قیمت شکلات، تافی و آبنبات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آبنبات آلبالو بدون قند کامور - 130 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات آلبالو بدون قند کامور - 130 گرم کامور 250,000 2 آبان 250,000 250,000
آبنبات آلبالو بدون قند کامور - 130 گرم مغز: ندارد طعم: میوه ای
آبنبات با طعم توت فرنگی و مغز پاستیل آیدین مقدار 1 کیلوگرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات با طعم توت فرنگی و مغز پاستیل آیدین مقدار 1 کیلوگرم آیدین 220,000 22 تیر 220,000 220,000
آبنبات با طعم توت فرنگی و مغز پاستیل آیدین مقدار 1 کیلوگرم مغز: دارد طعم: توت فرنگی
آبنبات با طعم زنجبیل زاب سردشت مقدار 1 کیلوگرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات با طعم زنجبیل زاب سردشت مقدار 1 کیلوگرم زاب سردشت 280,000 2 آبان 280,000 300,000
آبنبات با طعم زنجبیل زاب سردشت مقدار 1 کیلوگرم مغز: ندارد طعم: زنجبیل
آبنبات با طعم میوه و مغز پاستیل آیدین - 500 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات با طعم میوه و مغز پاستیل آیدین - 500 گرم آیدین 190,000 14 شهریور 170,000 190,000
آبنبات با طعم میوه و مغز پاستیل آیدین - 500 گرم مغز: دارد طعم: میوه ای
آبنبات با طعم میوه و مغز پودری آیدین - 1 کیلوگرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات با طعم میوه و مغز پودری آیدین - 1 کیلوگرم آیدین 260,000 9 مهر 260,000 260,000
آبنبات با طعم میوه و مغز پودری آیدین - 1 کیلوگرم مغز: دارد طعم: میوه ای
آبنبات بدون قند کامور مقدار 110 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات بدون قند کامور مقدار 110 گرم کامور 230,000 31 مرداد 230,000 230,000
آبنبات بدون قند کامور مقدار 110 گرم مغز: ندارد طعم: میوه ای
آبنبات بن بن شیری ویچنزی آناتا مقدار 960 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات بن بن شیری ویچنزی آناتا مقدار 960 گرم آناتا 250,000 22 تیر 200,000 200,000
آبنبات بن بن شیری ویچنزی آناتا مقدار 960 گرم مغز: ندارد طعم: شیری
آبنبات ترش روشن - 900 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات ترش روشن - 900 گرم روشن 918,000 2 آبان 799,000 799,000
آبنبات ترش روشن - 900 گرم مغز: دارد طعم: میوه ای
آبنبات خامه ای با طعم قهوه آناتا مقدار 50 گرم بسته 24 عددی
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات خامه ای با طعم قهوه آناتا مقدار 50 گرم بسته 24 عددی آناتا 360,000 7 اردیبهشت 360,000 360,000
آبنبات خامه ای با طعم قهوه آناتا مقدار 50 گرم بسته 24 عددی مغز: ندارد طعم: قهوه
آبنبات خامه ای توت فرنگی آناتا - 500 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات خامه ای توت فرنگی آناتا - 500 گرم آناتا 170,000 9 مهر 170,000 170,000
آبنبات خامه ای توت فرنگی آناتا - 500 گرم مغز: دارد طعم: توت فرنگی
آبنبات خامه ای توت فرنگی آناتا مقدار 50 گرم بسته 12 عددی
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات خامه ای توت فرنگی آناتا مقدار 50 گرم بسته 12 عددی آناتا 240,000 2 آبان 240,000 240,000
آبنبات خامه ای توت فرنگی آناتا مقدار 50 گرم بسته 12 عددی مغز: دارد طعم: توت فرنگی
آبنبات خامه ای شیری آناتا مقدار 50 گرم بسته 12 عددی
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات خامه ای شیری آناتا مقدار 50 گرم بسته 12 عددی آناتا 180,000 25 فروردین 180,000 180,000
آبنبات خامه ای شیری آناتا مقدار 50 گرم بسته 12 عددی مغز: دارد طعم: شیری
آبنبات خامه ای پرتقال آناتا مقدار 50 گرم بسته 12 عددی
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات خامه ای پرتقال آناتا مقدار 50 گرم بسته 12 عددی آناتا 180,000 7 اردیبهشت 180,000 180,000
آبنبات خامه ای پرتقال آناتا مقدار 50 گرم بسته 12 عددی مغز: دارد طعم: پرتقالی
