قیمت دسر آماده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
حلوا فارسی وزن 250 گرم
دسر آماده
حلوا فارسی وزن 250 گرم فارسی 156,700 22:08:38 135,000 138,000
حلوا فارسی وزن 250 گرم نوع بسته‌بندی: خانواده
دسر زعفرانی دومینو مقدار 100 گرم
دسر آماده
دسر زعفرانی دومینو مقدار 100 گرم دومینو 32,300 1 مهر 21,000 21,000
دسر زعفرانی دومینو مقدار 100 گرم نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: زعفران
دسر شکلات نارگیل دومینو - 100 گرم
دسر آماده
دسر شکلات نارگیل دومینو - 100 گرم دومینو 21,000 10 تیر 19,600 28,000
دسر شکلات نارگیل دومینو - 100 گرم نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: کاکاکوئی
دسر شیری دنت با طعم شکلاتی بسته 6 عددی
دسر آماده
دسر شیری دنت با طعم شکلاتی بسته 6 عددی دنت 60,000 13 خرداد 60,000 60,000
دسر شیری دنت با طعم شکلاتی بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: کاکاکوئی
دسر نوشیدنی توت فرنگی دومینو حجم 200 میلی لیتر
دسر آماده
دسر نوشیدنی توت فرنگی دومینو حجم 200 میلی لیتر دومینو 30,000 24 تیر 24,000 24,000
دسر نوشیدنی توت فرنگی دومینو حجم 200 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: توت فرنگی
دسر نوشیدنی شکلات دومینو حجم 200 میلی لیتر
دسر آماده
دسر نوشیدنی شکلات دومینو حجم 200 میلی لیتر دومینو 26,000 6 مهر 24,000 24,000
دسر نوشیدنی شکلات دومینو حجم 200 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: کاکاکوئی
دسر نوشیدنی طالبی دومینو حجم 200 میلی لیتر
دسر آماده
دسر نوشیدنی طالبی دومینو حجم 200 میلی لیتر دومینو 28,000 11 اردیبهشت 28,000 28,000
دسر نوشیدنی طالبی دومینو حجم 200 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: طالبی
دسر نوشیدنی موز دومینو حجم 200 میلی لیتر
دسر آماده
دسر نوشیدنی موز دومینو حجم 200 میلی لیتر دومینو 24,000 26 خرداد 24,000 30,000
دسر نوشیدنی موز دومینو حجم 200 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: موز
دسر وانیلی دومینو مقدار 100 گرم
دسر آماده
دسر وانیلی دومینو مقدار 100 گرم دومینو 35,000 11 مهر 19,600 19,600
دسر وانیلی دومینو مقدار 100 گرم نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: وانیل
دسر پانا کوتا کاله مقدار 1لیتر
دسر آماده
دسر پانا کوتا کاله مقدار 1لیتر کاله 240,000 3 مهر 240,000 240,000
دسر پانا کوتا کاله مقدار 1لیتر نوع بسته‌بندی: خانواده طعم: ساده
دسر پاناکوتا انبه دنت مقدار 100 گرم
دسر آماده
دسر پاناکوتا انبه دنت مقدار 100 گرم دنت 40,000 25 مرداد 40,000 40,000
دسر پاناکوتا انبه دنت مقدار 100 گرم نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: انبه
دسر پاناکوتا توت فرنگی دنت مقدار 100 گرم
دسر آماده
دسر پاناکوتا توت فرنگی دنت مقدار 100 گرم دنت 40,000 22:08:38 40,000 40,000
دسر پاناکوتا توت فرنگی دنت مقدار 100 گرم نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: توت فرنگی
دسر کرم کارامل دومینو مقدار 100 گرم
دسر آماده
دسر کرم کارامل دومینو مقدار 100 گرم دومینو 38,000 22:08:38 21,000 30,000
دسر کرم کارامل دومینو مقدار 100 گرم نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: کارامل
سمنو جوانه فرد وزن 300 گرم
دسر آماده
سمنو جوانه فرد وزن 300 گرم جوانه فرد 104,500 08:07:42 62,000 62,000
سمنو جوانه فرد وزن 300 گرم نوع بسته‌بندی: خانواده طعم: ساده
سمنو جوانه فرد وزن 500 گرم
دسر آماده
سمنو جوانه فرد وزن 500 گرم جوانه فرد 154,500 21 مهر 119,000 119,000
سمنو جوانه فرد وزن 500 گرم نوع بسته‌بندی: خانواده طعم: ساده
شیربرنج دارچینی کاله مقدار 150 گرم
دسر آماده
