قیمت کفش ورزشی پسرانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کفش راحتی پسرانه 361 درجه مدل K71924508-3
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه 361 درجه مدل K71924508-3 361 درجه 9,090,000 21 مرداد 9,090,000 9,090,000
کفش راحتی پسرانه 361 درجه مدل K71924508-3 جنس: مش نحوه بسته شدن: کش زیره کفش: قابلیت ارتجاعی ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش راحتی پسرانه آکاتل کد DBL-3524
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه آکاتل کد DBL-3524 متفرقه 480,000 27 اردیبهشت 480,000 480,000
کفش راحتی پسرانه آکاتل کد DBL-3524 جنس: جین، پارچه نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، انعطاف پذیر ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش قابلیت گردش هوا انعطاف پذیر
کفش راحتی پسرانه پاما کد 278
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه پاما کد 278 پاما 1,300,000 4 آبان 980,000 980,000
کفش راحتی پسرانه پاما کد 278 جنس: نبوک نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: انعطاف پذیر ویژگی های تخصصی: قابلیت گردش هوا
کفش راحتی پسرانه کد 2059 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه کد 2059 غیر اصل متفرقه 2,500,000 4 آبان 2,500,000 2,500,000
کفش راحتی پسرانه کد 2059 غیر اصل جنس: مواد مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش راحتی پسرانه کد 4312
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه کد 4312 متفرقه 1,081,000 1 آبان 978,500 1,030,000
کفش راحتی پسرانه کد 4312 جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند، چسبی زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش راحتی پسرانه کد 7
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه کد 7 متفرقه 1,100,000 4 آبان 1,100,000 1,100,000
کفش راحتی پسرانه کد 7 جنس: مواد مصنوعی نحوه بسته شدن: چسبی، کش زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش راحتی پسرانه کد BK-3337
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه کد BK-3337 متفرقه 299,000 27 اردیبهشت 299,000 299,000
کفش راحتی پسرانه کد BK-3337 جنس: مواد مصنوعی نحوه بسته شدن: یکسره زیره کفش: انعطاف پذیر ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش راحتی پسرانه کد y2 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه کد y2 غیر اصل متفرقه 350,000 27 اردیبهشت 350,000 350,000
کفش راحتی پسرانه کد y2 غیر اصل جنس: نخ نحوه بسته شدن: یکسره زیره کفش: قابلیت ارتجاعی ویژگی های تخصصی: قابلیت گردش هوا
کفش راحتی پسرانه کونامور 5×7 کد 1201
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه کونامور 5×7 کد 1201 کنامور 7&5 3,600,000 31 مرداد 3,600,000 3,600,000
کفش راحتی پسرانه کونامور 5×7 کد 1201 جنس: مواد مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش راحتی پسرانه کونامور 7&5 کد 1203
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه کونامور 7&5 کد 1203 کنامور 7&5 3,600,000 31 مرداد 3,600,000 3,600,000
کفش راحتی پسرانه کونامور 7&5 کد 1203 جنس: مواد مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش راحتی پسرانه کینتیکس مدل Herbert plus
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه کینتیکس مدل Herbert plus کینتیکس 6,550,000 4 آبان 5,300,000 5,300,000
کفش راحتی پسرانه کینتیکس مدل Herbert plus جنس: چرم نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش فوتبال پسرانه مدل B MultiGround غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتبال پسرانه مدل B MultiGround غیر اصل متفرقه 2,740,500 21 مرداد 2,557,800 3,045,000
کفش فوتبال پسرانه مدل B MultiGround غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: آج دار ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش فوتبال پسرانه مدل MAGISTA کد 001 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتبال پسرانه مدل MAGISTA کد 001 غیر اصل متفرقه 1,650,000 13 مهر 1,452,000 1,452,000
کفش فوتبال پسرانه مدل MAGISTA کد 001 غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش، آج دار، انعطاف پذیر ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش انعطاف پذیر
کفش فوتبال پسرانه کد 2901 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتبال پسرانه کد 2901 غیر اصل متفرقه 1,450,000 4 آبان 1,100,000 1,100,000
کفش فوتبال پسرانه کد 2901 غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، آج دار، انعطاف پذیر، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: ضد آب مقاوم در برابر سایش انعطاف پذیر
کفش فوتبال پسرانه کد 2902 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتبال پسرانه کد 2902 غیر اصل متفرقه 1,450,000 4 آبان 1,100,000 1,250,000
کفش فوتبال پسرانه کد 2902 غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، آج دار، انعطاف پذیر، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: ضد آب مقاوم در برابر سایش انعطاف پذیر
کفش فوتبال پسرانه کد S200 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتبال پسرانه کد S200 غیر اصل متفرقه 1,400,000 4 آبان 1,100,000 1,100,000
کفش فوتبال پسرانه کد S200 غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، آج دار، انعطاف پذیر ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش انعطاف پذیر
کفش فوتسال پسرانه مدرن کد 131
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتسال پسرانه مدرن کد 131 متفرقه 1,250,000 4 آبان 1,062,500 1,062,500
کفش فوتسال پسرانه مدرن کد 131 جنس: فوم نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش فوتسال پسرانه مدرن کد 6944 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتسال پسرانه مدرن کد 6944 غیر اصل متفرقه 1,498,000 4 آبان 1,190,000 1,190,000
کفش فوتسال پسرانه مدرن کد 6944 غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش فوتسال پسرانه مدل مدرین کد 6899 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتسال پسرانه مدل مدرین کد 6899 غیر اصل متفرقه 1,574,000 4 آبان 1,187,500 1,250,000