آبنبات خامه ای پرتقالی آناتا - 500 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات خامه ای پرتقالی آناتا - 500 گرم آناتا 160,000 26 مرداد 160,000 160,000
آبنبات خامه ای پرتقالی آناتا - 500 گرم مغز: دارد طعم: پرتقالی
آبنبات زنجبیلی آناتا مقدار 200 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات زنجبیلی آناتا مقدار 200 گرم آناتا 50,000 25 فروردین 50,000 50,000
آبنبات زنجبیلی آناتا مقدار 200 گرم مغز: ندارد طعم: زنجبیل
آبنبات شیر قهوه آناتا - 500 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات شیر قهوه آناتا - 500 گرم آناتا 190,000 30 شهریور 190,000 190,000
آبنبات شیر قهوه آناتا - 500 گرم مغز: ندارد طعم: قهوه
آبنبات شیر قهوه آناتا مقدار 960 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات شیر قهوه آناتا مقدار 960 گرم آناتا 340,000 14 مهر 300,000 300,000
آبنبات شیر قهوه آناتا مقدار 960 گرم مغز: ندارد طعم: قهوه
آبنبات شیری با مغزی قهوه آیدین - 380 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات شیری با مغزی قهوه آیدین - 380 گرم آیدین 140,000 4 آبان 140,000 140,000
آبنبات شیری با مغزی قهوه آیدین - 380 گرم مغز: دارد طعم: قهوه
آبنبات شیری کندی مندی با طعم زنجبیل - 350 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات شیری کندی مندی با طعم زنجبیل - 350 گرم کندی مندی 176,000 13 مرداد 170,000 200,000
آبنبات شیری کندی مندی با طعم زنجبیل - 350 گرم مغز: دارد طعم: نارگیلی
آبنبات عسلی آناتا - 500 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات عسلی آناتا - 500 گرم آناتا 170,000 2 آبان 170,000 170,000
آبنبات عسلی آناتا - 500 گرم مغز: ندارد طعم: عسلی
آبنبات مغزدار با طعم قهوه آیدین - 500 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات مغزدار با طعم قهوه آیدین - 500 گرم آیدین 200,000 2 آبان 140,000 140,000
آبنبات مغزدار با طعم قهوه آیدین - 500 گرم مغز: دارد طعم: قهوه
آبنبات مغزدار شیری آناتا مقدار 960 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات مغزدار شیری آناتا مقدار 960 گرم آناتا 300,000 1 آبان 300,000 300,000
آبنبات مغزدار شیری آناتا مقدار 960 گرم مغز: دارد طعم: شیری
آبنبات میوه ای بیم بوم روشن مقدار 1کیلوگرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات میوه ای بیم بوم روشن مقدار 1کیلوگرم روشن 912,000 2 آبان 664,100 799,000
آبنبات میوه ای بیم بوم روشن مقدار 1کیلوگرم مغز: دارد طعم: میوه ای
آبنبات میوه ای مخلوط آیدین - 500 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات میوه ای مخلوط آیدین - 500 گرم آیدین 170,000 19 مهر 170,000 170,000
آبنبات میوه ای مخلوط آیدین - 500 گرم مغز: دارد طعم: میوه ای
آبنبات میوه ای مغزدار فرمند مقدار 820 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات میوه ای مغزدار فرمند مقدار 820 گرم فرمند 300,000 5 آبان 142,000 149,000
آبنبات میوه ای مغزدار فرمند مقدار 820 گرم مغز: دارد طعم: میوه ای
آبنبات پرتقال بدون قند کامور - 130 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات پرتقال بدون قند کامور - 130 گرم کامور 250,000 1 آبان 250,000 250,000
آبنبات پرتقال بدون قند کامور - 130 گرم مغز: ندارد طعم: پرتقالی
آبنبات کانفت با مغزی بادام زمینی آیدین - 500 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات کانفت با مغزی بادام زمینی آیدین - 500 گرم آیدین 155,000 9 مهر 155,000 155,000
آبنبات کانفت با مغزی بادام زمینی آیدین - 500 گرم مغز: دارد طعم: بادام زمینی
آبنبات کانفت با مغزی بادام زمینی و روکش کاکائو آیدین - 1 کیلوگرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات کانفت با مغزی بادام زمینی و روکش کاکائو آیدین - 1 کیلوگرم آیدین 350,000 2 آبان 350,000 350,000