شیربرنج دارچینی کاله مقدار 150 گرم کاله 40,000 15 تیر 34,000 34,000
شیربرنج دارچینی کاله مقدار 150 گرم نوع بسته‌بندی: تک نفره
لاکی فروت دسر کاله با طعم آلبالو - 180 میلی لیتر
دسر آماده
لاکی فروت دسر کاله با طعم آلبالو - 180 میلی لیتر کاله 81,000 25 مرداد 90,000 90,000
لاکی فروت دسر کاله با طعم آلبالو - 180 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: آلبالو
لاکی فروت دسر کاله با طعم سیب - 180 میلی لیتر
دسر آماده
لاکی فروت دسر کاله با طعم سیب - 180 میلی لیتر کاله 81,000 18 مرداد 90,000 90,000
لاکی فروت دسر کاله با طعم سیب - 180 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: سیب
لاکی فروت نوشیدنی کاله با طعم آلبالو - 180 میلی لیتر
دسر آماده
لاکی فروت نوشیدنی کاله با طعم آلبالو - 180 میلی لیتر کاله 85,500 08:07:43 81,000 90,000
لاکی فروت نوشیدنی کاله با طعم آلبالو - 180 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: آلبالو
لاکی فروت نوشیدنی کاله با طعم آلو - 180 میلی لیتر
دسر آماده
لاکی فروت نوشیدنی کاله با طعم آلو - 180 میلی لیتر کاله 81,000 25 مرداد 81,000 81,000
لاکی فروت نوشیدنی کاله با طعم آلو - 180 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: آلو
لاکی فروت نوشیدنی کاله با طعم سیب - 180 میلی لیتر
دسر آماده
لاکی فروت نوشیدنی کاله با طعم سیب - 180 میلی لیتر کاله 90,000 6 مهر 90,000 90,000
لاکی فروت نوشیدنی کاله با طعم سیب - 180 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: سیب
پوره سیب و انبه پوره لند - 90 گرم
دسر آماده
پوره سیب و انبه پوره لند - 90 گرم متفرقه 58,000 22 فروردین 58,000 58,000
پوره سیب و انبه پوره لند - 90 گرم نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: انبه، سیب
پوره سیب و موز پوره لند - 90 گرم
دسر آماده
پوره سیب و موز پوره لند - 90 گرم متفرقه 58,000 27 فروردین 58,000 58,000
پوره سیب و موز پوره لند - 90 گرم نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: سیب، موز
کرم کارامل می ماس مقدار 100 گرم
دسر آماده
کرم کارامل می ماس مقدار 100 گرم می ماس 35,000 22:08:38 25,000 25,000
کرم کارامل می ماس مقدار 100 گرم نوع بسته‌بندی: تک نفره طعم: کارامل
کیک لاوا شکلاتی کاله مقدار 160 گرم
دسر آماده
کیک لاوا شکلاتی کاله مقدار 160 گرم کاله 71,200 22:08:38 71,200 71,200
کیک لاوا شکلاتی کاله مقدار 160 گرم نوع بسته‌بندی: خانواده طعم: کاکاکوئی
مجموع موارد: 25 عدد در 1 صفحه
قیمت دسر آماده
سمنو جوانه فرد وزن 500 گرم
قیمت: 154,500 ریال
قیمت: 154,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دسر آماده
دسر کرم کارامل دومینو مقدار 100 گرم
قیمت: 38,000 ریال
قیمت: 38,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دسر آماده
کرم کارامل می ماس مقدار 100 گرم
قیمت: 35,000 ریال
قیمت: 35,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دسر آماده
دسر نوشیدنی طالبی دومینو حجم 200 میلی لیتر
قیمت: 28,000 ریال
قیمت: 28,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دسر آماده
دسر پاناکوتا توت فرنگی دنت مقدار 100 گرم
قیمت: 40,000 ریال
قیمت: 40,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دسر آماده
دسر شکلات نارگیل دومینو - 100 گرم
قیمت: 21,000 ریال
قیمت: 21,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دسر آماده
پوره سیب و انبه پوره لند - 90 گرم
قیمت: 58,000 ریال
قیمت: 58,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دسر آماده
دسر نوشیدنی شکلات دومینو حجم 200 میلی لیتر
قیمت: 26,000 ریال
قیمت: 26,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 81,000 ریال
مشاهده اطلاعات