قیمت زیتون

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسلایس زیتون دلفین - 2.5 کیلوگرم
زیتون
اسلایس زیتون دلفین - 2.5 کیلوگرم دلفین 2,150,000 18:08:41 1,450,000 1,450,000
اسلایس زیتون دلفین - 2.5 کیلوگرم
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه اصالت مقدار 680 گرم
زیتون
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه اصالت مقدار 680 گرم اصالت 189,000 18:08:40 156,000 159,000
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه اصالت مقدار 680 گرم
زیتون بدون هسته پیک وزن 650 گرم
زیتون
زیتون بدون هسته پیک وزن 650 گرم پیک 260,000 25 خرداد 260,000 260,000
زیتون بدون هسته پیک وزن 650 گرم
زیتون بی هسته دلفین  - 75 گرم
زیتون
زیتون بی هسته دلفین - 75 گرم دلفین 57,000 18:08:42 48,000 50,000
زیتون بی هسته دلفین - 75 گرم
زیتون بی هسته دلفین - 270 گرم
زیتون
زیتون بی هسته دلفین - 270 گرم دلفین 180,000 5 خرداد 180,000 200,000
زیتون بی هسته دلفین - 270 گرم
زیتون بی هسته ویژه دلفین - 270 گرم
زیتون
زیتون بی هسته ویژه دلفین - 270 گرم دلفین 270,000 18:08:41 200,000 200,000
زیتون بی هسته ویژه دلفین - 270 گرم
زیتون بی هسته ویژه دلفین - 270 گرم
زیتون
زیتون بی هسته ویژه دلفین - 270 گرم دلفین 200,000 20 خرداد 200,000 200,000
زیتون بی هسته ویژه دلفین - 270 گرم
زیتون بی هسته کم نمک دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون
زیتون بی هسته کم نمک دلفین - 1 کیلوگرم دلفین 620,000 13 خرداد 589,000 620,000
زیتون بی هسته کم نمک دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون در سس چیلی بهروز مقدار 220 گرم
زیتون
زیتون در سس چیلی بهروز مقدار 220 گرم متفرقه 131,000 18:08:41 131,000 131,000
زیتون در سس چیلی بهروز مقدار 220 گرم
زیتون در سس چیلی بهروز مقدار 550 گرم
زیتون
زیتون در سس چیلی بهروز مقدار 550 گرم متفرقه 262,000 18:08:41 262,000 262,000
زیتون در سس چیلی بهروز مقدار 550 گرم
زیتون سبز بدون هسته سبز دشت مقدار 1000 گرم
زیتون
زیتون سبز بدون هسته سبز دشت مقدار 1000 گرم سبز دشت 383,000 18:08:42 383,000 383,000
زیتون سبز بدون هسته سبز دشت مقدار 1000 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم
زیتون
زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم سبز دشت 230,000 4 فروردین 230,000 230,000
زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون سبز شور درسته با هسته درشت لویه مقدار ۶۵۰ گرم
زیتون
زیتون سبز شور درسته با هسته درشت لویه مقدار ۶۵۰ گرم لویه 259,000 18:08:42 229,900 229,900
زیتون سبز شور درسته با هسته درشت لویه مقدار ۶۵۰ گرم
زیتون سبز فرآیند شده با هسته معمولی لویه مقدار ۶۵۰ گرم
زیتون
زیتون سبز فرآیند شده با هسته معمولی لویه مقدار ۶۵۰ گرم لویه 219,900 18:08:41 199,900 199,900
زیتون سبز فرآیند شده با هسته معمولی لویه مقدار ۶۵۰ گرم
زیتون سیاه سبزینه تک مقدار 700 گرم
زیتون
زیتون سیاه سبزینه تک مقدار 700 گرم سبزینه تک 380,000 26 مهر 190,000 190,000
زیتون سیاه سبزینه تک مقدار 700 گرم
زیتون شو ممتاز چین چین - 680 گرم
زیتون
زیتون شو ممتاز چین چین - 680 گرم چین چین 198,000 23 مرداد 198,000 198,000
زیتون شو ممتاز چین چین - 680 گرم
زیتون شور آرشیا با فلفل دلمه ای - 480 گرم
زیتون
زیتون شور آرشیا با فلفل دلمه ای - 480 گرم آرشیا 209,500 18:08:41 315,000 315,000
زیتون شور آرشیا با فلفل دلمه ای - 480 گرم
زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم
زیتون
زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم اصالت 219,000 18:08:40 167,000 167,000
زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم
زیتون شور اصالت وزن 1.5 کیلوگرم
زیتون
زیتون شور اصالت وزن 1.5 کیلوگرم اصالت 380,000 18:08:40 322,000 323,000
زیتون شور اصالت وزن 1.5 کیلوگرم
زیتون شور بدون هسته سبزینه تک مقدار 630 گرم
زیتون
زیتون شور بدون هسته سبزینه تک مقدار 630 گرم سبزینه تک 320,000 26 مهر 180,000 180,000
زیتون شور بدون هسته سبزینه تک مقدار 630 گرم
زیتون شور بی هسته بیژن وزن 630 گرم
زیتون
زیتون شور بی هسته بیژن وزن 630 گرم بیژن 285,000 18:08:41 228,000 228,000
زیتون شور بی هسته بیژن وزن 630 گرم
زیتون شور بی هسته سبز دشت  مقدار 490 گرم
زیتون
زیتون شور بی هسته سبز دشت مقدار 490 گرم سبز دشت 220,000 4 فروردین 220,000 220,000
زیتون شور بی هسته سبز دشت مقدار 490 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم
زیتون
زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم سبز دشت 218,000 4 فروردین 218,000 218,000
زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون شور سبز دشت مقدار 1000 گرم
زیتون
زیتون شور سبز دشت مقدار 1000 گرم سبز دشت 307,000 18:08:42 307,000 307,000
زیتون شور سبز دشت مقدار 1000 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون شور سوپر چین چین - 680 گرم
زیتون
زیتون شور سوپر چین چین - 680 گرم چین چین 248,000 18:08:41 248,000 248,000
زیتون شور سوپر چین چین - 680 گرم
زیتون شور هسته ‌دار معمولی آرشیا مقدار 660 گرم
زیتون
زیتون شور هسته ‌دار معمولی آرشیا مقدار 660 گرم آرشیا 200,000 4 فروردین 200,000 200,000
زیتون شور هسته ‌دار معمولی آرشیا مقدار 660 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون شور ورقه شده آرشیا مقدار 660 گرم
زیتون
زیتون شور ورقه شده آرشیا مقدار 660 گرم آرشیا 306,000 9 تیر 284,000 315,000
زیتون شور ورقه شده آرشیا مقدار 660 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون شور ویژه بیژن - 680 گرم
زیتون
زیتون شور ویژه بیژن - 680 گرم بیژن 260,000 11 مهر 260,000 260,000
