قیمت نان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تست سبوس نان آوران مقدار 500 گرم
نان
تست سبوس نان آوران مقدار 500 گرم نان آوران 80,000 06:07:09 76,500 85,000
تست سبوس نان آوران مقدار 500 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
تست سفید پرونان نان آوران مقدار 500 گرم
نان
تست سفید پرونان نان آوران مقدار 500 گرم نان آوران 75,500 06:07:09 72,000 80,000
تست سفید پرونان نان آوران مقدار 500 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
تست غلات نان آوران مقدار 500 گرم
نان
تست غلات نان آوران مقدار 500 گرم نان آوران 102,200 06:07:09 99,000 110,000
تست غلات نان آوران مقدار 500 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: کنجد
نان برونسی نان آوران بسته چهار عددی
نان
نان برونسی نان آوران بسته چهار عددی نان آوران 48,900 06:07:08 48,900 48,900
نان برونسی نان آوران بسته چهار عددی تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان تافتون سبوس سه نان مقدار 450 گرم
نان
نان تافتون سبوس سه نان مقدار 450 گرم سه نان 40,200 06:07:08 40,200 40,200
نان تافتون سبوس سه نان مقدار 450 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
نان تافتون طلایی سه نان مقدار 450 گرم
نان
نان تافتون طلایی سه نان مقدار 450 گرم سه نان 36,200 06:07:08 36,200 36,200
نان تافتون طلایی سه نان مقدار 450 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان تست سبوس سه نان مقدار 530 گرم
نان
نان تست سبوس سه نان مقدار 530 گرم سه نان 72,300 06:07:08 90,000 90,000
نان تست سبوس سه نان مقدار 530 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
نان تست سفید بدون گلوتن سلینو مقدار 350 گرم
نان
نان تست سفید بدون گلوتن سلینو مقدار 350 گرم سلینو 176,000 3 مرداد 161,900 176,000
نان تست سفید بدون گلوتن سلینو مقدار 350 گرم
نان تست سفید دیلی نان آوران مقدار 240 گرم
نان
نان تست سفید دیلی نان آوران مقدار 240 گرم نان آوران 44,400 06:07:09 40,500 45,000
نان تست سفید دیلی نان آوران مقدار 240 گرم تهیه شده از آرد: گندم، جو کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان تست سیاه نان آوران مقدار 270 گرم
نان
نان تست سیاه نان آوران مقدار 270 گرم نان آوران 62,200 06:07:09 65,000 65,000
نان تست سیاه نان آوران مقدار 270 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان تست سیاه نان آوران مقدار 280 گرم
نان
نان تست سیاه نان آوران مقدار 280 گرم نان آوران 65,000 23 مرداد 58,500 65,000
نان تست سیاه نان آوران مقدار 280 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان تست طلایی سه نان مقدار 530 گرم
نان
نان تست طلایی سه نان مقدار 530 گرم سه نان 68,300 06:07:08 85,000 85,000
نان تست طلایی سه نان مقدار 530 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
نان تست هفت غله سه نان مقدار 530 گرم
نان
نان تست هفت غله سه نان مقدار 530 گرم سه نان 88,300 06:07:08 81,000 81,000
نان تست هفت غله سه نان مقدار 530 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس، کنجد
نان روستا نان آوران مقدار 180 گرم
نان
نان روستا نان آوران مقدار 180 گرم نان آوران 26,700 06:07:08 18,000 18,000
نان روستا نان آوران مقدار 180 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان روستا نان آوران مقدار 265 گرم
نان
نان روستا نان آوران مقدار 265 گرم نان آوران 25,000 31 فروردین 25,000 25,000
نان روستا نان آوران مقدار 265 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان ساندویچ سه نان مقدار 300 گرم
نان
نان ساندویچ سه نان مقدار 300 گرم سه نان 32,100 06:07:08 32,100 32,100
نان ساندویچ سه نان مقدار 300 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان ساندویچ چاودار سه نان مقدار 300 گرم
نان
نان ساندویچ چاودار سه نان مقدار 300 گرم سه نان 40,200 06:07:08 40,200 40,200
نان ساندویچ چاودار سه نان مقدار 300 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
نان سنتی کاک با شیره انگور اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک با شیره انگور اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 192,000 06:07:09 120,000 150,000
نان سنتی کاک با شیره انگور اورنگ مقدار 450 گرم
نان سنتی کاک با شیره توت اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک با شیره توت اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 195,000 06:07:09 124,000 155,000
نان سنتی کاک با شیره توت اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: شیره توت
نان سنتی کاک حاوی آرد جودوسر با تزیین کتان اورنگ مقدار 400 گرم
نان
نان سنتی کاک حاوی آرد جودوسر با تزیین کتان اورنگ مقدار 400 گرم اورنگ 132,300 1 آبان 119,200 119,200
نان سنتی کاک حاوی آرد جودوسر با تزیین کتان اورنگ مقدار 400 گرم تهیه شده از آرد: جو کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: تخم کتان
نان سنتی کاک حاوی شیر و عسل اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک حاوی شیر و عسل اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 178,000 06:07:09 116,000 158,000
