قیمت دامی و زراعی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
باگاس
دامی و زراعی
باگاس 28,500 3 فروردین 28,500 28,500
باگاس
بوقلمون زنده
دامی و زراعی
بوقلمون زنده 1,325,000 1 خرداد 1,415,000 1,575,000
بوقلمون زنده
بوقلمون کشتار
دامی و زراعی
بوقلمون کشتار 1,755,000 1 خرداد 1,825,000 2,150,000
بوقلمون کشتار
تخم مرغ
دامی و زراعی
تخم مرغ 630,000 1 خرداد 595,210 595,210
تخم مرغ
ترئونین
دامی و زراعی
ترئونین 6,750,000 1 خرداد 1,975,000 3,750,000
ترئونین
جو
دامی و زراعی
جو 186,790 1 خرداد 191,220 194,040
جو
جوجه شترمرغ
دامی و زراعی
جوجه شترمرغ 54,250,000 1 خرداد 59,291,670 59,291,670
جوجه شترمرغ
جوجه یک روزه بوقلمون
دامی و زراعی
جوجه یک روزه بوقلمون 1,500,000 1 خرداد 2,150,000 2,250,000
جوجه یک روزه بوقلمون
جوجه یک روزه تخم گذار
دامی و زراعی
جوجه یک روزه تخم گذار 451,670 1 خرداد 250,000 375,000
جوجه یک روزه تخم گذار
جوجه یک روزه گوشتی
دامی و زراعی
جوجه یک روزه گوشتی 136,730 1 خرداد 45,360 201,500
جوجه یک روزه گوشتی
جوش شیرین
دامی و زراعی
جوش شیرین 525,000 1 خرداد 375,000 440,000
جوش شیرین
دام زنده
دامی و زراعی
دام زنده 530,000 5 آبان 490,000 500,000
دام زنده
دام کشتار
دامی و زراعی
دام کشتار 7,125,000 1 خرداد 7,177,270 7,371,880
دام کشتار
ذرت
دامی و زراعی
ذرت 192,500 1 خرداد 148,250 160,750
ذرت
سبوس برنج
دامی و زراعی
سبوس برنج 33,170 1 خرداد 36,000 54,170
سبوس برنج
سبوس گندم
دامی و زراعی
سبوس گندم 189,170 1 خرداد 168,070 191,250
سبوس گندم
شترمرغ زنده
دامی و زراعی
شترمرغ زنده 2,766,670 1 خرداد 3,350,000 4,350,000
شترمرغ زنده
شترمرغ کشتار
دامی و زراعی
شترمرغ کشتار 6,750,000 1 خرداد 7,650,000 8,650,000
شترمرغ کشتار
فسفات
دامی و زراعی
فسفات 502,000 1 خرداد 500,000 523,330
فسفات
لیزین
دامی و زراعی
لیزین 2,850,000 1 خرداد 850,000 850,000
لیزین
متیونین
دامی و زراعی
متیونین 7,400,000 1 خرداد 1,900,000 2,400,000
متیونین
مرغ زنده
دامی و زراعی
مرغ زنده 808,420 1 خرداد 655,250 913,330
مرغ زنده
مرغ قطعه بندی
دامی و زراعی
مرغ قطعه بندی 1,535,710 1 خرداد 1,680,000 1,680,000
مرغ قطعه بندی
مرغ کشتار
دامی و زراعی
مرغ کشتار 1,188,180 1 خرداد 973,850 1,278,090
مرغ کشتار
پودر ماهی
دامی و زراعی
پودر ماهی 1,075,000 1 خرداد 1,300,000 1,487,500
پودر ماهی
پودر چربی
دامی و زراعی
پودر چربی 1,700,000 1 خرداد 1,250,000 1,300,000
پودر چربی
پولت
دامی و زراعی
پولت 1,808,330 1 خرداد 1,808,330 1,908,330
پولت
کاه
دامی و زراعی
کاه 110,000 1 خرداد 60,750 123,130
کاه
کربنات کلسیم
دامی و زراعی
کربنات کلسیم 15,500 1 خرداد 7,500 9,500
کربنات کلسیم
کنجاله آفتاب گردان
دامی و زراعی
کنجاله آفتاب گردان 334,500 17 فروردین 261,000 334,500
کنجاله آفتاب گردان
کنجاله تخم پنبه
دامی و زراعی
کنجاله تخم پنبه 286,630 1 خرداد 253,250 278,750
کنجاله تخم پنبه
کنجاله سویا
دامی و زراعی
کنجاله سویا 265,900 1 خرداد 247,700 256,760
کنجاله سویا
کنجاله کلزا
دامی و زراعی
کنجاله کلزا 355,830 1 خرداد 181,750 230,500
کنجاله کلزا
کولین
دامی و زراعی
کولین 1,350,000 1 خرداد 505,000 575,000
کولین
گندم
دامی و زراعی
گندم 239,500 1 خرداد 183,380 203,130
گندم
گوشت مرغ مادر
دامی و زراعی
گوشت مرغ مادر 636,430 1 خرداد 765,000 922,140
گوشت مرغ مادر
گوشت منجمد
دامی و زراعی
گوشت منجمد 3,416,670 3 فروردین 3,416,670 3,416,670
گوشت منجمد
گوشت منجمد گوساله
دامی و زراعی
گوشت منجمد گوساله 6,400,000 1 خرداد 4,700,000 4,700,000
گوشت منجمد گوساله
یونجه
دامی و زراعی
یونجه 210,000 1 خرداد 211,400 275,360
یونجه
مجموع موارد: 39 عدد در 1 صفحه