قیمت چیپس و پاپ کورن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ذرت پنیری تو پی تو - 50 گرم
چیپس و پاپ کورن
ذرت پنیری تو پی تو - 50 گرم تو پی تو 45,000 14 شهریور 45,000 45,000
ذرت پنیری تو پی تو - 50 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
سوپر چیپس نمکی مزمز مقدار 240 گرم
چیپس و پاپ کورن
سوپر چیپس نمکی مزمز مقدار 240 گرم مزمز 150,000 24 مهر 120,000 120,000
سوپر چیپس نمکی مزمز مقدار 240 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
سوپر چیپس نمکی چی توز مقدار 240 گرم
چیپس و پاپ کورن
سوپر چیپس نمکی چی توز مقدار 240 گرم چی توز 150,000 22 تیر 130,000 130,000
سوپر چیپس نمکی چی توز مقدار 240 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم سرکه بالزامیک - 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم سرکه بالزامیک - 60 گرم مزمز 40,000 2 آبان 40,000 40,000
مزه چیپس مزمز با طعم سرکه بالزامیک - 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم سرکه بالزامیک مقدار 65 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم سرکه بالزامیک مقدار 65 گرم مزمز 40,000 19 مرداد 40,000 40,000
مزه چیپس مزمز با طعم سرکه بالزامیک مقدار 65 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم فلفلی مقدار 125 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم فلفلی مقدار 125 گرم مزمز 80,000 2 آبان 60,000 60,000
مزه چیپس مزمز با طعم فلفلی مقدار 125 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 60 گرم مزمز 40,000 25 خرداد 40,000 40,000
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 65 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 65 گرم مزمز 30,000 7 اردیبهشت 30,000 30,000
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 65 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی - 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی - 60 گرم مزمز 40,000 2 آبان 30,000 30,000
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی - 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی مقدار 65 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی مقدار 65 گرم مزمز 30,000 28 فروردین 30,000 30,000
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی مقدار 65 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 57 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 57 گرم لینا 50,000 25 شهریور 30,000 30,000
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 57 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 92 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 92 گرم لینا 70,000 20 شهریور 70,000 70,000
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 92 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
پاپ کورن لینابا طعم پنیر مقدار 27 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن لینابا طعم پنیر مقدار 27 گرم لینا 15,000 28 اردیبهشت 15,000 15,000
پاپ کورن لینابا طعم پنیر مقدار 27 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با طعم کچاپ - 139 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با طعم کچاپ - 139 گرم فانی پاپ 149,000 6 مهر 126,000 149,000
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با طعم کچاپ - 139 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با پیاز و جعفری - 139 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با پیاز و جعفری - 139 گرم فانی پاپ 128,700 17 مهر 99,000 198,000
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با پیاز و جعفری - 139 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ باطعم پنیر - 139 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ باطعم پنیر - 139 گرم فانی پاپ 148,500 12 مهر 115,000 198,000
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ باطعم پنیر - 139 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
پاپ کورن نیمه آماده ماکروفری ماکروپف مقدار100 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن نیمه آماده ماکروفری ماکروپف مقدار100 گرم ماکروپف 78,000 26 مرداد 88,000 88,000
پاپ کورن نیمه آماده ماکروفری ماکروپف مقدار100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چی پلت با طعم سرکه چی توز مقدار 55 گرم
چیپس و پاپ کورن
چی پلت با طعم سرکه چی توز مقدار 55 گرم چی توز 60,000 31 مرداد 60,000 60,000
چی پلت با طعم سرکه چی توز مقدار 55 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چی پلت با طعم سرکه چی توز مقدار 90 گرم
چیپس و پاپ کورن
چی پلت با طعم سرکه چی توز مقدار 90 گرم چی توز 100,000 31 مرداد 100,000 100,000
چی پلت با طعم سرکه چی توز مقدار 90 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم فلفلی 80 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم فلفلی 80 گرم مزمز 60,000 22 تیر 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم فلفلی 80 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم فلفلی 85 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم فلفلی 85 گرم مزمز 40,000 7 اردیبهشت 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم فلفلی 85 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست موسیر 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست موسیر 60 گرم مزمز 40,000 2 آبان 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست موسیر 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست و ریحان 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست و ریحان 60 گرم مزمز 40,000 2 آبان 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست و ریحان 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 80  گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 80 گرم مزمز 50,000 22 خرداد 50,000 50,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 80 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 85 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 85 گرم مزمز 40,000 27 فروردین 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 85 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم پیتزا 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم پیتزا 60 گرم مزمز 30,000 25 خرداد 30,000 30,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم پیتزا 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 60 گرم مزمز 40,000 2 آبان 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 65 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 65 گرم مزمز 40,000 4 مرداد 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 65 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 80 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 80 گرم مزمز 60,000 22 تیر 60,000 60,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 80 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 85 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 85 گرم مزمز 40,000 27 فروردین 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 85 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز مقدار 450 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز مقدار 450 گرم مزمز 260,000 4 مرداد 220,000 220,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز مقدار 450 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس خلال سیب زمینی مزمز 85 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس خلال سیب زمینی مزمز 85 گرم مزمز 40,000 22 خرداد 40,000 50,000
