قیمت نهال و بذر

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آلو آنجلا
نهال و بذر
آلو آنجلا 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
آلو آنجلا
آلو خرمایی
نهال و بذر
آلو خرمایی 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
آلو خرمایی
آلو خونی
نهال و بذر
آلو خونی 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
آلو خونی
آلو قطره طلا
نهال و بذر
آلو قطره طلا 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
آلو قطره طلا
آلو یلو ایگ
نهال و بذر
آلو یلو ایگ 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
آلو یلو ایگ
انواع نهال سرو و کاج
نهال و بذر
انواع نهال سرو و کاج 0 3 فروردین 0 0
انواع نهال سرو و کاج
انگور سفید بی دانه
نهال و بذر
انگور سفید بی دانه 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
انگور سفید بی دانه
انگور سیاه شانی – سردشتی (رشه دیم)
نهال و بذر
انگور سیاه شانی – سردشتی (رشه دیم) 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
انگور سیاه شانی – سردشتی (رشه دیم)
انگور فخری – لعل – ریش بابا
نهال و بذر
انگور فخری – لعل – ریش بابا 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
انگور فخری – لعل – ریش بابا
انگور فیلم و بلک سیدلس - ترکمن 4
نهال و بذر
انگور فیلم و بلک سیدلس - ترکمن 4 1,500,000 3 فروردین 1,500,000 1,500,000
انگور فیلم و بلک سیدلس - ترکمن 4
انگور قرمز بی دانه
نهال و بذر
انگور قرمز بی دانه 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
انگور قرمز بی دانه
بادام سنگی مامایی
نهال و بذر
بادام سنگی مامایی 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
بادام سنگی مامایی
بادام فرانیس دیرکل
نهال و بذر
بادام فرانیس دیرکل 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
بادام فرانیس دیرکل
بادام کاغذی آذر دیرگل
نهال و بذر
بادام کاغذی آذر دیرگل 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
بادام کاغذی آذر دیرگل
بادام کاغذی شکوفه دیرگل
نهال و بذر
بادام کاغذی شکوفه دیرگل 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
بادام کاغذی شکوفه دیرگل
بادام کاغذی معمولی
نهال و بذر
بادام کاغذی معمولی 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
بادام کاغذی معمولی
سیب جرومین سیاه
نهال و بذر
سیب جرومین سیاه 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
سیب جرومین سیاه
سیب رندرز(سفید ماتیکی)
نهال و بذر
سیب رندرز(سفید ماتیکی) 250,000 3 فروردین 250,000 250,000
سیب رندرز(سفید ماتیکی)
سیب میراکل (سیاه)
نهال و بذر
سیب میراکل (سیاه) 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
سیب میراکل (سیاه)
شلیل انجیری
نهال و بذر
شلیل انجیری 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
شلیل انجیری
شلیل شبرنگ
نهال و بذر
شلیل شبرنگ 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
شلیل شبرنگ
شلیل مغان پیش رس - دیر رس
نهال و بذر
شلیل مغان پیش رس - دیر رس 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
شلیل مغان پیش رس - دیر رس
شلیل کیوتا
نهال و بذر
شلیل کیوتا 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
شلیل کیوتا
نهال آلبالو مجارستان
نهال و بذر
نهال آلبالو مجارستان 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال آلبالو مجارستان
نهال آلبالو محلی
نهال و بذر
نهال آلبالو محلی 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال آلبالو محلی
نهال آلبالو گیسی
نهال و بذر
نهال آلبالو گیسی 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال آلبالو گیسی
نهال آلبالو گیسی مجارستان
نهال و بذر
نهال آلبالو گیسی مجارستان 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال آلبالو گیسی مجارستان
نهال آلو بخارا
نهال و بذر
نهال آلو بخارا 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال آلو بخارا
نهال آلو سانتاروزا
نهال و بذر
نهال آلو سانتاروزا 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال آلو سانتاروزا
نهال آلو شابلون اختری
نهال و بذر
نهال آلو شابلون اختری 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال آلو شابلون اختری
نهال آلو شابلون انجیری
نهال و بذر
نهال آلو شابلون انجیری 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال آلو شابلون انجیری
نهال آلو شابلون پفکی
نهال و بذر
نهال آلو شابلون پفکی 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال آلو شابلون پفکی
نهال آلو شابلون کالیفرنیا
نهال و بذر
نهال آلو شابلون کالیفرنیا 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال آلو شابلون کالیفرنیا
نهال انجیر سفید
نهال و بذر
نهال انجیر سفید 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
نهال انجیر سفید
نهال انجیر سه فصل
نهال و بذر
نهال انجیر سه فصل 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
نهال انجیر سه فصل
نهال انواع انگور
نهال و بذر
نهال انواع انگور 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال انواع انگور
نهال انگور خلیلی
نهال و بذر
نهال انگور خلیلی 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
نهال انگور خلیلی
نهال انگور سفید کشمشی
نهال و بذر
نهال انگور سفید کشمشی 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال انگور سفید کشمشی
نهال انگور سیاه سردشتی دیم
نهال و بذر
نهال انگور سیاه سردشتی دیم 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
نهال انگور سیاه سردشتی دیم
نهال انگور سیاه شانی
نهال و بذر
نهال انگور سیاه شانی 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال انگور سیاه شانی
نهال انگور صاحبی
نهال و بذر
نهال انگور صاحبی 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
نهال انگور صاحبی
نهال انگور فخری
نهال و بذر
نهال انگور فخری 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
نهال انگور فخری
نهال انگور قزل اوزوم
نهال و بذر
نهال انگور قزل اوزوم 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
نهال انگور قزل اوزوم
نهال انگور لعل حسنی
نهال و بذر
نهال انگور لعل حسنی 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
نهال انگور لعل حسنی
نهال بادام سنگی مامایی
نهال و بذر
نهال بادام سنگی مامایی 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال بادام سنگی مامایی
نهال بادام منقا دیرگل (آذر، شکوفه، فرانسه)
نهال و بذر
نهال بادام منقا دیرگل (آذر، شکوفه، فرانسه) 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال بادام منقا دیرگل (آذر، شکوفه، فرانسه)
نهال بنه یا پسته کوهی
نهال و بذر
نهال بنه یا پسته کوهی 0 3 فروردین 0 0
نهال بنه یا پسته کوهی
نهال به اصفهان
نهال و بذر
نهال به اصفهان 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال به اصفهان
نهال به ایتالیایی
نهال و بذر
نهال به ایتالیایی 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
نهال به ایتالیایی
نهال به ترش آذربایجان
نهال و بذر
نهال به ترش آذربایجان 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
نهال به ترش آذربایجان
مجموع موارد: 148 عدد در 3 صفحه