قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آش جو فارسی مقدار 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
آش جو فارسی مقدار 500 گرم فارسی 125,000 20:07:53 96,600 96,600
آش جو فارسی مقدار 500 گرم مشتمل بر: پیاز، آش
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز - 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز - 400 گرم نوبر سبز 157,500 30 مهر 157,500 157,500
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز - 400 گرم مشتمل بر: آلبالو
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم نوبر سبز 102,500 21 فروردین 102,500 102,500
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم مشتمل بر: آلبالو
آلبالو بی هسته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
آلبالو بی هسته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 229,500 6 مهر 255,000 255,000
آلبالو بی هسته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: آلبالو
آلبالو منجمد پالپی نوبر سبز - 1 کیلوگرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
آلبالو منجمد پالپی نوبر سبز - 1 کیلوگرم نوبر سبز 445,000 30 مهر 445,000 445,000
آلبالو منجمد پالپی نوبر سبز - 1 کیلوگرم مشتمل بر: آلبالو
استیک برگر 90 % شام شام مقدار 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
استیک برگر 90 % شام شام مقدار 500 گرم شام شام 531,000 20:07:53 285,000 475,000
استیک برگر 90 % شام شام مقدار 500 گرم مشتمل بر: استیک برگر
استیک برگر 90 درصد گوشت گوشتیران - 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
استیک برگر 90 درصد گوشت گوشتیران - 500 گرم گوشتیران 527,200 20:07:53 478,000 478,000
استیک برگر 90 درصد گوشت گوشتیران - 500 گرم مشتمل بر: استیک برگر
اسفناج پخته شده منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
اسفناج پخته شده منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 189,000 20:07:53 189,000 189,000
اسفناج پخته شده منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: اسفناج
اسموکی برگر 90 درصد گوشت قرمز آندره - 480 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
اسموکی برگر 90 درصد گوشت قرمز آندره - 480 گرم آندره 534,000 20:07:53 446,000 446,000
اسموکی برگر 90 درصد گوشت قرمز آندره - 480 گرم مشتمل بر: همبرگر
انبه منجمد نوبر سبز مقدار 1 کیلوگرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
انبه منجمد نوبر سبز مقدار 1 کیلوگرم نوبر سبز 714,000 20:07:53 595,000 1,190,000
انبه منجمد نوبر سبز مقدار 1 کیلوگرم مشتمل بر: انبه
بادمجان سرخ شده  پمینا کاله مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بادمجان سرخ شده پمینا کاله مقدار 400 گرم پمینا 145,000 6 مرداد 133,400 145,000
بادمجان سرخ شده پمینا کاله مقدار 400 گرم مشتمل بر: بادمجان
بادمجان سرخ شده منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بادمجان سرخ شده منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 189,000 20:07:53 189,000 189,000
بادمجان سرخ شده منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: بادمجان
بادمجان سرخ شده منجمد نوبر سبز مقدار 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بادمجان سرخ شده منجمد نوبر سبز مقدار 500 گرم نوبر سبز 245,000 20:07:53 245,000 245,000
بادمجان سرخ شده منجمد نوبر سبز مقدار 500 گرم مشتمل بر: بادمجان
بادمجان سرخ شده پاکر وزن 350 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بادمجان سرخ شده پاکر وزن 350 گرم پاکر 160,000 4 فروردین 160,000 160,000
بادمجان سرخ شده پاکر وزن 350 گرم مشتمل بر: بادمجان
بادمجان کبابی پمینا کاله مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بادمجان کبابی پمینا کاله مقدار 400 گرم پمینا 165,000 30 مهر 133,400 145,000
بادمجان کبابی پمینا کاله مقدار 400 گرم مشتمل بر: بادمجان
باقلا با پوست منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
باقلا با پوست منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم نوبر سبز 162,500 30 مهر 59,000 59,000
باقلا با پوست منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم مشتمل بر: باقلا
باقلا بدون پوست منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
باقلا بدون پوست منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 295,000 30 مهر 159,500 159,500
باقلا بدون پوست منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: باقلا
باقلا منجمد دکتر بیژن مقدار 300 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
باقلا منجمد دکتر بیژن مقدار 300 گرم دکتر بیژن 144,000 7 مرداد 140,000 140,000
باقلا منجمد دکتر بیژن مقدار 300 گرم مشتمل بر: باقلا
بال مرغ فرآوری شده آندره - 300 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بال مرغ فرآوری شده آندره - 300 گرم آندره 185,000 1 مهر 185,000 185,000
