قیمت خرما

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ترافل خرمایی برنا بسته 24 عددی
خرما
ترافل خرمایی برنا بسته 24 عددی برنا 252,500 31 مرداد 252,500 252,500
ترافل خرمایی برنا بسته 24 عددی
ترافل خرمایی برنا بسته 40 عددی
خرما
ترافل خرمایی برنا بسته 40 عددی برنا 273,000 15 شهریور 189,900 273,000
ترافل خرمایی برنا بسته 40 عددی
ترافل خرمایی برنا بسته 8 عددی
خرما
ترافل خرمایی برنا بسته 8 عددی برنا 72,000 20 شهریور 72,000 76,000
ترافل خرمایی برنا بسته 8 عددی
حبه خرما برنا - 500 گرم
خرما
حبه خرما برنا - 500 گرم برنا 124,500 21 مرداد 124,500 124,500
حبه خرما برنا - 500 گرم
حبه خرما برنا مقدار 250 گرم
خرما
حبه خرما برنا مقدار 250 گرم برنا 89,500 27 فروردین 89,500 89,500
حبه خرما برنا مقدار 250 گرم
خرما  پیارم ساغر مقدار 400 گرم
خرما
خرما پیارم ساغر مقدار 400 گرم ساغر 552,500 15 شهریور 552,500 650,000
خرما پیارم ساغر مقدار 400 گرم
خرما رایان ساغر - 580 گرم
خرما
خرما رایان ساغر - 580 گرم ساغر 285,000 24 مهر 160,000 265,000
خرما رایان ساغر - 580 گرم
خرما عسلی ساغر - 750 گرم
خرما
خرما عسلی ساغر - 750 گرم ساغر 189,000 6 تیر 189,000 287,100
خرما عسلی ساغر - 750 گرم
خرما لوکس مضافتی کریستال - 650 گرم
خرما
خرما لوکس مضافتی کریستال - 650 گرم کریستال 299,000 4 فروردین 299,000 299,000
خرما لوکس مضافتی کریستال - 650 گرم
خرما مضافتی رویال پلاس کریستال مقدار 600 گرم
خرما
خرما مضافتی رویال پلاس کریستال مقدار 600 گرم کریستال 279,000 4 فروردین 279,000 279,000
خرما مضافتی رویال پلاس کریستال مقدار 600 گرم
خرما پیارم پارسان وزن 450 گرم
خرما
خرما پیارم پارسان وزن 450 گرم پارسان 570,000 14 شهریور 561,000 570,000
خرما پیارم پارسان وزن 450 گرم
خرما کبکاب ساغر - 1.250 کیلو گرم
خرما
خرما کبکاب ساغر - 1.250 کیلو گرم ساغر 475,000 24 مهر 303,200 379,000
خرما کبکاب ساغر - 1.250 کیلو گرم
خرمای خشک بسته بندی ربی ساغر  450 گرم
خرما
خرمای خشک بسته بندی ربی ساغر 450 گرم ساغر 246,500 4 مرداد 243,000 270,000
خرمای خشک بسته بندی ربی ساغر 450 گرم
خرمای خشک بسته بندی زاهدی ساغر  وزن 450 گرم
خرما
خرمای خشک بسته بندی زاهدی ساغر وزن 450 گرم ساغر 200,000 3 مرداد 225,000 250,000
خرمای خشک بسته بندی زاهدی ساغر وزن 450 گرم
خرمای ربی پارسان وزن 450 گرم
خرما
خرمای ربی پارسان وزن 450 گرم پارسان 272,000 5 شهریور 288,000 288,000
خرمای ربی پارسان وزن 450 گرم
خرمای زاهدی کریستال وزن 450 گرم
خرما
خرمای زاهدی کریستال وزن 450 گرم کریستال 135,000 22 خرداد 135,000 135,000
خرمای زاهدی کریستال وزن 450 گرم
خرمای مضافتی بم تندیس ساغر مقدار 600 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم تندیس ساغر مقدار 600 گرم ساغر 435,000 24 مهر 245,600 245,600
خرمای مضافتی بم تندیس ساغر مقدار 600 گرم
خرمای مضافتی بم دو ردیفه ساغر وزن 450 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم دو ردیفه ساغر وزن 450 گرم ساغر 246,500 30 شهریور 169,000 290,000
خرمای مضافتی بم دو ردیفه ساغر وزن 450 گرم
خرمای مضافتی بم طلایی ساغر وزن 680 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم طلایی ساغر وزن 680 گرم ساغر 499,000 24 مهر 279,200 349,000
خرمای مضافتی بم طلایی ساغر وزن 680 گرم
خرمای مضافتی بم ظرفی ویژه ساغر وزن 700 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم ظرفی ویژه ساغر وزن 700 گرم ساغر 331,500 14 شهریور 297,500 390,000
خرمای مضافتی بم ظرفی ویژه ساغر وزن 700 گرم
خرمای مضافتی بم نقره ای ساغر وزن 600 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم نقره ای ساغر وزن 600 گرم ساغر 445,000 24 مهر 175,500 262,200
خرمای مضافتی بم نقره ای ساغر وزن 600 گرم
خرمای مضافتی بم پارسان - 700 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم پارسان - 700 گرم پارسان 284,700 5 شهریور 301,500 309,900
خرمای مضافتی بم پارسان - 700 گرم
خرمای مضافتی بم پارسان وزن 620 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم پارسان وزن 620 گرم پارسان 310,000 9 مهر 254,200 263,500
