قیمت سوسیس و کالباس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استیک بوقلمون تنوری 202 وزن 300 گرم
سوسیس و کالباس
استیک بوقلمون تنوری 202 وزن 300 گرم 202 440,000 4 فروردین 440,000 440,000
استیک بوقلمون تنوری 202 وزن 300 گرم تهیه شده از: گوشت بوقلمون درصد گوشت: بالای 70 درصد
استیک گوشت و مرغ تنوری 95 درصد 202 وزن 300 گرم
سوسیس و کالباس
استیک گوشت و مرغ تنوری 95 درصد 202 وزن 300 گرم 202 575,000 15 شهریور 575,000 575,000
استیک گوشت و مرغ تنوری 95 درصد 202 وزن 300 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ، گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
باربیکیو 70 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم
سوسیس و کالباس
باربیکیو 70 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم آندره 387,000 30 مهر 387,000 387,000
باربیکیو 70 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
بلو انجوی سولیکو کاله - 300 گرم
سوسیس و کالباس
بلو انجوی سولیکو کاله - 300 گرم سولیکو 405,500 2 آبان 539,000 539,000
بلو انجوی سولیکو کاله - 300 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ درصد گوشت: بالای 70 درصد
بیکن 97 درصد گوشت فرانسوی 202 وزن 250 گرم
سوسیس و کالباس
بیکن 97 درصد گوشت فرانسوی 202 وزن 250 گرم 202 520,000 2 شهریور 520,000 520,000
بیکن 97 درصد گوشت فرانسوی 202 وزن 250 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
بیکن 98 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم
سوسیس و کالباس
بیکن 98 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم آندره 737,000 2 آبان 645,000 645,000
بیکن 98 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
بیکن ایرلندی 90 درصد سولیکو - 250 گرم
سوسیس و کالباس
بیکن ایرلندی 90 درصد سولیکو - 250 گرم سولیکو 419,000 7 اردیبهشت 419,000 419,000
بیکن ایرلندی 90 درصد سولیکو - 250 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
بیکن ایرلندی 97 درصد سولیکو - 250 گرم
سوسیس و کالباس
بیکن ایرلندی 97 درصد سولیکو - 250 گرم سولیکو 529,000 2 آبان 285,000 385,400
بیکن ایرلندی 97 درصد سولیکو - 250 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
بیکن تنوری 90 درصد سولیکو کاله مقدار 250 گرم
سوسیس و کالباس
بیکن تنوری 90 درصد سولیکو کاله مقدار 250 گرم سولیکو 532,000 30 مهر 532,000 532,000
بیکن تنوری 90 درصد سولیکو کاله مقدار 250 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
توناتو 90 درصد سولیکو وزن 250 گرم
سوسیس و کالباس
توناتو 90 درصد سولیکو وزن 250 گرم سولیکو 474,000 2 آبان 348,000 348,000
توناتو 90 درصد سولیکو وزن 250 گرم تهیه شده از: گوشت بوقلمون درصد گوشت: بالای 70 درصد
رویال بیف 98 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم
سوسیس و کالباس
رویال بیف 98 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم آندره 734,000 2 آبان 734,000 734,000
رویال بیف 98 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سالامی تنوری 90 درصد سولیکو وزن 300 گرم
سوسیس و کالباس
سالامی تنوری 90 درصد سولیکو وزن 300 گرم سولیکو 403,000 11 مهر 403,000 403,000
سالامی تنوری 90 درصد سولیکو وزن 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوجوک 90 درصد سولیکو مقدار 250 گرم
سوسیس و کالباس
سوجوک 90 درصد سولیکو مقدار 250 گرم سولیکو 389,600 21 خرداد 423,500 423,500
سوجوک 90 درصد سولیکو مقدار 250 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوجوک 90 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوجوک 90 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم آندره 753,000 2 آبان 659,000 659,000
سوجوک 90 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم کیمبال 172,300 12 شهریور 132,000 132,800
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: پنیر درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم کیمبال 508,000 30 شهریور 229,000 369,600
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم کیمبال 181,200 8 مرداد 124,000 131,700
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سولیکو - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سولیکو - 300 گرم سولیکو 559,000 2 آبان 549,800 549,900
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سولیکو - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم کیمبال 340,000 28 مرداد 220,000 275,000
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس آلمانی 40% آزما مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس آلمانی 40% آزما مقدار 1000 گرم آزما 235,000 4 فروردین 235,000 235,000
سوسیس آلمانی 40% آزما مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس آلمانی شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس آلمانی شام شام مقدار 500 گرم شام شام 159,000 30 مهر 108,000 135,000
سوسیس آلمانی شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس اسنک 90 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس اسنک 90 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم آندره 546,000 2 آبان 546,000 546,000
سوسیس اسنک 90 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس انجوی 90 درصد گوشت قرمز سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس انجوی 90 درصد گوشت قرمز سولیکو مقدار 300 گرم سولیکو 447,200 2 آبان 489,600 500,400
سوسیس انجوی 90 درصد گوشت قرمز سولیکو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 395,000 12 اردیبهشت 337,000 337,000
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 421,400 6 مهر 428,000 428,000
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ، گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس شکاری 90 درصد گوشت گوشتیران - 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس شکاری 90 درصد گوشت گوشتیران - 500 گرم گوشتیران 839,500 2 آبان 596,200 596,200
