قیمت صیفی و سبزیجات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسفناج برگی دکتر بیژن مقدار 180 گرم
صیفی و سبزیجات
اسفناج برگی دکتر بیژن مقدار 180 گرم دکتر بیژن 80,000 16 مهر 80,000 80,000
اسفناج برگی دکتر بیژن مقدار 180 گرم
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 300 گرم
صیفی و سبزیجات
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 300 گرم فیتزی فانزی 180,000 17 شهریور 153,000 162,000
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 300 گرم ارگانیک: خیر
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 65 گرم
صیفی و سبزیجات
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 65 گرم فیتزی فانزی 54,000 12 شهریور 54,000 54,000
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 65 گرم ارگانیک: خیر
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
صیفی و سبزیجات
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم نوبر سبز 215,000 5 مرداد 160,500 215,000
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم
صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم فیتزی فانزی 98,000 31 فروردین 98,000 98,000
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم
بچه هویج فیتزی فانزی با سس ماست  - 70 گرم
صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس ماست - 70 گرم فیتزی فانزی 88,200 12 شهریور 88,200 88,200
بچه هویج فیتزی فانزی با سس ماست - 70 گرم
بچه هویج فیتزی فانزی با سس چدار - 70 گرم
صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس چدار - 70 گرم فیتزی فانزی 98,000 31 فروردین 98,000 98,000
بچه هویج فیتزی فانزی با سس چدار - 70 گرم
بیبی اسفناج بامیکا مقدار 130 گرم
صیفی و سبزیجات
بیبی اسفناج بامیکا مقدار 130 گرم بامیکا 125,000 9 تیر 125,000 125,000
بیبی اسفناج بامیکا مقدار 130 گرم ارگانیک: خیر
جعفری دکتر بیژن مقدار 130 گرم
صیفی و سبزیجات
جعفری دکتر بیژن مقدار 130 گرم دکتر بیژن 80,000 6 مهر 80,000 80,000
جعفری دکتر بیژن مقدار 130 گرم
روکولا گل باز مقدار 100 گرم
صیفی و سبزیجات
روکولا گل باز مقدار 100 گرم گل باز 100,000 27 فروردین 96,000 100,000
روکولا گل باز مقدار 100 گرم
ریحان دکتر بیژن مقدار 100 گرم
صیفی و سبزیجات
ریحان دکتر بیژن مقدار 100 گرم دکتر بیژن 77,000 6 مهر 64,000 64,000
ریحان دکتر بیژن مقدار 100 گرم
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم
صیفی و سبزیجات
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم بلوط 393,600 7 مرداد 321,400 338,400
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم
زنجبیل هودکا - 500 گرم
صیفی و سبزیجات
زنجبیل هودکا - 500 گرم هودکا 466,800 17 شهریور 466,800 466,800
زنجبیل هودکا - 500 گرم ارگانیک: خیر
سالاد برگ فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
صیفی و سبزیجات
سالاد برگ فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم گل باز 108,000 22 مرداد 108,000 108,000
سالاد برگ فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
سبزی دلمه دکتر بیژن مقدار 380 گرم
صیفی و سبزیجات
سبزی دلمه دکتر بیژن مقدار 380 گرم دکتر بیژن 64,000 13 مرداد 64,000 64,000
سبزی دلمه دکتر بیژن مقدار 380 گرم
سیب زمینی میوه پلاس - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
سیب زمینی میوه پلاس - 1 کیلوگرم میوه پلاس 42,400 11 مهر 42,400 42,400
سیب زمینی میوه پلاس - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 54,500 25 مهر 41,800 68,400
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
صیفی و سبزیجات
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم دکتر بیژن 52,500 21 فروردین 52,500 52,500
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
فلفل دلمه ای رنگی بلوط - 500 گرم
صیفی و سبزیجات
فلفل دلمه ای رنگی بلوط - 500 گرم بلوط 100,800 6 مرداد 100,800 100,800
فلفل دلمه ای رنگی بلوط - 500 گرم ارگانیک: خیر
فلفل دلمه چهار رنگ هودکا - بسته 500 گرم
صیفی و سبزیجات
فلفل دلمه چهار رنگ هودکا - بسته 500 گرم هودکا 114,000 28 مرداد 114,000 114,000
فلفل دلمه چهار رنگ هودکا - بسته 500 گرم ارگانیک: خیر
فلفل شیرین هودکا - 500 گرم
صیفی و سبزیجات
فلفل شیرین هودکا - 500 گرم هودکا 83,600 25 مهر 65,400 65,400
فلفل شیرین هودکا - 500 گرم ارگانیک: خیر
قارچ قهوه ای کامل ملارد - 500 گرم
صیفی و سبزیجات
