرقه 37,000,000 12 آذر 37,000,000 37,000,000
تلسکوپ مدل 700F60 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل c 2135
تلسکوپ
تلسکوپ مدل c 2135 متفرقه 6,540,000 29 مرداد 6,540,000 6,540,000
تلسکوپ مدل c 2135 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل c 2153
تلسکوپ
تلسکوپ مدل c 2153 متفرقه 7,210,000 20:07:29 6,489,000 7,210,000
تلسکوپ مدل c 2153 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل C 2158
تلسکوپ
تلسکوپ مدل C 2158 متفرقه 12,376,000 20:07:29 12,376,000 12,376,000
تلسکوپ مدل C 2158 نوع اپتیک: شکستی آپوکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل cms کد 50080
تلسکوپ
تلسکوپ مدل cms کد 50080 متفرقه 75,050,000 11 اسفند 75,050,000 75,050,000
تلسکوپ مدل cms کد 50080 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدیک مدل F70060
تلسکوپ
تلسکوپ مدیک مدل F70060 مدیک 15,400,000 2 اردیبهشت 15,400,000 15,400,000
تلسکوپ مدیک مدل F70060 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ مدیک مدل F70076TX
تلسکوپ
تلسکوپ مدیک مدل F70076TX مدیک 29,000,000 29 مرداد 29,000,000 29,000,000
تلسکوپ مدیک مدل F70076TX نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor
تلسکوپ
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor نشنال جئوگرافیک 54,580,000 25 تیر 67,800,000 68,800,000
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل New Compact 114/500 mm
تلسکوپ
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل New Compact 114/500 mm نشنال جئوگرافیک 36,940,000 2 مهر 31,540,000 33,940,000
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل New Compact 114/500 mm نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: دابسونی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
مجموع موارد: 1866 عدد در 38 صفحه
قیمت دوربین
میکروسکوپ جیبی مدل 60x
قیمت: 1,950,000 ریال
قیمت: 1,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوربین
دوربین فیلم برداری ایی مدل 360 VR
قیمت: 92,300,000 ریال
قیمت: 92,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوربین
اسلاید میکروسکوپ اسپور باکتری مدل 5000
قیمت: 1,260,000 ریال
قیمت: 1,260,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوربین
میکروسکوپ مدیک مدل HTP-1200X
قیمت: 20,370,000 ریال
قیمت: 20,370,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوربین
ذره بین کد cm909090g
قیمت: 1,026,000 ریال
قیمت: 1,026,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوربین
دوربین فیلم برداری ورزشی مدل A9
قیمت: 5,600,000 ریال
قیمت: 5,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوربین
دوربین فیلم برداری خودرو مدل T672
قیمت: 6,900,000 ریال
قیمت: 6,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 210,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوربین
ذره بین 70 میلیمتری مدل TLK974
قیمت: 628,000 ریال
قیمت: 628,000 ریال
مشاهده اطلاعات