قیمت لبنیات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 180 گرم
پنیر
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 180 گرم دگا 125,000 4 فروردین 125,000 125,000
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 180 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: رنده شده
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 500 گرم
پنیر
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 500 گرم دگا 322,000 11 اردیبهشت 296,300 322,000
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 500 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: رنده شده
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 1 کیلوگرم
پنیر
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 1 کیلوگرم دالیا 650,000 14 شهریور 585,000 650,000
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 1 کیلوگرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: رنده شده
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 500 گرم
پنیر
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 500 گرم دالیا 308,700 14 شهریور 308,700 308,700
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 500 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: رنده شده
پنیر استیک مدادی کالین مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر استیک مدادی کالین مقدار 200 گرم کالین 270,000 6 آبان 190,000 190,000
پنیر استیک مدادی کالین مقدار 200 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: رشته ای
پنیر اسرم کاله مقدار 250 گرم
پنیر
پنیر اسرم کاله مقدار 250 گرم کاله 411,000 6 آبان 301,700 328,000
پنیر اسرم کاله مقدار 250 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر اعلا پگاه مقدار 400 گرم
پنیر
پنیر اعلا پگاه مقدار 400 گرم پگاه 155,000 1 آبان 155,000 155,000
پنیر اعلا پگاه مقدار 400 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر امنتالر طبیعی کالین مقدار 350 گرم
پنیر
پنیر امنتالر طبیعی کالین مقدار 350 گرم کالین 470,000 15 خرداد 432,400 470,000
پنیر امنتالر طبیعی کالین مقدار 350 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 100 گرم کیبی 86,000 18 مرداد 67,500 71,000
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 200 گرم کیبی 200,000 1 آبان 147,200 152,000
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 400 گرم
پنیر
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 400 گرم کیبی 370,000 6 آبان 282,100 297,000
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 400 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر بف رامک وزن 400 گرم
پنیر
پنیر بف رامک وزن 400 گرم رامک 138,500 6 آبان 99,300 119,000
پنیر بف رامک وزن 400 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر بلغاری صباح - 400 گرم
پنیر
پنیر بلغاری صباح - 400 گرم صباح 216,000 1 آبان 211,200 211,200
پنیر بلغاری صباح - 400 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر بلغاری پگاه مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر بلغاری پگاه مقدار 200 گرم پگاه 145,000 6 آبان 145,000 145,000
پنیر بلغاری پگاه مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر بوترکیزه کاله مقدار 250 گرم
پنیر
پنیر بوترکیزه کاله مقدار 250 گرم کاله 430,300 6 آبان 301,700 328,000
پنیر بوترکیزه کاله مقدار 250 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه رامک وزن 520 گرم
پنیر
پنیر تازه رامک وزن 520 گرم رامک 189,000 6 آبان 121,400 149,000
پنیر تازه رامک وزن 520 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه سفید پاکبان وزن 400 گرم
پنیر
پنیر تازه سفید پاکبان وزن 400 گرم پاکبان 80,000 5 تیر 76,500 80,000
پنیر تازه سفید پاکبان وزن 400 گرم میزان چربی: کم چرب
پنیر تازه موزارلا کاله مدل توپی مقدار 500 گرم
پنیر
پنیر تازه موزارلا کاله مدل توپی مقدار 500 گرم کاله 494,000 6 آبان 400,000 400,000
پنیر تازه موزارلا کاله مدل توپی مقدار 500 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: مایع
پنیر تازه موزارلا کاله مدل مرواریدی مقدار 500 گرم
پنیر
پنیر تازه موزارلا کاله مدل مرواریدی مقدار 500 گرم کاله 494,000 6 آبان 400,000 400,000
پنیر تازه موزارلا کاله مدل مرواریدی مقدار 500 گرم
پنیر تازه پاستوریزه پگاه مقدار 800 گرم
پنیر
پنیر تازه پاستوریزه پگاه مقدار 800 گرم پگاه 275,500 30 مهر 248,000 248,000
پنیر تازه پاستوریزه پگاه مقدار 800 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه پاک وزن 300 گرم
پنیر
پنیر تازه پاک وزن 300 گرم پاک 82,600 6 آبان 59,200 65,000
پنیر تازه پاک وزن 300 گرم میزان چربی: کم چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه پاک وزن 400 گرم
پنیر
پنیر تازه پاک وزن 400 گرم پاک 92,300 6 آبان 76,500 85,000
پنیر تازه پاک وزن 400 گرم میزان چربی: کم چرب شکل پنیر: ورقه‌ای
پنیر خامه ای آلیما مقدار 1 کیلوگرم
پنیر
پنیر خامه ای آلیما مقدار 1 کیلوگرم آلیما 360,000 14 شهریور 360,000 360,000
پنیر خامه ای آلیما مقدار 1 کیلوگرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: مایع
پنیر خامه ای دامداران مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای دامداران مقدار 200 گرم دامداران 80,000 18 مرداد 57,000 59,000
پنیر خامه ای دامداران مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای دومینو مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای دومینو مقدار 100 گرم دومینو 31,000 20 فروردین 31,000 31,000
پنیر خامه ای دومینو مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای رامک وزن 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای رامک وزن 100 گرم رامک 40,000 24 تیر 35,000 35,000
پنیر خامه ای رامک وزن 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای رامک وزن 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای رامک وزن 200 گرم رامک 80,000 18 مرداد 58,500 59,800
پنیر خامه ای رامک وزن 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای رامک وزن 300 گرم
پنیر
پنیر خامه ای رامک وزن 300 گرم رامک 110,000 1 آبان 80,600 82,800