کفش فوتسال پسرانه مدل مدرین کد 6899 غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش مخصوص دویدن پسرانه 361 درجه مدل K71933518-2
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص دویدن پسرانه 361 درجه مدل K71933518-2 361 درجه 10,790,000 21 مرداد 9,290,000 9,290,000
کفش مخصوص دویدن پسرانه 361 درجه مدل K71933518-2 جنس: پلی اورتان، مش نحوه بسته شدن: بند، چسبی زیره کفش: قابلیت ارتجاعی ویژگی های تخصصی: قابلیت گردش هوا
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه بی ال اس مدل CB1
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه بی ال اس مدل CB1 متفرقه 3,480,000 1 آبان 3,280,000 3,280,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه بی ال اس مدل CB1 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: قابلیت گردش هوا، قابلیت ارتجاعی، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش قابلیت گردش هوا انعطاف پذیر
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه بی ال اس مدل CG1
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه بی ال اس مدل CG1 متفرقه 3,480,000 1 آبان 3,280,000 3,280,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه بی ال اس مدل CG1 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: قابلیت گردش هوا، قابلیت ارتجاعی، انعطاف پذیر، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: قابلیت گردش هوا انعطاف پذیر
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه جردن مدل TRUE FLIGHT
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه جردن مدل TRUE FLIGHT جردن 5,900,000 20 مرداد 5,900,000 5,900,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه جردن مدل TRUE FLIGHT جنس: جیر نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 398439
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 398439 سالومون 14,990,000 16 مرداد 12,590,000 12,590,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 398439 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: ضد آب مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل 2020 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل 2020 غیر اصل متفرقه 450,000 25 تیر 450,000 450,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل 2020 غیر اصل جنس: پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل CS1
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل CS1 متفرقه 3,480,000 1 آبان 3,280,000 3,280,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل CS1 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: قابلیت گردش هوا، قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش قابلیت گردش هوا انعطاف پذیر
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل SS_BLPS66 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل SS_BLPS66 غیر اصل متفرقه 599,000 4 آبان 599,000 599,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل SS_BLPS66 غیر اصل جنس: پارچه نحوه بسته شدن: یکسره زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، انعطاف پذیر ویژگی های تخصصی: قابلیت گردش هوا
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل آتریسا کد 12045
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل آتریسا کد 12045 متفرقه 490,000 29 شهریور 490,000 550,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل آتریسا کد 12045 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: قابلیت گردش هوا
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل زامورا کد 11399
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل زامورا کد 11399 متفرقه 650,000 28 خرداد 650,000 650,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل زامورا کد 11399 جنس: مواد مصنوعی نحوه بسته شدن: بند، چسبی زیره کفش: قابلیت ارتجاعی ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل زامورا کد 11500
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل زامورا کد 11500 متفرقه 650,000 27 خرداد 650,000 650,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل زامورا کد 11500 جنس: مواد مصنوعی نحوه بسته شدن: بند، چسبی زیره کفش: قابلیت ارتجاعی ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد SL-711 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد SL-711 غیر اصل متفرقه 1,750,000 4 آبان 1,680,000 2,280,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد SL-711 غیر اصل جنس: پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: قابلیت گردش هوا، قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، آج دار، انعطاف پذیر، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش قابلیت گردش هوا انعطاف پذیر
مجموع موارد: 31 عدد در 1 صفحه
قیمت کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتبال پسرانه کد 2901 غیر اصل
قیمت: 1,450,000 ریال
قیمت: 1,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه بی ال اس مدل CB1
قیمت: 3,480,000 ریال
قیمت: 3,480,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل SS_BLPS66 غیر اصل
قیمت: 599,000 ریال
قیمت: 599,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل زامورا کد 11399
قیمت: 650,000 ریال
قیمت: 650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتبال پسرانه مدل B MultiGround غیر اصل
قیمت: 2,740,500 ریال
قیمت: 2,740,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه کینتیکس مدل Herbert plus
قیمت: 6,550,000 ریال
قیمت: 6,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل آتریسا کد 12045
قیمت: 490,000 ریال
قیمت: 490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص دویدن پسرانه 361 درجه مدل K71933518-2
قیمت: 10,790,000 ریال
قیمت: 10,790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل CS1
قیمت: 3,480,000 ریال
قیمت: 3,480,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل 2020 غیر اصل
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
مشاهده اطلاعات