بال مرغ فرآوری شده آندره - 300 گرم مشتمل بر: کتف و بال مرغ
برگر مرغ 70% ب.آ مقدار 450 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
برگر مرغ 70% ب.آ مقدار 450 گرم ب.آ 287,000 22 مرداد 239,000 239,000
برگر مرغ 70% ب.آ مقدار 450 گرم مشتمل بر: برگر مرغ
برگر گوسفندی 100 درصد گوشت پمینا - 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
برگر گوسفندی 100 درصد گوشت پمینا - 500 گرم پمینا 650,000 30 مهر 650,000 650,000
برگر گوسفندی 100 درصد گوشت پمینا - 500 گرم مشتمل بر: همبرگر
برگر گوشت فارسی مقدار 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
برگر گوشت فارسی مقدار 500 گرم فارسی 725,000 20:07:53 600,000 600,000
برگر گوشت فارسی مقدار 500 گرم مشتمل بر: همبرگر
بیف جرکی باربیکیو آندره 98 درصد گوشت گوساله - 20 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بیف جرکی باربیکیو آندره 98 درصد گوشت گوساله - 20 گرم آندره 200,000 27 شهریور 200,000 200,000
بیف جرکی باربیکیو آندره 98 درصد گوشت گوساله - 20 گرم مشتمل بر: گوشت
بیف جرکی فلفلی آندره 98 درصد گوشت گوساله - 20 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بیف جرکی فلفلی آندره 98 درصد گوشت گوساله - 20 گرم آندره 200,000 11 مهر 200,000 200,000
بیف جرکی فلفلی آندره 98 درصد گوشت گوساله - 20 گرم مشتمل بر: گوشت
بیف جرکی کلاسیک آندره 98 درصد گوشت گوساله - 20 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بیف جرکی کلاسیک آندره 98 درصد گوشت گوساله - 20 گرم آندره 200,000 11 مهر 200,000 200,000
بیف جرکی کلاسیک آندره 98 درصد گوشت گوساله - 20 گرم مشتمل بر: گوشت
جوجه کباب ترکی گوشت و مرغ پمینا مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
جوجه کباب ترکی گوشت و مرغ پمینا مقدار 400 گرم پمینا 368,000 20:07:53 299,000 325,000
جوجه کباب ترکی گوشت و مرغ پمینا مقدار 400 گرم مشتمل بر: جوجه کباب
جوجه کباب تندوری ماسالا منجمد پمینا کاله 800 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
جوجه کباب تندوری ماسالا منجمد پمینا کاله 800 گرم پمینا 419,000 20:07:53 317,400 345,000
جوجه کباب تندوری ماسالا منجمد پمینا کاله 800 گرم مشتمل بر: جوجه کباب
جوجه کباب زعفرانی ب.آ مقدار 800 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
جوجه کباب زعفرانی ب.آ مقدار 800 گرم ب.آ 411,000 20:07:53 244,000 373,000
جوجه کباب زعفرانی ب.آ مقدار 800 گرم مشتمل بر: جوجه کباب
جوجه کباب زعفرانی منجمد پمینا مقدار 800 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
جوجه کباب زعفرانی منجمد پمینا مقدار 800 گرم پمینا 429,000 27 شهریور 326,600 326,600
جوجه کباب زعفرانی منجمد پمینا مقدار 800 گرم مشتمل بر: جوجه کباب
خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده نوبر سبز - 2.5 کیلوگرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده نوبر سبز - 2.5 کیلوگرم نوبر سبز 668,500 26 فروردین 668,500 668,500
خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده نوبر سبز - 2.5 کیلوگرم مشتمل بر: سیب زمینی
خمیر هزارلا پمینا - 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
خمیر هزارلا پمینا - 400 گرم پمینا 199,000 30 مهر 199,000 199,000
خمیر هزارلا پمینا - 400 گرم مشتمل بر: کیک
ذرت طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ذرت طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 155,000 20:07:53 112,000 112,000
ذرت طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: ذرت
ذرت منجمد دکتر بیژن مقدار 380 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ذرت منجمد دکتر بیژن مقدار 380 گرم دکتر بیژن 165,000 22 مرداد 100,000 112,000
ذرت منجمد دکتر بیژن مقدار 380 گرم مشتمل بر: ذرت
ذغال برگر 90 % شام شام مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ذغال برگر 90 % شام شام مقدار 400 گرم شام شام 435,000 14 شهریور 435,000 435,000
ذغال برگر 90 % شام شام مقدار 400 گرم مشتمل بر: همبرگر
ذغال برگر 90 درصد شام شام مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ذغال برگر 90 درصد شام شام مقدار 400 گرم شام شام 471,000 30 مهر 261,000 435,000
ذغال برگر 90 درصد شام شام مقدار 400 گرم مشتمل بر: همبرگر
رویال برگر 95 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
رویال برگر 95 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم آندره 594,000 20:07:53 594,000 594,000
رویال برگر 95 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم مشتمل بر: همبرگر
سالاد الویه مرغ فارسی وزن 250 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سالاد الویه مرغ فارسی وزن 250 گرم فارسی 115,000 27 شهریور 90,100 90,100
سالاد الویه مرغ فارسی وزن 250 گرم مشتمل بر: الویه
