قیمت کیک و کلوچه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اشترودل کاکائویی رضوی - 70 گرم
کیک و کلوچه
اشترودل کاکائویی رضوی - 70 گرم رضوی 15,000 28 اردیبهشت 15,000 15,000
اشترودل کاکائویی رضوی - 70 گرم طعم: شکلات طعم1: شکلات
اشترودل کرم وانیل نان آوران مقدار 70 گرم
کیک و کلوچه
اشترودل کرم وانیل نان آوران مقدار 70 گرم نان آوران 30,000 19 مرداد 30,000 30,000
اشترودل کرم وانیل نان آوران مقدار 70 گرم طعم: وانیل طعم1: وانیل
براونی هپی پچ پچ مقدار 50 گرم
کیک و کلوچه
براونی هپی پچ پچ مقدار 50 گرم پچ پچ 22,000 25 شهریور 25,000 25,000
براونی هپی پچ پچ مقدار 50 گرم طعم: کاکائو
شیرینی دونات با مغزی کرم کاکائویی نادری مقدار 60 گرم بسته 5 عددی
کیک و کلوچه
شیرینی دونات با مغزی کرم کاکائویی نادری مقدار 60 گرم بسته 5 عددی نادری 150,000 30 شهریور 150,000 150,000
شیرینی دونات با مغزی کرم کاکائویی نادری مقدار 60 گرم بسته 5 عددی طعم: کاکائو طعم1: کاکائویی
شیرینی کوکی با کشمش و مغز گردو نادری مقدار 40 گرم بسته 12 عددی
کیک و کلوچه
شیرینی کوکی با کشمش و مغز گردو نادری مقدار 40 گرم بسته 12 عددی نادری 240,000 2 آبان 240,000 240,000
شیرینی کوکی با کشمش و مغز گردو نادری مقدار 40 گرم بسته 12 عددی طعم: گردو، کشمش طعم1: شکلات
فینگر کیک نان آوران وزن 200 گرم
کیک و کلوچه
فینگر کیک نان آوران وزن 200 گرم نان آوران 83,000 21 مهر 81,000 81,000
فینگر کیک نان آوران وزن 200 گرم طعم: وانیل طعم1: وانیل
مینی کوکی با مغزی نارگیل نادری مقدار 105 گرم بسته 21 عددی
کیک و کلوچه
مینی کوکی با مغزی نارگیل نادری مقدار 105 گرم بسته 21 عددی نادری 630,000 2 آبان 630,000 630,000
مینی کوکی با مغزی نارگیل نادری مقدار 105 گرم بسته 21 عددی طعم: نارگیل طعم1: کاکائویی
پیراشکی مغزدار تکی نان آوران مقدار 60 گرم
کیک و کلوچه
پیراشکی مغزدار تکی نان آوران مقدار 60 گرم نان آوران 20,000 2 آبان 15,000 20,000
پیراشکی مغزدار تکی نان آوران مقدار 60 گرم طعم: وانیل طعم1: وانیل
کروسان شکلاتی نان آوران مقدار 60 گرم
کیک و کلوچه
کروسان شکلاتی نان آوران مقدار 60 گرم نان آوران 29,000 31 مرداد 30,000 30,000
کروسان شکلاتی نان آوران مقدار 60 گرم طعم: شکلات طعم1: شکلات
کروسان فندقی پچ پچ - 60 گرم
کیک و کلوچه
کروسان فندقی پچ پچ - 60 گرم پچ پچ 29,000 2 آبان 28,000 35,000
کروسان فندقی پچ پچ - 60 گرم طعم: فندق طعم1: فندق
کروسان پچ پچ -  بسته 5 عددی
کیک و کلوچه
کروسان پچ پچ - بسته 5 عددی پچ پچ 106,000 4 آبان 125,000 125,000
کروسان پچ پچ - بسته 5 عددی طعم: وانیل
کروسان پچ پچ با طعم اسفناج و زیره - 45 گرم
کیک و کلوچه
کروسان پچ پچ با طعم اسفناج و زیره - 45 گرم پچ پچ 30,000 24 مهر 25,000 25,000
کروسان پچ پچ با طعم اسفناج و زیره - 45 گرم طعم: اسفناج و زیره
کروسان پچ پچ با طعم سیر و فلفل - 45 گرم
کیک و کلوچه
کروسان پچ پچ با طعم سیر و فلفل - 45 گرم پچ پچ 25,000 4 آبان 25,000 25,000
کروسان پچ پچ با طعم سیر و فلفل - 45 گرم طعم: سیر و فلفل
کروسان پچ پچ با طعم گوجه فرنگی - 45 گرم
کیک و کلوچه
کروسان پچ پچ با طعم گوجه فرنگی - 45 گرم پچ پچ 25,000 4 آبان 25,000 25,000
