قیمت میوه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آلو زرد هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
آلو زرد هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 183,600 14 شهریور 183,600 183,600
آلو زرد هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
آلو قرمز هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
آلو قرمز هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 161,200 27 شهریور 178,800 178,800
آلو قرمز هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
انار درجه یک بلوط -  1 کیلوگرم
میوه
انار درجه یک بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 200,600 18:08:43 163,500 163,500
انار درجه یک بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
انبه پاکستان بلوط - 300 گرم
میوه
انبه پاکستان بلوط - 300 گرم بلوط 332,500 27 شهریور 262,800 262,800
انبه پاکستان بلوط - 300 گرم ارگانیک: خیر
انجیر زرد بلوط - 500 گرم
میوه
انجیر زرد بلوط - 500 گرم بلوط 169,800 1 مهر 169,800 169,800
انجیر زرد بلوط - 500 گرم ارگانیک: خیر
انجیر زرد هودکا - 500 گرم
میوه
انجیر زرد هودکا - 500 گرم هودکا 160,200 18:08:44 160,200 160,200
انجیر زرد هودکا - 500 گرم ارگانیک: خیر
انگور ریش بابا بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
انگور ریش بابا بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 136,500 18:08:44 127,200 127,200
انگور ریش بابا بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
انگور کندوری هودکا - 500 گرم
میوه
انگور کندوری هودکا - 500 گرم هودکا 96,900 1 مهر 106,800 106,800
انگور کندوری هودکا - 500 گرم ارگانیک: خیر
انگور یاقوتی هودکا - 500 گرم
میوه
انگور یاقوتی هودکا - 500 گرم هودکا 118,800 18 مرداد 118,800 118,800
انگور یاقوتی هودکا - 500 گرم ارگانیک: خیر
به بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
به بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 252,000 17 اردیبهشت 252,000 252,000
به بلوط - 1 کیلوگرم
خربزه هودکا - 3 کیلوگرم
میوه
خربزه هودکا - 3 کیلوگرم هودکا 199,600 16 مهر 214,800 214,800
خربزه هودکا - 3 کیلوگرم ارگانیک: خیر
خیار سالادی بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
خیار سالادی بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 37,600 2 مرداد 27,300 61,800
خیار سالادی بلوط - 1 کیلوگرم
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 81,800 18:08:43 76,600 99,000
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
سیب زرد درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
سیب زرد درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 192,300 18:08:44 348,000 348,000
سیب زرد درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
سیب زرد سمیرم بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
سیب زرد سمیرم بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 149,000 6 مهر 153,900 153,900
سیب زرد سمیرم بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
سیب قرمز درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
سیب قرمز درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 144,800 18:08:43 144,800 144,800
سیب قرمز درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
سیب قرمز میوه پلاس - 1 کیلوگرم
میوه
سیب قرمز میوه پلاس - 1 کیلوگرم میوه پلاس 145,400 25 مهر 145,400 145,400
سیب قرمز میوه پلاس - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
شلیل بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
شلیل بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 156,000 14 شهریور 156,000 190,800
شلیل بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
شلیل شبرنگ هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
شلیل شبرنگ هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 161,200 27 شهریور 211,200 211,200
شلیل شبرنگ هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
طالبی بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
طالبی بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 106,800 14 شهریور 106,800 109,200
طالبی بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
طالبی هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
طالبی هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 96,000 14 شهریور 96,000 96,000
طالبی هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
لیمو ترش سنگی میوه پلاس - 500 گرم
میوه
لیمو ترش سنگی میوه پلاس - 500 گرم میوه پلاس 129,600 18:08:44 124,000 124,000
لیمو ترش سنگی میوه پلاس - 500 گرم ارگانیک: خیر
لیمو ترش شیرازی میوه پلاس - 500 گرم
میوه
لیمو ترش شیرازی میوه پلاس - 500 گرم میوه پلاس 191,700 25 مهر 191,700 191,700