خرمای مضافتی بم پارسان وزن 620 گرم
خرمای مضافتی لوکس پارسان - 650 گرم
خرما
خرمای مضافتی لوکس پارسان - 650 گرم پارسان 320,000 25 شهریور 262,400 272,000
خرمای مضافتی لوکس پارسان - 650 گرم
خرمای مضافتی پارسان - 550 گرم
خرما
خرمای مضافتی پارسان - 550 گرم پارسان 191,000 19 مهر 220,000 233,800
خرمای مضافتی پارسان - 550 گرم
خرمای مضافتی پارسان وزن 620 گرم
خرما
خرمای مضافتی پارسان وزن 620 گرم پارسان 280,500 26 مرداد 297,000 313,500
خرمای مضافتی پارسان وزن 620 گرم
خرمای مضافتی پارسان وزن 720 گرم
خرما
خرمای مضافتی پارسان وزن 720 گرم پارسان 297,500 5 شهریور 287,000 350,000
خرمای مضافتی پارسان وزن 720 گرم
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز بادام -220 گرم
خرما
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز بادام -220 گرم برنا 105,000 30 شهریور 87,000 89,200
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز بادام -220 گرم
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز فندق -220 گرم
خرما
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز فندق -220 گرم برنا 89,200 31 مرداد 89,200 105,000
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز فندق -220 گرم
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز پسته مقدار 220 گرم
خرما
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز پسته مقدار 220 گرم برنا 89,200 3 مرداد 89,200 89,200
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز پسته مقدار 220 گرم
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز گردو مقدار 220 گرم
خرما
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز گردو مقدار 220 گرم برنا 89,200 31 مرداد 89,200 105,000
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز گردو مقدار 220 گرم
خرمای نگین برنا مقدار 250 گرم
خرما
خرمای نگین برنا مقدار 250 گرم برنا 87,500 27 خرداد 87,500 103,000
خرمای نگین برنا مقدار 250 گرم
خرمای پذیرایی برنا بسته 40 عددی
خرما
خرمای پذیرایی برنا بسته 40 عددی برنا 273,000 4 مهر 232,000 273,000
خرمای پذیرایی برنا بسته 40 عددی
خرمای پیارم لوکس پارسان - 500 گرم
خرما
خرمای پیارم لوکس پارسان - 500 گرم پارسان 600,000 14 شهریور 530,000 600,000
خرمای پیارم لوکس پارسان - 500 گرم
خرمای پیارم پارسان وزن 750 گرم
خرما
خرمای پیارم پارسان وزن 750 گرم پارسان 714,000 14 مهر 714,000 714,000
خرمای پیارم پارسان وزن 750 گرم
رطب مضافتی ساغر وزن 650 گرم
خرما
رطب مضافتی ساغر وزن 650 گرم ساغر 472,500 19 مهر 306,000 306,000
رطب مضافتی ساغر وزن 650 گرم
رطب مضافتی پروین برنا مقدار 650 گرم
خرما
رطب مضافتی پروین برنا مقدار 650 گرم برنا 264,000 9 مهر 280,000 297,500
رطب مضافتی پروین برنا مقدار 650 گرم
رنگیک خرما برنا - 150 گرم
خرما
رنگیک خرما برنا - 150 گرم برنا 71,400 21 مرداد 72,000 80,000
رنگیک خرما برنا - 150 گرم
مجموع موارد: 38 عدد در 1 صفحه
قیمت خرما
خرما عسلی ساغر - 750 گرم
قیمت: 189,000 ریال
قیمت: 189,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خرما
رنگیک خرما برنا - 150 گرم
قیمت: 71,400 ریال
قیمت: 71,400 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خرما
خرمای مضافتی لوکس پارسان - 650 گرم
قیمت: 320,000 ریال
قیمت: 320,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خرما
حبه خرما برنا - 500 گرم
قیمت: 124,500 ریال
قیمت: 124,500 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خرما
خرمای ربی پارسان وزن 450 گرم
قیمت: 272,000 ریال
قیمت: 272,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خرما
ترافل خرمایی برنا بسته 40 عددی
قیمت: 273,000 ریال
قیمت: 273,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خرما
رطب مضافتی ساغر وزن 650 گرم
قیمت: 472,500 ریال
قیمت: 472,500 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 435,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خرما
خرمای پیارم لوکس پارسان - 500 گرم
قیمت: 600,000 ریال
قیمت: 600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات