قیمت خشکبار و شیرینی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آلبالو نیمه خشک
آجیل و خشکبار
آلبالو نیمه خشک 270,000 8 مهر 190,000 195,000
آلبالو نیمه خشک
آلو - گوجه برغان سیاه
آجیل و خشکبار
آلو - گوجه برغان سیاه 200,000 2 مهر 190,000 190,000
آلو - گوجه برغان سیاه
آلو - گوجه برغان طلایی
آجیل و خشکبار
آلو - گوجه برغان طلایی 210,000 2 مهر 200,000 200,000
آلو - گوجه برغان طلایی
آلو بخارا
آجیل و خشکبار
آلو بخارا 340,000 3 مهر 280,000 290,000
آلو بخارا
آلو بخارا رسمی
آجیل و خشکبار
آلو بخارا رسمی 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
آلو بخارا رسمی
آلو بخاراممتاز
آجیل و خشکبار
آلو بخاراممتاز 400,000 3 مهر 330,000 330,000
آلو بخاراممتاز
آلو جنگلی درشت
آجیل و خشکبار
آلو جنگلی درشت 190,000 3 مهر 175,000 180,000
آلو جنگلی درشت
آلو جنگلی ریز
آجیل و خشکبار
آلو جنگلی ریز 160,000 3 مهر 130,000 130,000
آلو جنگلی ریز
آلو خشک قطره طلا
آجیل و خشکبار
آلو خشک قطره طلا 210,000 3 فروردین 210,000 210,000
آلو خشک قطره طلا
انجیر خشک (10% پرک)
آجیل و خشکبار
انجیر خشک (10% پرک) 1,210,000 3 مهر 1,050,000 1,050,000
انجیر خشک (10% پرک)
انجیر خشک معمولی
آجیل و خشکبار
انجیر خشک معمولی 900,000 3 مهر 700,000 750,000
انجیر خشک معمولی
انجیــــر خشک (10% پرک)
آجیل و خشکبار
انجیــــر خشک (10% پرک) 1,050,000 4 تیر 920,000 920,000
انجیــــر خشک (10% پرک)
بادام با پوست
آجیل و خشکبار
بادام با پوست 420,000 3 فروردین 420,000 420,000
بادام با پوست
بادام با پوست( بادام سنگ )
آجیل و خشکبار
بادام با پوست( بادام سنگ ) 510,000 3 مهر 420,000 470,000
بادام با پوست( بادام سنگ )
بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست )
آجیل و خشکبار
بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) 470,000 2 مهر 350,000 350,000
بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست )
بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده
آجیل و خشکبار
بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده 540,000 2 مهر 390,000 390,000
بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده
بادام زمینی ( مغز ) ریز
آجیل و خشکبار
بادام زمینی ( مغز ) ریز 380,000 2 مهر 260,000 260,000
بادام زمینی ( مغز ) ریز
بادام زمینی غلافدار
آجیل و خشکبار
بادام زمینی غلافدار 290,000 3 فروردین 290,000 290,000
بادام زمینی غلافدار
بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده)
آجیل و خشکبار
بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) 380,000 3 مهر 300,000 300,000
بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده)
بادام منقا دو پوست کاغذی
آجیل و خشکبار
بادام منقا دو پوست کاغذی 1,250,000 3 مهر 750,000 750,000
بادام منقا دو پوست کاغذی
بادام منقا یک پوست کاغذی
آجیل و خشکبار
بادام منقا یک پوست کاغذی 1,480,000 3 مهر 990,000 990,000
بادام منقا یک پوست کاغذی
بادام هندی سایز 320
آجیل و خشکبار
بادام هندی سایز 320 2,430,000 3 مهر 1,720,000 1,720,000
بادام هندی سایز 320
بادام هندی سایز320
آجیل و خشکبار
بادام هندی سایز320 2,230,000 15 مرداد 2,000,000 2,200,000
بادام هندی سایز320
برنجک - برنج بوداده
آجیل و خشکبار
برنجک - برنج بوداده 195,000 2 مهر 190,000 200,000
برنجک - برنج بوداده
برگ زرد آلو معمولی
آجیل و خشکبار
برگ زرد آلو معمولی 380,000 8 مهر 340,000 340,000
برگ زرد آلو معمولی
برگ زرد آلو ممتاز
آجیل و خشکبار
برگ زرد آلو ممتاز 360,000 3 فروردین 360,000 360,000
برگ زرد آلو ممتاز
برگ زرد آلو ممتاز (زرین )
آجیل و خشکبار
برگ زرد آلو ممتاز (زرین ) 450,000 3 مهر 430,000 430,000
برگ زرد آلو ممتاز (زرین )
برگ زرد آلو ممتاز(زرین )
آجیل و خشکبار
برگ زرد آلو ممتاز(زرین ) 400,000 15 مرداد 360,000 360,000
برگ زرد آلو ممتاز(زرین )
برگ زردآلو معمولی
آجیل و خشکبار
برگ زردآلو معمولی 295,000 11 اردیبهشت 280,000 280,000
برگ زردآلو معمولی
برگ قیسی سکه ای
آجیل و خشکبار
برگ قیسی سکه ای 540,000 3 مهر 410,000 410,000
برگ قیسی سکه ای
برگ قیسی معمولی
آجیل و خشکبار
