قیمت گوشت گاو و گوساله

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
راسته گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
راسته گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی مهتا پروتئین 1,239,900 2 آبان 1,024,800 1,024,800
راسته گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی شکل گوشت: تکه‌ ای
راسته گوساله پویا پروتئین وزن 1000 گرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
راسته گوساله پویا پروتئین وزن 1000 گرم - با ارز نیمایی پویا پروتئین 1,239,900 2 آبان 1,024,800 1,024,800
راسته گوساله پویا پروتئین وزن 1000 گرم - با ارز نیمایی شکل گوشت: تکه‌ ای مناسب برای: خورش، چرخ کرده
قلوه گاه گوساله کیمبال مقدار 1 کیلوگرم
گوشت گاو و گوساله
قلوه گاه گوساله کیمبال مقدار 1 کیلوگرم کیمبال 703,000 20 خرداد 703,000 703,000
قلوه گاه گوساله کیمبال مقدار 1 کیلوگرم شکل گوشت: تکه‌ ای مناسب برای: کباب، چرخ کرده
ماهیچه گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
ماهیچه گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - ارز نیمایی کوروش پروتئین 1,013,100 5 مرداد 896,600 896,600
ماهیچه گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - ارز نیمایی شکل گوشت: تکه‌ ای مناسب برای: کباب
پاچه گوساله کوروش پروتئین البرز بسته 1 عددی
گوشت گاو و گوساله
پاچه گوساله کوروش پروتئین البرز بسته 1 عددی کوروش پروتئین 531,300 21 تیر 430,000 531,300
پاچه گوساله کوروش پروتئین البرز بسته 1 عددی شکل گوشت: تکه‌ ای مناسب برای: آبگوشت
گوشت قیمه ای گوساله مهتا پروتئین وزن 0.5 کیلوگرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
گوشت قیمه ای گوساله مهتا پروتئین وزن 0.5 کیلوگرم - با ارز نیمایی مهتا پروتئین 703,300 30 مهر 471,900 471,900
گوشت قیمه ای گوساله مهتا پروتئین وزن 0.5 کیلوگرم - با ارز نیمایی شکل گوشت: تکه‌ ای مناسب برای: خورش، چرخ کرده
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی کوروش پروتئین 587,900 8 خرداد 558,500 587,900
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی شکل گوشت: چرخ کرده مناسب برای: کباب، چرخ کرده
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 800 گرم
گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 800 گرم کوروش پروتئین 564,300 5 مرداد 423,200 470,300
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 800 گرم شکل گوشت: چرخ کرده مناسب برای: چرخ کرده
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی مهتا پروتئین 806,400 4 آبان 655,900 655,900
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی شکل گوشت: چرخ کرده مناسب برای: چرخ کرده
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهیا پروتئین - 900 گرم
گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهیا پروتئین - 900 گرم مهیا پروتئین 830,000 2 آبان 830,000 830,000
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهیا پروتئین - 900 گرم شکل گوشت: چرخ کرده مناسب برای: کباب استخوان: ندارد
گوشت چرخکرده گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخکرده گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی مهتا پروتئین 806,400 4 آبان 655,900 655,900
گوشت چرخکرده گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی شکل گوشت: چرخ کرده
مجموع موارد: 11 عدد در 1 صفحه
قیمت گوشت گاو و گوساله
راسته گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت: 1,239,900 ریال
قیمت: 1,239,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 800 گرم
قیمت: 564,300 ریال
قیمت: 564,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهیا پروتئین - 900 گرم
قیمت: 830,000 ریال
قیمت: 830,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت گاو و گوساله
پاچه گوساله کوروش پروتئین البرز بسته 1 عددی
قیمت: 531,300 ریال
قیمت: 531,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت گاو و گوساله
راسته گوساله پویا پروتئین وزن 1000 گرم - با ارز نیمایی
قیمت: 1,239,900 ریال
قیمت: 1,239,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 1,013,100 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت گاو و گوساله
قلوه گاه گوساله کیمبال مقدار 1 کیلوگرم
قیمت: 703,000 ریال
قیمت: 703,000 ریال
مشاهده اطلاعات