چیپس خلال سیب زمینی مزمز 85 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 180 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 180 گرم چی توز 100,000 4 فروردین 100,000 100,000
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 180 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 185 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 185 گرم چی توز 140,000 22 خرداد 140,000 140,000
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 185 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 200 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 200 گرم چی توز 140,000 4 مهر 140,000 140,000
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 200 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس ذرت با طعم پنیر ترددیلا مقدار 240 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت با طعم پنیر ترددیلا مقدار 240 گرم ترددیلا 100,000 8 مرداد 85,000 100,000
چیپس ذرت با طعم پنیر ترددیلا مقدار 240 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس ذرت تنوری ترددیلا مقدار 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت تنوری ترددیلا مقدار 100 گرم ترددیلا 45,000 8 مرداد 50,000 50,000
چیپس ذرت تنوری ترددیلا مقدار 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس ذرت ماست موسیر ترددیلا مقدار 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت ماست موسیر ترددیلا مقدار 100 گرم ترددیلا 45,000 8 مرداد 50,000 50,000
چیپس ذرت ماست موسیر ترددیلا مقدار 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس ذرت پنیری ترددیلا مقدار 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت پنیری ترددیلا مقدار 100 گرم ترددیلا 50,000 8 مرداد 43,000 50,000
چیپس ذرت پنیری ترددیلا مقدار 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس ذرت پیاز و جعفری ترددیلا وزن 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت پیاز و جعفری ترددیلا وزن 100 گرم ترددیلا 50,000 8 مرداد 40,600 50,000
چیپس ذرت پیاز و جعفری ترددیلا وزن 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس ذرت کنجدی ترددیلا مقدار 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت کنجدی ترددیلا مقدار 100 گرم ترددیلا 50,000 8 مرداد 50,000 50,000
چیپس ذرت کنجدی ترددیلا مقدار 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس ساده نمکی چی توز مقدار 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ساده نمکی چی توز مقدار 60 گرم چی توز 40,000 31 مرداد 30,000 30,000
چیپس ساده نمکی چی توز مقدار 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس فلفلی چی توز مقدار 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس فلفلی چی توز مقدار 60 گرم چی توز 40,000 4 مهر 30,000 30,000
چیپس فلفلی چی توز مقدار 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 180 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 180 گرم مزمز 100,000 19 مرداد 100,000 100,000
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 180 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 90 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 90 گرم مزمز 50,000 2 آبان 50,000 50,000
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 90 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه مقدار 200 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه مقدار 200 گرم مزمز 100,000 26 فروردین 100,000 100,000
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه مقدار 200 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس مزمز با طعم موسیر - 180 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم موسیر - 180 گرم مزمز 100,000 2 آبان 100,000 100,000
چیپس مزمز با طعم موسیر - 180 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس مزمز با طعم موسیر مقدار 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم موسیر مقدار 100 گرم مزمز 50,000 2 آبان 50,000 50,000
چیپس مزمز با طعم موسیر مقدار 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس نمکی مزمز - 180گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس نمکی مزمز - 180گرم مزمز 100,000 2 آبان 100,000 100,000
چیپس نمکی مزمز - 180گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس نمکی مزمز - 90 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس نمکی مزمز - 90 گرم مزمز 50,000 2 آبان 40,000 50,000
چیپس نمکی مزمز - 90 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مجموع موارد: 58 عدد در 2 صفحه
قیمت چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم پیتزا 60 گرم
قیمت: 30,000 ریال
قیمت: 30,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 85 گرم
قیمت: 40,000 ریال
قیمت: 40,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چیپس و پاپ کورن
چیپس نمکی مزمز مقدار 100 گرم
قیمت: 50,000 ریال
قیمت: 50,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم سرکه بالزامیک مقدار 65 گرم
قیمت: 40,000 ریال
قیمت: 40,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 80 گرم
قیمت: 50,000 ریال
قیمت: 50,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 65 گرم
قیمت: 30,000 ریال
قیمت: 30,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 180 گرم
قیمت: 100,000 ریال
قیمت: 100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت تنوری ترددیلا مقدار 100 گرم
قیمت: 45,000 ریال
قیمت: 45,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 85 گرم
قیمت: 40,000 ریال
قیمت: 40,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 90 گرم
قیمت: 50,000 ریال
قیمت: 50,000 ریال
مشاهده اطلاعات