لیمو ترش شیرازی میوه پلاس - 500 گرم ارگانیک: خیر
لیمو ترش هودکا - 500 گرم
میوه
لیمو ترش هودکا - 500 گرم هودکا 172,100 18:08:43 134,400 134,400
لیمو ترش هودکا - 500 گرم ارگانیک: خیر
لیمو شیرین میوه پلاس - 1 کیلوگرم
میوه
لیمو شیرین میوه پلاس - 1 کیلوگرم میوه پلاس 199,500 18:08:44 199,500 199,500
لیمو شیرین میوه پلاس - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
موز میوه پلاس - 1 کیلوگرم
میوه
موز میوه پلاس - 1 کیلوگرم میوه پلاس 296,800 18:08:44 296,800 296,800
موز میوه پلاس - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
نارنگی ژاپنی بلوط -  1 کیلوگرم
میوه
نارنگی ژاپنی بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 125,400 20 مهر 125,400 125,400
نارنگی ژاپنی بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
هلو انجیری بلوط- 1 کیلوگرم
میوه
هلو انجیری بلوط- 1 کیلوگرم بلوط 205,200 11 مهر 163,200 196,800
هلو انجیری بلوط- 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
هلو زعفرانی بلوط -  1 کیلوگرم
میوه
هلو زعفرانی بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 158,400 6 مرداد 158,400 158,400
هلو زعفرانی بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
هلو زعفرانی بلوط -  1 کیلوگرم
میوه
هلو زعفرانی بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 203,000 18:08:43 151,200 151,200
هلو زعفرانی بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
هندوانه بلوط - 4 تا 5 کیلوگرم
میوه
هندوانه بلوط - 4 تا 5 کیلوگرم بلوط 129,600 2 شهریور 129,600 129,600
هندوانه بلوط - 4 تا 5 کیلوگرم ارگانیک: خیر
هندوانه هودکا - 4 تا 5 کیلوگرم
میوه
هندوانه هودکا - 4 تا 5 کیلوگرم هودکا 84,200 18:08:44 114,000 114,000
هندوانه هودکا - 4 تا 5 کیلوگرم ارگانیک: خیر
هندوانه هودکا - 5 تا 6 کیلوگرم
میوه
هندوانه هودکا - 5 تا 6 کیلوگرم هودکا 100,800 11 مهر 136,800 136,800
هندوانه هودکا - 5 تا 6 کیلوگرم ارگانیک: خیر
هندوانه هودکا - 6 تا 7 کیلوگرم
میوه
هندوانه هودکا - 6 تا 7 کیلوگرم هودکا 112,800 11 مهر 159,600 175,200
هندوانه هودکا - 6 تا 7 کیلوگرم ارگانیک: خیر
هندوانه هودکا - 7 تا 8 کیلوگرم
میوه
هندوانه هودکا - 7 تا 8 کیلوگرم هودکا 117,300 16 مهر 124,800 124,800
هندوانه هودکا - 7 تا 8 کیلوگرم ارگانیک: خیر
پرتقال تامسون شمال درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
پرتقال تامسون شمال درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 169,200 24 خرداد 169,200 169,200
پرتقال تامسون شمال درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 153,900 5 تیر 153,900 153,900
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم
کیوی هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
کیوی هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 213,600 2 خرداد 148,800 213,600
کیوی هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
گردو تازه بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
گردو تازه بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 271,700 1 مهر 271,700 271,700
گردو تازه بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
گیلاس بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
گیلاس بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 434,400 8 مرداد 328,800 328,800
گیلاس بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
مجموع موارد: 40 عدد در 1 صفحه
قیمت میوه
انجیر زرد هودکا - 500 گرم
قیمت: 160,200 ریال
قیمت: 160,200 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میوه
گیلاس بلوط - 1 کیلوگرم
قیمت: 434,400 ریال
قیمت: 434,400 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میوه
آلو زرد هودکا - 1 کیلوگرم
قیمت: 183,600 ریال
قیمت: 183,600 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میوه
هندوانه هودکا - 6 تا 7 کیلوگرم
قیمت: 112,800 ریال
قیمت: 112,800 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میوه
به بلوط - 1 کیلوگرم
قیمت: 252,000 ریال
قیمت: 252,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میوه
انگور کندوری هودکا - 500 گرم
قیمت: 96,900 ریال
قیمت: 96,900 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میوه
سیب زرد درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم
قیمت: 192,300 ریال
قیمت: 192,300 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میوه
هلو زعفرانی بلوط - 1 کیلوگرم
قیمت: 158,400 ریال
قیمت: 158,400 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میوه
هلو انجیری بلوط- 1 کیلوگرم
قیمت: 205,200 ریال
قیمت: 205,200 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میوه
طالبی بلوط - 1 کیلوگرم
قیمت: 106,800 ریال
قیمت: 106,800 ریال
مشاهده‌اطلاعات