کروسان پچ پچ با طعم گوجه فرنگی - 45 گرم طعم: گوجه فرنگی
کروسان کاکائو پچ پچ  بسته 6 عددی
کیک و کلوچه
کروسان کاکائو پچ پچ بسته 6 عددی پچ پچ 210,000 2 آبان 155,000 189,000
کروسان کاکائو پچ پچ بسته 6 عددی طعم: کاکائو طعم1: کاکائویی
کروسان کاکائو پچ پچ - 60 گرم
کیک و کلوچه
کروسان کاکائو پچ پچ - 60 گرم پچ پچ 29,000 4 آبان 26,000 35,000
کروسان کاکائو پچ پچ - 60 گرم طعم: کاکائو طعم1: کاکائویی
کروسان کاکائو پچ پچ مقدار 30 گرمی بسته 9 عددی
کیک و کلوچه
کروسان کاکائو پچ پچ مقدار 30 گرمی بسته 9 عددی پچ پچ 115,000 08:07:18 128,000 162,000
کروسان کاکائو پچ پچ مقدار 30 گرمی بسته 9 عددی طعم: کاکائو
کروسان کاکائو پچ پچ مقدار 45 گرم
کیک و کلوچه
کروسان کاکائو پچ پچ مقدار 45 گرم پچ پچ 30,000 2 آبان 25,000 26,000
کروسان کاکائو پچ پچ مقدار 45 گرم طعم: کاکائو
کروسان کرم کاکائو فندقی شیبابا مقدار 50 گرم
کیک و کلوچه
کروسان کرم کاکائو فندقی شیبابا مقدار 50 گرم شیبابا 35,000 25 خرداد 35,000 35,000
کروسان کرم کاکائو فندقی شیبابا مقدار 50 گرم طعم: کاکائو طعم1: شکلات
کلوچه بجستان قندی - 500 گرم بسته 20 عددی
کیک و کلوچه
کلوچه بجستان قندی - 500 گرم بسته 20 عددی کلوچه بجستان 240,000 2 آبان 180,000 200,000
کلوچه بجستان قندی - 500 گرم بسته 20 عددی طعم: عسل طعم1: شیری
کلوچه ساده کاکائویی با مغز گردو نان رضوی - 70 گرم
کیک و کلوچه
کلوچه ساده کاکائویی با مغز گردو نان رضوی - 70 گرم رضوی 10,000 12 خرداد 10,000 10,000
کلوچه ساده کاکائویی با مغز گردو نان رضوی - 70 گرم طعم: شکلات، گردو طعم1: شکلات
کلوچه موزی نادری - 100 گرم بسته 2 عددی
کیک و کلوچه
کلوچه موزی نادری - 100 گرم بسته 2 عددی نادری 100,000 2 آبان 80,000 80,000
کلوچه موزی نادری - 100 گرم بسته 2 عددی طعم: کاکائو طعم1: میوه
کوکی اسمارتیزی لاکچری گرجی وزن 350 گرم
کیک و کلوچه
کوکی اسمارتیزی لاکچری گرجی وزن 350 گرم گرجی 250,000 2 آبان 209,000 215,000
کوکی اسمارتیزی لاکچری گرجی وزن 350 گرم طعم: کاکائو طعم1: وانیل
کوکی حاوی جودوسر با سیب و طعم دارچین دلاتو مقدار 150گرم
کیک و کلوچه
کوکی حاوی جودوسر با سیب و طعم دارچین دلاتو مقدار 150گرم دلاتو 79,000 15 فروردین 79,000 79,000
کوکی حاوی جودوسر با سیب و طعم دارچین دلاتو مقدار 150گرم طعم: دارچین طعم1: وانیل
کوکی حاوی جودوسر با فندق دلاتو مقدار 150گرم
کیک و کلوچه
کوکی حاوی جودوسر با فندق دلاتو مقدار 150گرم دلاتو 79,000 17 فروردین 79,000 79,000
کوکی حاوی جودوسر با فندق دلاتو مقدار 150گرم طعم: میوه طعم1: وانیل
کوکی زعفرانی لاکچری گرجی وزن 330 گرم
کیک و کلوچه
کوکی زعفرانی لاکچری گرجی وزن 330 گرم گرجی 250,000 2 آبان 209,000 220,000
کوکی زعفرانی لاکچری گرجی وزن 330 گرم طعم: زعفرانی طعم1: کاکائویی
کیک 3 قلو هستو- 70 گرم
کیک و کلوچه
کیک 3 قلو هستو- 70 گرم هستو 35,000 4 آبان 33,200 33,200
کیک 3 قلو هستو- 70 گرم طعم: کاکائو طعم1: کاکائویی
کیک اسفنجی اکباتان کیک - 80 گرم
کیک و کلوچه
کیک اسفنجی اکباتان کیک - 80 گرم هستو 19,000 2 آبان 19,000 19,000
کیک اسفنجی اکباتان کیک - 80 گرم طعم: کاکائو طعم1: میوه
