قیمت صبحانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ارده دلیجان - 500 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دلیجان - 500 گرم 400,000 15 مهر 340,000 340,000
ارده دلیجان - 500 گرم
ارده دلیجان - 900 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دلیجان - 900 گرم 595,000 5 مهر 595,000 595,000
ارده دلیجان - 900 گرم
ارده دو آتیشه طحان مقدار 650 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دو آتیشه طحان مقدار 650 گرم 468,000 1 شهریور 468,000 468,000
ارده دو آتیشه طحان مقدار 650 گرم
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 350 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 350 گرم 380,000 1 آبان 243,000 248,000
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 350 گرم
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 700 گرم 735,000 1 آبان 448,200 458,000
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 700 گرم
ارده دوآتیشه شیررضا - 450 گرم به همراه مربا گلاب شیررضا - 350 گرمی
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دوآتیشه شیررضا - 450 گرم به همراه مربا گلاب شیررضا - 350 گرمی 690,000 15 مهر 690,000 690,000
ارده دوآتیشه شیررضا - 450 گرم به همراه مربا گلاب شیررضا - 350 گرمی
ارده ساده شیررضا - 400 گرم به همراه شیره خرما شیررضا - 450 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ساده شیررضا - 400 گرم به همراه شیره خرما شیررضا - 450 گرم 720,000 5 مهر 530,000 530,000
ارده ساده شیررضا - 400 گرم به همراه شیره خرما شیررضا - 450 گرم
ارده ساده شیررضا - 450 گرم به همراه شیره انگور شیررضا - 350  گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ساده شیررضا - 450 گرم به همراه شیره انگور شیررضا - 350 گرم 790,000 5 مهر 790,000 790,000
ارده ساده شیررضا - 450 گرم به همراه شیره انگور شیررضا - 350 گرم
ارده ساده شیررضا - 450 گرمی به همراه شیره توت - 350 گرمی
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ساده شیررضا - 450 گرمی به همراه شیره توت - 350 گرمی 765,000 15 مهر 765,000 765,000
ارده ساده شیررضا - 450 گرمی به همراه شیره توت - 350 گرمی
ارده سنتی راوک-700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده سنتی راوک-700 گرم متفرقه 1,000,000 5 مهر 1,000,000 1,000,000
ارده سنتی راوک-700 گرم
ارده سیمرغ وزن 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده سیمرغ وزن 400 گرم 307,000 17 مرداد 213,000 310,000
ارده سیمرغ وزن 400 گرم
ارده شکلات شیری ترنگ مقدار 300 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده شکلات شیری ترنگ مقدار 300 گرم 187,500 20 مهر 220,000 250,000
ارده شکلات شیری ترنگ مقدار 300 گرم
ارده شیرین ممتاز مزرعه-270گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده شیرین ممتاز مزرعه-270گرم متفرقه 225,000 31 شهریور 204,200 215,000
ارده شیرین ممتاز مزرعه-270گرم
ارده عقاب مقدار 600 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده عقاب مقدار 600 گرم 584,000 30 مهر 404,000 405,000
ارده عقاب مقدار 600 گرم
ارده قدیما - 450 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده قدیما - 450 گرم 500,000 29 مهر 380,000 380,000
ارده قدیما - 450 گرم
ارده ممتاز رازقی - 300 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ممتاز رازقی - 300 گرم متفرقه 260,000 5 مهر 260,000 260,000
ارده ممتاز رازقی - 300 گرم
ارده ممتاز رازقی - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ممتاز رازقی - 700 گرم متفرقه 450,000 15 مهر 450,000 450,000
ارده ممتاز رازقی - 700 گرم
ارده ممتاز شیررضا - 350 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ممتاز شیررضا - 350 گرم 375,000 1 آبان 238,500 243,000
ارده ممتاز شیررضا - 350 گرم
ارده ممتاز شیررضا - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ممتاز شیررضا - 700 گرم 730,000 1 آبان 445,500 455,000
ارده ممتاز شیررضا - 700 گرم
ارده و سیاه دانه مجلسی سرافراز - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده و سیاه دانه مجلسی سرافراز - 700 گرم 530,000 21 تیر 420,000 470,000
ارده و سیاه دانه مجلسی سرافراز - 700 گرم
ارده و شیره خرما چاپاتی - 220 گرم بسته 2 عددی
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده و شیره خرما چاپاتی - 220 گرم بسته 2 عددی 200,000 14 شهریور 180,000 200,000
ارده و شیره خرما چاپاتی - 220 گرم بسته 2 عددی
ارده و فندق مجلسی سرافراز - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده و فندق مجلسی سرافراز - 700 گرم 600,000 4 مرداد 545,000 545,000
ارده و فندق مجلسی سرافراز - 700 گرم
ارده چاپاتی - 330 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده چاپاتی - 330 گرم 300,000 14 شهریور 270,000 300,000
ارده چاپاتی - 330 گرم
ارده کنجد سفید طحان مقدار 650 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده کنجد سفید طحان مقدار 650 گرم 480,000 11 شهریور 465,000 465,000
ارده کنجد سفید طحان مقدار 650 گرم
حلوا ارده با شیره انگور شیررضا - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده با شیره انگور شیررضا - 400 گرم 385,000 5 مهر 261,000 290,000
حلوا ارده با شیره انگور شیررضا - 400 گرم
حلوا ارده با شیره توت شیررضا - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده با شیره توت شیررضا - 400 گرم 360,000 10 مهر 243,000 270,000
حلوا ارده با شیره توت شیررضا - 400 گرم
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی  - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی - 400 گرم متفرقه 240,000 02:06:27 240,000 240,000
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی - 400 گرم
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی -250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی -250 گرم 150,000 17 مرداد 150,000 150,000