قارچ قهوه ای کامل ملارد - 500 گرم ملارد 180,100 14 تیر 163,800 163,800
قارچ قهوه ای کامل ملارد - 500 گرم
نعناع فلفلی گل باز مقدار 50 گرم
صیفی و سبزیجات
نعناع فلفلی گل باز مقدار 50 گرم گل باز 72,000 26 فروردین 72,000 72,000
نعناع فلفلی گل باز مقدار 50 گرم
نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم
صیفی و سبزیجات
نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم گل باز 57,600 25 خرداد 57,600 57,600
نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم
هویج هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
هویج هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 64,900 20 مهر 70,800 78,000
هویج هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
پیاز سفید هودکا - 1کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
پیاز سفید هودکا - 1کیلوگرم هودکا 45,100 16 مهر 31,900 36,300
پیاز سفید هودکا - 1کیلوگرم ارگانیک: خیر
پیاز هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
پیاز هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 130,800 13 اردیبهشت 117,700 130,800
پیاز هودکا - 1 کیلوگرم
پیازچه دکتر بیژن مقدار 160 گرم
صیفی و سبزیجات
پیازچه دکتر بیژن مقدار 160 گرم دکتر بیژن 64,000 23 تیر 64,000 64,000
پیازچه دکتر بیژن مقدار 160 گرم ارگانیک: خیر
کاهو فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
صیفی و سبزیجات
کاهو فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم گل باز 108,000 14 شهریور 108,000 108,000
کاهو فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
کاهو پیچ بامیکا وزن 400 گرم
صیفی و سبزیجات
کاهو پیچ بامیکا وزن 400 گرم بامیکا 68,000 7 مرداد 68,000 68,000
کاهو پیچ بامیکا وزن 400 گرم ارگانیک: خیر
کاهوی فرانسوی بامیکا - 225 گرم
صیفی و سبزیجات
کاهوی فرانسوی بامیکا - 225 گرم بامیکا 135,000 14 شهریور 135,000 135,000
کاهوی فرانسوی بامیکا - 225 گرم ارگانیک: خیر
کدو سبز هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
کدو سبز هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 97,000 25 مهر 56,400 56,400
کدو سبز هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
کدو هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
کدو هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 63,600 21 خرداد 48,500 63,600
کدو هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
کرفس دکتر بیژن مقدار 400 گرم
صیفی و سبزیجات
کرفس دکتر بیژن مقدار 400 گرم دکتر بیژن 100,000 1 مهر 100,000 100,000
کرفس دکتر بیژن مقدار 400 گرم
کلم سفید خرد شده بامیکا وزن 350 گرم
صیفی و سبزیجات
کلم سفید خرد شده بامیکا وزن 350 گرم بامیکا 46,700 23 تیر 46,700 46,700
کلم سفید خرد شده بامیکا وزن 350 گرم ارگانیک: خیر
گوجه فرنگی زیتونی ارگانیک رضوانی - 500 گرم
صیفی و سبزیجات
گوجه فرنگی زیتونی ارگانیک رضوانی - 500 گرم رضوانی 226,800 18 مرداد 226,800 226,800
گوجه فرنگی زیتونی ارگانیک رضوانی - 500 گرم ارگانیک: بله
مجموع موارد: 36 عدد در 1 صفحه
قیمت صیفی و سبزیجات
نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم
قیمت: 57,600 ریال
قیمت: 57,600 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت صیفی و سبزیجات
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
قیمت: 52,500 ریال
قیمت: 52,500 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت صیفی و سبزیجات
کدو هودکا - 1 کیلوگرم
قیمت: 63,600 ریال
قیمت: 63,600 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم
قیمت: 98,000 ریال
قیمت: 98,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت صیفی و سبزیجات
کرفس دکتر بیژن مقدار 400 گرم
قیمت: 100,000 ریال
قیمت: 100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت صیفی و سبزیجات
پیازچه دکتر بیژن مقدار 160 گرم
قیمت: 64,000 ریال
قیمت: 64,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس چدار - 70 گرم
قیمت: 98,000 ریال
قیمت: 98,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت صیفی و سبزیجات
بیبی اسفناج بامیکا مقدار 130 گرم
قیمت: 125,000 ریال
قیمت: 125,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت صیفی و سبزیجات
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم
قیمت: 393,600 ریال
قیمت: 393,600 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس ماست - 70 گرم
قیمت: 88,200 ریال
قیمت: 88,200 ریال
مشاهده‌اطلاعات