زیتون شور ویژه بیژن - 680 گرم
زیتون شور ویژه چین چین - 680 گرم
زیتون
زیتون شور ویژه چین چین - 680 گرم چین چین 228,000 18:08:41 228,000 228,000
زیتون شور ویژه چین چین - 680 گرم
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 480 گرم
زیتون
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 480 گرم کامبیز 198,000 22 شهریور 187,000 187,000
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 480 گرم
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 680 گرم
زیتون
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 680 گرم کامبیز 270,000 25 خرداد 230,000 270,000
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 680 گرم
زیتون شور کامبیز مقدار 480 گرم
زیتون
زیتون شور کامبیز مقدار 480 گرم کامبیز 235,000 18:08:42 125,000 170,000
زیتون شور کامبیز مقدار 480 گرم
زیتون ممتاز پیک - 650 گرم
زیتون
زیتون ممتاز پیک - 650 گرم پیک 190,000 6 مهر 190,000 190,000
زیتون ممتاز پیک - 650 گرم
زیتون ویژه پیک وزن 650 گرم
زیتون
زیتون ویژه پیک وزن 650 گرم پیک 269,000 18:08:41 237,000 269,000
زیتون ویژه پیک وزن 650 گرم
زیتون پرورده آرشیا - 1 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده آرشیا - 1 کیلوگرم آرشیا 615,000 21 مهر 299,000 299,000
زیتون پرورده آرشیا - 1 کیلوگرم
زیتون پرورده آرشیا - 500 گرم
زیتون
زیتون پرورده آرشیا - 500 گرم آرشیا 315,000 18:08:40 189,000 268,000
زیتون پرورده آرشیا - 500 گرم
زیتون پرورده آرشیا مقدار 230 گرم
زیتون
زیتون پرورده آرشیا مقدار 230 گرم آرشیا 133,000 4 فروردین 133,000 140,000
زیتون پرورده آرشیا مقدار 230 گرم
زیتون پرورده آرشیا مقدار 660 گرم
زیتون
زیتون پرورده آرشیا مقدار 660 گرم آرشیا 468,000 21 مهر 265,000 369,000
زیتون پرورده آرشیا مقدار 660 گرم
زیتون پرورده آیتونا - 700 گرم
زیتون
زیتون پرورده آیتونا - 700 گرم آیتونا 291,600 18:08:41 291,600 291,600
زیتون پرورده آیتونا - 700 گرم
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 1000 گرم
زیتون
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 1000 گرم سبز دشت 558,000 21 فروردین 558,000 558,000
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 1000 گرم
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 350 گرم
زیتون
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 350 گرم سبز دشت 331,000 18:08:42 253,000 253,000
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 350 گرم
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 500 گرم
زیتون
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 500 گرم سبز دشت 426,000 18:08:41 325,000 325,000
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 500 گرم
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 1 کیلوگرم دلفین 530,000 4 فروردین 530,000 530,000
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 250 گرم
زیتون
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 250 گرم دلفین 132,500 4 فروردین 132,500 132,500
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 250 گرم
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 500 گرم
زیتون
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 500 گرم دلفین 265,000 4 فروردین 265,000 265,000
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 500 گرم
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 1 کیلوگرم دلفین 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 250 گرم
زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 250 گرم دلفین 112,500 4 فروردین 112,500 112,500
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 250 گرم
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 4 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 4 کیلوگرم دلفین 2,350,000 21 مهر 1,800,000 1,830,000
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 4 کیلوگرم
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 500 گرم
زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 500 گرم دلفین 225,000 4 فروردین 225,000 225,000
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 500 گرم
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 75 گرم
زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 75 گرم دلفین 57,000 21 مهر 48,000 50,000
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 75 گرم
مجموع موارد: 60 عدد در 2 صفحه
قیمت زیتون
زیتون بی هسته دلفین - 270 گرم
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 530,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت زیتون
اسلایس زیتون دلفین - 2.5 کیلوگرم
قیمت: 2,150,000 ریال
قیمت: 2,150,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت زیتون
زیتون پرورده چیکا - 150 گرم
قیمت: 170,000 ریال
قیمت: 170,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 4 کیلوگرم
قیمت: 2,350,000 ریال
قیمت: 2,350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت زیتون
زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم
قیمت: 218,000 ریال
قیمت: 218,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت زیتون
زیتون پرورده ویژه دلفین - 250 گرم
قیمت: 245,000 ریال
قیمت: 245,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت زیتون
زیتون بی هسته دلفین - 75 گرم
قیمت: 57,000 ریال
قیمت: 57,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات