قیمت زعفران

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
زعفران دسته ( دختر پیچ )
زعفران
زعفران دسته ( دختر پیچ ) 59,000,000 29 مهر 63,000,000 63,500,000
زعفران دسته ( دختر پیچ )
زعفران ریشه سفید
زعفران
زعفران ریشه سفید 6,000,000 29 مهر 6,000,000 6,500,000
زعفران ریشه سفید
زعفران سرگل درجه دو
زعفران
زعفران سرگل درجه دو 80,000,000 3 فروردین 80,000,000 80,000,000
زعفران سرگل درجه دو
زعفران سرگل درجه یک
زعفران
زعفران سرگل درجه یک 85,000,000 3 فروردین 85,000,000 85,000,000
زعفران سرگل درجه یک
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه یک
زعفران
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه یک 6,500,000 11 خرداد 6,400,000 6,500,000
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه یک
زعفران سوپر نگین
زعفران
زعفران سوپر نگین 100,000,000 3 فروردین 100,000,000 100,000,000
زعفران سوپر نگین
زعفران سوپر نگین نو
زعفران
زعفران سوپر نگین نو 121,000,000 29 مهر 99,500,000 99,600,000
زعفران سوپر نگین نو
زعفران سوپر نگین تاپ
زعفران
زعفران سوپر نگین تاپ 101,000,000 23 خرداد 100,000,000 101,000,000
زعفران سوپر نگین تاپ
زعفران سوپرنگین اتویی
زعفران
زعفران سوپرنگین اتویی 115,000,000 20 فروردین 110,000,000 115,000,000
زعفران سوپرنگین اتویی
زعفران سوپرنگین تاپ
زعفران
زعفران سوپرنگین تاپ 128,000,000 29 مهر 106,000,000 106,000,000
زعفران سوپرنگین تاپ
زعفران شبه نگین
زعفران
زعفران شبه نگین 78,500,000 23 خرداد 78,000,000 78,500,000
زعفران شبه نگین
زعفران شبه نگین نو
زعفران
زعفران شبه نگین نو 85,000,000 29 مهر 77,500,000 77,600,000
زعفران شبه نگین نو
زعفران نگین
زعفران
زعفران نگین 87,500,000 23 خرداد 87,000,000 88,000,000
زعفران نگین
زعفران نگین نو
زعفران
زعفران نگین نو 100,000,000 29 مهر 89,500,000 89,600,000
زعفران نگین نو
زعفران پرچم
زعفران
زعفران پرچم 1,800,000 29 مهر 890,000 895,000
زعفران پرچم
زعفران پوشال - درجه دو
زعفران
زعفران پوشال - درجه دو 71,500,000 21 خرداد 70,000,000 71,500,000
زعفران پوشال - درجه دو
زعفران پوشال - درجه سه
زعفران
زعفران پوشال - درجه سه 67,500,000 21 خرداد 66,000,000 67,500,000
زعفران پوشال - درجه سه
زعفران پوشال - درجه یک
زعفران
زعفران پوشال - درجه یک 74,500,000 17 خرداد 72,000,000 74,000,000
زعفران پوشال - درجه یک
زعفران پوشال درجه 1
زعفران
زعفران پوشال درجه 1 65,000,000 29 مهر 69,000,000 69,000,000
زعفران پوشال درجه 1
زعفران پوشال درجه 2
زعفران
زعفران پوشال درجه 2 60,000,000 29 مهر 64,000,000 64,000,000
زعفران پوشال درجه 2
زعفران پوشال درجه 3
زعفران
زعفران پوشال درجه 3 58,000,000 29 مهر 61,000,000 61,000,000
زعفران پوشال درجه 3
زعفران پوشال ضعیف
زعفران
زعفران پوشال ضعیف 65,000,000 29 مهر 65,000,000 65,500,000
زعفران پوشال ضعیف
زعفران پوشال قلمدار
زعفران
زعفران پوشال قلمدار 74,000,000 20 فروردین 72,000,000 74,000,000
زعفران پوشال قلمدار
زعفران پوشال قلمدار نو
زعفران
زعفران پوشال قلمدار نو 82,000,000 29 مهر 71,000,000 73,500,000
زعفران پوشال قلمدار نو
زعفران پوشال قلم‌ دار
زعفران
زعفران پوشال قلم‌ دار 6,700,000 27 فروردین - -
زعفران پوشال قلم‌ دار
زعفران پوشال معمولی
زعفران
زعفران پوشال معمولی 75,000,000 29 مهر 69,500,000 69,600,000
زعفران پوشال معمولی
مجموع موارد: 26 عدد در 1 صفحه