پنیر خامه ای رامک وزن 300 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای صباح با سبزیجات - 150 گرم
پنیر
پنیر خامه ای صباح با سبزیجات - 150 گرم صباح 72,500 6 آبان 46,700 46,700
پنیر خامه ای صباح با سبزیجات - 150 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای لیوار مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای لیوار مقدار 200 گرم لیوار 85,000 18 مرداد 54,000 60,000
پنیر خامه ای لیوار مقدار 200 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای می ماس مقدار 150 گرم
پنیر
پنیر خامه ای می ماس مقدار 150 گرم می ماس 70,000 6 آبان 40,000 40,000
پنیر خامه ای می ماس مقدار 150 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای می ماس مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای می ماس مقدار 200 گرم می ماس 70,000 24 تیر 60,000 60,000
پنیر خامه ای می ماس مقدار 200 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: ورقه‌ای
پنیر خامه ای میهن مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای میهن مقدار 100 گرم میهن 40,000 6 آبان 30,000 30,000
پنیر خامه ای میهن مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای هراز مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای هراز مقدار 200 گرم هراز 80,900 6 آبان 59,900 59,900
پنیر خامه ای هراز مقدار 200 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای ویلی کاله مقدار 350گرم
پنیر
پنیر خامه ای ویلی کاله مقدار 350گرم کاله 147,200 6 آبان 126,000 133,000
پنیر خامه ای ویلی کاله مقدار 350گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای پاکبان وزن 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای پاکبان وزن 100 گرم پاکبان 35,000 24 تیر 31,500 33,200
پنیر خامه ای پاکبان وزن 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای پاکبان وزن 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای پاکبان وزن 200 گرم پاکبان 70,000 24 تیر 47,000 47,000
پنیر خامه ای پاکبان وزن 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کالبر مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کالبر مقدار 100 گرم کالبر 32,400 24 تیر 32,400 32,400
پنیر خامه ای کالبر مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کالبر وزن 170 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کالبر وزن 170 گرم کالبر 57,600 5 مرداد 64,800 64,800
پنیر خامه ای کالبر وزن 170 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کاله مقدار 1000 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کاله مقدار 1000 گرم کاله 360,000 6 مرداد 324,000 360,000
پنیر خامه ای کاله مقدار 1000 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کالین مقدار 80 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کالین مقدار 80 گرم کالین 32,000 1 آبان 24,300 27,000
پنیر خامه ای کالین مقدار 80 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کاکائویی هراز -  30 گرم بسته 6 عددی
پنیر
پنیر خامه ای کاکائویی هراز - 30 گرم بسته 6 عددی هراز 67,500 25 خرداد 67,500 67,500
پنیر خامه ای کاکائویی هراز - 30 گرم بسته 6 عددی میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کیبی مقدار 180 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کیبی مقدار 180 گرم کیبی 99,000 1 آبان 91,000 99,000
پنیر خامه ای کیبی مقدار 180 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کیبی مقدار 350 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کیبی مقدار 350 گرم کیبی 175,000 6 آبان 161,000 166,200
پنیر خامه ای کیبی مقدار 350 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای گردویی پگاه مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای گردویی پگاه مقدار 200 گرم پگاه 90,000 4 فروردین 90,000 90,000
پنیر خامه ای گردویی پگاه مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی همراه با: گردو
پنیر خرما آلیما مقدار 150 گرم
پنیر
پنیر خرما آلیما مقدار 150 گرم آلیما 85,000 25 مرداد 76,500 85,000
پنیر خرما آلیما مقدار 150 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر دانمارکی فتا آلیما مقدار 320  گرم
پنیر
پنیر دانمارکی فتا آلیما مقدار 320 گرم آلیما 130,000 6 آبان 99,000 104,000
پنیر دانمارکی فتا آلیما مقدار 320 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر دیپ چدار کاله -1000 گرم
پنیر
پنیر دیپ چدار کاله -1000 گرم کاله 418,000 6 آبان 440,000 440,000
پنیر دیپ چدار کاله -1000 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر دیپ چدار کالین مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر دیپ چدار کالین مقدار 100 گرم کالین 75,000 6 آبان 45,000 45,000
پنیر دیپ چدار کالین مقدار 100 گرم شکل پنیر: مایع
پنیر دیپ گودا کالین مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر دیپ گودا کالین مقدار 100 گرم کالین 75,000 6 آبان 45,000 45,000
پنیر دیپ گودا کالین مقدار 100 گرم شکل پنیر: مایع
مجموع موارد: 1205 عدد در 25 صفحه
قیمت لبنیات
پودر پنیر پارمسان کاله وزن 80 گرم
قیمت: 216,600 ریال
قیمت: 216,600 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لبنیات
دسر توت فرنگی دنت - 100 گرم
قیمت: 35,000 ریال
قیمت: 35,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لبنیات
ماست همزده پرچرب دامداران مقدار 800 گرم
قیمت: 95,000 ریال
قیمت: 95,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لبنیات
پنیر لیقوان لارالند مقدار 700 گرم
قیمت: 660,000 ریال
قیمت: 660,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لبنیات
ماست موسیر پر چرب پاکبان وزن 450 گرم
قیمت: 69,000 ریال
قیمت: 69,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لبنیات
ماست پر چرب می ماس مقدار 900 گرم
قیمت: 73,000 ریال
قیمت: 73,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لبنیات
خامه پاستوریزه کالین مقدار 100 گرم
قیمت: 50,000 ریال
قیمت: 50,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لبنیات
پنیر لبنه آلیما - 1 کیلوگرم
قیمت: 340,000 ریال
قیمت: 340,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 270,000 ریال
مشاهده اطلاعات