کیک اسفنجی لایه ای نان رضوی مقدار 38 گرم
کیک و کلوچه
کیک اسفنجی لایه ای نان رضوی مقدار 38 گرم رضوی 10,000 7 خرداد 10,000 10,000
کیک اسفنجی لایه ای نان رضوی مقدار 38 گرم طعم: وانیل
کیک او کیک کشمشی درنا - 180 گرم
کیک و کلوچه
کیک او کیک کشمشی درنا - 180 گرم درنا 55,000 1 آبان 55,000 55,000
کیک او کیک کشمشی درنا - 180 گرم طعم: وانیل طعم1: وانیل
کیک اوکیک کاکائویی درنا - 180 گرم
کیک و کلوچه
کیک اوکیک کاکائویی درنا - 180 گرم درنا 55,000 2 آبان 55,000 55,000
کیک اوکیک کاکائویی درنا - 180 گرم طعم: کاکائو طعم1: کاکائویی
کیک بنفی آلبالو درنا - 50 گرم
کیک و کلوچه
کیک بنفی آلبالو درنا - 50 گرم درنا 18,000 2 آبان 18,000 18,000
کیک بنفی آلبالو درنا - 50 گرم طعم: میوه طعم1: میوه
کیک بنفی برانی درنا بسته 3 عددی
کیک و کلوچه
کیک بنفی برانی درنا بسته 3 عددی درنا 36,000 2 آبان 36,000 36,000
کیک بنفی برانی درنا بسته 3 عددی طعم: کاکائو طعم1: کاکائویی
کیک بنفی مغزدار درنا - 50 گرم
کیک و کلوچه
کیک بنفی مغزدار درنا - 50 گرم درنا 18,000 2 آبان 18,000 18,000
کیک بنفی مغزدار درنا - 50 گرم طعم: شکلات طعم1: شکلات
کیک تری گات وانیلی با مغزی کاکائویی درنا - 80 گرم
کیک و کلوچه
کیک تری گات وانیلی با مغزی کاکائویی درنا - 80 گرم درنا 30,000 30 شهریور 30,000 30,000
کیک تری گات وانیلی با مغزی کاکائویی درنا - 80 گرم طعم: شکلات طعم1: وانیل
کیک درنا برگر تمشک درنا - 40 گرم
کیک و کلوچه
کیک درنا برگر تمشک درنا - 40 گرم درنا 20,000 1 آبان 20,000 20,000
کیک درنا برگر تمشک درنا - 40 گرم طعم: میوه طعم1: میوه
کیک درنا برگر توت فرنگی درنا - 40 گرم
کیک و کلوچه
کیک درنا برگر توت فرنگی درنا - 40 گرم درنا 20,000 2 آبان 20,000 20,000
کیک درنا برگر توت فرنگی درنا - 40 گرم طعم: توت فرنگی طعم1: میوه
کیک درنا برگر کاکائویی درنا - 40 گرم
کیک و کلوچه
کیک درنا برگر کاکائویی درنا - 40 گرم درنا 20,000 2 آبان 18,000 18,000
کیک درنا برگر کاکائویی درنا - 40 گرم طعم: شکلات طعم1: شکلات
کیک درنابرگر پرتقالی درنا - 40 گرم
کیک و کلوچه
کیک درنابرگر پرتقالی درنا - 40 گرم درنا 20,000 2 آبان 18,000 18,000
کیک درنابرگر پرتقالی درنا - 40 گرم طعم: پرتقال طعم1: پرتقال
کیک درنابرگر کاکائویی با مغزی کارامل درنا بسته 16 عددی
کیک و کلوچه
کیک درنابرگر کاکائویی با مغزی کارامل درنا بسته 16 عددی درنا 320,000 2 آبان 320,000 320,000
کیک درنابرگر کاکائویی با مغزی کارامل درنا بسته 16 عددی طعم: کاکائو طعم1: کاکائویی
کیک درنابرگر کاکائویی درنا بسته 16 عددی
کیک و کلوچه
کیک درنابرگر کاکائویی درنا بسته 16 عددی درنا 320,000 2 آبان 320,000 320,000
کیک درنابرگر کاکائویی درنا بسته 16 عددی طعم: شکلات طعم1: کاکائویی
کیک درنی وانیلی درنا -50 گرم
کیک و کلوچه
کیک درنی وانیلی درنا -50 گرم درنا 18,000 2 آبان 18,000 18,000
کیک درنی وانیلی درنا -50 گرم طعم: وانیل طعم1: وانیل
کیک دو قلو برانی با مغزی کاکائویی نان رضوی - 75 گرم
کیک و کلوچه
کیک دو قلو برانی با مغزی کاکائویی نان رضوی - 75 گرم رضوی 20,000 14 خرداد 20,000 20,000
