قیمت دوغ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دوغ آبعلی - بسته 12 عددی
دوغ
دوغ آبعلی - بسته 12 عددی آبعلی 360,000 24 تیر 288,000 360,000
دوغ آبعلی - بسته 12 عددی مناسب برای: تک نفره
دوغ با سبزیجات دلال هراز مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ با سبزیجات دلال هراز مقدار 1.5 لیتر هراز 120,000 6 آبان 77,100 88,000
دوغ با سبزیجات دلال هراز مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ با طعم نعنا دومینو حجم 1.5 لیتر
دوغ
دوغ با طعم نعنا دومینو حجم 1.5 لیتر دومینو 85,000 11 مهر 68,000 70,000
دوغ با طعم نعنا دومینو حجم 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ با طعم نعنا میهن حجم 1.5 لیتر
دوغ
دوغ با طعم نعنا میهن حجم 1.5 لیتر میهن 95,000 30 مهر 70,000 70,000
دوغ با طعم نعنا میهن حجم 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ با طعم نعناع رامک -1.5 لیتر
دوغ
دوغ با طعم نعناع رامک -1.5 لیتر رامک 85,000 6 آبان 63,000 64,400
دوغ با طعم نعناع رامک -1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ با طعم نعناع هراز مقدار 3.8 لیتر
دوغ
دوغ با طعم نعناع هراز مقدار 3.8 لیتر هراز 195,000 6 آبان 135,000 150,000
دوغ با طعم نعناع هراز مقدار 3.8 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ با طعم نعناع پگاه حجم 1.5 لیتر
دوغ
دوغ با طعم نعناع پگاه حجم 1.5 لیتر پگاه 95,000 6 آبان 85,000 85,000
دوغ با طعم نعناع پگاه حجم 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز ارگانیک به همراه پونه خشک کوهپناه - 0.3 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز ارگانیک به همراه پونه خشک کوهپناه - 0.3 لیتر کوهپناه 25,000 18 مرداد 25,000 25,000
دوغ بدون گاز ارگانیک به همراه پونه خشک کوهپناه - 0.3 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: تک نفره
دوغ بدون گاز ارگانیک کوهپناه مقدار 1.3 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز ارگانیک کوهپناه مقدار 1.3 لیتر کوهپناه 91,000 6 آبان 67,100 73,000
دوغ بدون گاز ارگانیک کوهپناه مقدار 1.3 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر عالیس 80,000 6 آبان 61,200 61,200
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی
دوغ
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی عالیس 540,000 25 مرداد 306,000 408,000
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز طراوت مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز طراوت مقدار 1.5 لیتر طراوت 56,000 21 فروردین 56,000 56,000
دوغ بدون گاز طراوت مقدار 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز لیوار مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز لیوار مقدار 1.5 لیتر لیوار 90,000 14 شهریور 90,000 90,000
دوغ بدون گاز لیوار مقدار 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز می ماس حجم 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز می ماس حجم 1.5 لیتر می ماس 80,000 18 مرداد 70,000 70,000
دوغ بدون گاز می ماس حجم 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس بسته 6 عددی
دوغ
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس بسته 6 عددی عالیس 570,000 28 تیر 420,000 420,000
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس بسته 6 عددی سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس مقدار 1.5 لیتر عالیس 84,500 6 آبان 95,000 95,000
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز پاژن مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز پاژن مقدار 1.5 لیتر پاژن 80,000 6 آبان 80,000 80,000
دوغ بدون گاز پاژن مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز کوهپناه مقدار 1.3 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز کوهپناه مقدار 1.3 لیتر کوهپناه 73,000 1 اردیبهشت 73,000 73,000
دوغ بدون گاز کوهپناه مقدار 1.3 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز گرما دیده سنتی خومالی مقدار 1 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز گرما دیده سنتی خومالی مقدار 1 لیتر خومالی 65,000 25 مرداد 58,000 60,000
دوغ بدون گاز گرما دیده سنتی خومالی مقدار 1 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم سبزیجات زالی مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم سبزیجات زالی مقدار 1.5 لیتر زالی 73,000 22 فروردین 71,000 73,000
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم سبزیجات زالی مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم نعناع زالی مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم نعناع زالی مقدار 1.5 لیتر زالی 85,000 11 اردیبهشت 85,000 85,000
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم نعناع زالی مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه با طعم نعناع  مقدار 2.2 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه با طعم نعناع مقدار 2.2 لیتر پگاه 125,000 25 مرداد 115,000 115,000
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه با طعم نعناع مقدار 2.2 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه مقدار 2 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه مقدار 2 لیتر پگاه 120,000 6 آبان 100,000 100,000
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه مقدار 2 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ ترش محلی با طعم گلپر هراز مقدار 2.45 لیتر
دوغ
دوغ ترش محلی با طعم گلپر هراز مقدار 2.45 لیتر هراز 182,000 1 آبان 154,700 155,000
