قیمت گوشت مرغ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بازو ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
گوشت مرغ
بازو ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم پویا پروتئین 375,700 30 مهر 375,700 375,700
بازو ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم طعم: ساده
بازو کبابی مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
گوشت مرغ
بازو کبابی مرغ پویا پروتئین - 900 گرم پویا پروتئین 363,900 2 آبان 395,500 395,500
بازو کبابی مرغ پویا پروتئین - 900 گرم طعم: زعفرانی مناسب برای کباب: بله
بال ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
گوشت مرغ
بال ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم پویا پروتئین 399,300 26 مهر 269,800 269,800
بال ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم طعم: ساده
بال ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
گوشت مرغ
بال ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم مهیا پروتئین 387,900 2 آبان 278,400 284,100
بال ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم طعم: ساده
جوجه بی استخوان زعفرانی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
گوشت مرغ
جوجه بی استخوان زعفرانی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم مهیا پروتئین 568,800 2 آبان 263,100 277,000
جوجه بی استخوان زعفرانی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم طعم: زعفرانی
جوجه کباب ران مرغ لاری کیمبال - 900 گرم
گوشت مرغ
جوجه کباب ران مرغ لاری کیمبال - 900 گرم کیمبال 418,500 17 شهریور 418,500 418,500
جوجه کباب ران مرغ لاری کیمبال - 900 گرم طعم: ساده مناسب برای کباب: بله
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
گوشت مرغ
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم مهیا پروتئین 568,800 2 آبان 568,800 568,800
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم طعم: ساده مناسب برای کباب: بله
جوجه کباب لیمویی مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم
گوشت مرغ
جوجه کباب لیمویی مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم مهیا پروتئین 252,800 2 آبان 123,000 123,000
جوجه کباب لیمویی مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم طعم: لیمویی
ساق مرغ پویا پروتئین - 1800 گرم
گوشت مرغ
ساق مرغ پویا پروتئین - 1800 گرم پویا پروتئین 976,500 2 آبان 976,500 976,500
ساق مرغ پویا پروتئین - 1800 گرم طعم: ساده
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین - 900 گرم
گوشت مرغ
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین - 900 گرم مهیا پروتئین 468,000 2 آبان 318,900 318,900
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین - 900 گرم طعم: ساده مناسب برای کباب: خیر
شنیسل بی آرد مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
گوشت مرغ
شنیسل بی آرد مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم مهیا پروتئین 568,900 2 آبان 263,100 263,100
شنیسل بی آرد مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم طعم: ساده
شنیسل مهیا پروتئین مقدار 900 گرم
گوشت مرغ
شنیسل مهیا پروتئین مقدار 900 گرم مهیا پروتئین 359,900 27 شهریور 263,100 277,000
شنیسل مهیا پروتئین مقدار 900 گرم
فیله مرغ عربی مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم
گوشت مرغ
فیله مرغ عربی مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم مهیا پروتئین 135,500 7 خرداد 135,500 135,500
فیله مرغ عربی مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم
فیله مرغ فرانسوی مهیا پروتئین - 400 گرم
گوشت مرغ
فیله مرغ فرانسوی مهیا پروتئین - 400 گرم مهیا پروتئین 300,000 2 آبان 215,800 215,800
فیله مرغ فرانسوی مهیا پروتئین - 400 گرم مناسب برای کباب: بله
فیله مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
گوشت مرغ
فیله مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم کوروش پروتئین 321,300 27 خرداد 321,300 321,300
فیله مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم طعم: ساده
فیله مرغ کیمبال مقدار 900 گرم
گوشت مرغ
فیله مرغ کیمبال مقدار 900 گرم کیمبال 485,500 22 شهریور 305,300 308,500
فیله مرغ کیمبال مقدار 900 گرم طعم: ساده
گوشت اردک منجمد راگا پروتئین - 1.6 کیلوگرم
گوشت مرغ
گوشت اردک منجمد راگا پروتئین - 1.6 کیلوگرم راگا پروتئین 882,000 28 مرداد 686,000 882,000
گوشت اردک منجمد راگا پروتئین - 1.6 کیلوگرم طعم: ساده
گوشت بلدرچین منجمد راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم
گوشت مرغ
گوشت بلدرچین منجمد راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم راگا پروتئین 344,000 1 مهر 344,000 344,000
گوشت بلدرچین منجمد راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم طعم: ساده
گوشت کبک راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم
گوشت مرغ
گوشت کبک راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم راگا پروتئین 688,000 21 خرداد 632,900 688,000
گوشت کبک راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم طعم: ساده
گوشت کبک منجمد راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم
گوشت مرغ
گوشت کبک منجمد راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم راگا پروتئین 712,000 3 مرداد 607,500 675,000
گوشت کبک منجمد راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم طعم: ساده
مجموع موارد: 20 عدد در 1 صفحه
قیمت گوشت مرغ
شنیسل مهیا پروتئین مقدار 900 گرم
قیمت: 359,900 ریال
قیمت: 359,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 712,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت مرغ
گوشت کبک راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم
قیمت: 688,000 ریال
قیمت: 688,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت مرغ
بازو ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
قیمت: 375,700 ریال
قیمت: 375,700 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت مرغ
ساق مرغ پویا پروتئین - 1800 گرم
قیمت: 976,500 ریال
قیمت: 976,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت مرغ
فیله مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
قیمت: 321,300 ریال
قیمت: 321,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت مرغ
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
قیمت: 568,800 ریال
قیمت: 568,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت مرغ
بازو کبابی مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
قیمت: 363,900 ریال
قیمت: 363,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت مرغ
گوشت اردک منجمد راگا پروتئین - 1.6 کیلوگرم
قیمت: 882,000 ریال
قیمت: 882,000 ریال
مشاهده اطلاعات