ساندویچ باگت الویه مرغ پانی باگت - 250  گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ساندویچ باگت الویه مرغ پانی باگت - 250 گرم پانی باگت 140,000 7 شهریور 140,000 140,000
ساندویچ باگت الویه مرغ پانی باگت - 250 گرم مشتمل بر: الویه
ساندویچ کلاب مرغ 70 درصد پانی کلاب - 2 عدد
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ساندویچ کلاب مرغ 70 درصد پانی کلاب - 2 عدد پانی کلاب 100,000 22 مرداد 100,000 100,000
ساندویچ کلاب مرغ 70 درصد پانی کلاب - 2 عدد مشتمل بر: ژامبون مرغ
سبزی آش منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی آش منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 125,000 22 مرداد 82,500 82,500
سبزی آش منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی آش
سبزی آش منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی آش منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم نوبر سبز 128,000 30 مهر 128,000 128,000
سبزی آش منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم مشتمل بر: سبزی آش
سبزی آش منجمد پمینا مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی آش منجمد پمینا مقدار 400 گرم پمینا 85,000 18 تیر 85,000 85,000
سبزی آش منجمد پمینا مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی آش
سبزی دلمه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی دلمه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 112,500 6 مهر 125,000 125,000
سبزی دلمه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی دلمه
سبزی قلیه ماهی منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی قلیه ماهی منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم نوبر سبز 128,000 20:07:53 102,400 128,000
سبزی قلیه ماهی منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی قلیه
سبزی قلیه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی قلیه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 125,000 20:07:53 70,600 82,500
سبزی قلیه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی قلیه
سبزی قورمه سرخ شده پاکر وزن 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی قورمه سرخ شده پاکر وزن 400 گرم پاکر 184,000 21 فروردین 184,000 184,000
سبزی قورمه سرخ شده پاکر وزن 400 گرم مشتمل بر: سبزی قورمه
سبزی پلو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی پلو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 125,000 20:07:53 82,500 82,500
سبزی پلو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی پلو
سبزی پلو منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی پلو منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم نوبر سبز 128,000 20:07:53 83,000 83,000
سبزی پلو منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی پلو
سبزی کوفته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی کوفته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 125,000 20:07:53 82,500 82,500
سبزی کوفته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی کوفته
سبزی کوکو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی کوکو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 125,000 20:07:53 82,500 82,500
سبزی کوکو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی کوکو
مجموع موارد: 210 عدد در 5 صفحه
قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ناگت مرغ و قارچ ب.آ مقدار 950 گرم
قیمت: 672,000 ریال
قیمت: 672,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی
میگو سوخاری مهمانی پمینا مقدار 1000 گرم
قیمت: 1,200,000 ریال
قیمت: 1,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی
استیک برگر 90 % شام شام مقدار 500 گرم
قیمت: 531,000 ریال
قیمت: 531,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی
همبرگر ویژه 80 درصد منجمد پمینا - 400 گرم
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی
کراکت مرغ و پنیر ب. آ - 400 گرم
قیمت: 298,000 ریال
قیمت: 298,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی
همبرگر 30 درصد گوشت قرمز 202 وزن 500 گرم
قیمت: 175,000 ریال
قیمت: 175,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ساندویچ کلاب مرغ 70 درصد پانی کلاب - 2 عدد
قیمت: 100,000 ریال
قیمت: 100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی پلو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
قیمت: 125,000 ریال
قیمت: 125,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی
میگو سوخاری آزما مقدار 1000 گرم
قیمت: 1,295,100 ریال
قیمت: 1,295,100 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی
مخلوط سبزیجات منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
قیمت: 185,000 ریال
قیمت: 185,000 ریال
مشاهده اطلاعات