آبنبات کانفت با مغزی بادام زمینی و روکش کاکائو آیدین - 1 کیلوگرم مغز: دارد طعم: بادام زمینی
آبنبات کندی مندی با طعم تمر هندی - 350 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات کندی مندی با طعم تمر هندی - 350 گرم کندی مندی 160,000 2 آبان 144,000 152,000
آبنبات کندی مندی با طعم تمر هندی - 350 گرم طعم: تمبر هندی
اسمارتیز فرمند مدل Puppet مقدار 20 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
اسمارتیز فرمند مدل Puppet مقدار 20 گرم فرمند 17,000 2 آبان 17,000 18,000
اسمارتیز فرمند مدل Puppet مقدار 20 گرم مغز: دارد طعم: شکلاتی
تابلت تلخ 89 درصد آناتا مقدار 100 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تابلت تلخ 89 درصد آناتا مقدار 100 گرم آناتا 100,000 25 فروردین 100,000 100,000
تابلت تلخ 89 درصد آناتا مقدار 100 گرم مغز: ندارد طعم: شکلات تلخ
تابلت شیری آناتا مقدار 100 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تابلت شیری آناتا مقدار 100 گرم آناتا 100,000 17 فروردین 100,000 100,000
تابلت شیری آناتا مقدار 100 گرم مغز: ندارد طعم: شیری
تافی با طعم بلوبری مگا استار - 1 کیلوگرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی با طعم بلوبری مگا استار - 1 کیلوگرم مگا استار 450,000 21 فروردین 450,000 450,000
تافی با طعم بلوبری مگا استار - 1 کیلوگرم مغز: دارد طعم: نعنایی
تافی با طعم سقز کازیوه - 400 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی با طعم سقز کازیوه - 400 گرم کازیوه 150,000 2 آبان 150,000 150,000
تافی با طعم سقز کازیوه - 400 گرم مغز: ندارد طعم: ساده
تافی با طعم سقز کازیوه مقدار 1 کیلو گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی با طعم سقز کازیوه مقدار 1 کیلو گرم کازیوه 300,000 2 آبان 300,000 300,000
تافی با طعم سقز کازیوه مقدار 1 کیلو گرم مغز: ندارد طعم: کره ای
تافی با طعم گیلاس آیدین - 470 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی با طعم گیلاس آیدین - 470 گرم آیدین 150,000 7 اردیبهشت 150,000 150,000
تافی با طعم گیلاس آیدین - 470 گرم مغز: ندارد طعم: توت فرنگی
تافی با مغز نارگیل آیدین مقدار 170 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی با مغز نارگیل آیدین مقدار 170 گرم آیدین 50,000 21 فروردین 50,000 50,000
تافی با مغز نارگیل آیدین مقدار 170 گرم مغز: دارد طعم: نارگیلی
تافی بادام زمینی مگا استار - 1کیلوگرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی بادام زمینی مگا استار - 1کیلوگرم مگا استار 659,000 2 آبان 529,000 529,000
تافی بادام زمینی مگا استار - 1کیلوگرم مغز: دارد طعم: بادام زمینی
تافی ترش مخلوط کازیوه - 400 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی ترش مخلوط کازیوه - 400 گرم کازیوه 150,000 2 آبان 150,000 150,000
تافی ترش مخلوط کازیوه - 400 گرم مغز: ندارد طعم: میوه ای
تافی روکش دار اینجاست با طعم مخلوط استوایی وزن 140 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی روکش دار اینجاست با طعم مخلوط استوایی وزن 140 گرم اینجاست 100,000 2 آبان 72,000 72,000
تافی روکش دار اینجاست با طعم مخلوط استوایی وزن 140 گرم مغز: دارد طعم: میوه ای
تافی روکش دار اینجاست با طعم مخلوط مرکبات - 140 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی روکش دار اینجاست با طعم مخلوط مرکبات - 140 گرم اینجاست 77,000 14 مهر 61,200 72,000
تافی روکش دار اینجاست با طعم مخلوط مرکبات - 140 گرم مغز: دارد طعم: میوه ای
تافی روکش دار اینجاست با طعم گیلاس - 140 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی روکش دار اینجاست با طعم گیلاس - 140 گرم اینجاست 85,000 20 شهریور 58,000 72,000