کیک دو قلو برانی با مغزی کاکائویی نان رضوی - 75 گرم طعم: شکلات طعم1: کاکائویی
کیک دوقلوی ساده وانیلی و کاکائویی سیهوع - 50 گرم
کیک و کلوچه
کیک دوقلوی ساده وانیلی و کاکائویی سیهوع - 50 گرم سیهوع 19,000 24 مهر 19,000 19,000
کیک دوقلوی ساده وانیلی و کاکائویی سیهوع - 50 گرم طعم: کاکائو طعم1: وانیل
کیک روکش دار با مغزی موزی و کاکائو شیرین وطن - 40 گرم
کیک و کلوچه
کیک روکش دار با مغزی موزی و کاکائو شیرین وطن - 40 گرم متفرقه 20,000 2 آبان 15,000 15,000
کیک روکش دار با مغزی موزی و کاکائو شیرین وطن - 40 گرم طعم: وانیل، میوه، کاکائو طعم1: میوه
کیک شیر کاکائو خانواده نادری - 400 گرم بسته 16 عددی
کیک و کلوچه
کیک شیر کاکائو خانواده نادری - 400 گرم بسته 16 عددی نادری 550,000 2 آبان 550,000 550,000
کیک شیر کاکائو خانواده نادری - 400 گرم بسته 16 عددی طعم: کاکائو
کیک صبحانه نان رضوی با طعم شکلاتی - 120 گرم
کیک و کلوچه
کیک صبحانه نان رضوی با طعم شکلاتی - 120 گرم رضوی 25,000 22 خرداد 25,000 25,000
کیک صبحانه نان رضوی با طعم شکلاتی - 120 گرم طعم: شکلات طعم1: شکلات
کیک صبحانه ویژه نان رضوی - 170 گرم
کیک و کلوچه
کیک صبحانه ویژه نان رضوی - 170 گرم رضوی 40,000 22 خرداد 40,000 40,000
کیک صبحانه ویژه نان رضوی - 170 گرم طعم: وانیل طعم1: وانیل
کیک صبحانه پرتقال درنا - 120 گرم
کیک و کلوچه
کیک صبحانه پرتقال درنا - 120 گرم درنا 38,000 30 شهریور 38,000 38,000
کیک صبحانه پرتقال درنا - 120 گرم طعم: پرتقال طعم1: وانیل
کیک صبحانه کشمشی نان آوران مقدار 250 گرم
کیک و کلوچه
کیک صبحانه کشمشی نان آوران مقدار 250 گرم نان آوران 80,000 14 مهر 76,000 78,000
کیک صبحانه کشمشی نان آوران مقدار 250 گرم طعم: وانیل طعم1: وانیل
مجموع موارد: 68 عدد در 2 صفحه
قیمت کیک و کلوچه
کیک نان آوران مدل آرتین شکلاتی
قیمت: 73,000 ریال
قیمت: 73,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیک و کلوچه
کیک درنی وانیلی درنا -50 گرم
قیمت: 18,000 ریال
قیمت: 18,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیک و کلوچه
کیک اسفنجی اکباتان کیک - 80 گرم
قیمت: 19,000 ریال
قیمت: 19,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیک و کلوچه
کیک گردوئی و کشمشی نان آوران مقدار 75 گرم
قیمت: 35,000 ریال
قیمت: 35,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیک و کلوچه
کروسان کرم کاکائو فندقی شیبابا مقدار 50 گرم
قیمت: 35,000 ریال
قیمت: 35,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیک و کلوچه
پیراشکی مغزدار تکی نان آوران مقدار 60 گرم
قیمت: 20,000 ریال
قیمت: 20,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیک و کلوچه
کیک پرتقالی گرجی مقدار 80 گرم
قیمت: 25,000 ریال
قیمت: 25,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیک و کلوچه
کروسان شکلاتی نان آوران مقدار 60 گرم
قیمت: 29,000 ریال
قیمت: 29,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 20,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیک و کلوچه
کلوچه موزی نادری - 100 گرم بسته 2 عددی
قیمت: 100,000 ریال
قیمت: 100,000 ریال
مشاهده اطلاعات