نان سنتی کاک حاوی شیر و عسل اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: عسل
نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 139,500 06:07:08 127,200 159,000
نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: میوه خشک انجیر
نان سنتی کاک سبوس دار زعفرانی اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک سبوس دار زعفرانی اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 132,300 06:07:09 117,000 117,000
نان سنتی کاک سبوس دار زعفرانی اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: زعفران
نان سنتی کاک چندغله اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک چندغله اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 189,000 06:07:09 119,200 168,000
نان سنتی کاک چندغله اورنگ مقدار 450 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان سوخاری جو نان آوران مقدار 200 گرم
نان
نان سوخاری جو نان آوران مقدار 200 گرم نان آوران 66,600 06:07:08 54,000 65,000
نان سوخاری جو نان آوران مقدار 200 گرم تهیه شده از آرد: جو کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان سوخاری گندم نان آوران مقدار 200 گرم
نان
نان سوخاری گندم نان آوران مقدار 200 گرم نان آوران 66,600 06:07:08 54,000 65,000
نان سوخاری گندم نان آوران مقدار 200 گرم تهیه شده از آرد: گندم
نان لواش بدون گلوتن سلینو - 350 گرم
نان
نان لواش بدون گلوتن سلینو - 350 گرم سلینو 160,000 3 مرداد 160,000 160,000
نان لواش بدون گلوتن سلینو - 350 گرم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان لواش کامل های فود مقدار 150 گرم
نان
نان لواش کامل های فود مقدار 150 گرم های فود 24,000 23 مرداد 18,000 18,000
نان لواش کامل های فود مقدار 150 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان نسیم نان آوران مقدار 230 گرم
نان
نان نسیم نان آوران مقدار 230 گرم نان آوران 48,900 06:07:09 48,900 48,900
نان نسیم نان آوران مقدار 230 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان هات داگ نان آوران مقدار 200 گرم
نان
نان هات داگ نان آوران مقدار 200 گرم نان آوران 53,000 06:07:08 53,000 53,000
نان هات داگ نان آوران مقدار 200 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: کنجد
نان همبرگر نان آوران بسته یک عددی
نان
نان همبرگر نان آوران بسته یک عددی نان آوران 30,000 06:07:08 30,000 30,000
نان همبرگر نان آوران بسته یک عددی تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان پروتئین سه نان - 540 گرم
نان
نان پروتئین سه نان - 540 گرم سه نان 120,400 06:07:08 120,400 120,400
نان پروتئین سه نان - 540 گرم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان پیتا سه نان مقدار 370 گرم
نان
نان پیتا سه نان مقدار 370 گرم سه نان 32,100 06:07:08 32,100 32,100
نان پیتا سه نان مقدار 370 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان کراستینو سیر و شوید نان آوران وزن 200 گرم
نان
نان کراستینو سیر و شوید نان آوران وزن 200 گرم نان آوران 53,300 06:07:08 45,000 55,000
نان کراستینو سیر و شوید نان آوران وزن 200 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: شوید خشک
نان کراکر رزماری با نمک دریا مزرعه ناب مقدار 240 گرم
نان
نان کراکر رزماری با نمک دریا مزرعه ناب مقدار 240 گرم مزرعه ناب 110,000 23 مرداد 88,000 88,000
نان کراکر رزماری با نمک دریا مزرعه ناب مقدار 240 گرم
نان کراکر عصاره مالت با شیره توت مزرعه ناب مقدار 300 گرم
نان
نان کراکر عصاره مالت با شیره توت مزرعه ناب مقدار 300 گرم مزرعه ناب 110,000 9 تیر 88,000 88,000
نان کراکر عصاره مالت با شیره توت مزرعه ناب مقدار 300 گرم
نان کراکر چند غله مزرعه ناب مقدار 290 گرم
نان
نان کراکر چند غله مزرعه ناب مقدار 290 گرم مزرعه ناب 110,000 23 مرداد 110,000 110,000
نان کراکر چند غله مزرعه ناب مقدار 290 گرم
نان گاتا گردویی نان آوران وزن 180 گرم
نان
نان گاتا گردویی نان آوران وزن 180 گرم نان آوران 88,800 06:07:08 88,800 88,800
نان گاتا گردویی نان آوران وزن 180 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: گردو
مجموع موارد: 38 عدد در 1 صفحه
قیمت نان
نان نسیم نان آوران مقدار 230 گرم
قیمت: 48,900 ریال
قیمت: 48,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نان
نان تست طلایی سه نان مقدار 530 گرم
قیمت: 68,300 ریال
قیمت: 68,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نان
نان لواش کامل های فود مقدار 150 گرم
قیمت: 24,000 ریال
قیمت: 24,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نان
نان تست هفت غله سه نان مقدار 530 گرم
قیمت: 88,300 ریال
قیمت: 88,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نان
نان هات داگ نان آوران مقدار 200 گرم
قیمت: 53,000 ریال
قیمت: 53,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نان
نان همبرگر نان آوران بسته یک عددی
قیمت: 30,000 ریال
قیمت: 30,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 40,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نان
نان روستا نان آوران مقدار 180 گرم
قیمت: 26,700 ریال
قیمت: 26,700 ریال
مشاهده اطلاعات