دوغ ترش محلی با طعم گلپر هراز مقدار 2.45 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ سنتی ایلچی چوپان مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ سنتی ایلچی چوپان مقدار 1.5 لیتر چوپان 95,000 6 آبان 75,000 75,000
دوغ سنتی ایلچی چوپان مقدار 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ سنتی با طعم پونه هراز حجم 2.45 لیتر
دوغ
دوغ سنتی با طعم پونه هراز حجم 2.45 لیتر هراز 182,000 6 آبان 182,000 182,000
دوغ سنتی با طعم پونه هراز حجم 2.45 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ سنتی با طعم پونه هراز مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ سنتی با طعم پونه هراز مقدار 1.5 لیتر هراز 90,000 6 آبان 61,300 69,000
دوغ سنتی با طعم پونه هراز مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ سنتی پگاه فارس حجم 1.5 لیتر
دوغ
دوغ سنتی پگاه فارس حجم 1.5 لیتر پگاه 95,000 6 آبان 78,200 85,000
دوغ سنتی پگاه فارس حجم 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ سون کاله - 500 میلی لیتر
دوغ
دوغ سون کاله - 500 میلی لیتر کاله 50,000 5 مرداد 50,000 50,000
دوغ سون کاله - 500 میلی لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر کاله 125,000 6 آبان 125,000 125,000
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ میهن - 1.5 لیتر
دوغ
دوغ میهن - 1.5 لیتر میهن 95,000 30 مهر 95,000 95,000
دوغ میهن - 1.5 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ نعنا مانیزان مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ نعنا مانیزان مقدار 1.5 لیتر مانیزان 80,000 6 آبان 63,000 63,000
دوغ نعنا مانیزان مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ همراه با سبزیجات معطر طراوت مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ همراه با سبزیجات معطر طراوت مقدار 1.5 لیتر طراوت 80,000 11 اردیبهشت 80,000 80,000
دوغ همراه با سبزیجات معطر طراوت مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ چوپان - 900 میلی لیتر
دوغ
دوغ چوپان - 900 میلی لیتر چوپان 40,000 6 آبان 40,000 40,000
دوغ چوپان - 900 میلی لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر کاله 125,000 6 مهر 105,000 105,000
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر  بسته 6 عددی
دوغ
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی کاله 750,000 6 آبان 750,000 750,000
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ کفیر پاژن مقدار 1500 گرم
دوغ
دوغ کفیر پاژن مقدار 1500 گرم پاژن 80,000 6 آبان 90,000 90,000
دوغ کفیر پاژن مقدار 1500 گرم سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ کفیر پگاه مقدار 1500 گرم
دوغ
دوغ کفیر پگاه مقدار 1500 گرم پگاه 105,000 6 آبان 80,000 80,000
دوغ کفیر پگاه مقدار 1500 گرم مناسب برای: خانواده
دوغ گازدار تخمیری رامک 1.5 لیتر
دوغ
دوغ گازدار تخمیری رامک 1.5 لیتر رامک 75,000 1 آبان 62,700 70,000
دوغ گازدار تخمیری رامک 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ گازدار تخمیری پگاه مقدار 2 لیتر
دوغ
دوغ گازدار تخمیری پگاه مقدار 2 لیتر پگاه 120,000 6 آبان 110,000 110,000
دوغ گازدار تخمیری پگاه مقدار 2 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ گازدار شه وین مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ گازدار شه وین مقدار 1.5 لیتر شه وین 60,000 6 آبان 60,000 60,000
دوغ گازدار شه وین مقدار 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ گازدار شهری پگاه مقدار 2 لیتر
دوغ
دوغ گازدار شهری پگاه مقدار 2 لیتر پگاه 120,000 6 آبان 120,000 120,000
دوغ گازدار شهری پگاه مقدار 2 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ گازدار طبیعی کاله مقدار 1.5 لیتر بسته 6عددی
دوغ
دوغ گازدار طبیعی کاله مقدار 1.5 لیتر بسته 6عددی کاله 510,000 28 تیر 337,500 450,000
دوغ گازدار طبیعی کاله مقدار 1.5 لیتر بسته 6عددی مناسب برای: خانواده
دوغ گازدار مانیزان مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ گازدار مانیزان مقدار 1.5 لیتر مانیزان 80,000 6 آبان 65,000 65,000
دوغ گازدار مانیزان مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
نوشیدنی لبنی کفیر هراز مقدار 1 لیتر
دوغ
نوشیدنی لبنی کفیر هراز مقدار 1 لیتر هراز 76,400 6 آبان 64,200 67,500
نوشیدنی لبنی کفیر هراز مقدار 1 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
نوشیدنی کفیر پروبیوتیک کاله - 1 لیتر بسته 6 عددی
دوغ
نوشیدنی کفیر پروبیوتیک کاله - 1 لیتر بسته 6 عددی کاله 379,000 1 آبان 540,000 540,000
نوشیدنی کفیر پروبیوتیک کاله - 1 لیتر بسته 6 عددی سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
مجموع موارد: 46 عدد در 1 صفحه
قیمت دوغ
دوغ کفیر پگاه مقدار 1500 گرم
قیمت: 105,000 ریال
قیمت: 105,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 120,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوغ
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر
قیمت: 125,000 ریال
قیمت: 125,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوغ
دوغ بدون گاز می ماس حجم 1.5 لیتر
قیمت: 80,000 ریال
قیمت: 80,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوغ
دوغ چوپان - 900 میلی لیتر
قیمت: 40,000 ریال
قیمت: 40,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دوغ
دوغ سنتی پگاه فارس حجم 1.5 لیتر
قیمت: 95,000 ریال
قیمت: 95,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 182,000 ریال
مشاهده اطلاعات