برگ قیسی معمولی 430,000 8 مهر 360,000 360,000
برگ قیسی معمولی
برگ هلو
آجیل و خشکبار
برگ هلو 270,000 2 مهر 230,000 230,000
برگ هلو
تخم شربتی
آجیل و خشکبار
تخم شربتی 380,000 8 مهر - -
تخم شربتی
تخمــــه کدو ریز مشهدی مغـــز
آجیل و خشکبار
تخمــــه کدو ریز مشهدی مغـــز 600,000 11 تیر 600,000 600,000
تخمــــه کدو ریز مشهدی مغـــز
تخمــــه کدو مغـــز درشت مرمری خام و بوداده
آجیل و خشکبار
تخمــــه کدو مغـــز درشت مرمری خام و بوداده 770,000 11 تیر 770,000 770,000
تخمــــه کدو مغـــز درشت مرمری خام و بوداده
تخمه آفتابگردان ریز
آجیل و خشکبار
تخمه آفتابگردان ریز 240,000 3 مهر 240,000 240,000
تخمه آفتابگردان ریز
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز
آجیل و خشکبار
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز 310,000 3 مهر 290,000 290,000
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز
تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده
آجیل و خشکبار
تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده 360,000 2 مهر 320,000 320,000
تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده
تخمه آفتابگردان کله قوچی
آجیل و خشکبار
تخمه آفتابگردان کله قوچی 300,000 11 اردیبهشت 290,000 290,000
تخمه آفتابگردان کله قوچی
تخمه آفتابگردان کله قوچی ( دور سفید و سیاه )
آجیل و خشکبار
تخمه آفتابگردان کله قوچی ( دور سفید و سیاه ) 260,000 3 مهر 300,000 300,000
تخمه آفتابگردان کله قوچی ( دور سفید و سیاه )
تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی
آجیل و خشکبار
تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی 310,000 11 اردیبهشت 300,000 300,000
تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی
تخمه جابانی شور
آجیل و خشکبار
تخمه جابانی شور 300,000 2 مهر 300,000 300,000
تخمه جابانی شور
تخمه جابانی ممتاز
آجیل و خشکبار
تخمه جابانی ممتاز 360,000 2 مهر 370,000 370,000
تخمه جابانی ممتاز
تخمه جابانی گلپر
آجیل و خشکبار
تخمه جابانی گلپر 330,000 2 مهر 320,000 320,000
تخمه جابانی گلپر
تخمه محبوبی
آجیل و خشکبار
تخمه محبوبی 300,000 2 مهر 290,000 290,000
تخمه محبوبی
تخمه محبوبی مغز
آجیل و خشکبار
تخمه محبوبی مغز 700,000 2 مهر 620,000 620,000
تخمه محبوبی مغز
تخمه کدو درشت مرمری خام
آجیل و خشکبار
تخمه کدو درشت مرمری خام 800,000 2 مهر 720,000 720,000
تخمه کدو درشت مرمری خام
تخمه کدو درشت مرمری شور
آجیل و خشکبار
تخمه کدو درشت مرمری شور 760,000 2 مهر 700,000 700,000
تخمه کدو درشت مرمری شور
تخمه کدو ریز مشهدی مغز
آجیل و خشکبار
تخمه کدو ریز مشهدی مغز 700,000 2 مهر 600,000 600,000
تخمه کدو ریز مشهدی مغز
تخمه کدو طرح مشهدی
آجیل و خشکبار
تخمه کدو طرح مشهدی 400,000 3 فروردین 400,000 400,000
تخمه کدو طرح مشهدی
مجموع موارد: 1291 عدد در 26 صفحه
قیمت خشکبار و شیرینی
بادام زمینی با پوست هیرشا - 250 گرم
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و شیرینی
چیپس سیب فلفلی ویتاچیپس مقدار 40 گرم
قیمت: 75,000 ریال
قیمت: 75,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و شیرینی
پسته اکبری اعلا خام عرشیا مقدار 500 گرم
قیمت: 1,160,900 ریال
قیمت: 1,160,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و شیرینی
مخلوط آجیل هاوانا نات ایت مقدار 55 گرم
قیمت: 178,000 ریال
قیمت: 178,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و شیرینی
تخمه جابونی گلپر عرشیا مقدار500 گرم
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و شیرینی
بادام زمینی دکتر بادام طعم فلفلی مقدار 260 گرم
قیمت: 280,000 ریال
قیمت: 280,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و شیرینی
پسته نمکین زعفرانی گهربد - 800 گرم
قیمت: 1,370,000 ریال
قیمت: 1,370,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و شیرینی
تخمه ژاپنی برشته پیستاکا - 450 گرم
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 620,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و شیرینی
میوه خشک مخلوط گاخ - 150 گرم
قیمت: 340,000 ریال
قیمت: 340,000 ریال
مشاهده اطلاعات