قیمت کنسروجات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تن ماهی در روغن با سیر و فلفل شالیتون - 180 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن با سیر و فلفل شالیتون - 180 گرم متفرقه 150,000 22 شهریور 144,000 144,000
تن ماهی در روغن با سیر و فلفل شالیتون - 180 گرم
تن ماهی در روغن با شوید شالیتون - 180 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن با شوید شالیتون - 180 گرم متفرقه 185,000 22 مرداد 175,500 175,500
تن ماهی در روغن با شوید شالیتون - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: شوید
تن ماهی در روغن با فلفل محفل - 180 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن با فلفل محفل - 180 گرم متفرقه 160,000 7 مرداد 160,000 160,000
تن ماهی در روغن با فلفل محفل - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل، روغن
تن ماهی در روغن سالیوان - 180 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن سالیوان - 180 گرم سالیوان 158,000 13 مرداد 158,000 175,000
تن ماهی در روغن سالیوان - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
تن ماهی در روغن گیاهی شالیتون - 180 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن گیاهی شالیتون - 180 گرم متفرقه 249,000 5 آبان 165,000 175,000
تن ماهی در روغن گیاهی شالیتون - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: روغن گیاهی
تن ماهی در روغن گیاهی صیدانه - 170 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن گیاهی صیدانه - 170 گرم صیدانه 165,000 27 شهریور 125,000 125,000
تن ماهی در روغن گیاهی صیدانه - 170 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
تن ماهی در روغن گیاهی محفل - 150 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن گیاهی محفل - 150 گرم متفرقه 123,500 18 خرداد 123,500 123,500
تن ماهی در روغن گیاهی محفل - 150 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
فیله ماهی تن در روغن گیاهی تاپسی - 240 گرم
تن ماهی
فیله ماهی تن در روغن گیاهی تاپسی - 240 گرم تاپسی 311,000 28 مرداد 330,000 330,000
فیله ماهی تن در روغن گیاهی تاپسی - 240 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
فیله ماهی تن در روغن گیاهی تاپسی مقدار 180 گرم
تن ماهی
فیله ماهی تن در روغن گیاهی تاپسی مقدار 180 گرم تاپسی 270,000 14 شهریور 252,000 270,000
فیله ماهی تن در روغن گیاهی تاپسی مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
فیله ماهی تن در روغن گیاهی پیک - 180 گرم
تن ماهی
فیله ماهی تن در روغن گیاهی پیک - 180 گرم پیک 185,000 14 شهریور 185,000 185,000
فیله ماهی تن در روغن گیاهی پیک - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
فیله ماهی تون در روغن با طعم فلفل قرمز تاپسی -120 گرم
تن ماهی
فیله ماهی تون در روغن با طعم فلفل قرمز تاپسی -120 گرم تاپسی 130,000 17 فروردین 130,000 130,000
فیله ماهی تون در روغن با طعم فلفل قرمز تاپسی -120 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل
کنسرو تن ماهی با شوید شیلان - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی با شوید شیلان - 180 گرم متفرقه 219,000 21 مهر 219,000 219,000
کنسرو تن ماهی با شوید شیلان - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: شوید
کنسرو تن ماهی با شوید پیک وزن 180 گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی با شوید پیک وزن 180 گرم پیک 195,000 14 شهریور 195,000 195,000
کنسرو تن ماهی با شوید پیک وزن 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: شوید
کنسرو تن ماهی با فلفل شیلان -  180 گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی با فلفل شیلان - 180 گرم متفرقه 205,000 5 آبان 219,000 219,000
کنسرو تن ماهی با فلفل شیلان - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل
کنسرو تن ماهی با فلفل پیک وزن 180 گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی با فلفل پیک وزن 180 گرم پیک 194,000 17 شهریور 194,000 194,000
کنسرو تن ماهی با فلفل پیک وزن 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل
کنسرو تن ماهی در روغن زیتون محفل - 180گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی در روغن زیتون محفل - 180گرم متفرقه 161,500 21 خرداد 161,500 161,500
کنسرو تن ماهی در روغن زیتون محفل - 180گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن زیتون
کنسرو تن ماهی در روغن شیلان - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی در روغن شیلان - 180 گرم متفرقه 254,000 5 آبان 268,000 268,000
کنسرو تن ماهی در روغن شیلان - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی شینل - ۱۸۰ گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی شینل - ۱۸۰ گرم شینل 140,000 14 شهریور 139,000 140,000
کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی شینل - ۱۸۰ گرم طعم‌دار: بله همراه با: روغن گیاهی
کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی شینل - ۱۸۰ گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی شینل - ۱۸۰ گرم شینل 140,000 27 شهریور 140,000 140,000
کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی شینل - ۱۸۰ گرم طعم‌دار: بله همراه با: روغن گیاهی
کنسرو سالاد ماهی تون تحفه مقدار 160 گرم
تن ماهی
کنسرو سالاد ماهی تون تحفه مقدار 160 گرم تحفه 215,000 5 آبان 205,000 215,000
کنسرو سالاد ماهی تون تحفه مقدار 160 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: سبزیجات معطر
کنسرو سالاد ماهی تون درج - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو سالاد ماهی تون درج - 180 گرم درج 162,000 30 مهر 162,000 162,000
کنسرو سالاد ماهی تون درج - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: سیر
کنسرو قلیه ماهی تن تحفه وزن 230 گرم
تن ماهی
کنسرو قلیه ماهی تن تحفه وزن 230 گرم تحفه 242,000 5 آبان 185,000 185,000
کنسرو قلیه ماهی تن تحفه وزن 230 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: سبزیجات معطر
کنسرو قلیه ماهی درج - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو قلیه ماهی درج - 180 گرم درج 162,000 12 شهریور 162,000 162,000
کنسرو قلیه ماهی درج - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: سبزیجات معطر، سیر
کنسرو ماهی تن با شوید در روغن هایلی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن با شوید در روغن هایلی مقدار 180 گرم هایلی 135,000 10 اردیبهشت 135,000 135,000
کنسرو ماهی تن با شوید در روغن هایلی مقدار 180 گرم
کنسرو ماهی تن بهانه مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن بهانه مقدار 180 گرم بهانه 155,000 10 اردیبهشت 155,000 155,000
کنسرو ماهی تن بهانه مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تن جنوب با شوید پولک - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن جنوب با شوید پولک - 180 گرم پولک 263,000 6 آبان 263,000 263,000
کنسرو ماهی تن جنوب با شوید پولک - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: روغن گیاهی، شوید
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون ساحل مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون ساحل مقدار 180 گرم ساحل 325,000 6 آبان 210,000 210,000
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون ساحل مقدار 180 گرم
کنسرو ماهی تن در روغن مایع ساحل مقدار 120 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن در روغن مایع ساحل مقدار 120 گرم ساحل 205,000 6 آبان 145,000 145,000
کنسرو ماهی تن در روغن مایع ساحل مقدار 120 گرم
کنسرو ماهی تن در روغن مایع ساحل مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن در روغن مایع ساحل مقدار 180 گرم ساحل 260,000 5 آبان 175,000 175,000
کنسرو ماهی تن در روغن مایع ساحل مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی لئونارد - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی لئونارد - 180 گرم لئونارد 149,000 4 فروردین 149,000 149,000
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی لئونارد - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
کنسرو ماهی تن دلپذیر مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن دلپذیر مقدار 180 گرم دلپذیر 175,000 4 تیر 175,000 175,000
کنسرو ماهی تن دلپذیر مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
کنسرو ماهی تن پردیس وزن 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن پردیس وزن 180 گرم پردیس 240,000 6 آبان 176,000 176,000
کنسرو ماهی تن پردیس وزن 180 گرم
کنسرو ماهی تون آتا - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون آتا - 180 گرم آتا 176,000 14 شهریور 176,000 176,000
کنسرو ماهی تون آتا - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون با روغن شیلانه -120 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون با روغن شیلانه -120 گرم شیلانه 220,000 6 مهر 212,000 220,000
کنسرو ماهی تون با روغن شیلانه -120 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون با سیر و فلفل شیلانه -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون با سیر و فلفل شیلانه -180 گرم شیلانه 300,000 30 مهر 171,000 180,000
کنسرو ماهی تون با سیر و فلفل شیلانه -180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل، سیر
کنسرو ماهی تون با شوید ماوی در روغن مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون با شوید ماوی در روغن مقدار 180 گرم ماوی 178,500 25 اردیبهشت 178,500 178,500
کنسرو ماهی تون با شوید ماوی در روغن مقدار 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: شوید
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز تحفه -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز تحفه -180 گرم تحفه 250,000 30 مهر 195,000 250,000
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز تحفه -180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل
کنسرو ماهی تون با لوبیا چیتی طبیعت- 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون با لوبیا چیتی طبیعت- 180 گرم طبیعت 161,000 5 آبان 122,000 129,000
کنسرو ماهی تون با لوبیا چیتی طبیعت- 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: لوبیا چیتی
کنسرو ماهی تون در آب نمک شیلانه -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در آب نمک شیلانه -180 گرم شیلانه 256,000 5 آبان 260,000 270,000
کنسرو ماهی تون در آب نمک شیلانه -180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: آب نمک
کنسرو ماهی تون در روغن آلیش - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن آلیش - 180 گرم آلیش 158,000 30 خرداد 158,000 175,000
کنسرو ماهی تون در روغن آلیش - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون در روغن با سبزیجات معطر سالی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن با سبزیجات معطر سالی مقدار 180 گرم سالی 162,000 31 فروردین 162,000 162,000
کنسرو ماهی تون در روغن با سبزیجات معطر سالی مقدار 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: سبزیجات معطر
کنسرو ماهی تون در روغن با شوید محفل - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن با شوید محفل - 180 گرم متفرقه 152,000 21 خرداد 152,000 152,000
کنسرو ماهی تون در روغن با شوید محفل - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: شوید
کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل تند سالی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل تند سالی مقدار 180 گرم سالی 139,000 31 اردیبهشت 159,000 159,000
کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل تند سالی مقدار 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل
کنسرو ماهی تون در روغن با قارچ و فلفل تند سالی -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن با قارچ و فلفل تند سالی -180 گرم سالی 159,000 20 خرداد 159,000 159,000
کنسرو ماهی تون در روغن با قارچ و فلفل تند سالی -180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل، قارچ
کنسرو ماهی تون در روغن تحفه - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن تحفه - 180 گرم تحفه 228,000 5 آبان 179,000 179,000
کنسرو ماهی تون در روغن تحفه - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون خوشبخت - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون خوشبخت - 180 گرم خوشبخت 266,000 5 آبان 274,400 274,400
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون خوشبخت - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: روغن زیتون
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون سالی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون سالی مقدار 180 گرم سالی 180,000 21 خرداد 180,000 180,000
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون سالی مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن زیتون
کنسرو ماهی تون در روغن سالی مقدار 150 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن سالی مقدار 150 گرم سالی 138,000 31 فروردین 138,000 138,000
کنسرو ماهی تون در روغن سالی مقدار 150 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون در روغن شیلتون وزن 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن شیلتون وزن 180 گرم شیلتون 175,000 25 خرداد 175,000 175,000
کنسرو ماهی تون در روغن شیلتون وزن 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون در روغن ماوی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن ماوی مقدار 180 گرم ماوی 168,000 21 خرداد 168,000 168,000
کنسرو ماهی تون در روغن ماوی مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
مجموع موارد: 1033 عدد در 21 صفحه
قیمت کنسروجات
کنسرو سوپ گوجه فرنگی دلپذیر مقدار 500 گرم
قیمت: 80,000 ریال
قیمت: 80,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کنسروجات
خوراک مرغ هانی مقدار 285 گرم
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کنسروجات
ناگت مرغ شام شام مقدار 950 گرم
قیمت: 611,000 ریال
قیمت: 611,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کنسروجات
ذرت منجمد دکتر بیژن مقدار 380 گرم
قیمت: 165,000 ریال
قیمت: 165,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کنسروجات
شاتوت منجمد سرد و تازه مقدار 450 گرم
قیمت: 600,000 ریال
قیمت: 600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کنسروجات
کنسرو ماهی قزل در روغن گیاهی تاپسی - 180 گرم
قیمت: 221,000 ریال
قیمت: 221,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کنسروجات
کرفس سرخ شده منجمد سرد و تازه مقدار 650 گرم
قیمت: 166,000 ریال
قیمت: 166,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کنسروجات
کنسرو نخود سبز برتر - 420 گرم
قیمت: 130,000 ریال
قیمت: 130,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کنسروجات
پیتزا رست بیف پمینا کاله مقدار 380 گرم
قیمت: 399,000 ریال
قیمت: 399,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کنسروجات
کمپوت گلابی سحر - 410 گرم
قیمت: 139,000 ریال
قیمت: 139,000 ریال
مشاهده اطلاعات