سوسیس شکاری 90 درصد گوشت گوشتیران - 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم میکائیلیان 389,100 30 مهر 199,000 389,100
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس فرانکفورتر سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس فرانکفورتر سولیکو مقدار 300 گرم سولیکو 262,000 30 مهر 157,300 157,300
سوسیس فرانکفورتر سولیکو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 325,000 4 فروردین 325,000 325,000
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 177,000 4 فروردین 177,000 177,000
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 375,000 21 فروردین 375,000 375,000
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 372,000 23 فروردین 372,000 372,000
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: پنیر درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 294,300 23 فروردین 294,300 294,300
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 179,000 7 اردیبهشت 153,000 153,000
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران - 280 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران - 280 گرم گوشتیران 257,000 2 آبان 257,000 257,000
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران - 280 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ آزما مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ آزما مقدار 1000 گرم آزما 396,000 4 فروردین 396,000 396,000
سوسیس هات داگ آزما مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ سولیکو مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ سولیکو مقدار 1000 گرم سولیکو 618,000 30 مهر 458,100 498,000
سوسیس هات داگ سولیکو مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 580,200 30 مهر 589,900 589,900
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 477,000 2 آبان 365,000 365,000
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 225,000 1 مهر 193,000 193,000
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم میکائیلیان 188,400 4 فروردین 188,400 188,400
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 411,900 8 مرداد 428,000 428,000
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ، گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ گیاهی نوپرو مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ گیاهی نوپرو مقدار 500 گرم نوپرو 362,900 21 مهر 242,000 288,800
سوسیس هات داگ گیاهی نوپرو مقدار 500 گرم تهیه شده از: گیاه و سبزیجات درصد گوشت: بدون گوشت (گیاهی)
سوسیس هلندی 40 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هلندی 40 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم 202 340,000 18 شهریور 340,000 340,000
سوسیس هلندی 40 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس چوریزو 90 درصد گوشت قرمز و مرغ سولیکو - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس چوریزو 90 درصد گوشت قرمز و مرغ سولیکو - 300 گرم سولیکو 449,000 2 آبان 449,000 449,000
سوسیس چوریزو 90 درصد گوشت قرمز و مرغ سولیکو - 300 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ، گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس چیکو 55% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس چیکو 55% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم سولیکو 135,000 29 فروردین 135,000 135,000
سوسیس چیکو 55% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ همراه با: پنیر درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با سبزیجات مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با سبزیجات مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 276,000 23 فروردین 276,000 276,000
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با سبزیجات مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 420,000 23 فروردین 420,000 420,000
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: پنیر درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 281,000 4 فروردین 281,000 281,000
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 179,000 7 اردیبهشت 153,000 153,000
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
مجموع موارد: 129 عدد در 3 صفحه
قیمت سوسیس و کالباس
ژامبون مخصوص گوساله سولیکو مقدار 300 گرم
قیمت: 410,000 ریال
قیمت: 410,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوسیس و کالباس
کالباس کراکف سولیکو مقدار 300 گرم
قیمت: 235,000 ریال
قیمت: 235,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوسیس و کالباس
کوکتل 55 درصد گوشت با پنیر کیمبال - 1 کیلوگرم
قیمت: 458,500 ریال
قیمت: 458,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوسیس و کالباس
کالباس 60 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم
قیمت: 442,800 ریال
قیمت: 442,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ آزما مقدار 1000 گرم
قیمت: 396,000 ریال
قیمت: 396,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل مرغ 55 درصد گوشتیران - 500 گرم
قیمت: 258,000 ریال
قیمت: 258,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوسیس و کالباس
بیکن 98 درصد گوشت قرمز آندره - 300 گرم
قیمت: 737,000 ریال
قیمت: 737,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم
قیمت: 580,200 ریال
قیمت: 580,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
قیمت: 477,000 ریال
قیمت: 477,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوسیس و کالباس
کالباس تیرنگ سولیکو مقدار 300 گرم
قیمت: 266,000 ریال
قیمت: 266,000 ریال
مشاهده اطلاعات