تافی روکش دار اینجاست با طعم گیلاس - 140 گرم مغز: دارد طعم: میوه ای
تافی روکش دار اینجاست وزن 400 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی روکش دار اینجاست وزن 400 گرم اینجاست 230,000 4 آبان 138,000 170,000
تافی روکش دار اینجاست وزن 400 گرم مغز: دارد طعم: میوه ای
تافی روکش دار فروتن مقدار 220 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی روکش دار فروتن مقدار 220 گرم فروتن 185,000 4 آبان 108,000 135,000
تافی روکش دار فروتن مقدار 220 گرم مغز: ندارد طعم: میوه ای
تافی روکش دار فروتن مقدار 220 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی روکش دار فروتن مقدار 220 گرم فروتن 185,000 2 آبان 116,000 144,000
تافی روکش دار فروتن مقدار 220 گرم مغز: دارد طعم: میوه ای
تافی زنجبیلی مگا استار مقدار 1000 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی زنجبیلی مگا استار مقدار 1000 گرم مگا استار 529,000 2 آبان 350,600 399,000
تافی زنجبیلی مگا استار مقدار 1000 گرم مغز: دارد طعم: زنجبیل
تافی شکلاتی با طعم فندق تافی وزن 125 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی شکلاتی با طعم فندق تافی وزن 125 گرم تافی 352,700 21 خرداد 352,700 352,700
تافی شکلاتی با طعم فندق تافی وزن 125 گرم مغز: دارد طعم: فندقی
تافی شیری  مغزدار کازیوه - 400 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی شیری مغزدار کازیوه - 400 گرم کازیوه 150,000 2 آبان 150,000 150,000
تافی شیری مغزدار کازیوه - 400 گرم مغز: دارد طعم: شیری
تافی شیری با مغز فندق شیرین وطن - 950 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی شیری با مغز فندق شیرین وطن - 950 گرم متفرقه 400,000 1 آبان 400,000 400,000
تافی شیری با مغز فندق شیرین وطن - 950 گرم مغز: دارد طعم: فندقی
تافی شیری با مغزی نارگیل شیرین وطن - 950 گرم
شکلات، تافی و آبنبات
تافی شیری با مغزی نارگیل شیرین وطن - 950 گرم متفرقه 400,000 1 آبان 380,000 380,000
تافی شیری با مغزی نارگیل شیرین وطن - 950 گرم مغز: دارد طعم: نارگیلی
مجموع موارد: 317 عدد در 7 صفحه
قیمت شکلات، تافی و آبنبات
شکلات خرمایی مغز دار توت فرنگی تنگسیر - 450گرم
قیمت: 580,000 ریال
قیمت: 580,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شکلات، تافی و آبنبات
تافی روکش دار اینجاست وزن 400 گرم
قیمت: 230,000 ریال
قیمت: 230,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شکلات، تافی و آبنبات
شوکوژله بتیس سری موج- 260 گرم
قیمت: 319,000 ریال
قیمت: 319,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شکلات، تافی و آبنبات
شکلات خرمایی جعبه ای تنگسیر - 550گرم
قیمت: 1,190,000 ریال
قیمت: 1,190,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شکلات، تافی و آبنبات
شکلات تلخ 83 درصد گالاردو فرمند - 330 گرم
قیمت: 680,000 ریال
قیمت: 680,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شکلات، تافی و آبنبات
آبنبات بدون قند کامور مقدار 110 گرم
قیمت: 230,000 ریال
قیمت: 230,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شکلات، تافی و آبنبات
شکلات تلخ با مغز کرم فندق آیدین مقدار 1 کیلو گرم
قیمت: 1,100,000 ریال
قیمت: 1,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شکلات، تافی و آبنبات
فرآورده کاکائویی مغز دار تیره باراکا مقدار 450 گرم
قیمت: 330,000 ریال
قیمت: 330,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شکلات، تافی و آبنبات
شکلات تلخ 70 درصد مرداس - 1 کیلوگرم
قیمت: 1,750,000 ریال
قیمت: 1,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شکلات، تافی و آبنبات
مینی آبنبات میوه ای مخلوط کازیوه مقدار 1 کیلوگرم
قیمت: 339,000 ریال
قیمت: 339,000 ریال
مشاهده اطلاعات