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی -250 گرم
حلوا ارده با شیره خرما شیررضا - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده با شیره خرما شیررضا - 400 گرم 340,000 5 مهر 223,000 248,000
حلوا ارده با شیره خرما شیررضا - 400 گرم
حلوا ارده بدون قند کامور - 170 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده بدون قند کامور - 170 گرم متفرقه 220,000 02:06:27 175,000 175,000
حلوا ارده بدون قند کامور - 170 گرم
حلوا ارده سیمرغ وزن 100 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده سیمرغ وزن 100 گرم 55,000 4 مرداد 37,000 55,000
حلوا ارده سیمرغ وزن 100 گرم
حلوا ارده سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده سیمرغ وزن 800 گرم 340,000 12 مرداد 205,000 340,000
حلوا ارده سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا ارده شکری عقاب مقدار 50 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده شکری عقاب مقدار 50 گرم 43,000 26 شهریور 35,000 38,000
حلوا ارده شکری عقاب مقدار 50 گرم
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی  - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 400 گرم متفرقه 240,000 14 شهریور 240,000 240,000
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 400 گرم
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 1کیلوگرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 1کیلوگرم 700,000 1 آبان 630,000 630,000
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 1کیلوگرم
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 250 گرم 150,000 17 مرداد 150,000 150,000
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 250 گرم
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 500 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 500 گرم 350,000 1 آبان 350,000 350,000
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 500 گرم
حلوا ارده نرم برادران عاصمی - 1کیلوگرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده نرم برادران عاصمی - 1کیلوگرم 620,000 1 آبان 558,000 558,000
حلوا ارده نرم برادران عاصمی - 1کیلوگرم
حلوا ارده نرم برادران عاصمی - 500 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده نرم برادران عاصمی - 500 گرم 320,000 1 آبان 288,000 288,000
حلوا ارده نرم برادران عاصمی - 500 گرم
حلوا ارده هلی و پسته ای دلیجان - 800 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده هلی و پسته ای دلیجان - 800 گرم 580,000 15 مهر 580,000 580,000
حلوا ارده هلی و پسته ای دلیجان - 800 گرم
حلوا ارده هلی پسته ای دلیجان - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده هلی پسته ای دلیجان - 400 گرم 300,000 15 مهر 300,000 300,000
حلوا ارده هلی پسته ای دلیجان - 400 گرم
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 400 گرم 220,000 4 مرداد 154,000 180,000
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 400 گرم
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 800 گرم 420,000 12 مرداد 400,000 400,000
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا شکری با تزئین پسته یایلا -250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری با تزئین پسته یایلا -250 گرم 189,000 25 مهر 170,100 170,100
حلوا شکری با تزئین پسته یایلا -250 گرم
حلوا شکری با تزئین پسته یایلا -500گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری با تزئین پسته یایلا -500گرم 305,100 30 مهر 305,100 305,100
حلوا شکری با تزئین پسته یایلا -500گرم
حلوا شکری با تزئین کنجد قدیما - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری با تزئین کنجد قدیما - 400 گرم 260,000 31 شهریور 234,000 234,000
حلوا شکری با تزئین کنجد قدیما - 400 گرم
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم 226,000 21 تیر 226,000 226,000
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری ساده دلوکا - 200 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده دلوکا - 200 گرم 200,000 30 مهر 159,000 159,000
حلوا شکری ساده دلوکا - 200 گرم
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 400 گرم 330,000 30 مهر 330,000 330,000
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 880 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 880 گرم 585,000 26 شهریور 419,000 419,000
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 880 گرم
مجموع موارد: 1183 عدد در 24 صفحه
قیمت صبحانه
کرم کاکائو فندقی لاردی - 120گرم
قیمت: 120,000 ریال
قیمت: 120,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صبحانه
معجون کنجدی ساده مزرعه -200گرم
قیمت: 185,000 ریال
قیمت: 185,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صبحانه
مربا توت فرنگی اروم آدا - 300 گرم
قیمت: 125,000 ریال
قیمت: 125,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صبحانه
مربا زرد آلو شانا - 310 گرم
قیمت: 144,900 ریال
قیمت: 144,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صبحانه
عسل شیگوار - 1.07 کیلوگرم
قیمت: 1,419,000 ریال
قیمت: 1,419,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صبحانه
کرم ارده فندقی شیررضا مقدار 200 گرم
قیمت: 310,000 ریال
قیمت: 310,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صبحانه
کرم کنجد دکتر بادام - 220 گرم
قیمت: 251,000 ریال
قیمت: 251,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صبحانه
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم
قیمت: 226,000 ریال
قیمت: 226,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صبحانه
عسل ملکه صفایی خوانسار - 2000 گرم
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات