قیمت خمیر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
خمیر پیراشکی منجمد 206 - 500 گرم
خمیر
خمیر پیراشکی منجمد 206 - 500 گرم 206 125,300 6 آبان 125,300 125,300
خمیر پیراشکی منجمد 206 - 500 گرم تهیه شده از: آرد گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
خمیر پیراشکی منجمد با طعم زعفرانی 206 مقدار 500 گرم
خمیر
خمیر پیراشکی منجمد با طعم زعفرانی 206 مقدار 500 گرم 206 134,200 6 آبان 134,200 134,200
خمیر پیراشکی منجمد با طعم زعفرانی 206 مقدار 500 گرم تهیه شده از: آرد گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
خمیر پیراشکی منجمد دگا مقدار 500 گرم
خمیر
خمیر پیراشکی منجمد دگا مقدار 500 گرم دگا 159,000 6 آبان 113,100 123,000
خمیر پیراشکی منجمد دگا مقدار 500 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان نیمه آماده مستطیلی نیمه آماده منجمد یوفکا 206 - 450 گرم
خمیر
نان نیمه آماده مستطیلی نیمه آماده منجمد یوفکا 206 - 450 گرم 206 217,600 6 آبان 217,600 217,600
نان نیمه آماده مستطیلی نیمه آماده منجمد یوفکا 206 - 450 گرم تهیه شده از: آرد گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه
قیمت خمیر
خمیر پیراشکی منجمد دگا مقدار 500 گرم
قیمت: 159,000 ریال
قیمت: 159,000 ریال
مشاهده اطلاعات