قیمت مرغ

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
بازوی کبابی ساده
مرغ
بازوی کبابی ساده 339,000 2 آبان 234,000 235,000
بازوی کبابی ساده
بال کبابی ساده - بدون نوک بال
مرغ
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 355,000 2 آبان 240,000 245,000
بال کبابی ساده - بدون نوک بال
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی
مرغ
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 430,000 20 مهر 325,000 325,000
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی
مرغ
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 220,000 20 مهر 195,000 196,000
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی
مرغ
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 265,000 3 فروردین 265,000 265,000
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی)
مرغ
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 420,000 3 فروردین 420,000 420,000
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی)
بلدرچین کامل تازه
مرغ
بلدرچین کامل تازه 420,000 20 مهر 380,000 383,000
بلدرچین کامل تازه
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی )
مرغ
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 160,000 3 فروردین 160,000 160,000
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی )
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی)
مرغ
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 410,000 3 فروردین 410,000 410,000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی)
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی)
مرغ
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 340,000 19 اردیبهشت 310,000 310,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی)
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی)
مرغ
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 255,000 3 فروردین 255,000 255,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی)
بوقلمون بازو
مرغ
بوقلمون بازو 272,000 7 آبان 154,000 158,000
بوقلمون بازو
بوقلمون بال
مرغ
بوقلمون بال 187,000 7 آبان 111,000 113,000
بوقلمون بال
بوقلمون بال (بدون نوک بال)
مرغ
بوقلمون بال (بدون نوک بال) 100,000 8 خرداد 101,000 101,000
بوقلمون بال (بدون نوک بال)
بوقلمون ران
مرغ
بوقلمون ران 650,000 22:06:36 350,000 358,000
بوقلمون ران
بوقلمون ران با پوست و استخوان
مرغ
بوقلمون ران با پوست و استخوان 587,000 7 آبان 315,000 325,000
بوقلمون ران با پوست و استخوان
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر)
مرغ
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) 240,000 10 خرداد 238,000 240,000
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر)
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر)
مرغ
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) 268,000 21 خرداد 268,000 272,000
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر)
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر)
مرغ
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر) 297,000 27 خرداد 297,000 299,000
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر)
بوقلمون ساق
مرغ
بوقلمون ساق 633,000 7 آبان 340,000 349,000
بوقلمون ساق
بوقلمون ساق با پوست
مرغ
بوقلمون ساق با پوست 288,000 21 خرداد 288,000 292,000
بوقلمون ساق با پوست
بوقلمون سینه
مرغ
بوقلمون سینه 430,000 22:06:36 235,000 268,000
بوقلمون سینه
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان
مرغ
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان 201,000 21 خرداد 201,000 203,000
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان
مرغ
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان 223,000 27 خرداد 223,000 226,000
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان
مرغ
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان 246,000 21 خرداد 246,000 250,000
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان
مرغ
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان 310,000 21 خرداد 310,000 312,000
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان
بوقلمون فیله
مرغ
بوقلمون فیله 812,000 7 آبان 431,000 444,000
بوقلمون فیله
بوقلمون لاشه کامل یا شقه
مرغ
بوقلمون لاشه کامل یا شقه 415,000 22:06:36 208,000 215,000
بوقلمون لاشه کامل یا شقه
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم
مرغ
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم 172,000 27 خرداد 172,000 175,000
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم
مرغ
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم 182,000 21 خرداد 182,000 185,000
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم
بوقلمون مغز ران
مرغ
بوقلمون مغز ران 829,000 7 آبان 440,000 453,000
بوقلمون مغز ران
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان
مرغ
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان 372,000 21 خرداد 372,000 377,000
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان
بوقلمون نیم شقه
مرغ
بوقلمون نیم شقه 437,000 22:06:36 230,000 237,000
بوقلمون نیم شقه
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله)
مرغ
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله) 194,000 21 خرداد 194,000 197,000
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله)
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله)
مرغ
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله) 184,000 21 خرداد 184,000 185,000
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله)
بوقلمون گردن
مرغ
بوقلمون گردن 242,000 7 آبان 138,000 142,000
بوقلمون گردن
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم
مرغ
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم 120,000 21 خرداد 112,000 120,000
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم
تخم بلدرچین 12عددی
مرغ
تخم بلدرچین 12عددی 80,000 7 آبان 38,000 52,000
تخم بلدرچین 12عددی
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت
مرغ
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت 37,000 3 فروردین 37,000 37,000
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت
تخم بلدرچین 15عددی
مرغ
تخم بلدرچین 15عددی 70,000 7 آبان 45,000 64,000
تخم بلدرچین 15عددی
تخم بلدرچین 15عددی بسته بندی پت
مرغ
تخم بلدرچین 15عددی بسته بندی پت 44,000 3 فروردین 44,000 44,000
تخم بلدرچین 15عددی بسته بندی پت
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی
مرغ
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی 125,000 7 آبان 65,000 98,000
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت
مرغ
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت 65,000 3 فروردین 65,000 65,000
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی
مرغ
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی 147,000 7 آبان 99,000 125,000
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی (500 گرم)
مرغ
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی (500 گرم) 99,000 3 فروردین 99,000 99,000
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی (500 گرم)
تخم مرغ بسته 12 عددی
مرغ
تخم مرغ بسته 12 عددی 129,000 12 مهر 83,000 91,000
تخم مرغ بسته 12 عددی
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ
مرغ
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 79,000 21 خرداد 71,000 79,000
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بسته 20 عددی
مرغ
تخم مرغ بسته 20 عددی 198,000 12 مهر 130,000 144,000
تخم مرغ بسته 20 عددی
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ
مرغ
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 125,000 21 خرداد 111,000 125,000
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بسته 6 عددی
مرغ
تخم مرغ بسته 6 عددی 67,000 12 مهر 43,000 47,000
تخم مرغ بسته 6 عددی
مجموع موارد: 122 عدد در 3 صفحه